Σελίδα 1 από 1

Πρόβλημα με εισαγωγή κομματιού σε λίστα (playlist)

Δημοσιεύτηκε: 06 Ιαν 2019 10:05 pm
από loteas86
Γεια χαρά,

προσπαθώ να βάλω τραγούδια σε μια λίστα που έχω φτιάξει ("Δοκιμή" ο τίτλος της) αλλά παρουσιάζεται το εξής σφάλμα.

Κώδικας: Επιλογή όλων

 Υπήρξε πρόβλημα με την εισαγωγή του τραγουδιού στη λίστα. Μήπως υπάρχει ήδη στη λίστα; Παρακαλούμε προσπαθήστε ξανά ή αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Column count doesn't match value count at row 1
Μήπως μπορεί κανείς να βοηθήσει;