Σαράντα βρύσες με νερό

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Σαράντα βρυ.. σαράντα βρύσες με νερό

κι οδόντα δυό κι ογδόντα δυό πηγάδια

δε θα μου σβη.. μου σβήσουν τη φωτιά

π' έχω στα φυ.. π' έχω στα φυλλοκάρδια


Χιλιάδες μου χιλιάδες μου 'πες ψέματα

ώσπου να σ' α.. ώσπου να σ΄αγαπήσω

ας μ' άφηνες μικρό χωρίς καημούς

ο έρημος ο έρημος να ζήσω.


Σαράντα βρυ.. σαράντα βρύσες με νερό

δε σβήνουν τη δε σβήνουν τη φωτιά μου

γιατ' είν' η φλο.. η φλόγα της βαθιά

κι ανάβει στην κι ανάβει στην καρδιά μου.


Χιλιάδες μου χιλιάδες μου 'πες ψέματα

χωρίς καμιά χωρίς καμιάν αλήθεια

και μ' άναψες μικρό τρανή φωτιά

στα δόλια μου στα δόλια μου τα στήθια. |