επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "Αγαπημένα" και δημιουργήθηκε από τον/την bill1961 στις 17 Ιανουαρίου 2016.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Είσαι φάντης  (64 Kbps) 1Ασίκης Γ.3:22Αμπατζή Ρ.193617/01/2016 12:16:45Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-2305 / OGA- 337local_librarypageview
1
 Θέλω να είσαι τζέντελμαν  (128 Kbps) 2Ασίκης Γ.3:15Μηττάκη Γ.193617/01/2016 12:17:00Στον χαβά του "Είσαι Φάντης". Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21878.local_librarypageview
2
 Ελένη κολπαδόρα  (192 Kbps) 3Ασίκης Γ.3:17Ασίκης Γ.193417/01/2016 12:18:27"Αφού το ξέρεις πως πονώ, τι (ει)'ν'(αι) αυτά που μου κάνεις, μήπως είσαι καν(εν)ας φονιάς, θέλεις να με πεθάνεις". Η παρεμβολή του μανέ, μετά τη 2η ενότητα, παραπέμπει σε τραγούδια του πάλκου των αρχών του περασμένου αιώνα στη Σμύρνη και στη Πόλη. Ορχήστρα με βιολί, λαούτο και ζίλια. Δίσκος ODEON GA 1697.
3
 Απόψε πιά δε βάσταξα  (160 Kbps) 4Ασίκης Γ.2:59Παπαϊωάννου Ι.
Ρούκουνας Κ.
193417/01/2016 12:19:08Δίσκος PARLOPHONE B.21967.local_librarypageview
4
 Αψιλίες  (160 Kbps) 5Ασίκης Γ.3:08Ρούκουνας Κ.193517/01/2016 12:19:20Δίσκος Odeon GA 1831.local_librarypageview
5
 Για μιάν αγάπη άπιστη  (184.96 Kbps) 6Ασίκης Γ.3:10Τσανάκος Κ.193817/01/2016 12:19:34Σύμφωνα με τον Πετρόπουλο, το τραγούδι ηχογραφήθηκε στις 07/04/1938. Δίσκος HMV AO-2481
6
 Διαβολοκόριτσο  (128 Kbps) 7Ασίκης Γ.3:20Τσανάκος Κ.193717/01/2016 12:19:51Δίσκος COLUMBIA DG-6327.
7
 Είσαι πόντος  (160 Kbps) 8Ασίκης Γ.3:16Αμπατζή Ρ.193617/01/2016 12:20:04Στο βιολί ο Σέμσης. Δίσκος HMV AO 2292.local_librarypageview
8
 Η Λευθερούλα (Γιάλα-γιάλα)  (128 Kbps) 9Λεονταρίδης Λ.3:18Ασίκης Γ.193117/01/2016 12:20:35Διασκευή του Λάμπρου Λεονταρίδη ο οποίος παίζει λύρα, ο Γρηγόρης Ασίκης τραγουδάει και παίζει ούτι. Δίσκος POLYDOR V 51075.
9
 Μ έκανες αγνώριστη  (128 Kbps) 10Ασίκης Γ.3:14Κορίνα Σαλονικιά193717/01/2016 12:20:56Ερμηνεύει η Κορίνα η Θεσσαλονικιά. Δίσκοι Parlophone B-21903 και B-21913. Αρ. Μήτρας: GO-2683. Επίσης, σε επανατύπωση, δίσκος DECCA 31047 Αμερικής.
10
 Με βρήκες ή σε βρήκα  (192 Kbps) 11Ασίκης Γ.3:09Εσκενάζυ Ρ.193517/01/2016 12:21:11Στο βιολί ο Δ. Σέμσης, στη κιθάρα ο Κ. Καρίπης, στο σαντούρι ο Δ. Αραπάκης ή ο Κ. Τζόβενος και ζίλια η Ρ. Εσκενάζυ. Δίσκος HMV AO 2268.
11
 Ο μερακλής των συνοικισμών  (192 Kbps) 12Ασίκης Γ.3:19Ασίκης Γ.193117/01/2016 12:21:49Καταγράφονται οι προσφυγικοί συνοικισμοί, κυρίως, της Αθήνας με χαρακτηρισμούς για τα κορίτσια τους και περιγραφές σκηνών από τη ζωή των Μικρασιατών προσφύγων. Ορχήστρα με βιολί, σαντούρι και κιθάρα. Δίσκος PARLOPHONE B 21613.
12
 Πανούργα  (160 Kbps) 13Ασίκης Γ.3:11Περπινιάδης Σ.193517/01/2016 12:22:09Δίσκος Columbia DG 6144.Και Columbia Αμερικής 7090-F
13
 Τραγουδίστρα  (128 Kbps) 14Ασίκης Γ.3:02Φραντζεσκοπούλου Μ. (Πολίτισσα)193317/01/2016 12:22:58Για να ακούγεται απο το ράδιο. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1668 / GO-1855
14
 Ψευτοκλάματα  (128 Kbps) 15Ασίκης Γ.2:40Δεγαΐτας Ι.17/01/2016 12:23:20Χασάπικο του Ασίκη. Στη φωνή ο Γιάννης Δεγαϊτάς. Κυκλοφόρησε από την Standard Αμερικής (αριθμός δίσκου: F-9052).
15
 Απ' του Μεμέτη το νερό  (128 Kbps) 16Γαβαλάς Σ.3:13Κασιμάτης Ζ.193317/01/2016 12:23:59Απο την ίδια ηχογράφηση βγήκαν ταυτόχρονα οι δίσκοι Parlophone Ελλάδος / B-21692 / 101323 και Columbia Αμερικής / G-7079-F / 131184. Εδώ απο άπαιχτο αμερικάνικο δίσκο.local_librarypageview
16
 Γιαννούσαινα  (160 Kbps) 17Γαβαλάς Σ.3:10Εσκενάζυ Ρ.193417/01/2016 12:24:09Δυο κιθάρες. Σόλο ο Σπ. Περιστέρης και ακόρντα ο Κ.Σκαρβέλης. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1791 / GO-2118local_librarypageview
17
 Δυο γυφτοπούλες  (192 Kbps) 18Γαβαλάς Σ.3:11Περπινιάδης Σ.193217/01/2016 12:24:19Διασκευή του Σωτήρη Γαβαλά (''Μεμέτης''), του γνωστού Τσάμικου ''Πάνω σε τρίκορφο βουνό''. Δίσκος Parlophone B-21656/101270.
18
 Ο Ροϊδίτης  (128 Kbps) 19Γαβαλάς Σ.3:15Αμπατζή Ρ.193417/01/2016 12:24:34Δίσκος HMV AO-2166.local_librarypageview
19
 Στου Μπεζεστένη την αυλή  (128 Kbps) 20Γαβαλάς Σ.4:15Γαβαλάς Σ.193217/01/2016 12:24:46Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος Victor 58109.local_librarypageview
20
 Η νέα μερακλού  (192 Kbps) 21Τζοβένος Κ.3:15Αμπατζή Ρ.193317/01/2016 12:25:31Δίσκος Parlophone Ελ B-21731 / 101383local_librarypageview
21
 Θα πάω να πιώ έναν αργιλέ (Μες στου Ζαμπίκου τον τεκέ)  (200.92 Kbps) 22Τζοβένος Κ.3:09Εσκενάζυ Ρ.193217/01/2016 12:25:56«Μες στου Ζαμπίκου τον τεκέ, βρε αμάν αμαν, θα πάω να πιώ ένα ναργιλέ.» Δίσκος Columbia DG-273.local_librarypageview
22
 Τα λεφτά σου αλλού τα τρως  (128 Kbps) 23Μιχαηλίδης Μ.2:59Χωματιανού Κ.193417/01/2016 12:26:41Τραγουδά η Κατίνα Χωματιανού. Το τραγούδι υπάρχει στη σελίδα με τον τίτλο "Η καπότα" με την Άννα Παγανά. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-1765.
23
 Ντάρι-ντάντρα ο μπαγλαμάς  (128 Kbps) 24Χρυσαφάκης Μ.3:08Εσκενάζυ Ρ.193417/01/2016 12:28:00Ορχήστρα με βιολί (Δ. Σέμσης), ούτι (Αγάπιος Τομπούλης), κιθάρα (Κ. Σκαρβέλης) και ζίλια (Ρόζα). Δίσκος HMV AO-2226.
24
 Ο μπαρμπουτατζής  (128 Kbps) 25Χρυσαφάκης Μ.3:00Περπινιάδης Σ.193217/01/2016 12:28:27Στίχοι: Νίκος «Τρελλάκιας» Μάθεσης. Δίσκος PARLOPHONE B-21648.local_librarypageview
25
 Οι δυο σερέτες  (192 Kbps) 26Χρυσαφάκης Μ.3:01Κασιμάτης Ζ.
Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.
193317/01/2016 12:28:41πεντακάθαρο 78-αρι .Ηχογραφήθηκε στις 24/11/1933. Δίσκος HMV AO-2074.local_librarypageview
26
 Πάνε για το πράσσο  (128 Kbps) 27Χρυσαφάκης Μ.2:49Αμπατζή Ρ.193417/01/2016 12:28:55''Πάνε για πράσο'' ,στην αργκό σημαίνει : Πάνε για το πορτοφόλι. Δίσκος HMV AO 2204. εναλλακτικά για την αναζήτηση: πάνε για το πράσο.local_librarypageview
27
 Πόπη το σκυλάκι σου  (192 Kbps) 28Χρυσαφάκης Μ.3:04Ρούκουνας Κ.193417/01/2016 12:29:08Χιουμοριστικό τραγούδι του Κ. Ρούκουνα, από τα πλέον χαριτωμένα και πρωτότυπα με σεξουαλικά υπονοούμενα. Ορχήστρα με ακορντεόν σε πρώτο ρόλο, κιθάρα και δύο μαντολίνα. Parlophone B 21784/C 101522-Ι. [Ως συνθέτης στο ίδιο τραγούδι αναφερόταν παλιά ο Ι. Κυριαζής. Κατά τον Τάσο Σχορέλη, το τραγούδι είναι σύνθεση (ίσως και στίχοι) του Μανώλη Χρυσαφάκη ή Φυστιξή.]local_librarypageview
28
 Το φλιτζάνι του Γιάννη  (192 Kbps) 29Χρυσαφάκης Μ.3:16Εσκενάζυ Ρ.193417/01/2016 12:29:54Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1934 από την Odeon Ελλάδος (αριθμός δίσκου: GA-1775). εναλλακτικά για την αναζήτηση: το φλυτζάνι του γιαννηlocal_librarypageview
29
 Τσακωτό τον έπιασε  (128 Kbps) 30Χρυσαφάκης Μ.3:18Περπινιάδης Σ.193517/01/2016 12:30:18Δίσκος Columbia Ελλάδος DG 6145.local_librarypageview
30
 Κρασοπίνω  (128 Kbps) 31Τούντας Π.3:25Τσανάκος Κ.193717/01/2016 12:31:03Δίσκος Columbia DG-6290. local_librarypageview
31
 Ο θερμαστής  (192 Kbps) 32Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι.2:59Ρουμελιώτης Δ.194017/01/2016 12:32:45Ομότιτλο τραγούδι του Γιάννη Δραγάτση με το αντίστοιχο του Γιώργου Μπάτη, στιχουργός ο Χ. Ατσίγγανος. Ορχήστρα με δυο μπουζούκια( στο ένα ο Τσιτσάνης), κιθάρα :Κ.Καρίπης και μπαγλαμά ο Πάνος Χρυσίνης. Δίσκος HMV AO 2656.local_librarypageview
32
 Γιάνναρος  (320 Kbps) 33ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:57Πυρρής Χ.192917/01/2016 12:33:09Πεντακάθαρο 78-αρι.Συνοδεύει η ορχήστρα του Λ. Ρασσιά (κλαρίνο, βιολί, σαντούρι). Στο σαντούρι ο Λ. Ρασσιάς. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 10 Ιανουαρίου του ΄29. Στην άλλη όψη το ''Νυφιάτικο Σάμου'' με τον ίδιο. Δίσκοι Okeh OK 82524 (12''), Odeon Γερμανίας / GXX-3022 (12'') και Columbia 56274-F (12")
33
 Αν ήμουν άντρας  (192 Kbps) 34Παπάζογλου Β.3:11Χωματιανού Κ.193417/01/2016 12:33:37Ερμηνεύει η Χωματιανού. Στο δίσκο αναφέρεται λανθασμένα ή "σκόπιμα" ως συνθέτης ο Ν. Παπάζογλου αντί του Β. Παπάζογλου. Δίσκος ODEON GA 1765.local_librarypageview
34
 Να μη λες το μυστικό σου  (122.25 Kbps) 35Παπάζογλου Β.3:03Ρούκουνας Κ.193817/01/2016 12:35:18Εναλλακτικός τίτλος "Όποιος αγαπά τα ρόδα" (στην αρχική του μορφή το τραγούδι ξεκινούσε με αυτό το στίχο και όχι "όποιος αγαπάει τώρα"). Καρσιλαμάς του Παπάζογλου. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-7154.local_librarypageview
35
 Δώδεκα χρόνια φυλακή  (192 Kbps) 36ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:21Παπαγκίκα Μ.192517/01/2016 12:36:22Στο κλαρίνο ο Νίκος Ρέλλιας. Δίσκος Columbia CO-56022F Αμερικής.
36
 Ζούλα η Μαριωρή  (224 Kbps) 37Τούντας Π.3:28Αμπατζή Ρ.193417/01/2016 12:38:09Δίσκος HMV AO 2182.local_librarypageview
37
 Το Μαρικάκι  (128 Kbps) 38Άλλος Καλλιτέχνης2:48Γαδ Πωλ192917/01/2016 12:39:09Ο δίσκος γράφει σαν συνθέτη κάποιον Μαραβέλη που κατά Μανιάτη αυτό είναι το μοναδικό του ηχογραφημένο τραγούδι. Τραγουδά ο Πωλ. Στην άλλη όψη το ''Το ποτήρι (χασάπικο)'' του Μάστορα με Πωλ και Σαβαρή. Δίσκος Columbia 8360
38
 Αμάν Ελενιώ  (192 Kbps) 39ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:43Δημητριάδης Τ.192619/01/2016 08:55:44Συνοδεία Χορωδίας. Δίσκος Columbia Αμερικής 56060-F / W-205570
39
 Γιάφ γιούφ (Δε σε θέλω πια)  (192 Kbps) 40ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:04Δημητριάδης Τ.191919/01/2016 08:56:15διαφορετικη εκτελεση.Δίσκος Panhellenion PAN 101local_librarypageview
40
 Ποπίτσα μου σκληρόκαρδη  (192 Kbps) 41Ζουριδάκης Φ.3:16Χατζηχρήστος Α.193919/01/2016 08:57:27Συνδημιουργία Φραγκίσκου Ζουριδάκη (σύνθεση, παίζει και το μπουζούκι) και Γ. Δερέμπεη (στίχοι). Δίσκοι Parlophone Ελλάδος / B-21999 / GO-3246 και B-74060 / GO-3246 (Στο μπουζούκι ενδέχεται να είναι ο Σπύρος Περιστέρης...!!! Προσέξτε την χαρακτηριστική πενιά που ήταν σήμα κατατεθέν του Περιστέρη...!!!)
41
 Ποντάρω όλα τα ψιλά (Ιπποδρόμιο)  (128 Kbps) 42Κοσμαδόπουλος Κ.3:20Παγιουμτζής Σ.
Κηρομύτης Σ.
194019/01/2016 08:58:27Γραμμοφωνήθηκε το 1940. Σύνθεση του Κοσμά Κοσμαδόπουλου σε στίχους Στράτου Παγιουμτζή. Ορχήστρα με δύο μπουζούκια (πιθανόν ο Μπαγιαντέρας και ο Χιώτης), κιθάρα: Κ. Καρίπης, μπαγλαμά: Πάνος Χρυσίνης. Κυκλοφόρησε στις 17/4/1940. Δίσκος COLUMBIA DG 6529/CG-2039local_librarypageview
42
 Στο λόφο του Σκουζέ  (160 Kbps) 43Κοσμαδόπουλος Κ.3:13Παγιουμτζής Σ.194019/01/2016 08:58:35Πεντακάθαρο 78-αρι. Στίχοι: Πάνος Τούντας. Δίσκος Columbia DG-6554/CG-2083.local_librarypageview
43
 Τα νησιά του παραδείσου  (128 Kbps) 44Κοσμαδόπουλος Κ.2:57Σταυροπούλου Ν.194019/01/2016 08:58:43Στιχουργός ο Χαράλαμπος Βασιλειάδης (υπό το ψευδώνυμο «Ταμβάκης»). Ενδέχεται όμως να είναι σύνθεση του Τσιτσάνη. Φωνογραφήθηκε το 1940, πιθανώς μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2666/OGA-1098.local_librarypageview
44
 Ελένη μικροπαντρεμένη  (128 Kbps) 45Χρυσίνης Σ.3:04Παναγής Χ.193419/01/2016 08:59:14Ερμηνεύει ο Χαράλαμπος Παναγής (ή Πετρόπουλος). Μελωδική κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης, συνοδευτική κιθάρα ο Στέλιος Χρυσίνης (ο οποίος είναι μόλις 20 χρονών) και κομπολόι-ποτήρι. Δίσκος Parlophone B-21811/101565.local_librarypageview
45
 Είμαστε ίσα τώρα  (128 Kbps) 46Καρίπης Κ.3:18Τσανάκος Κ.193819/01/2016 09:01:07Στίχοι της Ανδρομάχης Πετροπουλέα. Δίσκος HMV AO-2499.local_librarypageview
46
 Κατινάκι μου για σένα  (192 Kbps) 47Καρίπης Κ.3:14Εσκενάζυ Ρ.193219/01/2016 09:01:50Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση. Ορχήστρα με βιολί (Δ. Σέμσης), ούτι (Αγ. Τομπούλης), κιθάρα και ζίλια. Ο τεκές του Φώτη πιθανόν να πρόκειται για υπαρκτό χώρο και πρόσωπο μιας και αναφέρεται και σε άλλο τραγούδι με τον Ρούκουνα. Δίσκος Columbia DG 447.local_librarypageview
47
 Η βασίλισσα  (128 Kbps) 48ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:21Δούσας Κ.193219/01/2016 11:08:54Δίσκος Columbia CO-56310F. Δεύτερη εκτέλεση (σύμφωνα με τις εττικέτες) του "Αμάν Ελενιώ" με τον Τέτο Δημητριάδη, δίσκος Columbia 56060-F του 1927.
48
 Μις Ελλάς  (128 Kbps) 49Βαϊνδιρλής Π.3:47Δούσας Κ.193119/01/2016 11:09:10Ηχογραφήθηκε στις ΗΠΑ. Δίσκος Columbia CO-56277F Αμερικής.
49
 Πεισματάρικο  (192 Kbps) 50Μοντανάρης Ι.3:21Κασιμάτης Ζ.193319/01/2016 11:10:21Με δύο κιθάρες, μία μελωδική ο Σπύρος Περιστέρης και μία συνοδευτική (εννιάχορδη). Δίσκοι Parlophone Ελλάδος B-21685 / 101327 και Decca Αμερικής 31147 / 101327 και παράλληλη εκτέλεση, με τη Μαρίκα Πολίτισσα, που αναζητείται (δίσκος Columbia DG 336 (WG-523) του 1933). Το τραγούδι επαναφέρθηκε από τον Γιώργο Κατσαρό ,το 1951 ,σε διασκευή με τίτλο "Αυτά τα κλέφτικα σου μάτια".local_librarypageview
50
 Με έκαψες τσαχπίνα  (128 Kbps) 51Βαμβακάρης Μ.2:58Βαμβακάρης Μ.193521/01/2016 10:12:27μπουζούκι :Μάρκος,κιθάρες :Σκαρβέλης-Περιστέρης.Δίσκος ODEON GA 1851.local_librarypageview
51
 Γεια σου Λόλα μερακλού  (192 Kbps) 52Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ.2:55Ρούκουνας Κ.193421/01/2016 10:13:51Δίσκος COLUMBIA DG 6107.Στην κιθάρα ο Κώστας Σκαρβέλης.local_librarypageview
52
 Για σένα μαυρομάτα μου (Ναζιάρα μου Μπομπίνα)  (192 Kbps) 53Περιστέρης Σ.3:21Παγιουμτζής Σ.
Ρούκουνας Κ.
Ρούκουνας Κ.
193721/01/2016 10:14:09Φέρεται στο όνομα του Μωραΐτη (ψευδώνυμο του Περιστέρη) και του Στράτου. Δίσκος Odeon GA-7046local_librarypageview
53
 Γιατί να κάθεσαι να λες (Στο μαύρο βρίσκω λησμονιά)  (0 Kbps) 54Περιστέρης Σ.Ρούκουνας Κ.193421/01/2016 10:14:21Τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη σε στίχους Καμβύση. Δίσκος ODEON GA-1769local_librarypageview
54
 Ερηνάκι  (128 Kbps) 55Σκαρβέλης Κ.3:01Ρούκουνας Κ.193621/01/2016 10:15:21πεντακάθαρο 78 αρι.«Έλα έλα Ερηνάκι να μου γιάνεις την καρδιά που στον κόσμο μόνο εσένα έχω για παρηγοριά.» Ορχήστρα με δυο κιθάρες (Περιστέρης-Σκαρβέλης) και μαντολίνο.Δίσκος Parlophone B-21885.local_librarypageview
55
 Κοντραμπατζήδες  (320 Kbps) 56Ρούκουνας Κ.3:14Ρούκουνας Κ.193521/01/2016 10:16:28"κοντραμπατζής" = Ο λαθρέμπορος .Προέρχεται από την Ιταλική contrabbando, που σημαίνει "λαθραίο". Δίσκος ODEON GA 1919 (Gο-2408).local_librarypageview
56
 Μπαρμπούτι  (192 Kbps) 57Τούντας Π.3:03Ρούκουνας Κ.193221/01/2016 10:17:53Από τα ωραιότερα και πιο σπάνια τραγούδια του Π. Τούντα με θέμα τα τυχερά παίγνια και ιδιαίτερα τα ζάρια. Πρόκειται για την πρώτη ηχογράφηση του Ρούκουνα στην Parlophone. Ορχήστρα με βιολί(Γ. Δραγάτσης), κιθάρα και καστανιέτες. Πολλές οι "άγνωστες λέξεις": Μπαρμπούτι: Τυχερό παιχνίδι με τα ζάρια. Μπαλαμούτι: Κομπίνα, εξαπάτηση. Μπεντηρίνι ή μπηντηρίνι ή μπεντερίνι: Άγνωστη λέξη. Μια πιθανή εκδοχή είναι να προέρχεται από την αραβική λέξη Μπεντέρ, που σημαίνει μεταφορικά αποβάθρα ή και λιμάνι. Ίσως να υπήρχε και κάποιο σημείο στον Ελληνικό χώρο που ονομαζόταν Αποβάθρα ή λιμάνι του Αργυρού. Βάζω σάνο: Βάζω τα ρέστα μου(αγνώστου προελεύσεως). Τα σχόλια προέρχονται από τον Π. Κουνάδη στο CD "Π. Τούντας ΙΙ" Αρχείο Ελληνικής Δισκογραφίας. Parlophone B 21612local_librarypageview
57
 Ο Κουμπούρας απ' τη Βάθη  (128 Kbps) 58Στάμου Σ.3:54Παπαγκίκα Μ.192021/01/2016 10:25:04Συνθέτης/στιχουργός: Σπύρος Στάμος (πιθανότατα). Δίσκος GREEK RECORD CO GRC-516 Αμερικης.local_librarypageview
58
 Μπουρνοβαλιό Μανές  (192 Kbps) 59ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:39Παπαγκίκα Μ.192721/01/2016 10:25:47"Βαρύτερα απ’ τα σίδερα είναι τα μαύρα ρούχα γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μιαν αγάπη που ’χα, ετούτα είναι τα βάσανα κι όχι τα περασμένα π’ άνοιξανε παλιές πληγές και στάζουν μαύρο αίμα, στη μια φωτιά άλλη φωτιά, στον πόνο άλλος πόνος σε τόσα βάσανα γιατρός, ο χάρος είναι μόνος".Columbia Αμερικής CO-56061F.Στην αλλη πλευρα του δισκου το "τι σε μελλει εσενανε"
59
 Όπου δεις δυο κυπαρίσσια  (128 Kbps) 60ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:09Παπαγκίκα Μ.192321/01/2016 10:28:38Για να ακούγεται στο ράδιο. Διαφορετική εκτέλεση από την υπάρχουσα. Δίσκος COLUMBIA 56002-F
60
 Τα μαστούρια (Μάγκες στην τρίχα)  (128 Kbps) 61Μοντανάρης Ι.3:15Φραντζεσκοπούλου Μ. (Πολίτισσα)193221/01/2016 10:29:17Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος Columbia DG 268.local_librarypageview
61
 Μάρκα μ' έκαψες (Ο μάγκας και η Ρόζα)  (160 Kbps) 62Μοντανάρης Ι.3:13Περπινιάδης Σ.
Εσκενάζυ Ρ.
193321/01/2016 10:30:12Δίσκος Parlophone B-21656/101291. Στις κιθάρες ο Περιστέρης και ο Σκαρβέλης.local_librarypageview
62
 Με κάποια στα Πετράλωνα  (160 Kbps) 63Μοντανάρης Ι.3:15Περπινιάδης Σ.193621/01/2016 10:30:22Στιχουργός: Πετροπουλέας Γεώργιος. Δίσκος HMV AO-2327.local_librarypageview
63
 Ο Αμερικάνος  (160 Kbps) 64Μοντανάρης Ι.3:14Βογιατζή Σ.193521/01/2016 10:30:35Τραγουδάει η Στέλλα Βογιατζή. Ορχήστρα με δυο κιθάρες (Περιστέρης-Σκαρβέλης) και στο τσίμπαλο ο συνθέτης. Δίσκος Parlophone B-21823.local_librarypageview
64
 Τριγκ-τριγκ τα ποτηράκια  (160 Kbps) 65Μοντανάρης Ι.3:10Ρούκουνας Κ.193121/01/2016 10:31:11Ορχήστρα με βιολί (Μακρυκώστας), τσίμπαλο (Πατεράκης) και κιθάρα (Σκαρβέλης). Δίσκοι Columbia DG 114 και Columbia Αμερικής / 56293-F. Εναλλακτικά για την αναζήτηση τριγκ τριγκ τα ποτηράκιαlocal_librarypageview
65
 Χήρα και μάγκας  (128 Kbps) 66Μοντανάρης Ι.3:13Ρούκουνας Κ.
Αμπατζή Ρ.
193321/01/2016 10:31:27Δίσκος Parlophone B 21731.local_librarypageview
66
 Με μια τσαχπίνα μπλέχτηκα  (32 Kbps) 67Ρούκουνας Κ.3:15Ρούκουνας Κ.194712/06/2016 12:15:31Δίσκος HMV Ελ AO-2751 / OGA-1227local_librarypageview
67

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'Αγαπημένα' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=10

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: bill1961

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"