επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "αρμόνικα" και δημιουργήθηκε από τον/την tasosaigaleo στις 18 Ιανουαρίου 2016.  visibility  share queue_music
"τραγούδια και σκοποί στα οποία ηχογραφήθηκε η αρμόνικα..."
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Άιντε να πεθάνεις  (192 Kbps) 1ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:58Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192918/01/2016 11:06:16Συνοδεύει με αρμόνικα ο Αντώνης Αμιράλης ( Παπατζής ). Σύνθεση Β. Σαλαβάρης. Δίσκος COLUMBIA 18064 Αγγλίας. [ Στη σελίδα υπάρχει διαφορετική εκτέλεση του τραγουδιού, πάλι με τον Νταλγκά αλλά με συνοδεία βιολιού. ] Προσφωνήσεις: -Γεια σου Νταλγκά! -Γεια σου Παπατζή!
1
 Αλέγκρο χασάπικο  (192 Kbps) 2ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:02ΟΡΓΑΝΙΚΑ193218/01/2016 11:07:19Στην αρμόνικα ο Αντώνης Αμιράλης ή Παπατζής. Δίσκος Victor Αμερικής VI-58096.
2
 Εσύ που σέρνεις το χορό  (128 Kbps) 3ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:13Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192918/01/2016 11:08:10Αρμόνικα παίζει ο Αντώνης Αμιράλης "Παπατζής". Δίσκος HMV AO 316 Προσφωνήσεις: - Γεια σου Παπατζή με τη μεσοφωνία σου την όμορφη! - Γεια σου Νταλγκά!local_librarypageview
3
 Η τσαχπίνα (Έλα μικρούλα)  (192 Kbps) 4Σκαρβέλης Κ.2:37Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192918/01/2016 11:08:22Στην αρμόνικα ο Αντ. Αμιράλης (Παπατζής), μαντόλα και κιθάρα. Δίσκος HMV AO-339 του 1929 και επίσης δίσκος Odeon GA-1531.local_librarypageview
4
 Καλαματιανός  (128 Kbps) 5ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:35ΟΡΓΑΝΙΚΑ192918/01/2016 11:08:44Αρμόνικα παίζει ο Αντ. Αμιράλης ή Παπατζής, κιθάρα ο Δ. Τσακίρης. Δίσκος Columbia Αγγλίας 8341. Προσφωνήσεις: -Γεια σου Παπατζή με την αρμόνικά σου!
5
 Κασαμπαλιώτικο ζεϊμπέκικο  (128 Kbps) 6ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:18ΟΡΓΑΝΙΚΑ193218/01/2016 11:09:05Είναι το οργανικό από τον «Στάυρακα μες στον τεκέ». Βιολί: Γιάννης Δραγάτσης (Ογδοντάκης). Κιθάρα: Κώστας Σκαρβέλης. Αρμόνικα: Αντώνιος Αμιράλης η Παπατζής. Δίσκος Orthophonic S-656 Αμερικής.
6
 Μαρικάκι μου  (160 Kbps) 7Σκαρβέλης Κ.3:17Εσκενάζυ Ρ.193318/01/2016 11:09:16Ορχήστρα με βιολί (Σέμσης), ούτι (Τομπούλης), κιθάρα (Σκαρβέλης), αρμόνικα (Αμιράλης ή Παπατζής) και ζίλια από την ερμηνεύτρια. Δίσκος Columbia DG 444. Το κομμάτι αυτό δισκογραφήθηκε επίσης από την Ρίτα Αμπατζή και κυκλοφόρησε ως "Μαρικάκι".local_librarypageview
7
 Μαρμαρινό ζειμπέκικο  (160 Kbps) 8ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ....18/01/2016 11:09:22Εκτελεί ο Αντώνης Αμιράλης ή Παπατζής. Δίσκος Standard F-9092 Αμερικής. Επανέκδοση του τραγουδιού «Ζεϊμπέκικο δερβίσικο» από τον δίσκο HMV AO 2114 (1934).
8
 Σου αφήνω την καληνυχτιά (Μινόρε μανές)  (128 Kbps) 9ΑΜΑΝΕΔΕΣ4:12Καρίπης Κ.193018/01/2016 11:09:32"Αφήνομε καληνυχτιά και σας ευχαριστούμε, ευχόμεθα να 'στε καλά πάλι να ξαναρθούμε''. Στη φύσα ο Αντώνης Αμιράλης ( Παπατζής ) και στο βιολί Δραγάτσης. Δίσκος Victor 58066 Αμερικής. Προσφωνήσεις: -Γεια σου Καρίπη! -Γεια σου και σένα (ρε) Ογδοντάκη! -Γεια σου (ρε) Παπατζή με τη φύσα σου!
9
 Μπάλλος  (256.04 Kbps) 10ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ2:51ΟΡΓΑΝΙΚΑ18/01/2016 11:09:43Με την αρμόνικα του Αντώνη Αμοιράλη (Παπατζή). Από ραδιοφωνική εκπομπή.
10
 Μπάλος  (160 Kbps) 11Σκαρβέλης Κ.3:15ΟΡΓΑΝΙΚΑ193418/01/2016 11:09:55Columbia Ελλάδος DG-6117 / CG-1240 (Δεκέμβρης του 1934). Eξαιρετικός οργανικός σκοπός των παραλίων της Μικράς Ασίας και των νησιών του Αιγαίου, σε διασκευή Κώστα Σκαρβέλη (σύμφωνα με την ετικέτα του δίσκου των 78 στροφών) και σαν δημιουργία του ίδιου του συνθέτη κατά την καρτέλα της ΑΕΠΙ. Στην άλλη όψη του δίσκου υπάρχει το "Συρτό πολίτικο", επίσης οργανικό. Πρόκειται για δίσημο ρυθμό (2/4, μπάλος). Στην αρμόνικα ο Αντώνης Αμιράλης (Παπατζής), στη μαντόλα ο Σπύρος Περιστέρης, στην κιθάρα ο Κώστας Σκαρβέλης και στα ζίλια ο Αγάπιος Τομπούλης. Η μελωδία ταυτίζεται με το "Καλέ συ Παναγιά μου".
11
 Μυτιληνιό ζειμπέκικο  (160 Kbps) 12ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ192818/01/2016 11:10:05Με τον Ογδοντάκη στο βιολί και τον Παπατζή αρμόνικα. Δίσκος Polydor Γερμανίας / V-50211 / 5430 AR
12
 Νέο μελαχρινό  (192 Kbps) 13ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:00Καρίπης Κ.192818/01/2016 11:10:16Πιό καθαρό. Στην αρμόνικα ο Αντώνης Αμιράλης (Παπατζης). Δίσκος Odeon Γερμανίας / GA-1366 / GO-582local_librarypageview
13
 Ο μάγκας του Ψυρρή  (128 Kbps) 14Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:59Δημητριάδης Τ.193218/01/2016 11:10:59Πεντακάθαρο 78-αρι.Ηχογράφηση στην Αθήνα. Αρμόνικα παίζει ο Α. Αμιράλης «Παπατζής» και κιθάρα ο Γιώργος Καρράς. Δίσκος Victor VI-58071 Αμερικής (1931). Στην άλλη πλευρά "Το μεράκι" (κατά τον κατάλογο του Μανιάτη).
14
 Ο Μποχώρης  (128 Kbps) 15ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:06ΟΡΓΑΝΙΚΑ193118/01/2016 11:11:37πεντακάθαρο 78αρι.Ακορντεόν ο Αντώνιος Αμιράλης "Παπατζής" και κιθάρα ο Κώστας Καρίπης. Δίσκος Victor Αμερικής VI-58096.
15
 Ο σκυλόμαγκας  (128 Kbps) 16Δημητριάδης Τ.4:16Κυριακός Π.193118/01/2016 11:12:01Ο δίσκος αναφέρει ως σύνθεση το όνομα Τέντης που είναι ο Τέτος Δημητριάδης, στίχοι Πέτρος Κυριακός. Εκπληκτικό τραγούδι που τα έχει όλα: ταξίμι, πρόζα, αμανέ και ζεϊμπέκικο. Ο Ηλίας Βολιώτης Καπετανάκης στο βιβλίο του «Μούσα Πολύτροπος» γράφει σχετικά: Χαρακτηριστικό παράδειγμα, με λαογραφικό ενδιαφέρον, είναι «Ο Σκυλόμαγκας», ηχογράφηση, το 1930, με τον Π. Κυριακό και κάποιον Τέντη*. Αρχίζει με ταξίμι στο μπουζούκι [σ.σ. δεν είναι όμως μπουζούκι αυτό που ακούγεται, παρά το τι λέει ο Κυριακός, κιθάρα είναι] και πρόζα, η οποία από ένα σημείο έχει υπόκρουση τον αυτοσχεδιασμό αρμόνικας του Αντώνη Αμιράλη-Παπατζή (1896-1959): «Σταμάτα ρε! Σταμάτα ρε! Σταμάτα, δε μου γουστάρουν μπουζούκια εμένα, άσ’ τη κουβέντα ρε! Νύχι δεν θέλω! Παίξε ρε Παπατζή, αδελφέ μου εσύ, τη φύσα σου με τα κουμπάκια σου τα όμορφα! Παναγίτσα μου! Νάτα τα όμορφα. Άκου ευκοίλια (;) στα δάχτυλα, μωρ’ αδελφέ μου, που έχει! Αμάν»! Μετά, συνοδεία αρμόνικας και κιθάρας ο Π. Κυριάκος τραγουδάει παρωδία αμανέ: «Αμάν, αμάν! Και ο αγέρας, καλέ μου, που φυσάει, κι εκείνος είναι εχθρός μου, καλέ μου, καλέ μου, -Κόλια μου, αδελφέ μου, σ' έφαγε το κουνέλι! μαζεύει, καλέ μου, όλα τα χώματα και μου τα φέρνει εμπρός μου, αμάν, αμάν! -Ζεϊμπέκικο αδελφάκι μου, παίξε ένα ζεϊμπέκικο να χαρείς τα μάτια σου». Τα όργανα το γυρνάνε στο ζεϊμπέκικο, εκτελούν την αδέσποτη βαλκα­νική μελωδία, που είναι γνωστή σαν «Μεμέτης», ο Π. Κυριάκος χορεύει, φωνάζοντας διάφορα, όσα μπορούν να ακουστούν καθαρά από τον παλιό δίσκο: «-Αμάν Βαγγελίστρα μου, θα καταπιώ τον Σόμγουελ* για να ταξιδέψουμε μαζί -Αχ! Ας είχε ρε η Αμερική μια Ακρόπολη να μείνω, να μείνω ισόβια! -Ξέφυγα δια νυχτός (;) Ανάσταση αδελφέ μου! Θα βάλω το ουράνιο τόξο ζωνάρι, για να κρεμάω το μαχαίρι, ρε αδελφάκι μου»! * Πιθανόν να εννοεί τον νόμο Smoot-Hawley που συνετέλεσε σημαντικά στη δημιουργία του κραχ στις ΗΠΑ. Δίσκος Victor Αμερικής VI-58076.
16
 Πολίτικος μανές  (192 Kbps) 17ΑΜΑΝΕΔΕΣ4:07Καρίπης Κ.193018/01/2016 11:12:21Πεντακάθαρο 78-αρι.«Σε όρη σε ψηλά βουνά, εκεί να βγη η ψυχή σου, και χριστιανός να μη βρεθεί να θάψει το κορμί σου». Στην αρμόνικα ο Αντώνης Αμιράλης (Παπατζής). Δίσκος Victor VI-58066 Αμερικής.
17
 Πολίτισσα  (128 Kbps) 18Σκαρβέλης Κ.3:14Αμπατζή Ρ.193218/01/2016 11:12:29Δίσκος Parlophone B-21648. Στην αρμόνικα ο Αντώνης Αμίραλης ( Παπατζής ), στη κιθάρα ο Σκαρβέλης και στη μαντόλα ο Περιστέρης.local_librarypageview
18
 Σέρβικο πολίτικο γρήγορο  (128 Kbps) 19ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:12ΟΡΓΑΝΙΚΑ193118/01/2016 11:12:36Παίζει Λαϊκή Ορχήστρα. Στην αρμόνικα ο δεξιοτέχνης της εποχής Αντώνιος Αμιράλης η Παπατζής. Δίσκος HMV AO 1012.
19
 Σουλτανί μανές  (192 Kbps) 20ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:48Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192918/01/2016 11:12:49«Όποιος βρεθεί στον πόνο μου και με παρηγορήσει, μεγάλη χάρη θα χρωστώ εις όλη μου τη ζήση.» Παίζει αρμόνικα ο Αντώνης Αμιράλης ( Παπατζής ). Δίσκος Columbia 18064 Αγγλίας.
20
 Σουλτανί-Γιάλα μανές  (192 Kbps) 21ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:09Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193018/01/2016 11:13:02"Καμιά φορά και η καρδιά, κρυφά-κρυφά ραγίζει ο πόνος είναι μυστικός, κανείς δεν τον γνωρίζει". Τον Νταλγκά εδώ συνοδεύει ο Αντώνης Αμίραλης ( Παπατζής ) με την αρμόνικά του και κιθάρα. Δίσκος Odeon GA-1484.
21
 Συριανό ζεϊμπέκικο  (128 Kbps) 22ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:08ΟΡΓΑΝΙΚΑ192818/01/2016 11:13:09Στην αρμόνικα ο Αντώνιος Αμιράλης η Παπατζής. Δίσκος Pathe Γαλλίας X-80062.
22
 Συρτό Πολίτικο  (128 Kbps) 23ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ193118/01/2016 11:14:11Δίσκος HMV AO-1013. Αρμόνικα ο Αντώνης Αμιράλης - Παπατζής. (Για την αναζήτηση: Συρτός Πολίτικος)
23
 Συρτό σμυρνέικο  (160 Kbps) 24ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:16ΟΡΓΑΝΙΚΑ18/01/2016 11:14:17Εκτελεί ο Αντώνης Αμιράλης ή Παπατζής. Δίσκος Standard F-9092 Αμερικής. Επανέκδοση του τραγουδιού «Συρτό ντερμπεντέρικο» από τον δίσκο HMV AO 2114 (1934).
24
 Συρτός πολίτικος  (192 Kbps) 25ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:51ΟΡΓΑΝΙΚΑ192918/01/2016 11:14:33Με τον Αντώνη Αμιράλη - Παπατζή στην αρμόνικα και τον Τσακίρη στην κιθάρα σε ηχογράφηση (προφανώς) της Columbia. Δίσκος Columbia Αγγλίας 8341
25
 Το χασαπάκι  (192 Kbps) 26Σκαρβέλης Κ.2:58Σωφρονίου Β.193018/01/2016 11:14:48Ορχήστρα με βιολί (Γ. Δραγάτσης), σαντούρι (Κ. Τζόβενος), αρμόνικα (Αντ. Αμίραλης "Παπατζής") και κιθάρα (Κ. Σκαρβέλης). Δίσκος Parlophone B-21562/101112local_librarypageview
26
 Τσαγκαράκι  (192 Kbps) 27Σκαρβέλης Κ.3:10Αμπατζή Ρ.193218/01/2016 11:15:07Πιο καθαρό. Ορχήστρα με βιολί, αρμόνικα Αντ.Αμίραλης ( Παπατζής ), σαντούρι (Κ. Τζόβενος) και κιθάρα (Κ. Σκαρβέλης), υπό την διεύθυνση του Σπ. Περιστέρη. Δίσκος Columbia DG 271 (W.G. 421).local_librarypageview
27
 Τσίφτε τέλλι  (192 Kbps) 28ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:03ΟΡΓΑΝΙΚΑ193118/01/2016 11:15:16Πιο καθαρό. Στην αρμόνικα ο Αντώνης Παπατζής. Δίσκος Orthophonic Αμερικής S-602
28
 Χασαπάκι  (128 Kbps) 29Σκαρβέλης Κ.3:08Νούρος Κ.193118/01/2016 11:15:28Δίσκος Columbia DG 139. Πρόκειται για την πρώτη ηχογράφηση του Σκαρβέλη στην Columbia. Στην αρμόνικα ο Αντώνης Αμίραλης (Παπατζής), στη μαντόλα ο Σπ. Περιστέρης και στην κιθάρα ο Σκαρβέλης.local_librarypageview
29
 Χασάπικο πολίτικο αργό  (128 Kbps) 30ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:14ΟΡΓΑΝΙΚΑ193118/01/2016 11:15:38Λαϊκή ορχήστρα με αρμόνικα. Στην αρμόνικα ο δεξιοτέχνης της εποχής Αντώνιος Αμιράλης η Παπατζής. Δίσκος HMV AO 1012.
30
 Μαντήλι καλαματιανό  (128 Kbps) 31ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:22Εσκενάζυ Ρ.193418/01/2016 11:17:26Ένα από τα διασημότερα και πλέον διαδεδομένα σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, δημοτικού ύφους νεώτερα τραγούδια, σε μια εκτέλεση που κλίνει προς τα σμυρνέϊκου ύφους ρεμπέτικα του μεσοπολέμου, σε διασκευή του Δ. Σέμση. Δίσκος HMV Ελ AO-2178 / OT-1742 με τη Ρόζα, μάλλον στην καλύτερη ερμηνεία αυτού του τραγουδιού. Ορχήστρα με αρμονίκα (Γιώργος Τρίμης), κιθάρα (Κώστας Σκαρβέλης), σαντούρι (Κώστας Τζόβενος) και βιολί ο Δημήτρης Σέμσης που παίζει πάνω στη φωνή της Ρόζας.
31
 Συλιβριανό  (128 Kbps) 32Σέμσης Δ.3:07Εσκενάζυ Ρ.193418/01/2016 11:17:51Διασκευή του Δημήτρη Σέμση σε ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του ευρύτερου χώρου της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και των νησιών του Αιγαίου Πελάγους. Πιθανή προέλευση, λόγω τίτλου, η παλιά Ελληνική πόλη των παραλίων της Προποντίδας, Συλιβρία. Δίσκος HMV Ελ AO-2178 / OGA-21-1. Στην άλλη πλευρά του δίσκου το "Μαντήλι Καλαματιανό" HMV AO 2178/ΟΤ-1742-1 με τους ίδιους συντελεστές. Ορχήστρα με αρμόνικα (Γ. Τρίμης), κιθάρα (Κ. Σκαρβέλης), σαντούρι (Κ. Τζόβενος), βιολί (Δ. Σέμσης) και ζίλια από τη Ρόζα. Γνωστη αυτη η εκτελεση και σαν "Ο έρωτας σου" Το βρίσκω στον δίσκο Orthophonic S-778, πλευρά Β' (στην άλλη πλευρά του δίσκου ο "Νέος Κόνιαλης" με την Ρίτα).
32
 Τράβα σπάγκο  (114.43 Kbps) 33Σέμσης Δ.3:28Αμπατζή Ρ.193618/01/2016 11:18:56Σπαγγοραμένοι και τσιγγούνηδες δεν έχουν θέση στο χώρο της μαγκιάς. Πρόκειται για έννοιες ασυμβίβαστες με την "ιδεολογία" του ρεμπέτικου. Αυτά μας καταγράφει-και καταγγέλει-το τραγούδι αυτό του Δημήτρη Σέμση. Δίσκος HMV AO 2291. Μουσική/Στίχοι: Δημητρίου Σέμση (Σαλονικιού), ο οποίος παίζει ο ίδιος το βιολί στο τραγούδι, αρμόνικα παίζει ο Σπύρος Τρίμης πατέρας του Μιχάλη. Γνωστό και με τον τίτλο «Στρίβε σπάγγο». Το τραγούδι απ την άλλη πλευρά του δίσκου: "Θα πάρω χωριατόπουλο".local_librarypageview
33
 Μπάλος νησιώτικος  (192 Kbps) 34ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ3:10ΟΡΓΑΝΙΚΑ193118/01/2016 11:20:21Μουσική: Μ. Λεβέντης. Στην αρμόνικα ο Ιωάννης Φωκίου ή Χιώτης και κιθάρα. Δίσκος Pathe X 80202.
34
 Παραλυμένος αλά Συρτά  (192 Kbps) 35ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:09Άλλος Καλλιτέχνης192918/01/2016 11:20:44Ερμηνεύει ο Ιωάννης Φωκίου (Χιώτης). Δίσκος Pathe Γαλλίας / X-80202 / 70190
35
 Ταμπαχανιώτικος Μανές  (192 Kbps) 36ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:19Άλλος Καλλιτέχνης192918/01/2016 11:21:00"Πάσχω να γειαν'(ει) ο πόνος μου, μ' αυτός χειροτερεύει, και λίγο-λίγο φθείρομαι σα βρύση που στερεύει". -Γειά σου, Γιάγκο μου, Χιώτη μου, λεβεντιά μου! Αρμόνικα και τραγούδι ο Ιωάννης Φωκίου ή Χιώτης. Δίσκος Pathe Γαλλίας / X-80203
36
 Χασάπικος πολίτικος  (192 Kbps) 37ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:12ΟΡΓΑΝΙΚΑ193118/01/2016 11:21:15Στην αρμόνικα ο Ιωάννης Φωκίου ή Χιώτης και κιθάρα. Ηχογράφηση στην Αθήνα. Δίσκος HMV AO 1012. Δεν είναι ο δίσκος HMV AO 1012
37
 Σμυρνέικο μανέ, μπορδέλο (Ποτέ δεν αποφάσισα)  (160 Kbps) 38ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:08Ψαμαθιανός Γ.191118/01/2016 11:24:17"Ποτέ δεν αποφάσισα, εγω να σε προσβάλω, ανάμεσα στα σκέλια σου τον ψώλο μου να βάλω. Επιτέλους τ'αρχίδια μου. Παρντόν βρε παιδιά, με συγχωρείτε." Ταγκο, Δίσκος Favorit Record 7-55009
38
 Αλή Πασάς  (160 Kbps) 39ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:25Ψαμαθιανός Γ.190618/01/2016 11:25:12Ερμηνεύει ο Γιαγκούλης. Δίσκος ODEON Record NO-31955.
39
 Από τας Αθήνας  (128 Kbps) 40ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:40Άλλος Καλλιτέχνης191018/01/2016 11:25:50Σύμφωνα με τον Μανιάτη τραγουδάει κάποιος Γιαγκούλης. Ερευνάται αν έχει σχέση με τον Γιάγκο Ψαμαθιανό... Σύμφωνα με τον Κουνάδη, που έχει πιο καθαρή κόπια, ο τίτλος είναι "Από τας Αθήνας" και ο δίσκος φέρει αριθμό ODEON Record NO 31951 (βλ. Εις Ανάμνησιν στιγμών ελκυστικών Τ. Α΄). Αν τα στοιχεία δίσκου είναι σωστά, τότε τραγουδάει ο Ζουναράκης.
40
 Βλάχικο  (128 Kbps) 41ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:28ΟΡΓΑΝΙΚΑ192918/01/2016 11:26:02Στην αρμόνικα ο Βασίλης Ψαμαθιανός. Δίσκος Parlophon Γερμανίας B-21510.
41
 Βλάχικο αρμόνικα  (192 Kbps) 42ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:26ΟΡΓΑΝΙΚΑ192918/01/2016 11:26:20Πεντακάθαρο. Απο τον Βασίλη Ψαμαθιανό. Δίσκος Columbia Αγγλίας / 12316 / 22085
42
 Δαβέλης  (128 Kbps) 43ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:19Ψαμαθιανός Γ.190618/01/2016 11:27:01Ερμηνεύει ο Γιαγκούλης. Δίσκος ODEON Record ΝΟ-31955. Ο Μανιάτης καταγράφει το τραγούδι λανθασμένα με τίτλο "Νταβέλης".Τι συμπτωση ο Γιαγκος ( Γιαγκουλης ) Ψαμαθιανος , να τραγουδα τον Νταβελη!
43
 Έσπασες τα πιάτα  (192 Kbps) 44ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:03Άλλος Καλλιτέχνης192918/01/2016 11:28:16Τραγουδά ο Βασίλης Ψαμαθιανός που παίζει και την αρμόνικα. Συνοδεύει η ορχήστρα Καλαϊτζόγλου. Δίσκος Parlophon Γερμανίας B-21502, αρ. μήτρας 18607local_librarypageview
44
 Ζεϊμπέκικο  (192 Kbps) 45ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:42ΟΡΓΑΝΙΚΑ....18/01/2016 11:28:24Ζεϊμπέκικο με αρμόνικα, δίσκος Orfeon... Στην αρμόνικα ο Βασίλης Ψαμαθιανός.
45
 Καρμανιόλα  (192 Kbps) 46ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:51Ψαμαθιανός Γ.190618/01/2016 11:28:58"Εμέ μου πρέπει σκοτωμός, μου πρέπει καρμανιόλα". Στην άλλη όψη ο Ταβαχανιώτικος μανές "Μη με παιδεύεις, βρε μικρό" με τον ίδιον. Δίσκος D Ρ Zonophone / X-102812
46
 Κασάπικο  (128 Kbps) 47ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:39ΟΡΓΑΝΙΚΑ190918/01/2016 11:29:08Δίσκος Orfeon Record NO-10955. Αρμόνικα μάλλον από το Γιάγκο Ψαμαθιανό.
47
 Κουβαϊώτικο μανέ  (128 Kbps) 48ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:22Άλλος Καλλιτέχνης192918/01/2016 11:29:20Ερμηνεύει ο Βασίλης Ψαμαθιανός, αδερφός του Γιάγκου, ο οποίος παίζει αρμόνικα. "Άλλονε τώρα με θωρείς τι θα γενώ με τούτο, αδίκως βασανίζομαι και κλαίω δια τούτο". Δίσκος Parlophon Γερμανίας B-21503 και Polydor Γερμανίας V-50144.
48
 Μανές Χιώτικος  (128 Kbps) 49ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:43Ψαμαθιανός Γ.190618/01/2016 11:30:14"Γιατί αγάπη μου γλυκιά (τόσο να με παιδεύεις) να με βασανίζεις για ‘κείνο που μιλήσαμε δεν το αποφασίζεις;". Στο βιβλίο του Μανιάτη, εκεί στους χιώτικους μανέδες του Ψαμαθιανού, υπάρχει κάπως ένα μπέρδεμα. Ηχογράφηση στην Κωνσταντινούπολη. Δίσκοι Zonophone X-102809, Gramophone Co 14-12954, HMV AO 121 και Victor Αμερικής 63547. Αρ. μήτρας 1451r.
49
 Μια σμυρνιά  (128 Kbps) 50ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:22Ψαμαθιανός Γ.191018/01/2016 11:30:32Τραγουδά ο Γιαγκούλης. Δίσκος ODEON Record NO 31958.
50
 Μινόρε μανές  (128 Kbps) 51ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:57Ψαμαθιανός Γ.....18/01/2016 11:30:52"Εγώ 'μαι ένα μικρό δεντρί και εσύ πουλάκι αν είσαι και τότε ξέχνα (;) τα κλουβιά και τη φωλιά σου χτίσε". Πιθανόν να πρόκειται για τον δίσκο Okeh Αμερικής ΟΚ-82021.
51
 Μπάτε κορίτσια στο χορό  (192 Kbps) 52ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:46Ψαμαθιανός Γ.190618/01/2016 11:31:23Δίσκος Victor Αμερικής VI-67192. Ηχογράφηση στην Κωνσταντινούπολη. Ανατύπωση του δίσκου Zonophone X-102816 και Gramophone 14-12961 με αρ. μήτρας 1458r.
52
 Μπάτε κορίτσια στο χορό  (192 Kbps) 53ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:56Ψαμαθιανός Γ.191018/01/2016 11:31:57(JANGOULI γράφει ο δίσκος). Δίσκος ODEON X 31990. Κωνσταντινούπολη.
53
 Μπεκρής  (192 Kbps) 54ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:56Ψαμαθιανός Γ.190518/01/2016 11:32:48Πιθανότατα πρόκειται για πολύ παλιά δοκιμαστική ηχογράφηση μιας και το αρχείο έφερε τη σημείωση "1905-TEST RECORD". Ο δημιουργός του τραγουδιού είναι άγνωστος, όπως επίσης άγνωστη είναι και η εταιρεία για λογαριασμό της οποίας έγινε η ηχογράφηση.
54
 Μπήκα μες τ' αμπέλι  (128 Kbps) 55ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:59Ψαμαθιανός Γ.190718/01/2016 11:33:01Μπεράτι Θεσσαλίας & Ηπείρου. Συγκαθιστός χορός του τρυγητού. Δίσκος ODEON Record NO-46207. (''Μπαίνω μες τ' αμπέλι'' για την αναζήτηση).
55
 Πληγές  (192 Kbps) 56ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:44Ψαμαθιανός Γ.190618/01/2016 11:33:09Καλαματιανός σε τρόπο Χιτζάζ. Ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Δίσκοι Zonophone X-102810, Gramophone Co 14-12955, Victor 63547. αρ. μήτρας 1452r.
56
 Σέρβικο (αρμόνικα)  (128 Kbps) 57ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:53ΟΡΓΑΝΙΚΑ192918/01/2016 11:33:28Παίζει ο Ψαμαθιανός. Δίσκος Columbia Αγγλίας 12318, αρ. μήτρας 22089 (και όχι 22092) που γράφει ο Μανιάτης.
57
 Σμυρνέϊκος μανές  (128 Kbps) 58ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:36Ψαμαθιανός Γ.191018/01/2016 11:33:54«Αφού σκληρά δεν μ' αγαπάς γιατί πλέον δεν παύεις κι άδικα το κορμάκι μου στη μαύρη γης το θάβεις». Μάλλον πρόκειται για το δίσκο Orfeon Record 10956.
58
 Σμυρνέϊκος μανές  (192 Kbps) 59ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:41Ψαμαθιανός Γ.192918/01/2016 11:34:08Αρμόνικα. "Κομμάτια κι αν με κάμουνε φέτες σαν το πεπόνι, δεν σ' απαρνιούμαι μάτια μου θα γίνουμε γειτόνοι". Δίσκος Columbia Αγγλίας / 12319 / 22092 (οχι 22093 που γράφει ο Μανιάτης)
59
 Σούστα  (192 Kbps) 60ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:53ΟΡΓΑΝΙΚΑ192918/01/2016 11:35:22Στις σωστές στροφές. Αρμόνικα απο τον Βασίλη Ψαμαθιανό. Δίσκος Columbia Αγγλίας / 12319 / 22091
60
 Σούστα  (192 Kbps) 61ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:09ΟΡΓΑΝΙΚΑ190918/01/2016 11:35:26Αρμόνικα από τον Βασίλη Ψαμαθιανό και κιθάρα. Δίσκος The Gramophone / 18125 / 12579B και ανατυπώσεις HMV 156, HMV AO-125, Victor Αμ / VI-63513
61
 Συρτός  (192 Kbps) 62ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:51ΟΡΓΑΝΙΚΑ192918/01/2016 11:35:40Αρμόνικα παίζει ο Βασίλης Ψαμαθιανός, αδερφός του Γιάγκου. Δίσκος Columbia Αγγλίας 12317 / 22087
62
 Συρτός ασπροθαλασσίτικος  (192 Kbps) 63ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:36ΟΡΓΑΝΙΚΑ190918/01/2016 11:35:49Στην αρμόνικα ο Βασίλης Ψαμαθιανός. Orfeon Record No-10960.
63
 Τα κούναγα (Γιαφ γιουφ)  (192 Kbps) 64ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:07Ψαμαθιανός Γ.192918/01/2016 11:35:56Η ηχογράφηση αυτή δεν καταγράφεται από τον Μανιάτη.
64
 Ταβαχανιώτικο (Μη με παιδεύεις)  (192 Kbps) 65ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:48Ψαμαθιανός Γ.190618/01/2016 11:36:18Για τον bill μας εξαιρετικά. "Μη με παιδεύεις βρε μικρό και φταίξιμο δεν έχω, να ήξευρες με τι καημό τον έρωτα σου στέκω." Δίσκος D Ρ Zonophone / X-102811
65
 Ταμπαχανιώτικος μανές  (128 Kbps) 66ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:23Ψαμαθιανός Γ.191018/01/2016 11:37:01"Φωτιά έβαλα στο στήθος μου, μέρα και νύχτα καίει, αφού μόνος την άναψα, ο έρωτας τι φταίει.". Δίσκος Orfeon Record NO-10954. Δεν έχει καταγραφεί από τον Μανιάτη.
66
 Ταμπαχανιώτικος μανές  (192 Kbps) 67ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:55Ψαμαθιανός Γ.192918/01/2016 11:37:18Πεντακάθαρο 78-αρι. "Πονώ δεν χύνω δάκρυα ανάβω και δεν κλαίγω, πάντα σκληρά πως μ έκαψες στον κόσμο θα το λέγω". Δίσκος Columbia Αγγλίας / 12316 / 22088
67
 Ταταυλιανό χασάπικο  (128 Kbps) 68ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:47ΟΡΓΑΝΙΚΑ192918/01/2016 11:37:33Αρμόνικα παίζει ο Βασίλης Ψαμαθιανός, αδερφός του Γιάγκου. Δίσκος Parlophon Γερμανίας B-21500 και Columbia Αγγλίας 12317
68
 Τίκι τίκι τακ  (192 Kbps) 69ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:05Ψαμαθιανός Γ.191318/01/2016 11:37:43Γιάγκος Ψα(ω)μαθιανός. Δίσκος στην Αμερικανικη FAVORITΕ RECORD 7-55014 ,ηχογραφημένος στην Πόλη.
69
 Το γιασουμί  (192 Kbps) 70ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:55Ψαμαθιανός Γ.190618/01/2016 11:37:59Ηχογράφηση στην Κωνσταντινούπολη. Στην αρμόνικα Γιάγκος Ψαμαθιανός. Άγνωστος παίζει cümbüş (είδος μπάντζου). Δίσκοι Zonophone X-102813 και The Gramophone Company 14-12958 με αρ. μήτρας 1455r.
70
 Το κουτσαβάκι (Πάλι μεθυσμένος είσαι)  (128 Kbps) 71ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:26Άλλος Καλλιτέχνης190618/01/2016 11:38:09Τραγουδά ο Γιαγκούλης. Άγνωστο αν πρόκειται για τον Γιάγκο Ψαμαθιανό ή για άλλο πρόσωπο. Δίσκος Odeon Record NO-31992.
71
 Το λουλούδι  (192 Kbps) 72ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:53Ψαμαθιανός Γ.190618/01/2016 11:38:31Δίσκος D Ρ Zonophone X-102815 και επανατύπωση Victor Αμερικής VI-67192.
72
 Χασάπικο  (192 Kbps) 73ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:03ΟΡΓΑΝΙΚΑ190918/01/2016 11:39:59Αρμόνικα από τον Βασίλη Ψαμαθιανό και κιθάρα. Δίσκος The Gramophone / 18123 / 12577B και ανατυπώσεις HMV 156, HMV AO-125, Victor Αμ / VI-63513 (18123)
73
 Χασάπικο Γιαννιώτικο  (192 Kbps) 74ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:15ΟΡΓΑΝΙΚΑ192918/01/2016 11:40:10Παίζει η ορχήστρα Καλαϊτζόγλου με τον Βασίλη Ψαμαθιανό στην αρμόνικα. Δίσκος Parlophon Γερμανίας B-21502, αρ. μήτρας 16811
74
 Χασάπικο γκάιντα  (128 Kbps) 75ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:21ΟΡΓΑΝΙΚΑ191318/01/2016 11:40:28Σύμφωνα με τον Κουνάδη αρμόνικα παίζει ο Βασίλης Ψαμαθιανός, αδερφός του Γιάγκου. Δίσκος Favorite Records 7-54009
75
 Χιώτικος αμανές  (96 Kbps) 76ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:32Ψαμαθιανός Γ.192918/01/2016 11:40:48«Εγήρασα κι όμορφες πλέον δε μ' αγαπούνε,μα σαν μ' ακούν να τραγουδώ στέκουντε και μ' ακούνε. Γειά σου Γιάγκο μου φωνογραφείς!» Γραμμοφώνηση Κωνσταντινούπολης. Δίσκος COLUMBIA 12318.
76
 Χιώτικος μανές  (160 Kbps) 77ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:12Ψαμαθιανός Γ.191118/01/2016 11:40:57«Ας ήμουνα -τι να 'μουνα-, γύρος του φουστανιού σου, να έσκυβα να έβλεπα την τρύπα του μουνιού σου». Δίσκος Favorit Record 7-55009.
77
 Χιώτικος μανές  (192 Kbps) 78ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:09Ψαμαθιανός Γ.190918/01/2016 11:41:06"Τη θάλασσα την αγαπώ τον ουρανό ζηλεύω, γιατί έχουνε τη θωριά 'π' τα μάτια που λατρεύω". Στην αρμόνικα ο Βασίλης Ψαμαθιανός. Δίσκος Orfeon Record / NO-10959
78
 Χιώτικος μανές  (128 Kbps) 79ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:29Ψαμαθιανός Γ.190918/01/2016 11:41:40"Μη με κτυπάς με το σπαθί μήτε με το μολύβι, χτύπα με με την ελιά πο' 'χει δίπλα στ' αχείλι". Δίσκος ODEON Record NO-65112.
79
 Χιώτικος μανές  (128 Kbps) 80ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:26Άλλος Καλλιτέχνης192918/01/2016 11:41:49"Το αχ με περικύκλωσε, το βαχ μ' έχει ζωσμένο, βάστα καρδιά μου τον καημό κι εσύ αυτό γραμμένο". Ερμηνεύει ο Βασίλης Ψαμαθιανός. Δίσκος Parlophon Γερμανίας B-21503 και Polydor Γερμανίας V-50146.
80
 Kassapiko - Stefo Armonika  (192 Kbps) 81ΔΙΑΦΟΡΑ3:04ΟΡΓΑΝΙΚΑ192718/01/2016 11:42:56Kassapiko - Stefo Armonika γράφει ο δίσκος. Αρμόνικα παίζει ο Στέφος. Αναγνωρίζεται η μελωδία της γκαρσόνας του Τούντα. Δίσκος Homokord T 4-28118 / TC-93 Homocord Χόμοκορδ
81
 Αρναουτκίογλου Σέρβικο  (192 Kbps) 82ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:53ΟΡΓΑΝΙΚΑ192918/01/2016 11:43:04Αρμόνικα παίζει ο Στέφος. Δίσκος Odeon Τουρκίας 202123 / CO-830 Άλλη μία εκδοχή του οργανικού κομματιού "Μπέικος".
82
 Σμυρνέϊκο μανέ  (128 Kbps) 83ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:10Κα Πιπίνα192918/01/2016 11:43:24Ερμηνεύει η Δέσποινα Καλλιγέρη, γνωστή ως «Κυρία Πιπίνα». "Ο κόσμος με κατηγορεί, δίχως να ξεύρει λέγει, αν ήξευρε τον πόνο μου, μαζί μου θε να κλαίγει". Αρμόνικα παίζει ο Στέφος. Δίσκος Odeon A-202121
83
 Τι τα φυλάς τα νειάτα σου  (192 Kbps) 84ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:57Κα Πιπίνα192918/01/2016 11:44:29Πιο καθαρό. Ερμηνεύει η Κα Πιπίνα. Αρμόνικα παίζει ο Στέφος. Δίσκος Odeon Τουρκίας 202123 / CO-827
84
 Μη θες να τυραννιούμαι  (192 Kbps) 85Σκαρβέλης Κ.3:00Περπινιάδης Σ.193818/01/2016 11:45:25Δίσκος HMV AO-2449.local_librarypageview
85
 Όταν σε βλέπω να γυρίζεις  (128 Kbps) 86Σκαρβέλης Κ.3:09Κάβουρας Γ.193618/01/2016 11:46:15Δίσκος Parlophone B-21894 / Go-2628. [Τα μαναβάκια]local_librarypageview
86
 Τσάκα τσούκα σπάστα  (128 Kbps) 87Σκαρβέλης Κ.3:16Κάβουρας Γ.193718/01/2016 11:47:15Να σημειωθεί ότι το σπάσιμο των ποτηριών και των πιάτων εκείνη την εποχή εθεωρείτο αφορμή για άγριους καυγάδες. Ενδιαφέρουσα η προσφώνηση «Γεια σου Κάβουρα από τη Δραπετσώνα" από τον Κώστα Ρούκουνα που την ίδια μέρα ηχογραφούσε το "Μη μου λες πως δε με θέλεις". Δίσκος Parlophone B-21921 / Go-2760. [Μην παραπονιέσαι]local_librarypageview
87
 Ο τσακατσούκας  (192 Kbps) 88Καμβύσης Γ.3:16Κυριακός Π.193118/01/2016 11:47:46Ο Μανιάτης γράφει για συνθέτη τον Κυριακό. Στον χαβά του ''Ήσουνα ξυπόλητη''. Στην άλλη όψη το ''Η διαθήκη του Μάγκα'' με τον ίδιο. Δίσκος Pathe X 80236
88
 Έφοδος στον τεκέ  (128 Kbps) 89Καμβύσης Γ.3:19Κυριακός Π.
Καμβύσης Γ.
193318/01/2016 11:48:11Επιθεωρησιακό τραγούδι. Στιχουργός: Μεσολογγίτης Βασίλης. Δίσκος HMV AO-2064.local_librarypageview
89
 Αλή Πασάς  (192 Kbps) 90ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:53Άλλος Καλλιτέχνης190518/01/2016 11:53:28Πεντακάθαρο. Τραγουδά ο βαρύτονος Ιωάννης Αγιασματζής, συνοδεία αρμόνικας. Ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1905. Δίσκος Victor Αμερικής / VI-63545 / 442R ανατύπωση απο τον The Gramophone Co / 14-12933 / 442r
90
 Ανάμνησις Σάμου  (128 Kbps) 91ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ4:09Άλλος Καλλιτέχνης192918/01/2016 11:53:38Τραγουδά ο Βασίλης Ντηνιακός, συνοδεία αρμόνικας και μπουζουκιού. Δίσκος Okeh 82558
91
 Αντικρυστό  (192 Kbps) 92ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:03ΟΡΓΑΝΙΚΑ190918/01/2016 11:53:57Αρμόνικα και κιθάρα. Δίσκος The Gramophone Co / 18124 / 12578b. Ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 23-3-1909. Επανεκδόθηκε στους δίσκους HMV 0155 και HMV AO 127.
92
 Γαλατιανό χασάπικο  (192 Kbps) 93ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:53ΟΡΓΑΝΙΚΑ193518/01/2016 11:54:38Οργανική εκτέλεσις λαικής ορχήστρας μεθ' αρμόνικας. Παίζει ο Μιχάλης Τρίμμης που φέρεται και ως συνθέτης. Στην άλλη όψη το "Πλακιώτικο". Δίσκοι Odeon Ελλάδος GA-1857 / GO-2284 και Odeon Ελλάδος GA-1872 (A 190687) / GO-2284
93
 Δημητρούλα  (128 Kbps) 94ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:01Άλλος Καλλιτέχνης190518/01/2016 11:55:10Τραγουδά ο βαρύτονος Ιωάννης Αγιασματζής, συνοδεία αρμόνικας. Δίσκος Victor 63556. Ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1905. Κυκλοφόρησε αρχικά στους δίσκους Zonophone X-102200 και Gramophone Co 14-12930. Επανεκδόθηκε επίσης στον δίσκο HMV AO-123. Αρ. μήτρας 443r
94
 Έξω φτώχεια κουτσαβάκι  (192 Kbps) 95Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:13Νούρος Κ.193118/01/2016 11:55:24Για να ακούγεται στο ράδιο.Συνοδεία αρμόνικας και κιθάρας.Δίσκος Columbia Ελλάδος DG 0145 / WG-218
95
 Μη μου λες να παντρευτώ  (192 Kbps) 96Σκαρβέλης Κ.3:13Εσκενάζυ Ρ.193418/01/2016 11:56:43Για να ακούγεται στο ράδιο. Στην αρμόνικα ο Τρίμμης. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1809 / GO-2097
96
 Μικρή μου γόησσα  (192 Kbps) 97Γρυπάρης Β.3:10Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
193718/01/2016 11:56:55Του Βαγγέλη Γρυπάρη σε στίχους Σαλαχώρα (Μίνως Μάτσας). Ερμηνεύουν Ρίτα Καραγιάννη και Ν. Τσάμης συνοδεία χαβάγιας από τον Γρυπάρη και αρμόνικας από τον Βάγια. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-21907 / GO-2666 και ανατύπωση στον Decca Αμερικής / 31048 / GO-2666
97
 Μπάλος ματζόρε μανές  (128 Kbps) 98ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:23Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192818/01/2016 11:57:23«Όποιος δεν είναι μερακλής πρέπει για αν πεθάνει γιατί στον κόσμο τούτονε μόνον τον τόπο πιάνει. Εσύ είσαι ένας ήλιος, φεγγάρι λαμπερό, μου θάμπωσες το φώς μου και δεν μπορώ να δω.» Ορχήστρα με δυο μαντολίνα, κιθάρα και αρμόνικα. Δίσκος HMV AO 269.
98
 Νταβέλης  (192 Kbps) 99ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:57Άλλος Καλλιτέχνης190518/01/2016 11:57:44Τραγουδά ο βαρύτονος Ιωάννης Αγιασματζής, συνοδεία αρμόνικας. Δίσκος The Gramophone Co / 14-12934 / 444r. Ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1905. Κυκλοφόρησε αρχικά στον δίσκο Zonophone X-102201.
99
 Ο γλεντζές  (128 Kbps) 100Παντελίδης Σ.3:07Αμπατζή Ρ.193418/01/2016 11:58:03Στην αρμόνικα ο Μιχάλης Τρίμμης. Δίσκος HMV AO-2181.local_librarypageview
100
 Πλακιώτικο - ζειμπέκικο  (192 Kbps) 101ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:54ΟΡΓΑΝΙΚΑ193518/01/2016 11:58:32Οργανική εκτέλεσις λαικής ορχήστρας μεθ' αρμόνικας. Παίζει ο Μιχάλης Τρίμμης που φέρεται και ως συνθέτης. Στην άλλη όψη το "Γαλατιανό χασάπικο". Δίσκος Odeon GA-1857
101
 Πολίτικο χασάπικο  (192 Kbps) 102ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:19ΟΡΓΑΝΙΚΑ193218/01/2016 11:58:43Με αρμόνικα, μαντόλα και κιθάρα. Δίσκος Columbia DG-274 / WG-393
102
 Πολίτικος μανές  (96 Kbps) 103ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:50Ζουναράκης Π.190618/01/2016 11:59:05Το υπάρχον είναι από ραδιοφωνική εκπομπή. «Πες μου αν είσαι ικανή νεκρού ζωή να δώσεις και τότε γένου εσυ φονιάς για να με θανατώσεις». Με τον Πέτρο Ζουναράκη. Ηχογράφηση στην Κωνσταντινούπολη. Με αρμόνικα, μανδολίνο και κιθάρα. Δίσκος Zonophone X-102823. Επανεκδόθηκε στους δίσκους The Gramophone Co 14-12948, HMV AO-119 και Victor Αμερικής VI-63548. Αρ. μήτρας 1586r.
103
 Ραστ Γκαζέλ  (192 Kbps) 104ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:53Τσανάκας Ι.191018/01/2016 11:59:18Τραγουδά ο Γ. Τσανάκας με συνοδεία αρμόνικας και κιθάρας. Ηχογράφηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούνιο του 1910. «"Πάντα με σέβας περπατώ κι όλο την γη κοιτάζω, στον κόσμο εγεννήθηκα καρδιές να δοκιμάζω». Δίσκοι The Gramophone Co 11-12161, Victor Αμερικής VI-63542 και HMV AO 120, όλοι με αρ. μήτρας 1591y.
104
 Σε παίρνω δίχως φράγκο  (115.25 Kbps) 105Σέμσης Δ.3:13Περπινιάδης Σ.193818/01/2016 11:59:38Ακόμη ένα τραγούδι όπου παραμερίζονται "θεσμοί και αξίες" της επίσημης κοινωνίας, εμπρός στη μαγεία του έρωτα. Μουσικά και θεματολογικά μας παραπέμπει στο ύφος των τραγουδιών του Βαγγέλη Παπάζογλου. Δίσκος HMV AO 2439. Ορχήστρα με σύνθεση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και πρωτότυπες κατανομές μερών ανάμεσα στα όργανα. Ακούγονται: βιολί, κιθάρα, μπάντζο και αρμόνικα. Στιχουργός: Κ. Μακρής.local_librarypageview
105
 Σερβικάκι αλάνικο  (192 Kbps) 106Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι.3:02ΟΡΓΑΝΙΚΑ193318/01/2016 11:59:47Λαϊκή Ορχήστρα & Αρμόνικα Αμιραλής. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2115.
106
 Σμυρνέϊκο μινόρε  (192 Kbps) 107ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:14Ζουναράκης Π.190918/01/2016 12:00:49Πιο καθαρό. "Θέλω να γίνεις φθισικιά μα όχι να πεθάνεις,γιά να περνώ να σ'αρωτώ πως είσαι και τι κάνεις". Ερμηνεύει ο Πέτρος Ζουναράκης (Ζουναράς). Συνοδεύει η ορχήστρα Πέτρου Ζουναράκη (με αρμόνικα). Δίσκος Victor Αμερικής 63529 /12574b, ηχογράφηση στην Κωνσταντινούπολη στις 20/3/1909. Επανέκδοση του δίσκου The Gramophone Co 6-12464 /12574b. Μάρτιος 1909.
107
 Τα μπαγλαμαδάκια (Στους απάνω μαχαλάδες)  (128 Kbps) 108ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:11Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193118/01/2016 12:02:08Πεντακάθαρο 78άρι. Πρόκειται για παραδοσιακό ζεϊμπέκικο σε μακάμι κιουρντί, δηλαδή πρώτο ήχο της Βυζαντινής μουσικής. Η ορχήστρα αποτελείται από κιθάρα, αρμόνικα και καστανιέτες. Δίσκος POLYDOR V-51083 Γερμανίας.local_librarypageview
108
 Ταμπαχανιώτικο (Λυπήσου την αγάπη μου)  (192 Kbps) 109ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:48Ζουναράκης Π.190618/01/2016 12:08:41"Λυπήσου την αγάπη μου, τον πόνο μου λυπήσου και ότι χάνομαι για σέ, μονάχα συλλογίσου. | Καλά που έπαθα και σε παράτησα, καλά που έκανα και σε παράτησα. | Γι' άλλη μια δουλειά, να μη λυπούμαι πια." Με τον Πέτρο Ζουναράκη. Ηχογράφηση στην Κωνσταντινούπολη. Με αρμόνικα, μανδολίνο και κιθάρα. Δίσκος DΡ Zonophone X-102822
109
 Ταταυλιανό Χασάπικο  (128 Kbps) 110Άλλος Καλλιτέχνης3:02ΟΡΓΑΝΙΚΑ193518/01/2016 12:09:15Λαϊκή ορχήστρα. Φέρεται ως σύνθεση του Μιχάλη Τρίμμη που παίζει αρμόνικα. κιθαρα :Κ.Σκαρβελης (Η μελωδία φαίνεται να είναι η ίδια με το "Χασάπικο Λατέρνα") Δίσκος ODEON GA-1872. Δεν είναι ο δίσκος ODEON GA-1872
110
 Τσάμικο(Μας πήρε η μέρα)  (128 Kbps) 111ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:15ΟΡΓΑΝΙΚΑ18/01/2016 12:10:19Με αρμόνικα
111
 Χασάπικο μάγκικο  (192 Kbps) 112Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι.3:01ΟΡΓΑΝΙΚΑ193318/01/2016 12:10:39Λαϊκή Ορχήστρα & Αρμόνικα. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-2115.
112
 Χασαποσέρβικο  (128 Kbps) 113Χρυσίνης Σ.2:45ΟΡΓΑΝΙΚΑ....18/01/2016 12:10:56Η γνωστή μελωδία που παίζεται στις παραστάσεις καραγκιόζη. Αρμόνικα Λ. Κουλαξίζης μαντολίνο Π.Χρυσίνης διεύθ. λαικής ορχήστρας Σ. Χρυσίνης (για την αναζήτηση: "καραγκιόζης")
113
 Χήρα μοντέρνα  (192 Kbps) 114Τούντας Π.3:19Διατσέντε Ι.193218/01/2016 12:11:16Συμμετέχουν δυο μαντολίνα, κιθάρα και αρμόνικα. Δίσκος Οdeon GA 1622.local_librarypageview
114
 Κρατάτε Τούρκοι τ' άλογα  (128 Kbps) 115ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:05Άλλος Καλλιτέχνης18/01/2016 12:12:25Παραδοσιακό καθιστικό τραγούδι των κλεφτών της Στερεάς Ελλάδος. Αναφέρεται στη σύλληψη του Κατσαντώνη και την προσαγωγή του στον Αλή Πασσα των Ιωαννίνων. Ο Αλή πασάς ζήτησε από τον Κατσαντώνη να προσκυνήσει και να του αποκαλύψει που κρύβει τους θησαυρούς του. Επειδή ο Κατσαντώνης αγέρωχα αρνήθηκε τις προτάσεις του Βεζύρη των Ιωαννίνων, διέταξε να τον σκοτώσουν μαζί με τον αδελφό του, αφού πρώτα τους σπάσανε τα ισχία. Ο Σπύρος Περιστέρης που τραγουδάει πιθανότατα δεν είναι ο γνωστός συνθέτης του ρεμπέτικου (δεν τραγουδούσε σε ηχογραφήσεις) αλλά ο συνονόματός του πρωτοψάλτης της Ιεράς Μητροπόλεως Αθηνών για 50 χρόνια και δάσκαλος της εκκλησιαστικής μουσικής. Γεννήθηκε το 1912 στη Ροδοδάφνη Αιγιαλίας και πέθανε το 1998 στην Αθήνα.
115
 Στρι' ρε κουτσαβάκι  (128 Kbps) 116Παπάζογλου Β.3:13Τσαγκαράκης Χ.193518/01/2016 15:48:33Ερμηνεύει ο Χρήστος Τσαγκαράκης. Δίσκος Parlophone Β-21849.local_librarypageview
116
 Αλανιάρα χασικλού  (256 Kbps) 117Μιχαηλίδης Μ.3:04Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192918/01/2016 15:49:09δίσκος HMV AO 377
117
 Είμαι όμως μάγκας  (128 Kbps) 118Άλλος Καλλιτέχνης3:03Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192918/01/2016 15:49:43Σύνθεση του Ευ. Δεληγιάννη (HMV AO-340/1929)
118
 Η μηλιά  (128 Kbps) 119ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:02Δούσας Κ.
Άλλος Καλλιτέχνης
193518/01/2016 15:58:35Τραγουδά και η Ελένη Μαυρίτσα. Συνοδεία Σ. Παρίση (ακορντεόν) και Ελένης Μαυρίτσα (καστανιέτες). Σικάγο, 28 Φεβρουαρίου του ΄35. Δίσκος Columbia 56352-F Αμερικής.
119
 Μπάλλος σουλτανί με μανέ  (160 Kbps) 120ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:36Σωφρονίου Β.192918/01/2016 16:00:26«Αυτή η έρημη ζωή σε μένα τί αξίζει, ενώ η μαύρη μου καρδιά δεν έχει να ελπίζει». Δίσκος POLYDOR V-50513 Γερμανίας. Ολόκληρο
120
 Σουλτανί μανές  (128 Kbps) 121ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:51Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192818/01/2016 16:01:46"Κι αν κλαίγω τι με ωφελεί τα δακρυά μου χάνω, εκεί θα βασανίζουμαι ωσότου θα πεθάνω". Δίσκος Pathe Γαλλίας X-80062 και Columbia CO-56200F Αμερικής, σύμφωνα με Μανιάτη.
121
 Άλλα μου λες κι άλλα μου κάνεις  (128 Kbps) 122Χρυσίνης Σ.3:01Άλλος Καλλιτέχνης193819/01/2016 01:21:58Φωνή: Φ. Ζουμίδης. Δίσκος Odeon GA 7125. Δεν μπόρεσα αν βρω πληροφορίες γι'αυτόν τον άνθρωπο. Ίσως ήταν τραγουδιστής του ελαφρολαϊκού κυρίως τραγουδιού. Ο Παναγιώτης Κουνάδης αναφέρει ότι ο Φ. Ζουμίδης παρέμεινε άγνωστος στο χώρο του ρεμπέτικου με μαναδική δισκογραφική παρουσία στο συγκεκριμένο τραγούδι και στο "Στη γειτονιά σου" η άλλη όψη του δίσκου.
122
 Οι νέοι χασικλήδες  (192 Kbps) 123ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:15Σωφρονίου Β.192919/01/2016 01:25:45Δίσκος Polydor V-50969.
123
 Μπάλλος Σμυρνέικος  (320 Kbps) 124ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:12Σωφρονίου Β.192919/01/2016 01:32:01«Γυρίζω μόνος μου παντού για να σε αντικρύσω για να σου πω μελαχροινό μαζί σου πως θα ζήσω.» Δίσκος Polydor V-50511 και V-50969 Γερμανίας.
124
 Μπάλλος της αυγής  (128 Kbps) 125ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:11Σωφρονίου Β.193119/01/2016 01:33:53"Για ν’ αγαπώ εσένανε κοίτα τι υποφέρω, ό,τι και να μου κάνουνε εσένα θα λατρεύω". Δίσκος Polydor V-51063.
125
 Μπάλος ουσάκ μανές  (192 Kbps) 126ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:53Σωφρονίου Β.193119/01/2016 01:37:43"Άλλη φωτιά δεν μ' έκαψε από την ιδική σου, γραφτό μου είναι φαίνεται να ζήσω πια μαζί σου". Polydor Γερμανίας V-51063 / 188 BA.
126
 Νέο μάγκικο (Μάγκικο τα δυο σου μάτια)  (128 Kbps) 127Άλλος Καλλιτέχνης3:19Σωφρονίου Β.192919/01/2016 01:38:50Συνθετης:Κακουδακης Β. Δίσκος Polydor Γερμανίας / V-50513 / 1184 BF
127
 Ομολογίες  (116.11 Kbps) 128Άλλος Καλλιτέχνης3:03Σωφρονίου Β.192919/01/2016 01:40:04Δίσκος Polydor Γερμανίας V-50511. Συνθέτης Β.Βερμίσογλου
128
 Ο μόρτης  (96 Kbps) 129Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ.3:08Ρούκουνας Κ.193219/01/2016 01:49:36Δίσκος ODEON GA 1620.local_librarypageview
129
 Μάγκας σεβνταλής  (128 Kbps) 130Σκαρβέλης Κ.3:05Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193219/01/2016 01:54:34Για να ακούγεται στο ράδιο. Δίσκος Pathe Γαλλίας / X-80251 / 70516local_librarypageview
130
 Μάγκας  (128 Kbps) 131ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:07Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192919/01/2016 01:55:37Δίσκοι Pathe Γαλλίας / X-80039 / 70009 και Pathe Γαλλίας / X-80101 / 70009
131
 Ο μάγκας (Μάγκα θέλω κι ας πεθάνω)  (192 Kbps) 132Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ.3:11Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193019/01/2016 01:56:26Πιο καθαρό. His Masters Voice / AO-395 / BG-535
132
 Σαν είσαι μάγκας και νταής  (160 Kbps) 133Βαμβακάρης Μ.3:19Αμπατζή Ρ.
Βαμβακάρης Μ.
193419/01/2016 01:59:38Ηχογραφήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του '34 ,λίγες μέρες πριν την επανεκτέλεση του ,τον Δεκέμβριο ,απ' τις Μαρίτσα Πανδρά & Άννα Παγανά. Μπουζούκι ο Μάρκος Βαμβακάρης και αρμόνικα από το Μιχάλη Τρίμη. Δίσκος HMV AO 2194 (OGA-10).local_librarypageview
133
 Χασαπάκι δεν σε θέλω πια  (192 Kbps) 134ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:21Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193119/01/2016 02:00:37Παραδοσιακό. Δίσκος Polydor Γερμανίας V 51083 / 130 BA (βλ. επίσης τα τραγούδια "Ο βλάμης" και "Μάγκας").
134
 Ο βλάμης  (256 Kbps) 135ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:02Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192919/01/2016 02:01:41Δίσκος HMV AO-377/BW-2951. Στην άλλη πλευρά το "Aλανιάρα χασικλού".
135
 Ο μεθυσμένος  (128 Kbps) 136Σκαρβέλης Κ.2:53Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192919/01/2016 02:14:45Δίσκος His Masters Voice AO-339. Την προηγούνη χρονιά, 1928, είχε κυκλοφορήσει το ίδιο τραγούδι με τίτλο "Ο Μπεκρής" από την Pathe. Ο Μανιάτης καταγράφει μια ακόμη εκτέλεση από την Odeon GA-1531 και τίτλο "Ο μεθυσμένος" το 1929. local_librarypageview
136
 Οι μάγκες  (128 Kbps) 137Μοντανάρης Ι.3:22Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193119/01/2016 02:16:51«Πού να βρούμε, πού να βρούμε αργιλέ για να την πιούμε». Δίσκος HMV AO 2011 (OW - 99).local_librarypageview
137
 Σούστα Πολίτικη  (128 Kbps) 138ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:23Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193019/01/2016 02:19:40"Η Πόλη και ο Βόσπορος είναι το όνειρό μου, εκεί μένει η αγάπη μου εκεί το βασανό μου". Δίσκος Pathe X 80247.
138
 Μανές Σούστα  (128 Kbps) 139ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:13Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192919/01/2016 02:25:11«Ως και τα αστέρια του ουρανού, κι εκείνα τα φοβούμαι, να μη μας μαρτυρήσουνε όταν κρυφομιλούμε.» Πρόκειται για διαφορετικό σκοπό από τον «Μανέ της Αυγής» που έχει τα ίδια λόγια και που έχει τραγουδηθεί πάλι από τον Νταλγκά. Δίσκος HMV AO 376 (BF - 2950).
139
 Σούστα (Μόνος μου τ' απεφάσισα)  (192 Kbps) 140ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:55Καρίπης Κ.....19/01/2016 02:26:24Για να ακούγεται στο ράδιο. «Μόνος μου τ' απεφάσισα σαν το κερί να λιώσω και τον δικό σου τον καημό να μην τον φανερώσω». Όποιος ξέρει ...
140
 Σούστα Πολίτικη  (192 Kbps) 141ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:19ΟΡΓΑΝΙΚΑ191019/01/2016 02:28:43Σμυρναϊκή Εστουδιαντίνα. Δίσκος Odeon record... Ο Μανιάτης καταγράφει ένα δίσκο Okeh Αμερικής / OK-82018 με τίτλο "Σούστα" που πιθανόν να είναι ανατύπωση του αρχικού. Ο Okeh OK-82018 τούμπα έχει το "Μενεμενιώτικο ζειμπέκικο" που είναι ανατύπωση του Odeon ΝΟ-54739. Είναι αρκετά πιθανόν λοιπόν η παρούσα εκτέλεση να είναι η τούμπα του Odeon ΝΟ-54739.
141
 Ζεϊμπέκικο πολίτικο  (192 Kbps) 142ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:08Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192919/01/2016 02:32:53Διαφορετική εκτέλεση από τις δυο εκτελέσεις του "Πολίτικο ζεϊμπέκικο" με τον Νταλγκά που ήδη υπάρχουν. Δίσκος HMV AO-369 / BW-2948
142
 Πολίτικο ζεϊμπέκικο  (128 Kbps) 143ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:12Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192819/01/2016 02:33:51Πεντακάθαρο 78-αρι.Σε διαφορετική εκτέλεση από αυτή που υπάρχει στη σελίδα επίσης με τον Νταλγκά. Δίσκος Pathe Γαλλίας / X-80079 / 70017 "δεν πάω πια στο γαλατά" για την αναζήτηση
143
 Πολίτικο ζεϊμπέκικο  (128 Kbps) 144ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:10Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192819/01/2016 02:34:04"δεν πάω πια στο γαλατά" για την αναζήτηση. Βιολί : Δημήτρης Σέμσης (= Δημήτριος Κουκουδέας , ''Σαλονικιός'') ,Κιθάρα : Κώστας Σκαρβέλης (''Ιωάννης Καραμαούνας'' ,''Παστουρμάς''). Δίσκος Pathe Γαλλίας / X-80044 / 70013
144
 Πολίτικο χασάπικο  (128 Kbps) 145ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:15ΟΡΓΑΝΙΚΑ193719/01/2016 02:35:06Στην κιθάρα ο Κώστας Δούσας και στο ακορντεόν ο Σ. Παρίσης.Σικάγο, 1η Φεβρουαρίου του ΄37. Columbia 56374-F.
145
 Χορός Σέρβικος Πολίτικος  (192 Kbps) 146ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ192719/01/2016 02:37:09Δίσκος HMV AO-190 / BF-928 (7-210543) Καραγκιόζης
146
 Ο ιππότης  (128 Kbps) 147Περιστέρης Σ.4:18Δούσας Κ.193719/01/2016 02:44:15Στην κιθάρα ο ερμηνευτής, στο ακκορντεόν ο Σ. Παρίσης και καστανιέτες. Ηχογράφηση στο Σικάγο, 01/02/1937. Δίσκος Columbia 56375-F.local_librarypageview
147
 Εργάτης τιμημένος  (224 Kbps) 148Τούντας Π.3:54Δούσας Κ.193519/01/2016 02:47:29Συνοδεία Σ. Παρίση (ακκορντεόν) και Ελένης Μαυρίτσα (καστανιέτες) στο Σικάγο. Δίσκος Columbia 56352-F Αμερικής.local_librarypageview
148
 Κουκλίτσα μου  (128 Kbps) 149ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:12Δούσας Κ.193419/01/2016 02:48:52Με το Δούσα στην κιθάρα και τον Σ. Παρίση στο ακορντεόν. Ηχογράφηση στο Σικάγο, τον Νοέμβρη του ΄34. Columbia 56346-F.
149
 Ξύπνα μεγάλε βασιλιά  (128 Kbps) 150Μοντανάρης Ι.3:54Δούσας Κ.193719/01/2016 02:49:17Στην κιθάρα ο Κώστας Δούσας και στο ακορντεόν ο Σ. Παρίσης. Η ηχογράφηση έγινε στο Σικάγο, την 1η Φεβρουαρίου του ΄37 και πρόκειται για τη δεύτερη εκτέλεση του τραγουδιού. Υπάρχει και η πρώτη ηχογράφηση του 1936 με τον Ρούκουνα (Ξύπνα μεγάλε Κωνσταντίνε). Columbia 56374-F.
150
 Το γελεκάκι  (128 Kbps) 151Ολλανδέζος Σ.4:02Δούσας Κ.193419/01/2016 02:49:37Το γνωστό κανταδόρικο τραγούδι σε σύνθεση Ολλανδέζου και Θεοδωρίδη. Στο ακορντεόν ο Σ. Παρίσης. Ηχογράφηση στο Σικάγο, τον Νοέμβρη του ΄34. Δίσκος Columbia Αμ 56346-F / W-206627
151
 Το πλυσταριό  (117 Kbps) 152ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:59Δούσας Κ.193719/01/2016 02:50:44Στην κιθάρα ο Κώστας Δούσας και στο ακορντεόν ο Σ. Παρίσης. Σικάγο, 1η Φεβρουαρίου του ΄37. Columbia 56375-F.
152
 Στην Πόλη δεν ξαναπατώ  (128 Kbps) 153Μοντανάρης Ι.3:08Άλλος Καλλιτέχνης193419/01/2016 11:10:42Τραγουδά η Δήμητρα Μουταφή ή Μπουρνοβαλιά. Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-1809.local_librarypageview
153
 Εγώ θέλω πριγκιπέσσα  (128 Kbps) 154Τούντας Π.3:12Κυριακόπουλος Δ (Μητσάρας).193619/01/2016 11:11:31Διασκευή του τραγουδιού με άλλους (παραπλήσιους) στίχους με τον Μήτσο Κυριακόπουλο (Μητσάρα). Δίσκος Columbia Τουρκίας / 17385
154
 Αγορά (Μεσ' στην αγορά)  (128 Kbps) 155Σκαρβέλης Κ.3:19Κάβουρας Γ.193819/01/2016 11:34:16Δίσκοι Odeon GA 7126 (Go-2996) και Decca ‎ 31095 (Go-2996) Αμερικής.local_librarypageview
155
 Γιατί δε βγαίνεις να σε δω  (128 Kbps) 156Σκαρβέλης Κ.2:52Κάβουρας Γ.193719/01/2016 11:38:49Ορχήστρα με δυο μπουζούκια, βιολί, κιθάρα και ακκορντεόν. Δίσκος Odeon GA 7072. local_librarypageview
156
 Δεν θέλω πια να με κοιτάς  (192 Kbps) 157Σκαρβέλης Κ.3:11Κάβουρας Γ.
Ρούκουνας Κ.
193719/01/2016 11:39:34Δίσκος Parlophone Ελ B-21932 / GO-2811. Ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 1937.local_librarypageview
157
 Δεν θέλουνε να σου μιλώ  (128 Kbps) 158Σκαρβέλης Κ.3:09Κάβουρας Γ.193719/01/2016 11:40:24Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21904. Διεύθυνση ορχήστρας: Σπύρος Περιστέρης.local_librarypageview
158
 Δεν τον θέλω  (192 Kbps) 159Σκαρβέλης Κ.3:07Κάβουρας Γ.193719/01/2016 11:41:49Πιο καθαρό. Μαντόλα, μαντολίνο, κιθάρα, και ακορντεόν. Δίσκος Odeon Ελ GA-7072 / GO-2844
159
 Είναι δυο χρόνια π' αγαπώ  (128 Kbps) 160Σκαρβέλης Κ.3:20Τσανάκος Κ.193819/01/2016 11:44:30Στίχοι του Κώστα Μακρή (ψευδώνυμο: Λουκάς Στρογγυλός). Δίσκος Columbia DG-6376.local_librarypageview
160
 Θα σε πλανέψω μια φορά  (160 Kbps) 161Σκαρβέλης Κ.3:14Περπινιάδης Σ.
Χρυσίνης Π.
193819/01/2016 11:47:07Δεύτερη φωνή: Παναγιώτης Χρυσίνης (αδερφός του Στέλιου). Δίσκος Columbia DG 6376.local_librarypageview
161
 Καρδιοκλέφτρα  (192 Kbps) 162Σκαρβέλης Κ.3:11Κάβουρας Γ.193819/01/2016 11:49:45Πιο καθαρό. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7147 / GO-3103local_librarypageview
162
 Μη μ' αρνηθείς μικρούλα μου  (128 Kbps) 163Σκαρβέλης Κ.3:02Κάβουρας Γ.
Ρούκουνας Κ.
193719/01/2016 11:59:28Ορχήστρα με 3 κιθάρες και ακκορντεόν. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-21932 / GO-2812.local_librarypageview
163
 Μη μου λες πως δεν με θέλεις  (128 Kbps) 164Σκαρβέλης Κ.3:04Ρούκουνας Κ.193719/01/2016 12:00:55Δίσκος Parlophone B-21924. local_librarypageview
164
 Μη μου λες πως δεν πονάω  (192 Kbps) 165Σκαρβέλης Κ.3:10Κάβουρας Γ.
Ρούκουνας Κ.
193719/01/2016 12:01:35Στην ετικέτα γράφει "Μη μου λες πως δεν πονάω". Εναλλακτική αναζήτηση: "Μη μου λες γιατί ξεχνάω" ή "Δεν σε θέλω πια" Δίσκος Odeon Ελ GA-7062 / GO-2799.local_librarypageview
165
 Όσο κι αν πονώ  (128 Kbps) 166Σκαρβέλης Κ.3:10Κάβουρας Γ.
Περπινιάδης Σ.
193819/01/2016 12:04:59Πολύ ενδιαφέρον ερωτικό τραγούδι του Σκαρβέλη, με τον Γιώργο Κάβουρα να τραγουδά γυναικείο θέμα, με την "αφανή συμπαράσταση" του Στελλάκη. Είναι η μοναδική παρουσία των δυο εξαίρετων αυτών φωνών στη δισκογραφία και μάλιστα δεν αναφέρεται στην ετικέτα του δίσκου των 78 στροφών αφού λόγω του συμβολαίου του Στελλάκη με την Columbia και την HMV απαγορευόταν να τραγουδήσει στην Odeon-Parlophone τα χρόνια εκείνα πριν τον πόλεμο. Κατά Κουνάδη μοναδικό δείγμα της ερωτικής αυταπάρνησης. Δίσκος Parlophone Β-21974 / Go-3101local_librarypageview
166
 Σε ξέχασα δε σε πονώ  (182.86 Kbps) 167Σκαρβέλης Κ.2:56Κάβουρας Γ.193819/01/2016 12:10:01Ορχήστρα με μπουζούκι και κιθάρα (Περιστέρης-Σκαρβέλης) και ακκορντεόν. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-7111 με επανατύπωση από την αμερικανική Decca 31092 στις ΗΠΑ. local_librarypageview
167
 Τα τσαχπίνικά σου μάτια  (160 Kbps) 168Σκαρβέλης Κ.3:10Κάβουρας Γ.193819/01/2016 12:13:27Πεντακάθαρο 78άρι. Δίσκος Parlophone B-21974 / Go-3102-I.local_librarypageview
168
 Της καρδιάς το τικ τακ  (192 Kbps) 169Σκαρβέλης Κ.3:10Κάβουρας Γ.
Καρύβαλη Σ.
193719/01/2016 12:14:46Για αντικατάσταση του υπάρχοντος που λείπουν 1-2 δευτερόλεπτα από την αρχή. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7036 / GO-2729.local_librarypageview
169
 Τράβα βρε μάγκα και αλάνι  (128 Kbps) 170Σκαρβέλης Κ.3:07Ρούκουνας Κ.193419/01/2016 12:21:27Χασάπικο. Ορχήστρα με ακκορντεόν και κιθάρα, σχήμα σύνηθες στις αρχές της δεκαετίας του 30'. Δίσκος ODEON GA-1793. Ηχογραφήθηκε πριν τον Σεπτέμβρη του 1934.local_librarypageview
170
 Δεν σε θέλω  (160 Kbps) 171Καρίπης Κ.3:04Περπινιάδης Σ.193819/01/2016 13:13:32Ορχήστρα με ακορντεόν, μαντολίνο, μπάντζο και κιθάρα. Columbia DG 6374.local_librarypageview
171
 Ταμπαχανιώτικος μανές  (160 Kbps) 172ΑΜΑΝΕΔΕΣ4:07Καρίπης Κ.193119/01/2016 14:13:40Ο ίδιος μανές έχει ανεβεί στη λίστα σαν Γαλάτ μανές, με τον Νούρο."Λησμόνησε με ολότελα μην έχεις πια ελπίδα και πες που δεν σε γνώρισα, ούτε ποτέ σε είδα". Δίσκος Victor Αμερικής VI-58078.local_librarypageview
172
 Το Μαγκικο  (256 Kbps) 173Καρίπης Κ.3:11Αμπατζή Ρ.193819/01/2016 14:15:06Δίσκος HMV AO-2419. Αθήνα Μάρτιος 1938local_librarypageview
173
 Το βλέπω θα πεθάνω  (160 Kbps) 174Καρίπης Κ.3:06Αμπατζή Ρ.193119/01/2016 14:16:59Πεντακάθαρο 78-αρι.Χασάπικος σε τρόπο "νιγκρίζ". Ορχήστρα με ακκορντεόν, κιθάρα και μαντόλα. Δίσκος Columbia DG 143 ή/και DG-6415 (1938).local_librarypageview
174
 Ταμπαχανιώτικος μανές  (192 Kbps) 175ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:06Άλλος Καλλιτέχνης190619/01/2016 14:55:33Ερμηνεύει ο Κώτσος Βλάχος. "Κι αν κλαίγω τι με ωφελεί; Τα δάκρυά μου χάνω. Έτσι θα βασανίζουμαι ωσότου να πεθάνω". Οποιος γνωρίζει τα στοιχεία του δίσκου ας συμπληρώσει... (πιθανώς είναι ο NO-46007). Στο Μανιάτη καταγράφεται ένας Ταμπαχανιώτικος με την Εστουδιαντίνα Κώτσου Βλάχου (πρόκειται για ον προαναφερθέντα ΝΟ-46007). Όμως καταγράφεται διαφορετικό δίστιχο και στην ετικέτα ως τραγουδιστής αναφέρεται ο Γιάγκος Ψωμαθειανός με την Εστουδιαντίνα Κώτσος Βλάχος. Δίσκος Odeon Record / ΝΟ-46007 / xC-943
175
 Ταμπαχανιώτικο μανέ  (128 Kbps) 176ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:51Μενεμενλής Λ.191119/01/2016 15:01:38Μου λένε να μη σ' αγαπώ τους λέγω τι να κάνω, μα εγώ μια ώρα αν δε σε ιδώ, το νου μου τον εχάνω. Δίσκος FAVORITE 1-55020 Kωνσταντινούπολη
176
 Από τας Αθήνας  (96 Kbps) 177ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:57Άλλος Καλλιτέχνης190519/01/2016 15:13:38Ο δίσκος γράφει "τριφωνία" αλλά πρόκειται για λάθος που μάλλον οφείλεται σε παρανόηση του όρου "Instr. Trio" (Instrument Trio), ο οποίος διακρίνεται ξεθωριασμένος στην ετικέτα. Στην πραγματικότητα το τραγούδι ερμηνεύεται από μία μόνο φωνή και αυτή πρέπει να είναι του Ζουναράκη. Τα τρία όργανα που ακούγονται είναι αρμόνικα, κιθάρα και (πιθανότατα) μαντολίνο. Victor Aμερικής 63557. Στην άλλη πλευρά η "Βλάχα η ξακουστή" που υπάρχει στη σελίδα. [Αν όντως το τραγούδι προέρχεται απ' τον απεικονιζόμενο δίσκο τότε μπορούμε να πούμε ότι ηχογραφήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1905. Εκδόθηκε αρχικά στους δίσκους Zonophone X-108002 /405r και Gramophone 18365 /405r (Alan Kelly: MAT107)]
177
 Βουρνοβαλίτικο  (128 Kbps) 178ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:52Ζουναράκης Π.190619/01/2016 15:14:48Ερμηνεύει ο Πέτρος Ζουναράκης. Ηχογράφηση στην Κωνσταντινούπολη. Δίσκος D Ρ Zonophone X-102826 και Gramophone 14-12951, αρ. μήτρας 1589r. "Ήλιε μου οι ακτίνες σου ξυπνούν και πάλι ανάβουν, και τα δικά μου βάσανα καθημερνώς δεν παύουν Για να συναναστρέφουμαι ολημερίς με σένα μπερδεύτηκα στα χέρια σου και χάνουμαι για σένα Στέκουμαι και παρατηρώ τις εμορφιές του κόσμου και σκοτεινές με φαίνονται εμπρός σε σένα φως μου "
178
 Γαρυφαλιά  (128 Kbps) 179ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:48Ζουναράκης Π.190619/01/2016 15:16:54Ερμηνεύει ο Πέτρος Ζουναράκης. Ηχογράφηση στην Κωνσταντινούπολη. Δίσκος D Ρ Zonophone X-102825 και Gramophone 14-12950, αρ μήτρας 1588r.
179
 Μαρουλιώ  (192 Kbps) 180ΕΛΑΦΡΑ2:26Ζουναράκης Π.190519/01/2016 15:39:39Απο σπάνιο δίσκο 7 ιντζών του 1905. Ερμηνεύουν ο Ζουναράκης με την Εστουδιαντίνα του. Δίσκος Odeon Record / ΝΟ-1848 Από το κωμειδύλλιο "Η τύχη της Μαρούλας" Μουσική Ανδρέα Σάιλερ στίχοι Δημήτριος Κόκκος, κείμενο Δημήτριος Κορομηλάς.
180
 Ποια μάνα έχει δύο παιδιά  (192 Kbps) 181ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:55Ζουναράκης Π.190619/01/2016 15:41:10Ερμηνεύει ο Πέτρος Ζουναράκης. D P Zonophone X-102827 / 1590r.
181
 Σμυρνέικο  (128 Kbps) 182ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:34Ζουναράκης Π.190619/01/2016 16:07:04''Πες μου αν είσαι ικανή, νεκρού ζωή να δώσεις, και πέφτω και μεσ'στη φωτιά, για να με θανατώσεις.'' Τραγουδά ο Πέτρος Ζουναράκης. Στην άλλη όψη το ''Σμυρνιά'' με τον ίδιο. Δίσκος FAVORITE 1-55013. Είναι μισό.
182
 Σμυρνιά  (128 Kbps) 183ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:36Ζουναράκης Π.190619/01/2016 16:14:15''Μια Σμυρνιά στο παραθύρι''. Τραγουδά ο Πέτρος Ζουναράκης. Στην άλλη όψη το ''Σμυρνέικο'' με τον ίδιο. Δίσκος FAVORITE 1-55013. Η άλλη όψη (το '' Σμυρνέικο'') είναι το FAVORITE 1-55009.
183
 Ταμπαχανιώτικος μανές  (192 Kbps) 184ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:08Ζουναράκης Π.190919/01/2016 16:17:26«Σκληρά πώς τ' αποφάσισες και μ' άφησες μονάχο, τα βάσανά μου να χαρώ ή τον καημό σου να 'χω». Ερμηνεύει ο Πέτρος Ζουναράκης. Victor Αμερικής Vi-63529 / 12575b-0 (επίσης και ως ανατύπωση από την εταιρεία The Gramophone Co με αριθμό δίσκου 6-12465 και τον Ζουναράκη να αναγράφεται ως Ζουναράς).
184
 Ω, έλα κόρη έλα  (192 Kbps) 185ΕΛΑΦΡΑ2:18Ζουναράκης Π.190519/01/2016 16:37:31Απο σπάνιο δίσκο 7 ιντζών του 1905. Ερμηνεύουν ο Ζουναράκης με την Εστουδιαντίνα του. Δίσκος Odeon Record / ΝΟ-1843
185
 Ταμπαχανιώτικος μανές  (64 Kbps) 186ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:16Εσκενάζυ Ρ.193219/01/2016 19:28:06Πιο καθαρό. "Αφού το ξέρεις πως πονώ γιατί με δοκιμάζεις μ’ ένα σου βλέμμα άγριο μες την καρδιά με σφάζεις". Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-278. Τασούλη για σένα και την αρμόνικά σου.
186
 Έξω φτώχεια  (128 Kbps) 187Άλλος Καλλιτέχνης2:56Τσαγκαράκης Χ.193522/01/2016 15:08:59Σύνθεση Μιχ. Τρίμμης. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-1914.
187
 Ο μοντέρνος Χαραλάμπης  (128 Kbps) 188Τούντας Π.3:09Τσαγκαράκης Χ.193422/01/2016 22:40:50Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-1833.local_librarypageview
188
 Αλανάκι  (128 Kbps) 189Χατζηαντωνίου Ν.3:00Καναροπούλου Μ.193523/01/2016 14:45:41Σύνθεση του Νίκου Χατζηαντωνίου. Δίσκος ODEON GA-1852.local_librarypageview
189
 Από τα μπερδέλια πέφτω  (192 Kbps) 190Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.2:51Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192923/01/2016 14:46:03Πεντακάθαρο 78-αρι.Ο τίτλος στον δίσκο λέγεται: Από τα Μπερδεν(λ)ια. Μπερντές. Δίσκος HMV AO-319
190
 Εγώ είμαι ενός ψαρά παιδί  (56 Kbps) 191ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:12Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192923/01/2016 14:46:56Στην κιθάρα ο Σκαρβέλης. Δίσκος His Masters Voice / AO-315 / BG- 13local_librarypageview
191
 Έμαθα πως είσαι μάγκας (Νέοι χασικλήδες) (Έμαθα πως παίζεις ζάρια)  (161.93 Kbps) 192ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:17Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192823/01/2016 14:49:16Δίσκος HMV AO-267.local_librarypageview
192
 Ένας μάγκας χασικλής  (128 Kbps) 193Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:05Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193123/01/2016 14:50:19Δίσκος HMV AO-2013.local_librarypageview
193
 Έσπασες τα πιάτα  (128 Kbps) 194ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:48Κα Πιπίνα192823/01/2016 14:51:58Εκτελέση απο την κυρία Πιπίνα (Δέσποινα Καλλιγέρη). Δίσκος Χόμοκορδ Γερμανίας G-4-28009. Homocord Homokordlocal_librarypageview
194
 Μελεμενιό ζεϊμπέκικο (Αντουλέ)  (128 Kbps) 195ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:24Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192623/01/2016 14:54:13"Πέργαμος". His Master's Voice AO-166/BJ-275.
195
 Γιαντίμ αμάν, μανές  (192 Kbps) 196ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:57Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192923/01/2016 16:11:42"Σκέψου σκληρά πως χάνεται ψυχή που σε λατρεύει, κι ενόσω ζεις το κρίμα της πάντα θα σε παιδεύει". Μουσικά ο μανές αυτός είναι σχεδόν ίδιος με τον "μανέ της αυγής" και τον "μανέ της καληνυχτιάς" ενώ στιχουργικά είναι ίδιος με τον "μινόρε μανέ" (όλοι ερμηνευμένοι από τον Νταλγκά). Τον Νταλγκά εδώ συνοδεύει ο Αντώνης Αμίραλης ( Παπατζής ) με την αρμόνικά του και κιθάρα. Δίσκος Odeon Γερμανίας GA-1484/Go-1416 (ο Μανιάτης καταγράφει διαφορετικά το πρώτο ημιστίχιο, προφανώς όμως πρόκειται για λάθος).
196
 Κουβέντα με τον Χάρο (Τον Χάρο τον αντάμωσαν)  (192 Kbps) 197Τούντας Π.3:20Ρούκουνας Κ.193527/01/2016 13:46:25Δίσκος PARLOPHONE B-21822. Εναλλακτική ορθογραφία για την αναζήτηση: το χαρο τον αντάμωσαν local_librarypageview
197
 Σ΄αγάπησα βρε μόρτισσα  (192 Kbps) 198Περιστέρης Σ.3:11Ρούκουνας Κ.193501/02/2016 01:05:56 Στίχοι Μίνως Μάτσας. Δίσκος Parlophone B 21830.local_librarypageview
198
 Το καπελάκι σου στραβά  (192 Kbps) 199Σκαρβέλης Κ.3:02Περπινιάδης Σ.193407/03/2016 06:26:41Δίσκος Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-2123 / CG- 933-2local_librarypageview
199
 Πιπίνα μου  (160 Kbps) 200Ασίκης Γ.3:00Ρούκουνας Κ.193707/03/2016 13:33:27Δίσκος ODEON GA 7061 (Gο-2795). Ενορχήστρωση : Σπύρος Περιστέρης.local_librarypageview
200
 Το γελεκάκι που φορείς  (192 Kbps) 201Ολλανδέζος Σ.3:04Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
193307/03/2016 13:35:31Ερμηνεύουν η Μαρίκα Νέζερ και ο Μ. Ζαφειρίδης. Στο μαντολίνο ο Σπύρος Περιστέρης. Δίσκος Odeon Ελ GA-1618 / GO-1801
201
 Σύρμπα  (192 Kbps) 202ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:07ΟΡΓΑΝΙΚΑ12/04/2016 13:37:57Από τη μανδολινάτα του Νικόλα Χριστοδουλίδη που παίζει μαντολίνο. Ακόμα παίζουν αρμόνικα, πιάνο και μπάντζο.Ακούμε στην ηχογράφηση γεία σου Νίκο με το μαντολίνο και παρακάτω γεία σου Τέλη με την αρμόνικα.
202
 Μανδολινάτα  (192 Kbps) 203ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ....12/04/2016 13:38:22Χωρίς τίτλο, από τη μανδολινάτα του Νικόλα Χριστοδουλίδη που παίζει μαντολίνο. Ακόμα παίζουν αρμόνικα, πιάνο και μπάντζο.
203
 Μπάλλος μανές  (128 Kbps) 204ΑΜΑΝΕΔΕΣ4:06Άλλος Καλλιτέχνης192912/04/2017 20:45:11"Τα πάθη μου δεν έπαψαν ακόμη τα μεγάλα και η αθλία τύχη μου αυτή μου στέλνει άλλα". Ερμηνεύει ο Βασίλειος Τηνιάκος. Δίσκος Okeh ΟΚ-82544 Αμερικής
204
 Καροτσιέρης  (128 Kbps) 205ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:56Καρίπης Κ.192812/09/2017 14:14:04Δίσκος ODEON GA-1340 Γερμανίας.local_librarypageview
205
 Μάτια γλυκά  (192 Kbps) 206Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ.3:12Εσκενάζυ Ρ.193202/11/2017 15:26:05Δίσκος Parlophone Ελ B-21645 / 101266local_librarypageview
206
 Όταν σε βλέπω στο χορό  (128 Kbps) 207ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:06Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193024/01/2018 18:03:06Δίσκος Victor Αμ VI-8018 / BG-10
207
 Είναι κρίμα  (256 Kbps) 208Γρυπάρης Β.2:59Γρυπάρης Κ.193801/02/2018 15:47:43Του Βαγγέλη Γρυπάρη με τους Κώστα Γρυπάρη, Ρίτα Καραγιάννη και τις χαβάγιες Γρυπάρη. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7113 / GO-2950
208

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'αρμόνικα' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=13

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: tasosaigaleo

"τραγούδια και σκοποί στα οποία ηχογραφήθηκε η αρμόνικα..."