Στο Φάληρο που πλένεσαι

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στίχοι

Στο Φάληρο που πλένεσαι

|Περιστεράκι γένεσαι x2

στο Φάληρο που πλένεσαι


Σε είδα χθες με το μαγιό

|Γεια σου τσαχπίνα μου Μαριώ x2

Σε είδα χθες με το μαγιό


Στης θάλασσας την αμμουδιά

|Με άλλον ήσουν αγκαλιά x2

Στης θάλασσας την αμμουδιά


Και μένα ούτε μια ματιά

|Δεν μου ‘ριξες σκληρή καρδιά x2

Και μένα ούτε μια ματιά

Γειά σου Μάρκο


Μελωδία

Πρότυπο:Κλικ για μελωδία <lilymidi> \clef treble \key c \major \time 9/8 \tempo 8=100 \relative c {

    \bar "|:"
    g16 g32 fis g16 a bes b c bes32 a g16 f e dis e f g e c c
    g' g32 fis g16 a bes b c bes32 a g16 f e dis g32 f e dis c8 c16 c 
    \bar ":|:"
    c e dis e f e g8 g16 e f e dis f e8 c16 e
    e e dis e f e g8 g16 e f e dis e c8 c16 c 
    \bar ":|"
   }
   \addlyrics {
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    _ Στο Φά _ λη _ ρο που _ πλέ _ νε _ σαι _ _
    _ πε ρι _ στε _ ρά κι _ γέ _ νε _ σαι _ _
   } 

</lilymidi>