ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Μακάμια, κουρδίσματα, δρόμοι, ρυθμοί κλπ
User avatar
socrates
More than 150 posts user.
Posts: 424
Joined: 21 Oct 2006 11:31 pm
Location: the other side of nowhere
Status: Offline

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Postby socrates » 23 May 2016 11:46 pm

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αρχίζω μία νέα μακριά σειρά δημοσιεύσεων ειδικά για τη βασική θεωρία της μουσικής στην οποία μπορεί ο καθένας να προσθέσει σύμβολα, φωτογραφίες, άλλα αρχεία και θεωρητικές επεξηγήσεις όπου κρίνεται πως αυτά βοηθούν σε περαιτέρω ανάπτυξη και κατανόηση της βασικής θεωρίας, αλλά εδώ οφείλω να πω πως έχω ήδη προδιαγεγραμμένη σειρά παρουσίασης την οποία θα ακολουθήσω.
Αν προκύπτουν απορίες, ερωτήσεις κ.λπ. μπορούν να διατυπώνονται με αναφρά (quote) στις σχετικές δημοσιεύσεις και θα γίνει κάθε προσπάθεια να απαντώνται σύντομα.
Η σειρά θα χωριστή σε ενότητες δημοσιεύσεων εκ των οποίων η πρώτη αναφέρεται στα μουσικά σύμβολα.
Για αυτό το λόγο παρακαλώ τη διαχείριση να δημιουργήσει στην κατηγορία "Μουσική Θεωρία" μία νέα υποκατηγορία ανεξάρτητη από τις τρείς ήδη υπάρχουσες ήτοι, "Παρτιτούρες", "Βιβλία" & "Πρακτικά Βοηθήματα", καθώς η "θεωρία της μουσικής" είναι σύνολο θεωρητικών επιστημών και κατηγοριοποιείται σε πολλές επί μέρους "υποκατηγορίες" που καθ' εαυτές συνιστούν αυτοτελείς και πολύ μεγάλες περιοχές θεωρητικών σπουδών όπως "Βασική Θεωρία", "Αρμονία", "Αντίστιξη", "Ενορχήστρωση", "Σύνθεση", "Αρχαία Ελληνική Θεωρία", "Ανατολική Θεωρία", κ.ο.κ. και είναι δέον αυτές οι υποκατηγορίες να δημιουργηθούν από τώρα. Η παρούσα υποκατηγορία τοποθετείται ιεραρχικά στην κατηγορία "Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ", με τίτλο "Βασική Θεωρία", αλλά δεν είναι δυνατόν να φανεί πως είναι υποκατηγορία και όχι "νέο θέμα", καθώς για την ώρα κάνω αυτή τη δημοσίευση σαν "νέο θέμα" με τον μόνο διαθέσιμο τρόπο που έχω σαν χρήστης, αλλά που για τον σκοπό μου δεν είναι ο σωστός τρόπος ιεραρχικά επί του παρόντος.

Εντός της ιεραρχίας της "Βασικής Μουσικής Θεωρίας" μπορεί να μεταφερθεί η παρούσα ενότητα δημοσιεύσεων που αναφέρεται στα "Μουσικά Σύμβολα" και έχει τον τίτλο "ΜΕΡΟΣ 1 – ΣΥΜΒΟΛΑ"
.
Ευχαριστώ
Last edited by socrates on 24 May 2016 01:11 am, edited 7 times in total.


User avatar
socrates
More than 150 posts user.
Posts: 424
Joined: 21 Oct 2006 11:31 pm
Location: the other side of nowhere
Status: Offline

Re: ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Postby socrates » 24 May 2016 12:30 am


ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - GENERAL INDEX


ΜΕΡΟΣ 1 – ΣΥΜΒΟΛΑ
(title reserved for upgrading to generic thread title)

Οι δημοσιεύσεις που ακολουθούν χωρίζονται σε οικογένειες μουσικών συμβόλων (μέρη) με ιδιαίτερα ονόματα π.χ. η πρώτη δημοσίευση αφορά τα γραμμικά μουσικά σύμβολα και έχει τον τίτλο "1 ΓΡΑΜΜΕΣ". Οι δημοσιεύσεις αριθμούνται σε σειρά 1, 2, 3, κ.λπ. και το περιεχόμενό τους σε δεκαδική αρίθμηση 1.1, 1.2, 1.3 ή 3.5, 4.1, 8.7 ή όπως αλλιώς θα προκύψουν.
Προσπαθώ να τηρήσω μία ιεραρχία παρουσίασης που να διευκολύνει την εκμάθηση/απομνημόνευση αυτών των συμβόλων και δίνω γραπτές εξηγήσεις για τη χρήση τους και την ονοματολογία των όρων πρώτα σε ελληνικά, μετά σε αγγλικά και όπου κρίνεται απαραίτητο και σε άλλες γλώσσες.

1. ΓΡΑΜΜΕΣ
 
 
ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
 
1. 1 Πεντάγραμμο - (staff)

staff.png
staff.png (250 Bytes) Viewed 3616 times

Το πεντάγραμμο είναι η βασική πλεγματική βάση της μουσικής σημειολογίας όπου τα σύμβολα τοποθετούνται. Οι πέντε γραμμές και τα τέσσαρα ενδιάμεσα διαστήματα αντιστοιχούν σε τονικά ύψη της διατονικής κλίμακας. Ποιο ακριβώς τονικό ύψος εννοείται σε κάθε περίπτωση καθορίζεται από την χρήση ενός κλειδιού ή «γνώμονα».

1. 2 Βοηθητικές Γραμμές - (ledger lines)

ledger lines.png
ledger lines.png (377 Bytes) Viewed 3616 times

Οι βοηθητικές γραμμές επεκτείνουν το πεντάγραμμο σε τονικά ύψη που βρίσκονται πάνω ή κάτω από την φυσική έκτασή του. Τέτοιες βοηθητικές γραμμές τοποθετούνται (σε έννοια βάθους) πίσω από τις κεφαλές των νοτών και επεκτείνονται σε μικρές αποστάσεις εκατέρωθεν των κεφαλών. Πολλαπλές παράλληλες βοηθητικές γραμμές μπορούν να χρησιμοποιούνται όταν είναι αναγκαίο να δοθούν τονικά ύψη ακόμα ψιλότερα ή χαμηλότερα των φυσικών ορίων του πενταγράμμου.

1. 3 (διαχωριστική) Γραμμή Μέτρου – (Bar line)

bar line.png
bar line.png (393 Bytes) Viewed 3616 times

Αυτές οι γραμμές διαχωρίζουν ολόκληρα μουσικά μέτρα ιδίας χρονικής και ρυθμικής αξίας και ποσότητας/ποιότητας σύμφωνα με τον κλασματικό αριθμό (βλέπε πιο κάτω) που υποδηλώνει τον ρυθμό ή χρόνο (tempo) στην αρχή ενός κομματιού. Σε περιπτώσεις που το κομμάτι αρχίζει με ανάκρουση (levare), διαχωρίζουν επίσης το αρχικό ελλιπές μέτρο από τα υπόλοιπα. Οι γραμμές μέτρου επεκτείνονται καθέτως όταν πρόκειται να ενώσουν πολλά πεντάγραμμα σε ορισμένους τύπους μουσικής όπως μουσική για πληκτροφόρα όργανα, άρπα, ή γενικές παρτιτούρες διευθυντών ορχήστρας. Σε άλλες περιπτώσεις όπως σε παρτιτούρες παλιάς φωνητικής μουσικής οι γραμμές μέτρου συνηθίζεται να παραλείπονται τελείως.

1. 4 Διπλή Γραμμή Μέτρου - (Double Bar Line)

double bar line.png
double bar line.png (400 Bytes) Viewed 3616 times

Αυτές οι γραμμές χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν δύο διαφορετικές και ολοκληρωμένες ενότητες (τμήματα) της μουσικής. Επίσης τοποθετούνται πριν μία αλλαγή στον οπλισμό ενός κομματιού και κατά συνέπεια της τονικότητας.

1. 5 Διπλή Έντονη Γραμμή Μέτρου - (double bar bold line)

double bar bold line.png
double bar bold line.png (392 Bytes) Viewed 3616 times

Αυτές οι γραμμές δηλώνουν το τέλος ενός κομματιού, μίας κινήσεως ή μίας συνθέσεως σε πολλές κινήσεις (π.χ. μίας σουίτας).

1. 6 Διακεκομμένη Γραμμή Μέτρου - (Dotted barline)

dotted bar line.png
dotted bar line.png (348 Bytes) Viewed 3616 times

Αυτή η γραμμή υποδιαιρεί μεγάλα σε μήκος και πολύπλοκα μέτρα (π.χ. τα δικά μας 9/4 και 9/8 για ζεϊμπέκικα και καρσιλαμάδες), σε μικρότερα τμήματα για ευκολία ανάγνωσης και συνήθως σύμφωνα με τις φυσικές ρυθμικές υποδιαιρέσεις και ομαδοποιήσεις των νοτών.

1. 7 (τετράγωνη)Αγκύλη - (bracket)

bracket.jpg
bracket.jpg (18.13 KiB) Viewed 3616 times

Ενώνει δύο ή περισσότερα πεντάγραμμα (ανεξάρτητες μελωδικές γραμμές/ομοιογενή όργανα, π.χ. ξύλινα πνευστά) που ηχούν ταυτόχρονα. Επίσης ανεξάρτητες ανδρικές/γυναικείες φωνές σε μία χορωδία ή άλλου τύπου σύνολο, καθώς και διαφορετικά πεντάγραμμα για ένα μόνο πολυφωνικό όργανο όπως πιάνο, άρπα, αρμόνιο, ακορντεόν, λαούτο θεόρβη κ.λπ.

1. 8 (καμπυλωτή αγκύλη)Ζεύγος ή Δεσμός - (Brace)

brace.png
brace.png (4.06 KiB) Viewed 3616 times

Χρήση παραπλήσια με αυτήν του προηγούμενου συμβόλου. Ενώνει δύο ή περισσότερες γραμμές μουσικής που ηχούν ταυτόχρονα όπως στα παραπάνω πολυφωνικά όργανα ή και σε διάφορα κρουστά καθορισμένου τονικού ύψους όπως ξυλόφωνο, μεταλλόφωνο, βιμπράφωνο, κ.λπ. Το σχέδιο μπορεί να διαφέρει μερικές φορές εξαρτώμενο από τα όργανα σε χρησιμοποίηση.
Last edited by socrates on 12 Jun 2016 05:05 pm, edited 2 times in total.

User avatar
socrates
More than 150 posts user.
Posts: 424
Joined: 21 Oct 2006 11:31 pm
Location: the other side of nowhere
Status: Offline

Re: ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Postby socrates » 24 May 2016 07:13 am


ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - GENERAL INDEX


ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 2 - ΚΛΕΙΔΙΑ ή ΓΝΩΜΟΝΕΣ - (Clefs)

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗΣ, ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗΣ & ΛΑΤΙΝΟΦΩΝΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ:

αντιστοιχια.PNG
αντιστοιχια.PNG (3.11 KiB) Viewed 3587 times


Τα κλειδιά (γνώμονες) καθορίζουν το τονικό ύψος των νοτών, το εύρος της μουσικής εκτάσεως και τις ηχητικές συχνότητες των τονικών υψών μετρούμενες σε hertz, ή την υφή (tessitura) του πενταγράμμου πάνω στο οποίο τοποθετούνται. Ένα κλειδί είναι συνήθως το σύμβολο που τοποθετείται στην πιο αριστερή θέση του πενταγράμμου (το πρώτο σύμβολο).
Πρόσθετα κλειδιά μπορούν να εμφανιστούν στη μέση ενός πενταγράμμου ώστε να δείχνουν ένα ιδιαίτερο τμήμα της εκτάσεως ενός οργάνου ή φωνής για όργανα ή φωνές με πολύ ευρύ φάσμα εκτάσεως. Στην παλαιά μουσική γραφή ένα κλειδί μπορούσε να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε γραμμή ή διάστημα του πενταγράμμου. Σήμερα οι πρακτικές έχουν κατά το μάλλον ή ήττον απλοποιηθεί/βελτιωθεί.

Ένα κλειδί τοποθετημένο σε μία οποιαδήποτε γραμμή δηλώνει το όνομα και το τονικό ύψος των νοτών αυτής της γραμμής. Αυτή η γραμμή χρησιμοποιείται σαν σημείο αναφοράς μέσω του οποίου τα ονόματα και τονικά ύψη των νοτών στις άλλες γραμμές και διαστήματα του πενταγράμμου μπορούν να καθοριστούν.
Στη σύγχρονη μουσική γραφή χρησιμοποιούνται τρείς κύριοι τύποι κλειδιών, αυτοί του ΦΑ, ΝΤΟ και ΣΟΛ. Ο κάθε τύπος κλειδιού αναθέτει μία νότα αναφοράς στη γραμμή στην οποία τοποθετείται (κλειδώνει το πεντάγραμμο σε αυτή τη νότα).
Τα συνήθη κλειδιά του Σολ (2η γραμμή) και του ΦΑ (4η γραμμή) τοποθετούνται αντίστοιχα σαν σοπράνο (πρίμο) και μπάσο κλειδί σε ανάλογα πεντάγραμμα για το μεγαλύτερο μέρος χρήσεως της σύγχρονης μουσικής γραφής.

the 3 types of clef.PNG
the 3 types of clef.PNG (12.25 KiB) Viewed 3587 times


παράδειγμα 1 (ονόματα & τονικά ύψη νοτών)

note names and pitches.png
note names and pitches.png (18.68 KiB) Viewed 3587 times

Click Here for Scrolling Score - Κλικ εδώ για κινούμενη παρτιτούρα

ηχος.mp3
(236.35 KiB) Downloaded 94 times


ηχος.xml
(7.49 KiB) Downloaded 112 times


(Κλειδιά - συνεχίζεται)
Last edited by socrates on 29 May 2016 04:25 am, edited 2 times in total.

User avatar
socrates
More than 150 posts user.
Posts: 424
Joined: 21 Oct 2006 11:31 pm
Location: the other side of nowhere
Status: Offline

Re: ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Postby socrates » 27 May 2016 09:42 am


ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - GENERAL INDEX


ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΔΙΩΝ[/u]

Ανακεφαλαιώνοντας τα κλειδιά δίνω μερικές φωτογραφίες από άλλον ιστότοπο εφ' όσον δεν είναι όλες οι περιπτώσεις δυνατές στο Sibelius (αλλά θα το ξαναψάξω). Οι εξηγήσεις είναι εύκολες και δεν χρειάζονται πολλά σχόλια:

Οι δέκα πιο πιθανές τοποθετήσεις στο πεντάγραμμο:

10 possible placements.png
10 possible placements.png (53.88 KiB) Viewed 3480 times


Από τις 10 παραπάνω πιθανότητες στην περίπτωση της σύγχρονης γραφής χρησιμοποιούνται ευρέως μόνο οι ακόλουθες τέσσερες και τα κλειδιά του Σολ και Φα (πρίμο και μπάσο) είναι σε καθημερινή χρήση και απαραίτητο να εξοικειώνεται κάποιος με τη γραφή τους από πολύ νωρίς.

4 widely used.png
4 widely used.png (19.51 KiB) Viewed 3480 times


Ακολουθεί μία παράθεση όλων των κλειδιών στην κανονική θέση που βρίσκονται στο πεντάγραμμο και αναφέρονται ονόματα οργάνων που τα χρησιμοποιούν στη γραφή τους. Ένας αστερίσκος (*) δίπλα από το όνομα μερικών από αυτά δηλώνει πως αυτά τα κλειδιά δεν βρίσκονται σε κοινή χρήση.
-------

ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΟΛ

Πρίμο κλειδί - (κλειδί του Σολ 4)

Treble clef 1 (G 4).png
Treble clef 1 (G 4).png (8.21 KiB) Viewed 3420 times


Όταν τοποθετείται στη δεύτερη γραμμή λέγεται πρίμο κλειδί και είναι το κοινότερο κλειδί της μουσικής γραφής και το μόνο από τα κλειδιά του Σολ σε χρήση σήμερα. Οι έννοιες "κλειδί του Σολ" και "πρίμο κλειδί" έχουν στην πορεία της ιστορίας ταυτιστεί. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τη γραφή μίας ψιλής ή προ-εφηβικής φωνής.
Μερικά από τα όργανα που το χρησιμοποιούν αποκλειστικά (τα πιο πολλά) ή σε συνδυασμούς με άλλα κλειδιά είναι:

Φλάουτο Πίκολο - (με 8 στην κορυφή)
Σοπρανίνο ρεκόρντερ - (με 8 στην κορυφή)
Σοπράνο ρεκόρντερ - (με 8 στην κορυφή)
Άλτο ρεκόρντερ
Τενόρο ρεκόρντερ
Κιθάρα - (με 8 στην βάση)
Μαντολίνο
Βιολί
Φλάουτο
Όμποε
Αγγλικό κόρνο
Μπαγκπάϊπ (ασκομαντούρα)
όλα τα κλαρινέτα
όλα τα σαξόφωνα
Κόρνο σε Φα (Γαλλικό)
Τρομπέτα
Κορνέτα
Βιμπράφωνο
Ξυλόφωνο
Ευφώνιο - (με 8 στην βάση)
Βαρύτονο κόρνο - (με 8 στην βάση)

Επίσης σε συστήματα δύο πενταγράμμων γράφεται στο πάνω πεντάγραμμο για πληκτροφόρα όργανα και άρπα.

Αρκετές φορές χρησιμοποιείται ( σε συνδυασμό με τενόρο Ντο κλειδί) για να γραφούν οι ψιλές εκτάσεις οργάνων όπως Βιολοντσέλλο, Φαγκότο, Τρομπόνι και Κοντραμπάσο.
Η βιόλα το χρησιμοποιεί σε πολύ σπάνειες περιπτώσεις, εκτός αν πρόκειτα για τα πρίμα όργανα της οικογένειας Viola da gamba, Viola d' amore etc.
Χρησιμοποιείραι επίσης για τις ανθρώπινες φωνές
Σοπράνο,
Μέτζο Σοπράνο,
Άλτο
Τενόρο - (με 8 στην βάση)
-------
Γαλλικό κλειδί * (Σολ 4)

French clef 1.png
French clef 1.png (8.16 KiB) Viewed 3420 times


Όταν το κλειδί του Σολ τοποθετείται στην πρώτη γραμμή λέγεται Γαλλικό κλειδί ή κλειδί Γαλλικού βιολιού.
Χρησιμοποιήθηκε στη μουσική του Γαλλικού μπαρόκ αλλά σήμερα είναι εκτός χρήσεως.

(Κλειδιά - συνεχίζεται)
Last edited by socrates on 29 May 2016 04:27 am, edited 3 times in total.

User avatar
socrates
More than 150 posts user.
Posts: 424
Joined: 21 Oct 2006 11:31 pm
Location: the other side of nowhere
Status: Offline

Re: ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Postby socrates » 29 May 2016 01:04 am


ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - GENERAL INDEX


ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΦΑ

ΜΠΑΣΟ ΚΛΕΙΔΙ (ΦΑ 3)

Όταν το κλειδί του ΦΑ (Φα 3) τοποθετείται στην τέταρτη γραμμή ονομάζεται μπάσο κλειδί. Είναι το μόνο κλειδί του Φα σε χρήση σήμερα και έτσι οι έννοιες "κλειδί του Φα" και "Μπάσο κλειδί" ταυτίζονται.
Αυτό το κλειδί χρησιμοποιείται για Βιολοντσέλο, Ευφώνιο, κοντραμπάσο, μπάσο κιθάρα, Φαγκότο, κόντρα-φαγκότο, τρομπόνι, βαρύτονο κόρνο, τούμπα, κλασικά τύμπανα, και επίσης για τη χαμηλότερη έκταση του κόρνου και για τις ανθρώπινες ανδρικές φωνές του Βαρύτονου και του Μπάσου. Η φωνή του Τενόρου γράφεται σε αυτό το κλειδί με τις ουρές προς τα πάνω όπου ο Τενόρος και ο Μπάσος (με τις ουρές προς τα κάτω) χρησιμοποιούν το ίδιο κλειδί, (σε κλειστά συστήματα δύο πενταγράμμων με τις γυναικείες φωνές στο πάνω πεντάγραμμο).
Το μπάσο κλειδί είναι το κάτω κλειδί σε τέτοια συστήματα για πληκτροφόρα και για άρπα, αλλά επίσης μπορεί να γράφεται σαν μεσαίο κλειδί σε συστήματα τριών πενταγράμμων για ειδικές περιπτώσεις οργάνων με τεράστια έκταση όπως το εκκλησιαστικό όργανο που απαιτεί ένα έξτρα μπάσο κλειδί για καταγραφή των νοτών που παίζονται με τα πόδια (pedals).
Το κοντραμπάσο, κόντρα-φαγκότο και ηλεκτρική μπάσα κιθάρα ηχούν μία οκτάβα χαμηλότερα από εκεί που γράφονται, επομένως δέον να προστίθεται το νούμερο "8" στη βάση αυτού του κλειδιού.

Μπάσο κλειδί με 8 στη βάση (Γραμμένο Φα 3 ακούγεται σαν Φα 2)
bass clef (8).png
bass clef (8).png (502 Bytes) Viewed 3419 times


Μπάσο κλειδί (νορμαλ συνήθες) (Φα 3)
Bass clef - 1.png
Bass clef - 1.png (5.42 KiB) Viewed 3419 times


Βαρύτονο κλειδί - (ΦΑ 3)

Όταν το κλειδί του ΦΑ τοποθετείται στην τρίτη γραμμή λέγεται βαρύτονο κλειδί.
Χρησιμοποιείτο κυρίως στην εποχή του Μπαρόκ (ιδίως στη Γαλλική μουσική) για το αριστερό χέρι πληκτροφόρων οργάνων, όπως τσέμπαλο, Βέρτζιναλ κ.α.
Επίσης και για την ανδρική βαρύτονη φωνή.
Η χρήση του έχει εκλείψει σχεδόν παντελώς σήμερα.

Fa Barytone.PNG
Fa Barytone.PNG (1.96 KiB) Viewed 3417 times


Υπό-Βάσιμο - (ΦΑ 3)
Όταν το κλειδί του ΦΑ τοποθετείται στην πέμπτη γραμμή λέγεται υπο-βάσιμο και είναι το ίδιο (στις ονομασίες των νοτών) όπως το πρίμο κλειδί Σολ με τις συχνότητες μεταφερμένες δύο οκτάβες χαμηλότερα. (δηλαδή η πέμπτη γραμμή στο κλειδί του ΣΟΛ δηλώνει το ύψος Φα 5, ενώ στην προκειμένη περίπτωση ή ίδια γραμμή δηλώνει το ύψος Φα 3).
Το κλειδί χρησιμοποιήθηκε από συνθέτες όπως οι Όγκεκεμ και Σουλτζ για γραφή πολύ χαμηλών συχνοτήτων και έκανε κάπως αργά την εμφανησή του στη μουσική του Μπαχ (βλέπε "Μουσική Προσφορά") και άλλων.
Σήμερα και αυτό επίσης έχει καταργηθεί.

sab-bass F.PNG
sab-bass F.PNG (1.95 KiB) Viewed 3417 times


(Κλειδιά - συνεχίζεται)

User avatar
socrates
More than 150 posts user.
Posts: 424
Joined: 21 Oct 2006 11:31 pm
Location: the other side of nowhere
Status: Offline

Re: ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

Postby socrates » 12 Jun 2016 04:59 pm


ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - GENERAL INDEX


ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Από όλα τα κλειδιά που παρουσιάστηκαν ως τώρα, τα τελείως απαραίτητα για τη σπουδή της βασικής θεωρίας είναι αυτά του ΣΟΛ της δεύτερης γραμμής και του ΦΑ της τέταρτης γραμμής και η μελέτη και εξοικείωση μαζί τους δέον να αρχίζει από τα πρώτα μαθήματα θεωρίας (αν και συνήθως αρχίζει μόνο με ένα κλειδί ΣΟΛ ή ΦΑ εξαρτώμενο από το όργανο που πρακτικά σπουδάζει κάποιος, λ.χ. ένας τσελίστας αρχίζει να εξοικειώνεται με το κλειδί του ΦΑ αρχικά και με τον ίδιο τρόπο ένας φλαουτίστας ή βιολιστής εξοικειώνεται αρχικά με το κλειδί του ΣΟΛ, αλλά για έναν πιανίστα δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα επιλογής γιατί το όργανο αυτό χρησιμοποιεί και τα δύο αυτά κλειδιά για τη γραφή του. Χαρακτηριστική επίσης είναι και η περίπτωση οργάνων όπως η βιόλα που απαιτούν εξ' αρχής την εξοικείωση με το κλειδί του ΝΤΟ της τρίτης γραμμής, που δεν εφαρμόζεται στα πρώτα στάδια θεωρητικής σπουδής).
Σε κάπως αργότερο στάδιο κατάρτισης, τα εύχρηστα κλειδιά του ΝΤΟ τρίτης και τέταρτης γραμμής γίνονται επίσης απαραίτητα.

Το θέμα όλων των παραπάνω κλειδιών δεν έχει εξαντληθεί τελείως αλλά έχει νομίζω καλυφθεί επαρκώς για τις ανάγκες κατάρτισης της βασικής θεωρίας της μουσικής, είτε σε αυτήν την ενότητα, είτε στις παράλληλες δημοσιεύσεις ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1
και ΔΩΡΕΑΝ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2.
Οι υπόλοιπες χρήσεις κλειδιών αναφέρονται σε πιο εξειδικευμένα θέματα όπως, παλαιά σημειολογία, οργανογνωσία, αντίστιξη κ.λπ. και δεν είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά σε αυτές τις θεωρητικές περιοχές και σε εφαρμογές τέτοιων κλειδιών στην παρούσα ενότητα.

Η "Βασική Θεωρία-Μέρος 1-Σύμβολα" συνεχίζεται με την παρουσίαση συμβόλων για τις χρονικές/ρυθμικές αξίες της μουσικής ανεξαρτήτως τονικού ύψους ή και σε συνδυασμό με το τονικό ύψος σε ακόλουθη δημοσίευση και επίσης στη δημοσίευση που θα ακολουθήσει σαν συγκριτική παρουσίαση δύο συστημάτων γραφής, αυτών του πενταγράμμου και της ταμπλατούρας. Θεωρώ απαραίτητη την προσθήκη μίας τέτοιας σύγκρισης σ' αυτό το σχετικά αρχικό σημείο της βασικής θεωρίας.


Return to “Μουσική θεωρία”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest