Γκαμηλιέρικο

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Στίχοι

Γλέπω τέσσεροι παρέα κι όλοι από τον Περαία

Και 'φουρμένανε χασίσι με τη φετινή τη κρίση

με τη φετινή τη κρίση και 'φουρμένανε χασίσι

Και με πήρανε μαζί τους και με πήγαν στο τσαρδί τους

και με πήγαν στο τσαρδί τους και με πήρανε μαζί τους

- Μπράβο Μπάτη

Βλέπω δυο χασισωμένοι, και στη ψάθα καθισμένοι

και στη ψάθα καθισμένοι βλέπω δυο χασισωμένοι

Ένας έπαιζε μπουζούκι κι άλλος έκανε τσιμπούκι

κι άλλος έκανε τσιμπούκι κι αλλος έπαιζε μπουζούκι

- Άιντα

Και τον φέρνουνε μπροστά μου, βόηθα Χριστέ και Παναγιά μου

βόηθα Χριστέ και Παναγιά μου και τον φέρνουνε μπροστά μου

Να φουμάρω με την καρδιά μου, για να παίξω το μπαγλαμά μου

για να παίξω μπαγλαμά μου να φουμάρω με την καρδιά μου

Μελωδία

(Καμηλιέρικο ζαϊμπέκικο - Μακάμ: Ραστ)

Πρότυπο:Κλικ για μελωδία <lilymidi> \clef treble \time 9/8 \tempo 8=130 \relative c' {

    d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 g' g | 
    d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 c c |
    d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 g' g |
    d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 c c |
    d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 g' g | 
    d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 c c |
    a'8 g a g a g a g4 |
    a8 g a g a g a g4 |
    d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 g' g | 
    d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 c c | 
    d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 g' g | 
    d8 f16 e d8 f16 e d8 f16 e c8 c c 
   }
\addlyrics 

{ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Γλε πω _ τε σε _ ροι πα _ ρε α _ κι'ο λοι _ α πο _ τον Πε _ ραι α _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ και φου μερ να νε χα σι σι με τη φε τι νη την κρι ση με τη _ φε τι _ νη την _ κρι ση _ και φου _ μερ να _ νε χα _ σι σι } </lilymidi>