ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Καλήν εσπέρα άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη Θείαν Γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας.


Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,

οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.


Εν τω σπηλαίω τίκτεται εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των ουρανών και Ποιητής των όλων.


Πλήθος αγγέλων ψάλλοντες το "Δόξα εν Υψίστοις"

και τούτο Άξιον εστί η των ποιμένων πίστης.


Εκ της Περσίας έρχονται τρεις Μάγοι με τα δώρα

άστρο λαμπρόν τους οδηγεί χωρίς να λείψει ώρα.


Φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ, με πόθον ερωτώσι,

πού εγεννήθει ο Χριστός, να παν να Τον ευρώσι.


Διά Χριστόν ως ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης,

αμέσως εταράχθηκε κι έγινε θηριώδης.


Ότι πολλά φοβήθηκε διά την βασιλείαν,

μη του την πάρει ο Χριστός και χάση την αξίαν.


Κράζει τους Μάγους κι ερωτά: -Πού ο Χριστός γεννάται;

-Εις Βηθλεέμ ηξεύρωμεν, ως η Γραφή διηγάται.


Βγαίνουν οι Μάγοι τρέχουσι και τον Αστέρα βλέπουν,

φως θεϊκόν κατέβαινε και με χαρά προστρέχουν.


Εν τω σπηλαίω έρχονται, βρίσκουν την Θεοτόκο

εβάστα στας αγκάλας της τον Άγιον της Τόκον.


Χρόνια Πολλά να χαίρεστε πάντα ευτυχισμένοι και καλή Πατρίδα