επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "Προφιτερόλ" και δημιουργήθηκε από τον/την Χασκίλ στις 10 Ιανουαρίου 2016.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Να στερέψουν τα ποτάμια  (128 Kbps) 1Δερέμπεη Β.3:26Παγιουμτζής Σ.196310/01/2016 04:37:49Στίχοι/Μουσική Θόδωρος Δερβενιώτης. Δίσκος 45 στρ. Philips Ελλάδος / 7909
1
 Αδυνάτισα ο καϋμένος (Αδυνάτισα ο καημένος)  (112 Kbps) 2Καμβύσης Γ.3:58Κωστής (Μπέζος)193110/01/2016 04:38:54Δίσκος Victor-58092.local_librarypageview
2
 Κάτι  (128 Kbps) 3Βέλλας Ι.2:48Στίνη Χ.193810/01/2016 04:39:55Των Βέλλα, Ρηγόπουλου, σε στίχους του Κώστα Μάνεση. Στην άλλη όψη το ''Ρωμιός'' με την ίδια. Δίσκος Orthophonic S 496. Τραγουδάει η Χ. Στίνη.
3
 Πέρα στους πέρα κάμπους  (128 Kbps) 4Χατζηδάκης Σ.3:03Στίνη Χ.194910/01/2016 04:43:22Κυκλοφόρησε στο όνομα του Σταμάτη Χατζηδάκη, με τις Άννα και Αιμιλία Χατζιδάκη [Πατερας, μητερα και κορη] . 78ρης στην COLUMBIA DG-6714 (CG - 2387).
4
 Ποιο μονοπάτι, ποιο στενό  (128 Kbps) 5Χατζηδάκης Σ.3:19Άλλος Καλλιτέχνης
Χατζηδάκης Σ.
196210/01/2016 04:46:07Σύνθεση Σταμ. Χατζηδάκη. Στίχοι Χρ. Κολοκοτρώνη Τραγουδούν οι Γιάννης Κατσιμίχας και Σταμ. Χατζηδάκης. Δίσκοι 45 στρ. Hellas Ελλάδος 109 και Hellas Ελλάδος 122
5
 Χίλιες-δυο φωτογραφίες  (160 Kbps) 6Καραπατάκης Β.3:01Άλλος Καλλιτέχνης196210/01/2016 04:46:17Του Καραπατάκη. Τραγουδά ο Κατσιμίχας. Δίσκος 45 στρ. Hellas Ελλάδος 111
6
 Ντουνιά ανακριτή  (256 Kbps) 7Χατζηχρήστος Α.3:24Άλλος Καλλιτέχνης
Χατζηχρήστος Α.
194910/01/2016 04:46:45Στίχοι της Παρασκευής Κασαπάκη. Ερμηνεύει η Κική Αγγελοπούλου. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7497 / GO-4104.
7
 Εγώ είμαι η μπολσεβίκα  (192 Kbps) 8Τούντας Π.3:15Εσκενάζυ Ρ.193410/01/2016 04:47:15Δίσκος ODEON GA-1711.local_librarypageview
8
 Ενας άθλιος του Βίκτωρος Ουγκώ  (128 Kbps) 9Κολοκοτρώνης Χ.3:22Άλλος Καλλιτέχνης196010/01/2016 04:48:08Σύνθεση του Χρ. Κολοκοτρώνη. Ερμηνεύει ο Γιάννης Κατσιμίχας, πατέρας των γνωστών αδελφών. Στο μπουζούκι ο Ζαμπέτας.
9
 Κατακαημένη Αράχωβα  (192 Kbps) 10ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:34ΟΡΓΑΝΙΚΑ10/01/2016 04:49:39Στο κλαρίνο ο Κ. Καρακώστας. Δεν πρόκειται για τον Νίκο Καρακώστα που πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει σε δίσκο 45 στροφών, αλλά για τον Κώστα Φιλίππου από τα Τρίκαλα που πήρε το ψευδώνυμο "Καρακώστας" από το καλό παίξιμο του κλαρίνου σε στυλ Καρακώστα και οι εταιρίες δίσκων το εκμεταλλεύτηκαν για να πουλάνε δίσκους αφού ο Νίκος Καρακώστας έκανε τεράστια επιτυχία όταν ζούσε.
10
 Το σφάλμα  (128 Kbps) 11Χάρμας (Τόλης και Λίτσα)3:10Λαμπίρη Ε.195510/01/2016 04:50:23Χασάπικο με την Ελένη Λαμπίρη (Έλσα Λάμπο). Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7874 / LG-1080 / και Liberty Αμερικής / 225 / LG-1080local_librarypageview
11
 Αλήτικα μικρόβια  (128 Kbps) 12Χάρμας (Τόλης και Λίτσα)4:02Χάρμας Τ.
Άλλος Καλλιτέχνης
200610/01/2016 04:51:05Σύνθεση & στίχοι του Τόλη Χάρμα. Ενορχήστρωση ,κιθάρα & Β' φωνή ο Σταύρος Αβράμογλου. Απ' το CD ''Σταύρος Αβράμογλου - Το τελευταίο μου τσιγάρο''.
12
 Θαλασσάκι  (100.88 Kbps) 13ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ3:20Χάρμας Τ.
Άλλος Καλλιτέχνης
194710/01/2016 04:52:38Αιμιλία και Αννα Χατζηδάκη : Μανα και Κορη ,σε ενορχηστρωση & διασκευη του Συζυγου και Πατερα : Σταμάτη Χατζηδάκη !!!!!!!! . 78ρης της HMV ΑΟ-2775 (OGA 1303) ,επανεκδοση σε 45ρακι της HMV (7PG 2503) το 1958 και σε δισκακι Εxtended Ρlay της HMV (7EGG 2571) (1962).
13
 Μεσ΄του Αιγαίου τα νησιά  (106.55 Kbps) 14Χατζηδάκης Σ.3:22Χάρμας Τ.
Άλλος Καλλιτέχνης
194910/01/2016 04:52:52Στο όνομα του Σταμάτη Χατζηδάκη. Στην εκτέλεση όλη η οικογένεια των Χατζηδάκηδων με τις Αννα και Αιμιλία (Μανα και Κορη), στο τραγούδι. 78ρης της HMV ΑΟ-2900 (OGA 1547) ,επανεκδοση και σε 45ρακι της HMV (7PG 2504) το 1958.
14
 Φύσα μαϊστραλάκι μου  (256 Kbps) 15ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ3:08Αφές Χατζηδάκη196010/01/2016 04:53:15Τραγουδά η Άννα Χατζιδάκη. Σύμφωνα με τον Μανιάτη συνθέτης είναι ο Α. Χατζηγιαννάκης. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-7551.
15
 Λαυριώτισσα  (192 Kbps) 16Βαμβακάρης Μ.3:08Καλλέλη Ν.193910/01/2016 04:54:53Σπάνια σύνθεση που αποδίδεται στους Μαυροφρύδη - Διαμαντόπουλο. Πρόκειται για τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη όπως είναι καταφανέστατο και ακούγεται το κομμάτι από το προσωπικό αρχείο του Τσαρλς Χάουαρντ. Καλέλλη. Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6481 / CG-1951
16
 Ρήνα  (128 Kbps) 17Κοσμαδόπουλος Κ.3:14Καλλέλη Ν.
Άλλος Καλλιτέχνης
193910/01/2016 04:55:22Συμμετέχει και ο Παναγιώτης Καλέλλης. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6501/CG-1984 και ανατύπωση στον Columbia Αμερικής 7190-F. Καλέλλη
17
 Σε θυμάμαι από μικρούλα  (192 Kbps) 18Ζουριδάκης Φ.3:22Γεωργακοπούλου Ι.
Χρυσίνης Σ.
194010/01/2016 05:01:59Του Φραγκίσκου Ζουριδάκη. Στο μπουζούκι ο Β. Τσιτσάνης. Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6519 / CG-2014
18
 Μπράβο μπουζούκι μου  (160 Kbps) 19Τσιτσάνης Β.3:26Τσαουσάκης Π.
Στάμου Ρ.
Στάμου Ρ.
195010/01/2016 05:03:03Δίσκος COLUMBIA CG 2779/DG 6924 με αριθμό άδειας 1336-19924. Φωνογραγήθηκε στις 16/12/1950 σε ρυθμό 9/4 παλιό Ζεϊμπέκικο σε δρόμο Hitzáz.Στα φωνητικά είναι ο Πρόδρομος Τσαουσάκης και η Ρένα Στάμου.Στην διεύθυνση της ορχήστρας είναι ο ίδιος ο Τσιτσάνης.Παίζουν οι Μουσικοί:Β.Τσαιτσάνης μπουζούκι-Πάνος Γαβαλάς μπουζούκι-Πάνος Χρυσίνης μπαγλαμά-Στέλιος Χρυσίνης κιθάρα.Στην άλλη πλευρά του δίσκου είναι το κομμάτι "Είμαι μια δυστυχισμένη" με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη(!!!) σε πρώτη εκτέλεση.Πληροφορίες από την database του Β.Τσιτσάνη του Νίκου Ορδουλίδη.local_librarypageview
19
 Παιξε μπουζούκι μου  (128 Kbps) 20Περιστέρης Σ.3:23Χασκήλ Σ.194810/01/2016 05:03:18Κυκλοφόρησε στις 29/05/1948. Δίσκος PARLOPHONE B.74097.Ανατύπωση στο δίσκο ODEON Τουρκίας 275216local_librarypageview
20
 Κορίτσι μου όλα για σένα  (128 Kbps) 21Τσιτσάνης Β.3:17Τσιτσάνης Β.
Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
196710/01/2016 05:04:09Συνοδεύει η Χ. Λαμπράκη. Δίσκος 45 στρ. His Masters Voice Ελλάδος 7PG-3679 / 7XGA 2730. Από την ελληνική ταινία του 1967: "Κατάρα είναι ο χωρισμός".Ο αριθμός άδειας είναι 24140-1246-67.Ο ρυθμός είναι 4/4 - Τσιφτετέλι και ο κύριος δρόμος είναι Hitzáz.Στην διεύθυνση της ορχήστρας ο Β.Τσιτσάνης αλλά δεν έχουμε τα ονόματα των μουσικών.Στον δίσκο χαρακτηρίζεται ως συρτοτσιφτετέλι.Από την άλλη πλευρά είναι το κομμάτι "Μετρήστε τις πληγές μου" με τραγουδιστές τους Γιώργο Χατζηαντωνίου και η Χαρούλα Λαμπράκη.Πληροφορίες από την database του Β.Τσιτσάνη του Ν.Ορδουλίδη.
21
 Στην απάνω σκάλα της ζωής  (128 Kbps) 22Τσιτσάνης Β.3:14Τσιτσάνης Β.
Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
197010/01/2016 05:04:33Το κομμάτι είναι του 1971 χωρίς να γνωρίζουμε πότε ακριβώς ηχογραφήθηκε (δυστυχώς στο έτος ηχογράφησης η ημερομηνία δεν μπορεί να αλλάξει και γράφει 1970).Δεύτερη φωνή η Χαρουλα Λαμπρακη. Δίσκος HMV 7XGA 3537 - 7PG 8050 και αριθμός άδειας 40500-5316-71.Στην διεύθυνση της ορχήστρας ο ίδιος ο συνθέτης.Δεν υπάρχουν στοιχεία για τους μουσικούς της ηχογράφησης.Στην άλλη πλευρά του δίσκου είναι το κομμάτι "Ο μάγκας κάνει δυο δουλειές" με τον Τσιτσάνη και την Λαμπράκη στα φωνητικά.Από την database του Β.Τσιτσάνη του Ν.Ορδουλίδη
22
 Τα ξημερώματα  (128 Kbps) 23Ασίκης Γ.3:05Εσκενάζυ Ρ.193410/01/2016 05:05:38Στο κανονάκι ο Λάμπρος Σαββαΐδης. Δίσκος HMV AO-2124local_librarypageview
23
 Ασμαλαρίν νταλλερέ  (128 Kbps) 24Κοïνόγλου Μ.3:22Δερμιτζίογλου Θ.193610/01/2016 05:06:03Μωυσή Κοϊνόγλου, με τον Θόδωρο Ντεμιρτζιόγλου. Δίσκος COLUMBIA DG-6212.
24
 Ninni  (159.01 Kbps) 25ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:04Άλλος Καλλιτέχνης....10/01/2016 05:06:44Δίσκος: Armenians on 8th Avenue. Τραγούδι η Madlen Araradian, Μάρκος Μέλκον στο ούτι και Nick Doneff στο βιολί.
25
 Sut Ictim Dilim Yandi  (217.08 Kbps) 26ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:13Άλλος Καλλιτέχνης....10/01/2016 05:06:59Δίσκος: Armenians on 8th Avenue (Madlen Araradian, Nick Doneff, Marko Melkon). Βλ. επίσης την ελληνική εκδοχή με τίτλο "Αγαπώ μια παντρεμένη" σε ερμηνεία της Εσκενάζυ.
26
 Αγαπώ μια παντρεμένη  (128 Kbps) 27Άλλος Καλλιτέχνης3:19Εσκενάζυ Ρ.195710/01/2016 05:07:32Η Ρόζα στον δίσκο αναφέρεται σαν Λίνα Σαμπάχ! και ο Περιστέρης σαν Ελ. Μωραΐτης. Υπάρχει στη σελίδα και η τουρκική εκδοχή του με τίτλο: Sut Ictim Dilim Yandi. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-74436 / GO-5523local_librarypageview
27
 Αραμπέλλα  (128 Kbps) 28Τσιτσάνης Β.3:17Δανάη194810/01/2016 05:08:38Ερμηνεύει η Δανάη Στρατηγοπούλου. Παίζει η ορχήστρα του Μιχάλη Σογιούλ.Ηχογραφήθηκε στις 14/07/1948. Δίσκος COLUMBIA CG 2421 - DG 6729.Ο ρυθμός είναι 4/4 - Bolero Son and Bolero Cha και κύριος δρόμος Hitzáz. Στην άλλη όψη του δίσκου το: "Γερακίνα", επίσης με την Δανάη και τον Τόνι Μαρούδα στα φωνητικά. (Εναλλακτική ονομασία για ευκολότερη εύρεση: Σουγιούλ)local_librarypageview
28
 Ας ερχόσουν για λίγο  (128 Kbps) 29Σουγιούλ Μ.3:20Δανάη194810/01/2016 05:08:52Δίσκος HMV AO-2806 / OGA-1352local_librarypageview
29
 Θα ξανάρθεις  (128 Kbps) 30Κωνσταντινίδης Γ (Γιαννίδης Κ).3:08Δανάη193410/01/2016 05:09:02(Των Α.Σακελλαρίου-Κ.Γιαννίδη).Με την Δανάη Στρατηγοπούλου. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-2152 / OT-1759
30
 Χασαπάκι  (128 Kbps) 31Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ.2:42Παπάζογλου Αγγέλα197810/01/2016 05:14:50Ερασιτεχνική ζωντανή ηχογράφηση από συνέντευξη της Αγγελικής Παπάζογλου. Τραγουδάει «a cappella» (διασκευή του Βαγγέλη Παπάζογλου σύμφωνα με μία εκδοχή). Η αντρική φωνή που ακούγεται είναι του Γιώργη Παπάζογλου, θετού γιού τους.
31
 Κολωνάκι Τζιτζιφιές  (128 Kbps) 32Βαμβακάρης Μ.3:29Βαμβακάρης Μ.
Καλφοπούλου Σ.
194810/01/2016 05:20:55Χασαποσέρβικο. Δίσκος ODEON GA 7490 / GO4082.local_librarypageview
32
 Λαός και Κολωνάκι  (128 Kbps) 33Χιώτης Μ.3:40Λίντα Μ.
Χιώτης Μ.
195910/01/2016 05:21:10Γραφτηκε ,κατα παραγγελία του Γιάννη Δαλιανίδη στον Χιώτη,για την κωμωδια του ''Λαός και Kολωνάκι'' ,που εκανε πρεμιερα 19 Οκτωβρίου 1959. Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-74511 ,που τυπωθηκε και σε 45ρακι της Odeon ‎ (DSOG 2562) την ιδια χρονια. Ενορχηστρωση & μπουζούκι : Μανώλης Χιώτης.local_librarypageview
33
 Το Μινόρε του Τσιμπίδη (Χόρα Τσιμπίδη)  (192 Kbps) 34Άλλος Καλλιτέχνης3:31ΟΡΓΑΝΙΚΑ....10/01/2016 05:21:58Σολάρει ο Τσιμπίδης.
34
 Το τελευταίο ραντεβού  (233.99 Kbps) 35Τατασόπουλος Ι.3:04Καζαντζίδης Σ.
Μαρινέλλα
195810/01/2016 05:23:09Δεύτερη φωνή η Μαρινέλλα- Υπάρχει στη σελίδα και η 1η εκτέλεση με την Πόλυ Πάνου. Άλμπουμ ''Bring On The Bouzoukee!'' στη Nina (L-62).
35
 Ταξίμι με ζειμπέκικο  (128 Kbps) 36Ζαμπέτας Γ.4:26ΟΡΓΑΝΙΚΑ196610/01/2016 05:24:52Σολάρει ο Γ. Ζαμπέτας.
36
 Δεν ξαναπαίζω ζάρια  (128 Kbps) 37Περπινιάδης Β.3:00Άλλος Καλλιτέχνης196010/01/2016 05:25:22Σύνθεση του Βαγγέλη Περπινιάδη και ερμηνεία απ' τον Δημήτρη Στεργίου (''Μπέμπης'') ,στο μπουζούκι ο Χριστόπουλος. Άλμπουμ ''Greek Town, USA Volume II'' στην Ελληνο-Αμερικάνικη Alector (ALP - 5005).
37
 Ρεμπέτικη σερενάτα (Μέσα στο γλυκοχάραμα)  (128 Kbps) 38Ζαμπέτας Γ.2:59Παγιουμτζής Σ.
Ζαμπέτας Γ.
195710/01/2016 05:25:59Δεύτερη φωνή ο Ζαμάνος. Δίσκος Parlophone B-74430. Σύμφωνα με τον δίσκο δεύτερη φωνή κάνει ο Γ. Ζαμπέταςlocal_librarypageview
38
 Μη βγεις ακόμα ήλιε μου  (128 Kbps) 39Άλλος Καλλιτέχνης3:03Κρεούζης Ο.195810/01/2016 05:30:37Σύνθεση Στράτου Καμενίδη και στίχοι Χαράλαμπου Βασιλειάδη. Τραγουδά ο Ορφέας Κρεούζης (Δίσκος FIDELITY FIN 7008, 45άρι)
39
 Τέτοια μέρα, τέτοια ώρα  (128 Kbps) 40Άλλος Καλλιτέχνης3:17Κρεούζης Ο.195810/01/2016 05:30:52Σύνθεση Στρ. Καμενίδης. Τραγουδάει ο Ορφέας Κρεούζης. Δίσκος Fidelity Ελλάδος 77044.
40
 Πουλάκι ξένο  (128 Kbps) 41ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:24Παπασιδέρης Γ.193810/01/2016 05:45:22Στο κλαρίνο ο Γιώργος Ανεστόπουλος. Δίσκος Columbia DG-6455 (C. G. 1887) και σε 45ρακι της Columbia (SCDG 2938) το 1962.
41
 Ρούσσα παπαδιά  (128 Kbps) 42ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:59Μυλωνά Β.195910/01/2016 05:45:29Ερμηνεία Βάσω Μυλωνα. Σύνθεση Βασ. Μπεσίρη, Δίσκος Apollo SY-95 (Κατά Μανιάτη). Με τον ίδιο Αρ. Δίσκου στην άλλη όψη το Πουλάκι ξένο με τη Ρίτα Αμπατζη-πάντα κατά Μανιάτη-το οποίο και αναζητείται. Εναλλακτικά για αναζήτηση: Ρούσα παπαδιά
42
 Ανύπαντρος - Ότσι Τσόρνια (Τσιτσόρνια)  (128 Kbps) 43ΔΙΑΦΟΡΑ10:16Μιλάνοι200410/01/2016 05:48:17Οι Μιλάνοι ζωντανά στην «Τομπουρλίκα», Θεσσαλονίκη (2004).
43
 Μαλλάκια απ´ τις πλεξούδες σου  (192 Kbps) 44Χατζηχρήστος Α.3:10Χατζηχρήστος Α.
Παπαϊωάννου Ι.
194010/01/2016 06:17:28Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7239 / GO-3387
44
 Το χασάπικο της ταβέρνας  (128 Kbps) 45Ζαμπέτας Γ.2:42ΟΡΓΑΝΙΚΑ196510/01/2016 16:51:14Εκτελεί ο Γιώργος Ζαμπέτας. Δίσκος Extended Play στην Polydor ‎ (EPHH 50 890). Αυτό το Χασάπικο είχε χρησιμοποιηθεί ως μουσική τίτλων στη θρυλική σειρά του 1980 στην ΕΡΤ ''Τα παλιόπαιδα τ' ατίθασα'' του Νίκου Τσιφόρου.
45
 Hanum Oyuno  (128 Kbps) 46ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:32Μελκόν Μ.----10/01/2016 16:56:56Από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Μελκον, στο LP "Marko Melkon and His International Oriental Orchestra: Hi Fi Adventures in Asia Minor" Decca DL 9061, από τα τέλη της δεκαετίας του 50. (Η 1η ηχογράφηση του είναι με βιολί τον Nişan Sedefciyan, στο δίσκο Me-Re 4002B).
46
 Ο μυλωνάς ο νέος  (192 Kbps) 47Παντελίδης Σ.3:24Εσκενάζυ Ρ.
Αμπατζή Ρ.
193410/01/2016 18:50:27Στίχοι του Σέμση. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-2123 / OT-1624local_librarypageview
47
 Ümitlerim  (128 Kbps) 48ΤΟΥΡΚΙΚΑ3:34Εσκενάζυ Ρ.
Αμπατζή Ρ.
196012/01/2016 11:22:47Ümitlerim = Οι ελπίδες μου. Δημιουργία του Yesârî Asım Arsoy. Ηχογράφηση με τη Λένα Σταμπουλή το 1960. Προς το τέλος μεταφράζει και λίγο στα ελληνικά...
48
 Λόγια ανταλλάξαμε βαριά  (160 Kbps) 49Άλλος Καλλιτέχνης3:09Νίνου Μ.195512/01/2016 12:05:33Του Τώνη Μαρούδα, συνοδεία ελαφράς ορχήστρας υπό την διεύθυνση του Ζακ Ιακωβίδη. Από τις τελευταίες ηχογραφήσεις της Νίνου. Στίχοι Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Δίσκος Parlophone Β-74359
49
 Μελαχροινή τσιγγάνα  (128 Kbps) 50Χιώτης Μ.3:24Πάνου Π.
Χιώτης Μ.
196012/01/2016 12:12:22Στίχοι του Χρ. Κολοκοτρώνη. Δίσκος COLUMBIA DG 7557.local_librarypageview
50
 Είμαι στον καημό σου θύμα  (160 Kbps) 51Παπαϊωάννου Ι.3:16Μοσχονάς Ο.
Περπινιάδης Σ.
194712/01/2016 12:24:13Δίσκος ΗΜV AO 2771.local_librarypageview
51
 Θα φύγω θα με χάσεις  (128 Kbps) 52Μητσάκης Γ.3:15Χασκήλ Σ.
Τατασόπουλος Ι.
Μπίνης Τ.
195012/01/2016 12:36:25Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση. Στην ετικέτα του δίσκου δεν αναγράφεται το όνομα του Τατασόπουλου. Δίσκος PARLOPHONE B-74219 http://rebetiko.sealabs.net/wiki/mediawiki/index.php/Parlophon_B.74219local_librarypageview
52
 Μπρος στης Καστέλλας το ακρογυάλι  (192 Kbps) 53Παπαδόπουλος Ι.3:22Καλφοπούλου Σ.
Γκίκα Β.
195712/01/2016 13:10:29Πανέμορφο ανατολίτικο του Γ.Παπαδόπουλου, αλλα αντι για εξωτικά μέρη περιέχει ολες τις τότε ρομαντικές περιοχές της Αττικής !! Βρηκα τελικά τον τίτλο και τους συντελεστές απο τις λίστες του Μανιάτη, καθως πιθανολόγησα ότι τραγουδάει η Σούλα Καλφοπούλου συγκρίνοντας τίτλους και ρυθμο ... Odeon GA-7948. Διφωνία απο τη Βούλα Γκίκα
53
 Εχεις δίκιο βρε κοπέλα  (73.16 Kbps) 54Παπαϊωάννου Ι.3:05Μπέλλου Σ.
Καλλέργης Ν.
195012/01/2016 13:20:47Οι στίχοι (σύμφωνα με την καρτέλλα της ΑΕΠΙ) οφείλονται στον ελάχιστα γνωστό Αλέξανδρο (Αλέκο) Αγγελόπουλο, που φαίνεται να έχει γράψει στίχους και σε άλλα τραγούδια του. Δίσκος Δίσκος HMV AO 2974.local_librarypageview
54
 Ο μαστραπάς  (128 Kbps) 55Παπαϊωάννου Ι.2:46Παπαϊωάννου Ι.197012/01/2016 13:56:34Δίσκος 45 στρ. Zodiac Ελλάδος / ZS-8204
55
 Νύχτα αξημέρωτη  (256 Kbps) 56Χατζηχρήστος Α.3:29Χατζηχρήστος Α.
Χατζηχρήστος Ε.
194812/01/2016 14:06:07Τραγουδά ο ίδιος ο συνθέτης με τον Εύαγγελο Χατζηχρήστο. PARLOPHONE B.74134. «Στο καμαράκι το φτωχό, πάλι κι απόψε ξαγρυπνώ.»local_librarypageview
56
 Τα χανουμάκια  (128 Kbps) 57Καρίπης Κ.3:13Αμπατζή Ρ.193521/01/2016 12:24:06Δίσκος HMV AO 2279.local_librarypageview
57
 Μπερμπάντης  (192 Kbps) 58ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:26Βάκα Α.192723/01/2016 13:04:30Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 10 Αυγούστου του ΄27. Δίσκος Victor VI-68875(12΄΄).local_librarypageview
58
 Το πεζοδρόμιο  (128 Kbps) 59Τατασόπουλος Ι.3:10Νίνου Μ.
Τατασόπουλος Ι.
Μητσάκης Γ.
195027/01/2016 14:11:09Δίσκος Columbia DG 6863.local_librarypageview
59
 Μεγάλωσες  (128 Kbps) 60Μητσάκης Γ.3:16Τσαουσάκης Π.
Μητσάκης Γ.
194927/01/2016 14:11:26Είναι η 1η συνεργασία συνθέτη-ερμηνευτή, μαζί με το: "Ο ανάπηρος". Δίσκος COLUMBIA DG 6798.local_librarypageview
60
 Άναψε το τσιγάρο  (128 Kbps) 61Κλουβάτος Γ.3:18Ζαγοραίος Σ.
Άλλος Καλλιτέχνης
195813/02/2016 16:48:30Καί η Γιούλα Ανδρεάδου. Δίσκος Parlophone Ελ B-74454 / GO-5609. Ενορχηστρωση : Σπύρος Περιστέρης.
61
 Ο καφές και το τσιγάρο  (192 Kbps) 62Σουγιούλ Μ.3:42Μαρούδας Τ.195513/02/2016 16:48:46Σύνθεση του Σουγιούλ με τον Τώνη Μαρούδα. Στίχοι Ν. Φατσέα. Δίσκος COLUMBIA DG-7141 (C.G. 3287).
62
 Παφ πουφ τα τσιγάρα  (128 Kbps) 63Χάρμας (Τόλης και Λίτσα)3:11Λίντα Μ.
Χάρμας Τ.
195913/02/2016 16:49:01Πρώτη φωνή η Μαίρη Λίντα και δέυτερη ο Τόλης Χάρμας. Δίσκος PARLOPHONE B 74508.
63
 Το ακρογιάλι (Γουστάρεις τσιγαράκι)  (160 Kbps) 64Περιστέρης Σ.3:01Κυριαζής Ι.196813/02/2016 16:49:17Δίσκος 45 στρ. Olympic Ελλάδος 75008
64
 Το πεταμένο τσιγάρο  (128 Kbps) 65Βέλλας Ι.3:35Μπέλλου Σ.
Τατασόπουλος Ι.
Τατασόπουλος Ι.
195013/02/2016 16:49:38Συνδημιουργία Ιωάννη Βέλλα-Κ. Κοφινιώτη. Δίσκος Parlophone B 74213. Ανατύπωση στο δίσκο ODEON Τουρκίας 275318.local_librarypageview
65
 Το ακρογιάλι  (128 Kbps) 66Περιστέρης Σ.3:19Χατζηχρήστος Α.
Σταμούλης Ι.
194613/02/2016 16:52:28Στίχοι Μίνως Μάτσας. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-74077 / GO-3691local_librarypageview
66
 Του Κυριάκου το γαϊδούρι  (160 Kbps) 67Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.3:16Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.
Χρυσίνης Σ.
194613/02/2016 17:27:19Δίσκος HMV AO 2729.
67
 Για μια Σπανιόλα  (128 Kbps) 68Καραπατάκης Β.3:32Περπινιάδης Σ.
Λαζαρίδου Σ.
195217/02/2016 21:37:45Συνδημιουργία των Σ. Περπινιάδη και Β. Καψάλη (= Βασίλης Καραπατάκης). Τραγουδούν Στελλάκης Περπινιάδης και Σουζάνα Λαζαρίδου. Μπουζούκια : Απόστολος Καλδάρας & Γεράσιμος Κλουβάτος. Δίσκοι HMV Ελλάδος AO 5059 (OGA-1890) και επανεκτύπωση στον RCA Victor 26-8316 Αμερικής.
68
 Το Χριστινάκι  (192 Kbps) 69Εσκενάζυ Ρ.3:08Εσκενάζυ Ρ.193418/02/2016 16:43:01Απο άπαιχτο δίσκο. Ο Μανιάτης το καταγράφει παραδοσιακό, ενω ο δίσκος γράφει σαν συνθέτη τον Ραφτόπουλο. Στην άλλη όψη το ''Η ατσιγγάνα'' του Μιχαηλίδη με τη Ρόζα. Δίσκος RCA VICTOR 38-3062. Πρόκειται για ανατύπωση με λάθος στοιχεία, ο δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2094 αναφέρει συνθέτη την Ρόζα.
69
 Το λουλούδι  (192 Kbps) 70Μητσάκης Γ.3:11Χασκήλ Σ.
Χιώτης Μ.
Χιώτης Μ.
194820/02/2016 12:51:25Για να ακούγεται στο ράδιο. Κυκλοφόρησε στις 12/10/1948. Δίσκος COLUMBIA DG 6741local_librarypageview
70
 Τσιφτέ τελλή  (192 Kbps) 71ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:20ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ190803/03/2016 10:05:43Εναλλακτικός τίτλος: Θα σπάσω κούπες. Ηχογράφηση στη Σμύρνη από τη Σμυρναίικη Εστουδιαντίνα. Δίσκοι Odeon NO 58583
71
 Τσιφτετέλι (Θα σπάσω κούπες)  (224 Kbps) 72ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:51ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ191503/03/2016 10:07:18Με την Ελληνική Εστουδιαντίνα. Ηχογραφήθηκε στη Σμύρνη το Μάρτιο του 1909. Δίσκοι The Gramophone Co / 2-14647 / 12802b και Victor Αμερικής 63534/12802b.
72
 Μπαμπέσα  (192 Kbps) 73Παπάζογλου Β.3:10Μένδρη Κάκια193403/03/2016 10:16:36Ερμηνεύει η Κάκια Μένδρη. Δ/σις Σπ. Περιστέρη. Δίσκος Odeon GA 1808/Go 2140. Στην ετικέτα του δίσκου αντί για Β. Παπάζογλου αναγράφεται Ν. Παπάζογλου. [εναλλακτικός τίτλος: μπαμπέσσα]local_librarypageview
73
 Μου φαίνεται  (128 Kbps) 74Παπάζογλου Β.3:11Περπινιάδης Σ.193503/03/2016 10:17:13Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος COLUMBIA DG 6144. local_librarypageview
74
 Ο Μάρκος πολυτεχνίτης  (128 Kbps) 75Βαμβακάρης Μ.3:08Βαμβακάρης Μ.
Καρύβαλη Σ.
193603/03/2016 10:38:54Αυτοβιογραφικό τραγούδι που φωτογραφίζει το Μάρκο ως δημιουργό του, στα ονόματα Σ. Περιστέρη και Μ. Μάτσα. Ο δίσκος σαν δημιουργούς γράφει Περιστέρης Σ - Βαμβακάρης Μ. Συνήθως, όταν υπάρχουν δυο ονόματα, το πρώτο αναφέρει τον στιχουργό και το δεύτερο τον συνθέτη (εκτός αν είναι συνδημιουργοί στη σύνθεση). Δίσκος Odeon GA 7005 / GO-2638.Πιθανή ημερομηνία ηχογράφησης τέλη του 1936local_librarypageview
75
 Η Αρμενίτσα  (192 Kbps) 76Καρίπης Κ.3:01Αμπατζή Ρ.193403/03/2016 11:08:43Δίσκος ΗΜV AO 2167.local_librarypageview
76
 Καρτσιντα Ιτσουμπ  (128 Kbps) 77Τομπούλης Α.3:14Εσκενάζυ Ρ.193603/03/2016 12:00:49Δίσκος ODEON GA-1930.
77
 Μάνα με πάντρεψες μικρή  (192 Kbps) 78Τσιτσάνης Β.3:19Χασκήλ Σ.
Τσιτσάνης Β.
194703/03/2016 12:25:07Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-7418local_librarypageview
78
 Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι  (128 Kbps) 79Καλδάρας Α.3:31Χασκήλ Σ.194703/03/2016 12:28:41Το τραγούδι αναφέρεται στις συλλήψεις και προσαγωγές των Ελλήνων αριστερών στις φυλακές του Επταπυργίου (Γεντί-Κουλέ). Σύμφωνα με όσα λέει ο Απόστολος Καλδάρας στον Κουνάδη (εις αναμνησιν στιγμών ελκυστικών) : "...Τότε ήμουν στη Θεσσαλονίκη, με την πρώτη κυβέρνηση του Οκτώβρη του 1944. Μετά το Δεκέμβρη άρχισαν οι πρώτες συλλήψεις των αριστερών, των κομμουνιστών, που τους πιάναν και τους κλείναν στο Γεντί Κουλέ. Εγώ τότε είχα ένα φίλο με τον οποίο συνεργαζόμαστε, στα διάφορα κουτουκάκια εκεί πέρα, ονόματι -καλή του ώρα κι αυτός πέθανε, Θεός σχωρέσ' τον- Μίγκο. Τον Χρήστο τον Μίγκο. Αυτός καθόταν στην Ακρόπολη επάνω, κάτω από το Επταπύργιο -το Γεντί Κουλέ. Και μ' έπαιρνε ταχτικά να πάμε να πιούμε κανένα ουζάκι στη γριά, έτσι την έλεγε τη μάνα του. Πίναμε τα ουζάκια, τα λέγαμε. Διάφορα πράγματα για τη δουλειά από δώ, από κεί. Λοιπόν μια φορά έφυγα, θυμάμαι ήταν σούρουπο κι εκεί που φεύγαμε το βλέπω -δεν ξέρω έτσι κι άλλες φορές το 'βλεπα. Εκείνη τη φορά μου 'κανε εντύπωση πως ήταν σούρουπο, η βραδιά διαφορετική, ποιός ξέρει και βλέπω τη σιλουέτα του Επταπυργίου, των τειχών εκεί πέρα που ήταν οι φυλακές και μου 'κανε εντύπωση. Κοίτα, τώρα λέω, εκεί μέσα πίσω απ' τα τείχη αυτά είναι οι φυλακές. Και κει μαζεύουν αυτούς τους ανθρώπους και τους κλείνουν φυλακή. Κι έτσι αυτή η εικόνα μου 'δωσε την έμπνευση να γράψω το τραγούδι αυτό. Το 'γραψα τότε στις αρχές του '45. Μετά τα Δεκεμβριανά, τότε που πιάναν τους αριστερούς θυμάμαι". Το τραγούδι δεν ήταν αφιερωμένο σε συγκεκριμένο πρόσωπο, ήταν γραμμένο "γενικά. Πλην όμως είχε διαδοθεί. Εγώ το 'πα σ' ένα-δυο πρόσωπα για ποιό λόγο έγραψα το τραγούδι, αυτοί το 'παν σ' άλλους και ούτω καθεξής. Έτσι έκατσα κι έγραψα το τραγούδι αυτό. Αλλά δεν το είχα γράψει όπως είναι στο δίσκο. Ήταν: Νύχτωσε και στο Γεντί το σκοτάδι είναι βαθύ, / Κι όμως ένα παλληκάρι δεν μπορεί να κοιμηθεί. / Άραγε τι περιμένει όλη νύχτα ως το πρωί / Στο στενό το παραθύρι, που φωτίζει το κελλί. Όχι "που φωτίζει με κερί". Αυτό δεν λέει τίποτα. Αλλά αναγκάστηκα για τη λογοκρισία να το βάλω έτσι. Ο τρίτος στίχος είναι: Πόρτα ανοίγει, πόρτα κλείνει, μα διπλό είναι το κλειδί, / Τι έχει κάνει και το ρίξαν το παιδί στη φυλακή. Και μετά τ' άλλαξα τελείως, διότι το 'χε κόψει η λογοκρισία και το 'βαλα έτσι όπως είναι σήμερα. Και έγινε πάλι επιτυχία και μ' αυτά τα λόγια". [Απόσπασμα από το βιβλίο του Σάκη Πάπιστα "ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΑ ΠΕΤΡΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 1940 - 1949"] Ηχογραφήθηκε στις 27/02/1947. Μπουζούκι ο Απόστολος Καλδάρας, ενορχήστρωση & κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης. Δίσκος ODEON GA 7385 (Go-3752).local_librarypageview
79
 Όσο κουνάει η θάλασσα  (128 Kbps) 80Τούντας Π.3:12Περπινιάδης Σ.
Χρυσίνης Π.
193703/03/2016 12:39:58Τον Στελλάκη σιγοντάρει ο Παναγιώτης Χρυσίνης. Στην άλλη όψη το ''Πορτ Σάιντ'' με τον Στελλάκη. Δίσκος Columbia DG 6358.local_librarypageview
80
 Κατεργάρα  (192 Kbps) 81Νίνου Μ.3:17Νίνου Μ.
Περπινιάδης Σ.
194903/03/2016 13:08:34Πιο καθαρό και με σωστές στροφές. Προφανώς το τραγούδι είναι δημιουργία κάποιου συνθέτη και για άγνωστους λόγους (δώρο ή υποχρέωση) καταχωρήθηκε στο όνομα της Νίνου. Πιθανότατα είναι σύνθεση του Τσιτσάνη. Οι στίχοι ανήκουν στον Κώστα Μάνεση. Δίσκος COLUMBIA DG-6771local_librarypageview
81
 Η αχλάδα έχει πίσω την ουρά  (160 Kbps) 82Τσιτσάνης Β.3:05Τσιτσάνης Β.
Τσαουσάκης Π.
Στάμου Ρ.
195103/03/2016 13:15:58Κυκλοφόρησε στις 15/03/1951. Δίσκος HMV AO 2984.local_librarypageview
82
 Γενοβέφα  (128 Kbps) 83ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:52ΟΡΓΑΝΙΚΑ192803/03/2016 13:28:33Παίζει κλαρίνο ο Μάνθος Χαλκιάς (1895-1945).Σκοπός της αστικής Γιαννιώτικης παράδοσης.Ο χαρακτήρας πολλών σκοπών των Ιωαννίνων και της Πρεβέζης,είναι αστικός , ανάλογος με αυτόν της μουσικής παράδοσης των αστικών κέντρων της Δυτικής Μακεδονίας(Βέροιας,Ναούσης και Καστοριάς). Δίσκος Columbia Αγγλίας / 8238 / 20392
83
 Νησιωτοπούλα (Μια μαυροφόρα όταν περνά)& (Κρητικοπούλα μου)  (56 Kbps) 84Άλλος Καλλιτέχνης2:51Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
195803/03/2016 13:49:40Καλαματιανός που ηχογραφήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 1958. Μαζί με το συρτό ,της άλλης πλευράς , ''Δεν κλαίνε οι δυνατές καρδιές'' είναι οι 2 πρώτες ηχογραφήσεις του ''Αρχάγγελου της Κρήτης''. Στίχοι ,Μουσική ,Λύρα & Τραγούδι : Νίκος Ξυλούρης και τον σιγοντάρουν η γυναίκα του Ουρανία και ο Γιώργος Κουμιωτάκης (+ λαούτο). Δίσκος 78 στροφών στην ODEON GA 8064 (GO 5720).
84
 Ο λαγός  (128 Kbps) 85Μητσάκης Γ.3:09Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
Δεγαΐτας Ι.
194903/03/2016 14:03:37Τραγουδούν Μαρία και Δέσποινα Δημάτου, Κίμων Μακρής, Ιωάννης Δεγαΐτας. Δίσκος Liberty Αμερικής / 87 (Υπάρχει και σε ετικέτα "neon Records", επίσης με αριθμό 87)
85
 Ταβσάν κιοτσέκ  (128 Kbps) 86ΤΟΥΡΚΙΚΑ2:52Άλλος Καλλιτέχνης....03/03/2016 14:06:42Ταβσάν κιοτσέκ = Ο λαγός χορευτής. Τραγουδά η Ζ. Χανίμ. Από τις "Ηχογραφήσεις Τούρκικης μουσικής 1932-1952".
86
 Το αηδόνι  (128 Kbps) 87Τομπούλης Α.3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ193604/03/2016 22:37:39Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-2117.
87
 Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι  (128 Kbps) 88Παπαϊωάννου Ι.3:00Σαλασίδης Ι.
Καλλέργης Ν.
195321/03/2016 17:49:57Πρώτη φωνή ο Γιάννης Σαλασίδης. Δίσκος LIBERTY 270 Αμερικής.local_librarypageview
88
 Μαίρη, Μαριγούλα, Μαριγώ  (192 Kbps) 89Σουγιούλ Μ.3:17Μαρούδας Τ.
Άλλος Καλλιτέχνης
194824/03/2016 19:19:41Τραγουδούν Τ. Μαρούδας και Κ. Βέλλα. Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6710 / CG-2385
89
 Το ζάρι  (256 Kbps) 90Παγιουμτζής Σ.3:16Παγιουμτζής Σ.
Περπινιάδης Σ.
194617/04/2016 12:48:49Κυκλοφόρησε στο όνομα του Στράτου Παγιουμτζή, αλλά μάλλον είναι σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη. Ορχήστρα με δύο μπουζούκια (Β. Τσιτσάνης - Γ. Μητσάκης), και κιθάρα ο Κ.Καρίπης. Διεύθυνση ορχήστρας: Δ. Σεμσης. Δίσκος COLUMBIA DG 6639local_librarypageview
90
 Anadolu Kasik Havasi  (128 Kbps) 91ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:09ΟΡΓΑΝΙΚΑ192803/01/2018 12:50:26Ταμπουρά παίζει ο Osman Pehlivan. Δίσκος HMV A.X. 853 (BF 2129).
91
 Anadolu oyun havasi  (192 Kbps) 92ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:06ΟΡΓΑΝΙΚΑ....03/01/2018 12:50:41Στο ούτι ο Ουντί Χράντ Κενκουλιγιάν(1901-1978) Αρμένης από την Κωνσταντινούπολη.
92
 Ο Ήλιος  (128 Kbps) 93ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:08ΟΡΓΑΝΙΚΑ193303/01/2018 13:04:15Τσάμικο με τον περίφημο Νίκο Καρακώστα στο κλαρίνο. Δίσκος Odeon GA 1661. Στην άλλη πλευρά "Γαλαξιδιώτισσα"
93

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'Προφιτερόλ' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=7

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: Χασκίλ

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"