Αντιλαλούν οι φυλακές

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

Αντιλαλούν οι φυλακές x3

τό Μπούρτζι και Γεντί Κουλές


Αντιλαλούν δυό σήμαντρα x3

Συγγρού και Παραπήγματα


Αν είσαι μάνα και πονείς x3

Έλα στήν δίκη να με δεις


Έλα πριν με δικάσουνε

Κλάψε να μ’ απαλλάξουνε


Τό σκότος καί ή φυλακή

ειναι μεγάλο λακριντί

Αντιλαλούν οι φυλακές x3,

το Ρίο και Γεντί Κουλές.

Μελωδία

Ρυθμός - Απτάλικο ζεϊμπέκικο


Πρότυπο:Κλικ για μελωδία <lilymidi> \set Staff.midiInstrument = "bright acoustic" \clef treble \tempo 4=100 \key g \major \time 9/4 \relative c' d8 d, e e fis fis g4 g8 g g4 g8 g g4 g8 g d8 d e e fis fis g4 g8 g g4 g8 g g4 g8 g g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e4 e8 d g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e4 e8 d { d8 d e e fis fis g4 g8 g g4 g8 g g4 g8 g d8 d e e fis fis g4 g8 g g4 g8 g g4 g8 g g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e4 e8 d g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e4 e8 d } \addlyrics { Α __ _ ντι __ _ λα __ _ λούν οι __ _ φυ λα __ _ κές __ _ _ Α __ _ ντι __ _ λα __ _ λούν οι __ _ φυ λα __ _ κές __ _ _ Α __ _ντι __ _ λα __ _ λούν οι __ _ φυ λα __ _ κές __ _ _ τό Μπούρ __ _ τζι __ _ και-ο Γε __ _ ντί Κου __ _ λές __ _ } g a b16 b a8 c16 c b8 d b16 b c c a8 b g16 g a a fis8 g g g g g a b16 b a8 c16 c b8 d b16 b c c a8 b g16 g a a fis8 g g g g g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e4 e8 d g4 fis8 e fis d e4 e8 d g4 fis8 d e2 </lilymidi>