Ψηλά που πάτε πουλιά μου

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αυτού ψηλά που πάτε, πουλιά μου,

αχ, για χαμηλώσετε, χρυσά πουλιά μου,

ωχ, για χαμηλώσετε.


Κι απλώστε τα φτερά σας, πουλιά μου,

αχ, να κάνω μια γραφή, γοργά πουλιά μου,

ωχ, να κάνω μια γραφή.


Να πείτε στη μανούλα μου, πουλιά μου,

αχ, να μη με καρτερεί, βρε η δόλια η μάνα,

ωχ, να μη με καρτερεί.


Στα ξένα εγώ παντρεύτηκα, πουλιά μου,

αχ, και πήρα μια καλή, χρυσά πουλιά μου,

ωχ, και πήρα μια καλή.


Πήρα την πλάκα πεθερά, πουλιά μου,

ωχ, τη μαύρη γης γυναίκα, πουλιά μου,

αχ, τη γης γυναίκα μου.