Εμφάνιση ποιότητας κωδικοποίησης και διάρκειας τραγουδιών

Ανακοινώσεις και τυχόν προβλήματα στη ρεμπετοσελίδα (πχ προβληματικό τραγούδι - πρόβλημα σύνδεσης - λάθος στοιχεία σε τραγούδι κλπ).
User avatar
max
More than 150 posts user.
Posts: 708
Joined: 07 Jul 2004 01:08 pm
Location: Αλλού
Contact:
Status: Offline

Εμφάνιση ποιότητας κωδικοποίησης και διάρκειας τραγουδιών

Postby max » 07 Sep 2009 01:07 am

Πλέον στα στοιχεία του κάθε τραγουδιού εμφανίζεται η ποιότητα κωδικοποίησης (σε Kbps) και η διάρκειά του.

Οι πληροφορίες αυτές προς το παρόν εμφανίζονται μόνο στην κύρια όψη (skin) και όχι στο εναλλακτικό.

Return to “Ανακοινώσεις - Προβλήματα - Διορθώσεις”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest