Χάιντε- χάιντε βοσκοπούλα

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Γίδια κι πρόβατα η ράχη μας, άιντε σαλάγατα κατά ‘σα κάτ’,

άιντε μανούλα μ’, άιντε τσουπρί, κι’ να κακό να μη σε βρει.


R: Χάιντε, χάιντε βουσκοπούλα, για ρουβόλα τη ραχούλα,

πήρεις κατήφουρο, ‘σύ καρτερώ, ‘σύ κρυφογλιέπω κι ‘σύ λαχταρώ.

Άιντε μανούλα μ’, άιντε τσουπρί, κάηκ’ η καρδούλα μ’ κι δε μπουρεί,

χάιντε, χάιντε βουσκοπούλα, για ρουβόλα τη ραχούλα.


Πήρε του σούρπουμα κι του δειλ’νό

κι ου ήλιους χάθη’ ‘κει πίσ’ απ’ το β’νό.

άιντε μανούλα μ’, άιντε τσουπρί κι ένας λιβέντης, ‘σύ καρτερεί.

R


Άιντε μανούλα μ’, άιντε τσουπρί, κάηκ’ η καρδούλαμ’ κι δε μπουρεί,

χάιντε, χάιντε βουσκοπούλα, για ρουβόλα τη ραχούλα.