Μάχη Ζεμενού

Σχόλια και ερωτήσεις σχετικά με την παραδοσιακή μας μουσική και τις συνήθειες-ύφος-χορούς του κάθε τόπου
Απάντηση
Message
Συγγραφέας
skiftoulis
More than 50 posts user
Δημοσιεύσεις: 54
Εγγραφή: 22 Ιούλ 2006 10:32 pm

Μάχη Ζεμενού

#1 Δημοσίευση από skiftoulis »

Μάχη Ζεμενού*

Εδώ είναι η επίσημη αναφορά του μοίραρχου Βακάλογλου (αρ. 816/13-07-1856) προς το Υπ. Στρατιωτικών (Γρ. Χωροφυλακής), όπως αναδημοσιεύεται στο βιβλίο του Κυριάκου Κάσση «Αντιεξουσιαστές και Ληστές στα βουνά της Ελλάδας»**.
Αναφέρει το πόσοι και ποιοι σκοτώθηκαν στη μάχη Ζεμενού Βοιωτίας μεταξύ των αποσπασμάτων και των Νταβελαίων, στις 12-07-1856:

Εις Αθήνας
Παντελής καταστροφή πέντε ληστρικών συμμοριών.
Τέλος πάντων η επιθυμία του Σεβαστού μας Βασιλέως και της σεπτής Ανάσσης μας, αι ευχές του Έθνους και αι προσπάθεια της Βασ. Κυβερνήσεως εξεπληρώθησαν πληρέστερα.
Οι διαβόητοι λήσταρχοι Λουκάς Μπελούλης ή Κακαράπης, Χρήστος Δαβέλης, Ιωάννης Ζαφείρης, Λουκάς Φουντούκης και Νικόλαος Τζώπης ή Δαφνής Κουκουβίνος, οίτινες προ δύο περίπου ετών ελημαίνοντο την ανατολικήν Ελλάδαν και Εύβοιαν δεν υπάρχουσιν πλέον εις την ζωήν, των με πρώτων τεσσάρων φονευθέντων, του δε τελευταίου ζωγρηθέντως, μετά 18 οπαδών των, εξ ων οι μεν 14 εφονεύθησαν, οι δε λοιποί εζωγρήσθησαν κατά τον συνημμένον ονομαστικόν κατάλογον. Η καταδίωξις αυτών ήρξατο χθες από τας κορυφάς Παρνασσού παρά των αποσπασματαρχών Ιωάννου Μέγα, Υπολοχαγού, και Χαραλάμπους Στρίμπερη και Δημητρίου Τζίπρα, Ανθυπολοχαγών, και εξηκολούθησε μέχρι της θέσεως ΄΄Δερβένι Κούλια΄΄, κειμένης μεταξύ Αραχώβης και Χαιρωνείας μετά πολλών δημοτών των, ων θέλει υποβάλλει ακολούθως ονομαστικόν κατάλογον έδραμον μετά προθυμίας προς ενίσχυσιν των στρατιωτικών αποσπασμάτων. Την 5ην ώραν μ.μ. αφιχθείς ο υποσημειούμενος εκ την Μονήν του Οσίουν Λουκά μετά του υπό τον Υπολοχαγόν Μ. Πρωτοπαππά και τινών Ενωμοταρχών, Χωροφυλάκων, επικουρικών και Εθνοφυλάκων, διέταξα αμέσως γενικήν προσβολήν κατά του οχυρώματος των ληστών, οίτινες μετά μικράν αντίστασιν εισπηδησάντων των ημετέρων εις τα οχυρώματα ετράπησαν εις φυγήν και επήλθεν η παντελής αυτών καταστροφή.
Εκ των ημετέρων εφονεύθη ο υπολοχαγός Ιωάννης Μέγας και επληγώθησαν ο οδηγός Οδυσσέας Μαυροδήμος, οι πολίται Ευστάθιος Τομαράς εξ Αραχώβης, Δημ. Πατζολός εκ Δαυλείας, Ιωάννης Σκουζάς και Λουκάς Παππάς εκ Διστόμου και Ματθαίος Κυριακάκης εκ Στειρίου. Είναι ανωτέρα παντός επαίνου η γενναιότης και η προθυμία μεθ’ ων εφέρθησαν όλοι οι παρευρεθέντες εις την προκειμένην συμπλοκήν. Όθεν επιφυλασσόμενος να υποβάλλω λεπτομερή έκθεσιν των διακριθέντων και συντελεσάντων, δύναμαι να διαβεβαιώσω το Υπουργείον με θετικότερον τρόπον ότι η ανατολική Ελλάς και η Εύβοια θέλουν απαλλαχθεί δια την καταστροφής των ειρημένων συμμοριών εκ της ληστρικής μάστιγος.
Π. Βακαλόγλου, Μοίραρχος.

Ονομαστικός κατάλογος των κατά την 12 Ιουλίου ε.έτους φονευθέντων και ζωγριθέντων αρχιληστών.

α/α Όνομα και επώνυμο, Καταγωγή, Παρατ/σεις

1. Λουκάς Μπελιούλιας ή Κακαράπης, Κυριάκι Λιβαδειάς- Εφονεύθη
2. Χρήστος Δαβέλης, Βλαχοποιμήν Σκηνίτης-Ομοίως
3. Λουκάς Φουντούκης,Δεσφίνα Αιτ/νίας -Ομοίως
4. Ιωάννης Ζαφείρης,Μάνδρα Ελευσίνος-Ομοίως
5. Κολιός Θηβαίος ,Αμπελοσάλεσι Θηβών-Ομοίως
6. Κώστας Πλατανιάς,Βλαχοσκηνίτης-Ομοίως
7. Χρήστος Πλατής,Βλάχος-Ομοίως
8. Ιωάννης Κολοκοτρώνης, Πελοποννήσιος-Ομοίως
9. Διονύσιος Μοναχός,Κυριάκι Λιβαδειάς-Ομοίως
10. Π. Φλώρος Θηβαίος,Θήβας-Ομοίως
11. Τάσσης Μυλλιώτης, Βίλλια Μεγαρίδος-Ομοίως
12. Μήτρος Σκανδάλης, Βλάχος-Ομοίως
13. Τάσος Δαβέλης,Βλάχος Σκηνίτης-Ομοίως
14. Γεώργιος εκ του Οθωμ., Άγνωστος-Ομοίως
15. Σπύρος Δαδούμης,Βλάχος Σκηνίτης-Ομοίως
16. Μήτρος Αγάς,Άγνωστον-Ομοίως
17. Κώστας Τσέλιος, Κυμαίος εκ του Οθωμανικού-Ομοίως
18. Ν. Τζώπας ή Δάφνης Κοκοβίνος, Κοντοδεσπότη Χαλκίδος-Συνελήφθη Πληγωμένος
19. Ιωάννης Τζιμπουκλάρας,Στεβενίτων Πέτρας-Ομοίως
20. Ιωάννης Μπραϊτόπουλος, Κυριάκι Λιβαδειάς-Ομοίως
21. Βασίλειος Γεωργίου Τισκέας, Βλαχοσκηνίτης-Ομοίως
22. Γ. Παλιούρας, Βλαχοσκηνίτης-Ομοίως
23. Ν. Μπούκουρας, Βλάχος- Εφονεύθη


Ο Μοίραρχος
Π. Βακάλογλου

* Τραγούδια : «Νταβέλης», «(Κατακαημένη) Αράχωβα», «Μια βλάχα μια παλιόβλαχα» κ.ά.
** Εκδόσεις Ιχώρ-Α.Λ.Λ.Ε.Α.Σ., ΜΑΝΗ-ΑΘΗΝΑ 2000.

Απάντηση

Επιστροφή σε “Γενικά”