Νιαβέντ

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Ο δρόμος Νιαβέντ είναι ένας από τους δρόμους που χρησιμοποιούνται στην ελληνική λαϊκή μουσική.

Ο ΝΙαβέντ δημιουργείται με το να βάλουμε ένα τετράχορδο νιαβέντ και ένα διαζευγμένο τετράχορδο χιτζάζ. Επίσης διαπιστώνουμε τη σχέση του Νιαβέντ με το Αρμονικό μινόρε. Δηλαδή εάν σε ένα αρμονικό μινόρε ανεβάσουμε την 4η βαθμίδα κατά ένα ημιτόνιο, θα προκύψει ο δρόμος Νιαβέντ:

ρε-μι-φα-σολ#-λα-σιb-ντο#-ρε

Τα διαστήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Τ-Η-ΤΡ-Η-Η-ΤΡ-Η

<lilymidi> \clef treble \relative c' { {d e f gis a bes cis d} \addlyrics {ΡΕ ΜΙ ΦΑ ΣΟΛ# ΛΑ ΣΙb ΝΤΟ# ΡΕ }

} </lilymidi>Έτσι μπορούμε να «κατασκευάσουμε» το Νιαβέντ από όλους τους τόνους.

Ο δρόμος Νιαβέντ από όλους τους τόνους:
βάση βαθμίδες
ντο ντο-ρε-μιb-φα#-σολ-λαb-σι-ντο
ρε ρε-μι-φα-σολ#-λα-σιb-ντο#-ρε
μι μι-φα#-σολ-λα#-σι-ντο-ρε#-μι
φα φα-σολ-λαb-σι-ντο-ρεb-μι-φα
σολ σολ-λα-σιb-ντο#-ρε-μιb-φα#-σολ
λα λα-σι-ντο-ρε#-μι-φα-σολ#-λα
σι σι-ντο#-ρε-μι#-φα#-σολ-λα#-σι

Οι βασικές συγχορδίες του δρόμου Νιαβέντ είναι: η πρώτη (-),η τέταρτη (-), η πέμπτη (dim)

Δηλαδή στην τονικότητα Ρε του δρόμου Νιαβέντ, οι βασικές συγχορδίες είναι: η Ρε-, η Σολ- και η Λαdim.