ΟΙ ΜΠΑΓΛΑΜΑΔΕΣ ΠΑΠΑΓΚΙΚΑ (Columbia 56138-F)

Από στίχοι
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση

[Στους απάνω μαχαλάδες]]] πιάσανε δυο ντερβισάδες.

Είχαν έν’ αργιλεδάκι και φουμάρανε μαυράκι,

παίζαν το μπαγλαμαδάκι για να σπάσουνε μεράκι.


[Γύρω-γύρω μπαγλαμάδες]]] και στη μέση ντερβισάδες.

Και φουμάρουν χασισάκι, για να σπάσουνε μεράκι

παίζουν τα μπαγλαμαδάκια και χορεύουν ντερβισάκια.


[Ο λουλάς με το καλάμι]]] μ’ έφεραν σ’ αυτό το χάλι.

Ο λουλάς και το νεφέσι μ’ έφεραν σ’ αυτή τη θέση,

ο λουλάς και το χασίσι μ’ έφεραν σ’ αυτή την κρίση.