Κάποτε ήμουνα κι εγώ

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στίχοι

Κάποτε ήμουνα κι εγώ παιδάκι από τα φίνα (δις)

Και η καρδιά μου επόνεσε για μια γλυκειά τσαχπίνα (δις)


Όταν την έπαιρνα μαζί ο κόσμος με κοιτούσε (δις)

Μ’αυτή μου την αμόλυσε και μ’άλλονε γλεντούσε (γυρνούσε) (δις)


Κι από το ντέρτι το πολύ θολώνει το μυαλό μου (δις)

Και η ψυχή μου η δύστυχη σπαράζ(ει) στον (απ’τον) καϋμό μου (δις)


Και από τότε πια κι εγώ καμιά πια δε γουστάρω (δις)

Τη τσίκα μου πάντα τραβώ και αργιλέ φουμάρω (δις)


Μελωδία

Πρότυπο:Κλικ για μελωδία <lilymidi> \set Staff.midiInstrument = "bright acoustic" \clef treble \key d \minor \time 2/4 \relative c d8 bes8d16c16 a8c16bes16 g8bes16a16 f8a16g16 e8f16e16 d16e16f16g16 a8 d8 bes8d16c16 a8c16bes16 g8bes16a16 f8a16g16 e8f16e16 d16e16f16g16 a16g16f16e16 d8 a8 d16 a d16f16 a8 a8 bes16a16gis16bes16 a8 f8 gis8 a8 bes8 cis8 e16d16c16bes16 a8 f8 d16 a16 d16 f16 a8 a8 bes16a16gis16bes16 a8 f8 gis8 a8 bes8 cis8 e16d16c16bes16 a8 f8 d16 a'16gis16a16bes8bes16a16a16g16g16f16f8e8f8gis8a8bes8cis16bes16a16gis16a8f8d16 a'16gis16a16bes16bes16a16a16g16g16f16 f e e d d e8 gis8a8bes8a16gis16f16e16d8a8d8 </lilymidi>