Πειραιώτικος

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Πειραιώτικος

Ο Πειραιώτικος είναι ένας από τους δρόμους που χρησιμοποιούνται στην ελληνική λαϊκή μουσική.

Η διαφορά του με το δρόμο χιτζάζ είναι μικρή. Για την ακρίβεια, ο Πειραιώτικος είναι ένας Χιτζάζ με την τέταρτη αυξημένη:<lilymidi> \clef treble \relative c' { {d ees fis gis a bes cis d } \addlyrics {ΡΕ ΜΙb ΦΑ# ΣΟΛ# ΛΑ ΣΙb ΝΤΟ# ΡΕ } } </lilymidi>


και


<lilymidi> \clef treble \relative c' { {d ees fis gis a bes c d } \addlyrics {ΡΕ ΜΙb ΦΑ# ΣΟΛ# ΛΑ ΣΙb ΝΤΟ ΡΕ } } </lilymidi>

ρε-μιb-φα#-σολ#-λα-σιb-ντο-ρε

Τα διαστήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Η-ΤΡ-Τ-Η-Η-Τ-Τ

Έτσι μπορούμε να «κατασκευάσουμε» τον Πειραιώτικο από όλους τους τόνους.

Ο δρόμος Πειραιώτικος από όλους τους τόνους:
βάση βαθμίδες
ντο ντο-ρεb-μι-φα#-σολ-λαb-σιb-ντο
ρε ρε-μιb-φα#-σολ#-λα-σιb-ντο-ρε
μι μι-φα-σολ#-λα#-σι-ντο-ρε-μι
φα φα-σολb-λα-σι-ντο-ρεb-μιb-φα
σολ σολ-λαb-σι-ντο#-ρε-μιb-φα-σολ
λα λα-σιb-ντο#-ρε#-μι-φα-σολ-λα
σι σι-ντο-ρε#-μι#-φα#-σολ-λα-σι


Οι βασικές συγχορδίες του Πειραιώτικου είναι : η πρώτη (+), η τέταρτη (-) και η έβδομη (-).

Συνήθως συναντάται μαζί με το Χιτζάζ ή το Χιτζασκιάρ, ή και με τους δυό δρόμους μαζί. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο σαν μια "κίνηση" του Χιτζάζ. Γι' αυτό το λόγο οι βασικές συγχορδίες του Χιτζάζ, βρίσκουν ανταπόκριση και στον Πειραιώτικο.