ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Μήνυμα
Συγγραφέας
Άβαταρ μέλους
fakk
More than 150 posts user.
Δημοσιεύσεις: 915
Εγγραφή: 07 Μαρ 2006 10:22 am

Re: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

#15 Δημοσίευση από fakk »

Να συμπληρώσω ότι η ηχογράφηση από την Εστουδιαντίνα Χριστοδουλίδη υπάρχει στη σελίδα από το 2014.

Για το Ανικανοποίητο.....
More than 150 posts user.
Δημοσιεύσεις: 730
Εγγραφή: 20 Νοέμ 2015 11:17 pm

Re: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

#16 Δημοσίευση από Για το Ανικανοποίητο..... »

Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλους.

Αφού ευχαριστήσω τον fakk για το ανέβασμα και για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε για τις ηχογραφήσεις του τραγουδιού θα ήθελα να πω ότι οι δύο ετικέτες που παρουσιάστηκαν είναι τουλάχιστον εκατό ετών (106 για την ακρίβεια) και είναι μέχρι στιγμής οι παλαιότερες που έχουμε παρουσιάσει και αποτελούν μία μικρή προσφορά προς τους επισκέπτες και τους χρήστες του sealabs. Το sealabs εκτός από ένα ιστολόγιο που προσφέρει σε αποκλειστικότητα μουσικές που πουθενά αλλού δεν θα τις ακούσετε, προσφέρει με τα κείμενα του και τις πηγές του κάθε πληροφορία περί των ηχογραφήσεων. Εκτός αυτού αναμοχλεύει ιστορικά γεγονότα καθώς πολλές φορές τα τραγούδια που παρουσιάζονται συνοδεύονται από πολλές πληροφορίες που αφορούν τις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Καλή (πλούσια) συνέχεια σε όλους

Άβαταρ μέλους
fakk
More than 150 posts user.
Δημοσιεύσεις: 915
Εγγραφή: 07 Μαρ 2006 10:22 am

Re: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

#17 Δημοσίευση από fakk »

ΑΓΚΟΥΣΤΙΑ του Πετερόσσι
Συνημμένα
Agkoystia.JPG
Agkoystia.JPG (477.23 KiB) Προβλήθηκε 4792 φορές

Για το Ανικανοποίητο.....
More than 150 posts user.
Δημοσιεύσεις: 730
Εγγραφή: 20 Νοέμ 2015 11:17 pm

Re: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

#18 Δημοσίευση από Για το Ανικανοποίητο..... »

ΧΙΜΛΕΡ-ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ

Από τα αρχεία του Φόρειν Όφφις το περιοδικό "Αντί" δημοσίευσε στο τεύχος 4 στις 19/10/1974 (σελ.11) την αλληλογραφία του Χάινριχ Χίμλερ εξέχοντος μέλους της Ναζιστικής Γερμανίας με τον εδώ υφυπουργό Δημοσίας Ασφαλείας και γνωστό για τις απάνθρωπες μεθόδους βασανισμού κρατουμένων Κωνσταντίνο Μανιαδάκη.

Σκοπός και στόχος της αλληλογραφίας ήταν η συνάντηση στο Βερολίνο τον Σεπτέμβριο του 1937 όλων των Φασιστικών-Ναζιστικών καθεστώτων που ήταν ....πρόθυμοι να συνενωθούν και να πολεμήσουν τον κομμουνισμόν όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή του Γερμανού συνεργάτη του Χίτλερ.

Ακολουθεί η επιστολή του Χίμλερ:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Είχον ανέκαθεν σκοπόν να ζητήσω από όλας τα δυνάμεις, που έως σήμερα εφάνησαν πρόθυμοι να συνενωθούν και να πολεμήσουν τον κομμουνισμόν, να αποστείλουν αντιπροσώπους των Αστυνομιών των εις το Βερολίνον κατά το τρέχον έτος δι’ ένα Συνέδριον εργασίας. Η ανταλλαγή πείρας και γνώσεων που συνεκεντρώθη έως τώρα κατά τον αγώνα εναντίον του κομμουνισμού, και με την στενήν συνεργασίαν των διαφόρων Αστυνομιών, θα έχη ως συνέπειαν αναμφιβόλως, την εις σημαντικόν βαθμόν αύξησιν της αποτελεσματικότητός των εις αυτόν τον αγώνα και την στενωτέραν συνεργασία των. Είναι περιττόν να τονίσω ότι το Συνέδριον αυτό πρέπει να τηρηθή μυστικόν, εις ό,τι αφορά το ουσιαστικόν του αντικείμενον και τον χαρακτήρα του, χάριν του κοινού σκοπού, που είναι η άμυνα. Αποτελεί ιδιαιτέρα τιμή δι’ εμέ να προσκαλέσω έναν αντιπρόσωπον της Αστυνομίας της Χώρας Σας εις το Συνέδριον, και ζητώ να με πληροφορήσετε εάν δύναμαι να υπολογίσω εις την υποστήριξίν Σας. Διά τας λεπτομερείας του προγράμματος θα σας ενημερώσω αργότερον. Έχω επιλέξει την 30ην Αυγούστου ως ημέραν ενάρξεως των εργασιών του Συνεδρίου. Η ημέρα αυτή δίδει εις εμέ την ευκαιρίαν να προσκαλέσω τον αντιπρόσωπον της Χώρας Σας ως φιλοξενούμενόν μου, και να συνεχίσωμε τας συνεννοήσεις μας εις το Εθνικοσοσιαλιστικόν Συνέδριον της Νυρεμβέργης, το οποίον θα λάβη χώραν από 7 έως 13-9-1937. Πρέπει να προσθέσω ότι η αποδοχή της προτάσεως αυτής θα έδιδε εις εμέ ιδιαιτέραν χαράν. Επί τη ευκαιρία σας διαβεβαιώ διά την ιδιαιτέραν μου εκτίμησιν».

Από την πλευρά του ο συνεργάτης του Μεταξά στην απαντητική επιστολή του προς τον Χίμλερ αποδέχεται την πρόσκληση και καταλήγει με το χαρακτηριστικό ...δια το καλόν των πολιτισμένων δυνάμεων.

Ακολουθεί η απαντητική επιστολή του Κ.Μανιαδάκη:

«Εξοχώτατε

Η σημαντική αναγγελία που είχατε την ευγένειαν να κάνετε εις εμέ με την επιστολήν σας της 5.5.1937, μου δίδει την ευκαιρίαν να σας βεβαιώσω ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας, και σας συγχαίρω ειλικρινώς δια την απόφασίν σας να συγκαλέσετε Συνέδριον των αντικομμουνιστικών δυνάμεων. Πιστεύομεν, επίσης, ότι ο θανασίμως εχθρικός κομμουνισμός είναι δυνατόν να αντιμετωπισθή μόνον με εναρμονισμένην και έντονον δράσιν όλων των δυνάμεων που έως σήμερον είχον ως κοινόν στόχον τον κομμουνισμόν. Και η Ελλάς, η οποία είχεν την εμπειρίαν του κομμουνισμού και της φαυλοκρατίας των κομμάτων, είναι αποφασισμένη να καταβάλη κάθε δυνατήν προσπάθειαν εις τον αγώνα αυτόν, ευρισκομένη πάντοτε εις στενήν συνεργασίαν μετά των άλλων δυνάμεων. Σας ευχαριστώ πολύ δια την πρόσκλησιν αντιπροσώπων μας εις το Συνέδριον και την Νυρεμβέργην. Τους έχομεν ήδη επιλέξει. έχουν οδηγίας να επωφεληθούν της επισκέψεώς των και να μελετήσουν όλα τα προβλήματα τα σχετικά με τον αντικομμουνιστικόν αγώνα, από την σκοπιά της Αστυνομίας, και να κερδίσουν από τας προόδους και την πείραν της ευρισκομένης υπό την ισχυράν και πεφωτισμένην ηγεσίαν Σας Γερμανικής Αστυνομίας.

Σας ευχαριστώ δια την ενθάρρυνσιν και την βοήθειαν που θα προσφέρετε εις τους αντιπροσώπους μου, εις τους οποίους έχει δοθή εντολή να μελετήσουν ειδικώς τα εξής ζητήματα:

Την αντικομμουνιστικήν νομοθεσίαν, γενικώς, την ποινικήν δίωξιν του κομμουνισμού και τα μέτρα που αποτελεσματικώς περιορίζουν την δράσιν των κομμουνιστών.
Τα περιοριστικά αστυνομικά μέτρα και μέσα που χρησιμοποιούν αι υπηρεσίαι σας, δια να πολεμήσουν τον κομμουνισμόν εις την σημερινήν φάσιν και τα συμπεράσματα των αστυνομικών σας πρακτόρων από την μάχην αυτήν.
Το σύστημα μεταχειρίσεως και απομονώσεως των κρατουμένων (εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως, εις στρατόπεδα εργασίας δια κομμουνιστάς κλ.), επειδή ενδιαφερόμεθα να εφαρμόσωμεν το σύστημα αυτό εις την χώραν μας.
Ζητήματα που σχετίζονται με την προστασίαν της χώρας από εσωτερικούς εχθρούς και την ξένην προπαγάνδαν.
Ζητήματα που σχετίζονται με την ανταλλαγήν πληροφοριών μεταξύ των Αστυνομιών και την συνεργασίαν των αντικομμουνιστικών οργανώσεων.
Τας προόδους της Αστυνομίας όσον αφορά εις την επιστημονικήν δίωξιν του εγκλήματος.
Τελειώνω με την ευχήν το Συνέδριον, υπό την πεφωτισμένην Σας ηγεσίαν, να καταλήξη εις συγκεκριμένα πορίσματα και αποφάσεις δια το καλόν των πολιτισμένων δυνάμεων.

Σας ευχαριστώ και πάλιν».


Τις παραπάνω δύο επιστολές τις βρήκα στον ιστότοπο kosmosnf.gr και δημοσιεύτηκαν από τον κύριο Κώστα Παντελόγλου και μπορείτε να τις δείτε εδώ:

http://www.kosmosnf.gr/2015/03/%CE%B1%C ... %84%CE%BF/

http://www.kosmosnf.gr/2015/04/maniadakis/

Άβαταρ μέλους
Tzitzis
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: 19 Σεπ 2016 01:29 pm

Re: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

#19 Δημοσίευση από Tzitzis »

Πολύ ενδιαφέρον. Απλά δεν κατάλαβα που κολλάει με τα τραγούδια. Δεν το λέω με κακή πρόθεση.

Αν πάντως είναι για να κατανοήσουμε το κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα και συνθήκες τις εποχής στην οποία γράφτηκε και τραγουδήθηκε ο ρεμπέτικο (αλλά και κάθε άλλο είδος) τότε πολύ σωστά και ανέβηκε.

Ως σχόλιο να πω ότι, αυτό το συνέδριο και οι επιστολές δεν με εξέπληξαν. Αυτή ήταν η χούντα του Μεταξά. Αλλά για τον "κομμουνιστικό κίνδυνο" δυστυχώς υπήρξε και εχθρός από τις γραμμές του, που προσκύνησε, χαφιέδεψε έφτασε να γίνεται μέχρι και σύμβουλος της ασφάλειας (πολλοί από αυτούς). Στο συνέδριο καταρτίστηκε ο Μανιαδάκης και οι άνθρωποί του φαίνεται πολύ καλά.
Είμ' εργάτης τιμημένος, όπως ολ' η εργατιά, και τεχνίτης προκομμένος λεοντάρι στη δουλειά.

Φανατικός Αστροπαρατηρητής, Μαρκομανής και Λουντεμικός.

Κωνσταντίνος aka Τζίτζης aka Ο Χημικός aka Βαβούρας

Για το Ανικανοποίητο.....
More than 150 posts user.
Δημοσιεύσεις: 730
Εγγραφή: 20 Νοέμ 2015 11:17 pm

Re: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

#20 Δημοσίευση από Για το Ανικανοποίητο..... »

Καλησπέρα σε όλους καλησπέρα φίλε tzitzis.

Σαν νέο μέλος στην σελίδα μας (όπως και εγώ που δεν έχω κλείσει χρόνο) θα ήθελα να σου πω καλώς όρισες στο sealabs και ελπίζω με τα κείμενα σου και τα σχόλια σου να συμβάλεις και εσύ στην κατανόηση του Ρεμπέτικου αλλά και των άλλων μουσικών ειδών που ηχογραφούνταν παράλληλα με αυτό.

Εκ πρώτης όψεως το παραπάνω κείμενο με την αλληλογραφία Χίμλερ-Μανιαδάκη δεν κολλάει με τα τραγούδια όπως χαρακτηριστικά αναφέρεις αν και εσύ ο ίδιος στην συνέχεια επιχειρηματολογείς υπέρ του ποσταρίσματος.

Επειδή όμως στις μέρες που ζούμε και με τους νοσταλγούς καθεστώτων όπως του Μεταξά του Μουσολίνι και του Χίτλερ να κερδίζουν έδαφος στην ελληνική κοινωνία αλλά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω ότι είναι σωστό να γνωρίζουμε ποιοι ήταν με ποιους, ποιοι συνεργάστηκαν με ποιους, ποιοι είπαν τα μεγάλα ΟΧΙ ή τα μικρά ΝΑΙ.

Το Ρεμπέτικο γεννήθηκε και μεγαλούργησε σε δραματικές στιγμές της Ελληνικής Ιστορίας. Δεν κινήθηκε αυτόνομα αλλά υπέστη μαζί με το Σμυρναίϊκο ένα πρωτοφανές κύμα διώξεων και λογοκρισίας που το άλλαξαν σε πολύ σημαντικό βαθμό. Όποιος ακούσει τα τραγούδια που φωνογραφούνταν πριν την Δικτατορία του Μεταξά και τι ηχογραφούνταν μετά την εγκαθίδρυση της θα καταλάβει την λοβοτομή που υπέστη. Η νομοθετική και η κατασταλτική εκ των υστέρων πολιτική ήταν σε τέτοιο βαθμό σφοδρή και ανηλεής που μόνο με την αντίστοιχη Δικτατορία των Συνταγματαρχών μπορεί να συγκριθεί. Και φυσικά με την εμφυλιακή και μεταεμφυλιακή περίοδο. Το εύρος και η μανία των διώξεων εναντίων όσων αντιτίθονταν στο καθεστώς του Μεταξά δεν είχε προηγούμενο.

Από την μεριά μου προσπαθώ να μην μένω μόνο στα τραγούδια αλλά να εμβαθύνω στις κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις των καιρών εκείνων. Και φαντάσου ότι το Ρεμπέτικο έζησε Δικτατορία-Πόλεμο-Κατοχή-Εμφύλιο. Χρόνια και μέρες που κανείς εραστής του δεν θα ήθελε να περάσει.

Ο στόχος μου λοιπόν είναι να δούμε τι επικρατούσε στην χώρα μας εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Για ποιους λόγους το Ρεμπέτικο κυνηγήθηκε πριν αλλά και κατά την διάρκεια του Μεταξά; Ποιοι και πως διαμόρφωσαν το κλίμα ώστε με τον ερχομό της Δικτατορίας του 1936 να έχουμε αυτό το πρωτοφανές κύμα διώξεων των αντιπάλων πολιτικών ομάδων όπως και του Τύπου αλλά και όλων των μορφών τεχνών.

Χαρακτηριστικό του παραλογισμού των κρατούντων είναι η λογοκρισία ακόμα και των φιγούρων που υπήρχαν στην τράπουλα. Ο ρήγας η ντάμα και ο βαλές αντικαταστάθηκαν από τον Τσέλιγκα την Βοσκοπούλα και το Κρητικό Βοσκόπουλο.

Για δες εδώ http://paliaathina.com/en/pages/423/Ota ... poyla.html
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1937.jpg
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 1937.jpg (149.2 KiB) Προβλήθηκε 4377 φορές
Για να μην μακρηγορώ θα ήθελα ξανά να σε προϋπαντήσω στην σελίδα μας αφού το πρώτο σου σχόλιο ήταν για το συγκεκριμένο θέμα και εύχομαι να είσαι και να περνάς καλά.

Υ.Γ. Θα πρέπει να επιχειρηματολογήσεις φυσικά … υπήρξε και εχθρός από τις γραμμές του, που προσκύνησε, χαφιέδεψε έφτασε να γίνεται μέχρι και σύμβουλος της ασφάλειας (πολλοί από αυτούς)…..για το συγκεκριμένο σου σχόλιο.
Τελευταία επεξεργασία από Για το Ανικανοποίητο..... σε 21 Δεκ 2016 02:59 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Άβαταρ μέλους
Tzitzis
Δημοσιεύσεις: 6
Εγγραφή: 19 Σεπ 2016 01:29 pm

Re: ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

#21 Δημοσίευση από Tzitzis »

Γεια χαρά και ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα :) Καλώς σας βρήκα κι ελπίζω να μπορέσω να συμβάλω κι εγώ όπως μπορώ!

Φίλε συμφωνώ απόλυτα με όσα λες! Επιτέλους κάποιος με νιώθει! Ακριβώς, το κάθε μουσικό είδος ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να εξεταστεί πέρα κι έξω από τα κοινωνικοπολιτικά (και οικονομικά που καθορίζουν τα προηγούμενα) αίτια που υπήρχαν τότε. Για κάθε μουσική (π.χ για το μέταλ ή την χιπ χοπ που επίσης ασχολούμαι). Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει μελέτη. Μπορεί να γίνει μια στείρα καταγραφή και χωρίς συμπεράσματα.

Το ρεμπέτικο και μουσικά άλλαξε μετά την επιβολή της δικτατορίας. Π.χ έχω ακούσει αυτή την ιστορία με τα μπεμόλια (σι μπεμόλ που λέμε). Τότε τα ρεμπέτικα και τα σμυρνέικα τα κυνηγούσαν ως "ανατολίζουσες επιρροές" άρα και στίχοι και μουσικές μελωδίες διώκονταν και λογοκρίνονταν.

Όσον αφορά το τι έγραψα στο σχόλιο, αλήθεια δεν ήταν αρνητικό, είμαι υπέρ αυτής της μεθοδολογίας και προσέγγισης. Απλά όταν το είδα στην αρχή του το τόπικ νόμιζα ότι θα ανεβάζαμε μόνο κείμενα που "αφορούν" την μουσική (π.χ μάντρα του Ατίκ). Είμαι 100% υπέρ και του τόπικ και του ποστ που έκανες. Επίσης δεν σχολίασα παραπάνω γιατί φοβήθηκα ότι θα βγούμε εκτός θέματος ή ότι δεν μπορούμε τέλος πάντων σε αυτό το τόπικ (και φόρουμ βασικά) να κάνουμε τέτοιες κουβέντες. Να αναλύσω λοιπόν.

Αυτό που εννοούσα είναι ότι τα χρόνια εκείνα για το ΚΚΕ υπήρξαν πολύ δύσκολα. Ότι κάποια παλιά στελέχη του (π.χ ο Τυρίμος) λύγισαν, υπέγραψαν και ύστερα μπήκαν στην υπηρεσία της ασφάλειας υπό τον Μανιαδάκη. Ο συγκεκριμένος κύριος έφτασε μέχρι στο σημείο να προτείνει (και αργότερα να υλοποιήσει κιόλας) σχέδιο για την κυκλοφορία πλαστού Ριζοσπάστη (που ήταν και είναι όργανο της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ) και να μπερδέψει τα μέλη του κόμματος, καθώς και να συστήσει την λεγόμενη προσωρινή διοίκηση με τα περισσότερα μέλη (νομίζω όχι όλα, δεν θυμάμαι αυτή την στιγμή) να είναι βαλμένα από την ασφάλεια (όλα παλιά μέλη του ΚΚΕ που είχαν υπογράψει δηλώσεις) και έτσι να μπερδεύουν ακόμα και στελέχη του ΚΚΕ που καταγγέλαν (αφού δεν γνώριζαν) την παλιά ΚΕ που ήταν ότι είχε μείνει τέλος πάντων από την παλιά ηγεσία του ΚΚΕ.

Υ.Γ: Για αυτό δεν ήθελα να αναλύσω, γιατί δεν ήξερα αν "μπορώ" να αναλύσω σε αυτό το τόπικ (και ξαναλέω και σε αυτό το φόρουμ γενικότερα) για τέτοιες προεκτάσεις. Εμένα μια ακόμη φορά με βρίσκεις σύμφωνο.

Υ.Γ 2: Πρόσφατα έπαιξα σε αφιέρωμα για το Ρεμπέτικο στον εμφύλιο, δυστυχώς δεν είναι πουθενά ανεβασμένο. Έχω τα τραγούδια όμως ;)
Είμ' εργάτης τιμημένος, όπως ολ' η εργατιά, και τεχνίτης προκομμένος λεοντάρι στη δουλειά.

Φανατικός Αστροπαρατηρητής, Μαρκομανής και Λουντεμικός.

Κωνσταντίνος aka Τζίτζης aka Ο Χημικός aka Βαβούρας

Απάντηση

Επιστροφή σε “Παλιοί μουσικοί - Συζητήσεις”