Χρήστης:Krokos

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

[[Κατηγορία:Τραγούδια με Δ.Σέμσης στο βιολί]]

<lilymidi> \set Staff.midiInstrument = "bright acoustic" \clef treble \key d \minor \time 9/8 \relative c'' d4 d8fes8des8d8fes8des8 d8 bes8d16c16 a8c16bes16 g8bes16a16 f8a16g16 e8f16e16 d16e16f16g16 a8 d8 bes8d16c16 a8c16bes16 g8bes16a16 f8a16g16 e8f16e16 d16e16f16g16 a16g16f16e16 d8 a8 d16 a d16f16 a8 a8 bes16a16gis16bes16 a8 f8 gis8 a8 bes8 cis8 e16d16c16bes16 a8 f8 d16 a16 d16 f16 a8 a8 bes16a16gis16bes16 a8 f8 gis8 a8 bes8 cis8 e16d16c16bes16 a8 f8 d16 a'16gis16a16bes8bes16a16a16g16g16f16f8e8f8gis8a8bes8cis16bes16a16gis16a8f8d16 a'16gis16a16bes16bes16a16a16g16g16f16 f e e d d e8 gis8a8bes8a16gis16f16e16d8a8d8 </lilymidi>

<lilymidi> \set Staff.midiInstrument = "bright acoustic" \clef treble \key d \minor \time 9/8 \relative c d4 d8fes8des8d8fes8des8 </lilymidi>