επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "new to learn" και δημιουργήθηκε από τον/την Smoking στις 7 Μαρτίου 2017.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Μες στου Συγγρού τη φυλακή  (160 Kbps) 1ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:19Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193207/03/2017 17:04:42Αναφέρεται σαν συνδημιουργός του Νταλγκά ο Καμβύσης. Δεν αποκλείεται όμως να είναι (ή να βασίζεται σε) παραδοσιακό τραγούδι. Δίσκος PARLOPHONE B-21642local_librarypageview
1
 Μεσ' στου Συγγρού τη φυλακή  (160 Kbps) 2ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:08Παπαγκίκα Μ.192607/03/2017 17:05:02Ζεϊμπέκικο παραδοσιακό. Νέα Υόρκη 1926. Μαρίκα Παπαγκίκα με βιολί,τσέλο και τσέμπαλο.Victor Αμερικής VI-68790.local_librarypageview
2
 Μάγκικο  (128 Kbps) 3ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:18Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192807/03/2017 17:16:47Πρόκειται για μελωδία που συναντάμε και σε εθνικές μουσικές άλλων γειτονικών χωρών (Τουρκία, Αρμενία, Παλαιστίνη), που εδώ (στον δίσκο HMV AO-258 / BF-1739) δεν αναφέρεται συνθέτης. Άλλες εκτελέσεις: -Με το Τρίο Σαβαρή: Δίσκος COLUMBIA Αγγλίας Νo 8216 του 1928. -Με τον Κώστα Καρίπη με τίτλο «Χασάπικο το μάγκικο»: Δίσκος ΡΟLYDOR Νο V-50210 του 1927. -Με τον Γ. Βιδάλη: Δίσκος ΟDΕΟΝ GΑ 1248 του 1928.
3
 Μπαρμπουνάρα  (192 Kbps) 4Άλλος Καλλιτέχνης2:15Σμυρναίου Μ.192224/01/2018 14:41:17"Αχ, μπαρμπουνάρα μου, νέοι, γέροι ψιθυρίζουν". Η ετικέτα του δίσκου αναφέρει σαν συνθέτη τον Α. Ράλλη και ερμηνεύτρια τη Μαρία Σμυρναία. Αργότερα το τραγούδησε η Παπαγκίκα και ο Κατσαρός, ο δε Βαμβακάρης χρησιμοποίησε τη μελωδία στο "Είσαι αφράτη σα φρατζόλα ". Στην άλλη όψη το "Λουλού" με την Παπαγκίκα. Δίσκος Victor Αμερικής / VI-73313 / 25412-3
4
 Η μπαρμπουνάρα  (128 Kbps) 5Άλλος Καλλιτέχνης2:45Παπαγκίκα Μ.192324/01/2018 14:41:41Του Σπύρου Στάμου; (κατά Μανιάτη). Ηχογράφηση στην Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 1923. Άλλη εκτέλεση το 1920 με την Ελένη Αραπάκη. Δίσκος Columbia 7006-F Αμερικής.Στο δίσκο με τη Μαρία Σμυρναία αναφέρεται ως συνθέτης ο Α.Ράλλης.
5
 Ομολογίες  (192 Kbps) 6Άλλος Καλλιτέχνης3:22Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192824/01/2018 14:50:10Ορχήστρα με βιολί (Δραγάτσης), κιθάρα και σαντούρι. Δίσκοι HMV AO-242 / BF-1677 και Victor Αμ VI- 8000 / BF-1677
6
 Η φυλακή είναι σχολείο  (132.24 Kbps) 7Άλλος Καλλιτέχνης4:11Κωστής (Μπέζος)193124/01/2018 15:02:27Πεντακάθαρο 78-αρι.Του Δ. Σκόττι. Δίσκος Orthophonic S-613.local_librarypageview
7
 Στης Αθήνας τις ομορφιές  (192 Kbps) 8Άλλος Καλλιτέχνης3:17Εσκενάζυ Ρ.193324/01/2018 19:47:37Σύμφωνα με την ετικέτα του δίσκου : τίτλος ''Στης Αθήνας της ευμορφιές'' ,δημιουργός ο Δ. Πολίτης και διεύθυνση ορχήστρας απ' τον Κώστα Σκαρβέλη. Δίσκος COLUMBIA DG-443 / WG- 613 : https://www.discogs.com/%CE%A1%CF%8C%CE%B6%CE%B1-%CE%95%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%B6%CE%B7-%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%A3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%A4%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86/release/13340744local_librarypageview
8
 Θα το κλέψω δεν βαστώ  (192 Kbps) 9Άλλος Καλλιτέχνης3:12Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193324/01/2018 19:50:48Δημιουργός του τραγουδιού είναι ο Άγγελος Ραφτόπουλος. Ορχήστρα με βιολί(Δ. Σέμσης), ούτι(Αγ. Τομπούλης), κανονάκι(Λ. Σαββαΐδης) και ζίλια. Δίσκος His Masters Voice AO-2079 (OT-1455). Εναλλακτικά για αναζήτηση: θα το κλέψω δε βαστώlocal_librarypageview
9
 Αψιλίες  (160 Kbps) 10Ασίκης Γ.3:08Ρούκουνας Κ.193524/01/2018 22:24:59Δίσκος Odeon GA 1831.local_librarypageview
10
 Το κρασί είν' η ζωή μου  (192 Kbps) 11Ασίκης Γ.3:24Ρούκουνας Κ.193624/01/2018 22:31:23Δίσκος Odeon Ελ GA-7000 / GO-2629
11
 Πιπίνα μου  (160 Kbps) 12Ασίκης Γ.3:00Ρούκουνας Κ.193724/01/2018 22:31:36Δίσκος ODEON GA 7061 (Gο-2795). Ενορχήστρωση : Σπύρος Περιστέρης.local_librarypageview
12
 Αράπ ζεϊμπέκικο  (128 Kbps) 13Βαμβακάρης Μ.3:19ΟΡΓΑΝΙΚΑ193229/01/2018 18:10:35Η δεύτερη εμπορική ηχογράφηση του Μάρκου στην PARLOPHONE. Στην κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης που την χρησιμοποιεί και ως κρουστό. Σύμφωνα με τον Π. Κουνάδη, ηχογραφήθηκε στην Αθήνα το 1933. Δίσκος Parlophone/B-21654-II/101278 I-A). Στην άλλη όψη του δίσκου το: "Καραντουζένι".
13
 Ο Μάρκος ο Συριανός  (128 Kbps) 14Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.193329/01/2018 18:11:33Ηχογραφήθηκε στην HMV μαζί με το "Όταν πίνω τουμπεκάκι". Στον μπαγλαμά ο Γ. Μπάτης. Δίσκος HMV AO 2065/ΟΤ-1350. Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317&start=14local_librarypageview
14
 Σαν είσαι μάγκας και νταής  (160 Kbps) 15Βαμβακάρης Μ.3:19Αμπατζή Ρ.
Βαμβακάρης Μ.
193429/01/2018 18:27:02Ηχογραφήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του '34 ,λίγες μέρες πριν την επανεκτέλεση του ,τον Δεκέμβριο ,απ' τις Μαρίτσα Πανδρά & Άννα Παγανά. Μπουζούκι ο Μάρκος Βαμβακάρης και αρμόνικα από το Μιχάλη Τρίμη. Δίσκος HMV AO 2194 (OGA-10).local_librarypageview
15
 Αλάνα Πειραιώτισσα  (128 Kbps) 16Βαμβακάρης Μ.3:20Βαμβακάρης Μ.193429/01/2018 18:28:44Δίσκος HMV AO 2234. Στο μπουζούκι ο Μάρκος, κιθάρα ο Σκαρβέλης και μπαγλαμά ο Μπάτης.local_librarypageview
16
 Ο αραμπατζής  (128 Kbps) 17Βαμβακάρης Μ.3:19Βαμβακάρης Μ.193429/01/2018 18:29:25Ορχήστρα με μπουζούκι (Μάρκος), κιθάρα (Σκαρβέλης) και μπαγλαμά (Μπάτης). Δίσκος HMV AO-2234. local_librarypageview
17
 Στα σίδερα με βάλανε  (128 Kbps) 18Βαμβακάρης Μ.3:26Βαμβακάρης Μ.193429/01/2018 18:34:46Στιχουργός ο Δημήτρης Καναρόπουλος. κιθάρα:Κ.Σκαρβέλης.Δίσκοι Columbia Ελλάδος / DG-2063 / CG- 882 και Columbia Ελλάδος / DG-2115 / CG- 882local_librarypageview
18
 Ο ισοβίτης  (320 Kbps) 19Βαμβακάρης Μ.3:21Βαμβακάρης Μ.193429/01/2018 18:38:47Δίσκος COLUMBIA DG 6148local_librarypageview
19
 Κορόιδο  (192 Kbps) 20Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.193529/01/2018 18:45:37Δίσκος Odeon GA 1851.local_librarypageview
20
 Με έκαψες τσαχπίνα  (128 Kbps) 21Βαμβακάρης Μ.2:58Βαμβακάρης Μ.193529/01/2018 18:46:51μπουζούκι :Μάρκος,κιθάρες :Σκαρβέλης-Περιστέρης.Δίσκος ODEON GA 1851.local_librarypageview
21
 Ο Μάρκος μαθητής  (192 Kbps) 22Βαμβακάρης Μ.3:29Βαμβακάρης Μ.193529/01/2018 18:47:30Ορχήστρα με μπουζούκι, κιθάρα και κομπολόι με ποτήρι. Στην άλλη όψη το ''Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί'' με τον ίδιο. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1887 / GO-2307local_librarypageview
22
 Δεν τον θέλω μάνα μου  (128 Kbps) 23Βαμβακάρης Μ.3:23Καρύβαλη Σ.
Βαμβακάρης Μ.
193629/01/2018 18:52:22Δίσκος Odeon GA 1985.local_librarypageview
23
 Ζηλιάρα  (128 Kbps) 24Βαμβακάρης Μ.3:11Βαμβακάρης Μ.
Ρούκουνας Κ.
193629/01/2018 18:52:35Δίσκος Parlophone B-21875.local_librarypageview
24
 Μάνα με μαχαιρώσανε  (128 Kbps) 25Βαμβακάρης Μ.3:21Βαμβακάρης Μ.193629/01/2018 18:53:13Δίσκος Odeon GA-1987local_librarypageview
25
 Γέρασες και πια δε σ' αγαπώ  (192 Kbps) 26Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.
Παγιουμτζής Σ.
193629/01/2018 18:53:27Δίσκος ODEON GA 1979.local_librarypageview
26
 Αντιλαλούν οι φυλακές  (128 Kbps) 27Βαμβακάρης Μ.3:06Βαμβακάρης Μ.193629/01/2018 18:56:00Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-1918 / GO-2403. Από τους αριθμούς μήτρας φαίνεται να ηχογραφήθηκε στις αρχές του 1936.local_librarypageview
27
 Τα ζηλιάρικά σου μάτια  (128 Kbps) 28Βαμβακάρης Μ.3:12Παγιουμτζής Σ.
Βαμβακάρης Μ.
193829/01/2018 23:58:19Δίσκος Parlophone B-21955 / GO 2944. Ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 1938local_librarypageview
28
 Μια όμορφη μελαχροινή  (128 Kbps) 29Βαμβακάρης Μ.3:11Βαμβακάρης Μ.193930/01/2018 00:05:27Πεντακάθαρο 78-αρι .Δίσκος Odeon GA 7192. εναλλακτικά για αναζήτηση: Μια όμορφη μελαχρινήlocal_librarypageview
29
 Αφ' ότου εγεννήθηκα  (128 Kbps) 30Βαμβακάρης Μ.2:58Βαμβακάρης Μ.
Καρύβαλη Σ.
194030/01/2018 00:07:36Το τραγούδι είναι στο όνομα του Καρυδάκη, φίλου του Μάρκου αλλά μάλλον είναι δικό του. Στίχοι: Γ. Δερέμπεης. Μπουζούκι: Σ. Περιστέρης. Ο Γιώργος Δερέμπεης ήταν ο πατέρας της σπουδαίας μουσικού και πιανίστριας Βούλας Δερέμπεη. Ο Δημήτρης Καρυδάκης ή Καρυδάκιας, βρέθηκε νεκρός-δολοφονημένος-στα χρόνια της κατοχής, στη Δραπετσώνα και κανείς δεν έμαθε ποτέ, ποιός και γιατί τον σκότωσε. Ανήκε στην παρέα της Πειραιώτικης Κομπανίας, αλλά ήταν "σπιτικό" μπουζούκι και απέφευγε τη δημοσιότητα, το πάλκο και τις εταιρείες. Άλλωστε είναι και η μοναδική του εμφάνιση στη δισκογραφία. Σύμφωνα με μαρτυρία της Σοφίας Καρύβαλη το τραγούδι ηχογραφήθηκε στις 20/10/1940. Δίσκος Parlophone B-74045. Να προστεθεί ότι: πρόκειται για τραγούδι ύφους ΜΑΡΚΟΥ. Άγνωστο αν και ο Μάρκος θεωρούσε το τραγούδι αυτό ως δική του δημιουργία, αν το έγραψε ο Καρυδάκιας, ή το έβαλε στο όνομά του ο Μάρκος για τους γνωστούς λόγους (κατά τον συλλέκτη και ρεμπετολόγο Παναγιώτη Κουνάδη). Κατά μαρτυρία όμως της Νταίζης Σταυροπούλου στον Κώστα Χατζηδουλή (επίσης ρεμπετολόγο), στην αυτοβιογραφία της (περιοδικό "Λαϊκό Τραγούδι", τεύχος αρ. 3, Απρίλιος 2003), η οποία υπήρξε στενή φίλη του Μήτσου Καρυδάκη από το 1933, όταν αυτή πρωτοήρθε στην Αθήνα από το χωριό της του Άργους, το τραγούδι είναι σύνθεση του Καρυδάκια και είναι μάλιστα και το μόνο δικό του που πέρασε στη δισκογραφία. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-74045 / GO-3525local_librarypageview
30
 Άδικα με κατακρίνουν  (192 Kbps) 31Βαμβακάρης Μ.3:17Βαμβακάρης Μ.194030/01/2018 00:10:12Το τραγούδι στην ετικέτα του δίσκου, αλλά και στην αντίστοιχη καρτέλα της ΑΕΠΙ ανέφερε ως δημιουργό τον Κ. Μακρή (Μίνως Μάτσας). Όμως μετά από διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους κληρονόμους των δυο δημιουργών, συμφωνήθηκε όπως από μια χρονολογία και μετά(πριν μερικά χρόνια) να επανέλθουν τα συνθετικά δικαιώματα στους κληρονόμους του Μ. Βαμβακάρη. Έτσι το τραγούδι φέρεται σήμερα ως συνδημιουργία και των δυό(στίχοι-μουσική αντιστοίχως). Ο Σπύρος Περιστέρης έχει την δ/νση της ορχήστρας, όπου παραδόξως δυο μπουζούκια παίζουν πρώτη και δεύτερη φωνή, κιθάρα και μπαγλαμάς. Δίσκος Parlophone B-74035.local_librarypageview
31
 Κοχλαράκιας (Ο πρεζάκιας)  (192 Kbps) 32Βιτάλης Γ.3:06Μεσολογγίτης Β.193530/01/2018 00:26:23Ερμηνεύει ο Β. Μεσολογγίτης. Σύνθεση του Γ. Βιτάλη σε στίχους Β. Μεσολογγίτη. Στην άλλη όψη το "Παραπονιάρης νταβατζής" του Περιστέρη με τον ίδιον. Δίσκος Parlophone B 21840.local_librarypageview
32
 Ο Μεμέτης  (192 Kbps) 33Γαβαλάς Σ.4:12Αραπάκης Δ.193130/01/2018 00:31:09Σύμφωνα με τον Μανιάτη (2006) είναι στο όνομα του Σωτήρη Γαβαλά. Δίσκος Orthophonic Αμερικής OR S-601 / 2W156
33
 Πού 'ναι τα χρόνια τα παλιά  (128 Kbps) 34Γαβαλάς Σ.3:19Ρούκουνας Κ.193430/01/2018 00:33:00Δίσκος ODEON GA-1769. local_librarypageview
34
 Ο Ροϊδίτης  (128 Kbps) 35Γαβαλάς Σ.3:15Αμπατζή Ρ.193430/01/2018 00:38:06Δίσκος HMV AO-2166.local_librarypageview
35
 Γιαννούσαινα  (160 Kbps) 36Γαβαλάς Σ.3:10Εσκενάζυ Ρ.193430/01/2018 00:38:35Δυο κιθάρες. Σόλο ο Σπ. Περιστέρης και ακόρντα ο Κ.Σκαρβέλης. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1791 / GO-2118local_librarypageview
36
 Ο κατάδικος  (80 Kbps) 37Γαβαλάς Σ.3:04Ρούκουνας Κ.193530/01/2018 00:40:16Σόλο κιθάρα :Σπύρος Περιστέρης .Δίσκος ODEON GA 1839.local_librarypageview
37
 Οι σαλταδόροι (Θα σαλτάρω)  (128 Kbps) 38Γενίτσαρης Μ.2:41Κατσαρός Γ.
Άλλος Καλλιτέχνης
194730/01/2018 00:45:53Πεντακάθαρο 78-αρι. Πρόκειται για την πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού στις ΗΠΑ, πριν από αυτή του Γενίτσαρη. Συνοδεύει άγνωστη τραγουδίστρια. Ο δίσκος Standard Αμερικής / F-9025 δεν αναφέρει τραγουδίστρια. Στοιχεία για την ιστορία του τραγουδιού υπάρχουν στη δημοσίευση: http://rebetiko.sealabs.net/forum/vt.php?p=4716
38
 Ο φιγουρατζής  (192 Kbps) 39Δελιάς Α.3:18Παγιουμτζής Σ.193630/01/2018 10:32:32Αυτός είναι διαφορετικός «Φιγουρατζής» από τον γνωστό του Δελιά. Στο δίσκο γραμμοφώνου ως δημιουργός εμφανίζεται ο Στράτος Παγιουμτζής, πιθανόν όμως και να είναι δημιουργία του Δελιά, επειδή πολλοί παλιοί ρεμπέτες το ισχυρίζονταν (στον Σχορέλη) και επίσης το ύφος του θυμίζει Δελιά. Μπουζούκι: Δελιάς. Κιθάρα: Σκαρβέλης. Μπαγλαμάς: Παγιουμτζής. «Φεγγίτης» = τα γυαλιά μυωπίας. Δίσκος COLUMBIA DG 6190.local_librarypageview
39
 Τον άντρα σου και μένα  (192 Kbps) 40Δελιάς Α.3:14Δελιάς Α.
Παγιουμτζής Σ.
193730/01/2018 10:32:52Στο μπουζούκι ο Δελιάς, στην κιθάρα ο Σκαρβέλης, στον μπαγλαμά ο Μπάτης και ο Παγιουμτζής παίζει μάλλον τζουρά. Δίσκος Columbia Ελ DG-6282 / CG-1547local_librarypageview
40
 Στρίβε λόγια (Πάψε να μου κάνεις πια την πάπια)  (128 Kbps) 41Δημητριάδης Τ.4:07Άλλος Καλλιτέχνης193130/01/2018 10:38:30Πεντακάθαρο 78-αρι.Συνθέτης : Τέντης, Στιχουργός : Νοταράκη, Κιθάρα-τραγούδι : Γεώργιος Καρράς(σόλο κιθαρα Κωστής Μπέζος ?). Δίσκος VICTOR VI 58084.local_librarypageview
41
 Ελενάκι  (192 Kbps) 42Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι.3:10Κασιμάτης Ζ.192930/01/2018 10:57:05Διάσημο τραγούδι του Γ. Δραγάτση που γράφτηκε μεταξύ 1925-1927, τραγουδήθηκε στα πάλκα και στη δισκογραφία πέρασε το 1931 για πρώτη φορά με τον Ζ. Κασιμάτη. Παράλληλα κυκλοφόρησε και με τον Ε. Σωφρονίου (υπάρχει ήδη). Στο βιολί ο Γ. Δραγάτσης, σαντούρι, κιθάρα(;) (ή ούτι) και καστανιέτες (ή κουτάλια). Δίσκος Pathe X-80161.local_librarypageview
42
 Καρδιοκλέφτρα  (160 Kbps) 43Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι.3:09Αραπάκης Δ.192830/01/2018 10:59:57Δίσκος ODEON GA 1331 Γερμανίας.local_librarypageview
43
 Μάγκικο  (128 Kbps) 44ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:45Άλλος Καλλιτέχνης192930/01/2018 11:00:59Τραγουδά η Χρύσα Βαβδύλα ή Αϊδινιά σε ηχογράφηση στο Κάιρο, σύμφωνα με τον ερευνητή και συλλέκτη Σπύρο Παπαϊωάννου (Δεν έχει καταγραφεί από Μανιάτη)
44
 Ο πιτσιρίκος  (56 Kbps) 45Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι.3:14Ρούκουνας Κ.193430/01/2018 11:12:48Δίσκος ODEON GA 1747 καί ODEON GA 1761.local_librarypageview
45
 Νέο χασαπάκι  (192 Kbps) 46Εσκενάζυ Ρ.3:16Εσκενάζυ Ρ.193330/01/2018 11:19:08Η ετικέττα του δίσκου το τραγούδι αναφέρει ως συνθέτη την Ρόζα. Ενώ σύμφωνα με τον Κουνάδη σε κάποια μεταγενέστερη επανέκδοση του τραγουδιού αναφέρθηκε ως συνθέτης ο Σ. Σκαρβέλης και πιθανότατα να πρόκειται για περίπτωση κλοπής. Στο τέλος η Ρόζα τραγουδάει μανέ "Πολλές φορές με πλήγωσες μα όχι πάλι τόσο, το ξέρω τούτη τη φορά πως δεν θα τη γλυτώσω". Δίσκος COLUMBIA DG- 443.
46
 Φερετζέ φορώ  (192 Kbps) 47Εσκενάζυ Ρ.3:20Αμπατζή Ρ.193430/01/2018 11:19:38Σύμφωνα με την παρακάτω σελίδα το κομμάτι ηχογραφήθηκε την 1η Αυγούστου 1934.http://adp.library.ucsb.edu/index.php/matrix/detail/200016359/0T-1418-Pheretze_phor_. Στο βιολί ο Δημ. Σέμσης. Δίσκος HMV AO-2091/ΟΤ-1418.local_librarypageview
47
 Αραπίνα μου σκερτσόζα  (128 Kbps) 48Εσκενάζυ Ρ.3:18Εσκενάζυ Ρ.193630/01/2018 11:25:08Δίσκοι Orthophonic S-739-Α Αμερικής και HMV AO-2359 Ελλάδος. Στην άλλη του δίσκου το: "Σε ζωγράφισα βλάχα μ'".local_librarypageview
48
 Ήμουνα μόρτης μια φορά  (192 Kbps) 49Ζάττας Δ.3:51Ιωαννίδης Ι.192930/01/2018 11:37:37Επιθεωρησιακό. Συνθέτης και στιχουργός: Δημοσθένης Ζάττας. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη,τον Φεβρουάριο του ΄29. Δίσκοι Columbia Co 56144-F Αμερικής και Columbia Αγγλίας 11809(12΄΄).
49
 Το Μαγκικο  (256 Kbps) 50Καρίπης Κ.3:11Αμπατζή Ρ.193830/01/2018 16:39:35Δίσκος HMV AO-2419. Αθήνα Μάρτιος 1938local_librarypageview
50
 Για μένα δεν σε μέλει  (160 Kbps) 51Καρίπης Κ.2:52Αμπατζή Ρ.193131/01/2018 09:44:50Δίσκος Columbia DG 143 ή/και DG-6415 (1938).local_librarypageview
51
 Πάλι μου κάνεις τον βαρύ  (128 Kbps) 52Καρίπης Κ.3:17Εσκενάζυ Ρ.193631/01/2018 10:16:14Συνδημιουργία Κ. Μακρή - Κ. Καρίπη. Δίσκος COLUMBIA DG-6232. κιθάρα Στέλιος Χρυσίνης. Στην αρχή ο Στελλάκης λέει "Γεια σου Χρυσίνη με το μπουζούκι σου"!
52
 Κατινάκι μου για σένα  (192 Kbps) 53Καρίπης Κ.3:14Εσκενάζυ Ρ.193201/02/2018 12:06:33Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση. Ορχήστρα με βιολί (Δ. Σέμσης), ούτι (Αγ. Τομπούλης), κιθάρα και ζίλια. Ο τεκές του Φώτη πιθανόν να πρόκειται για υπαρκτό χώρο και πρόσωπο μιας και αναφέρεται και σε άλλο τραγούδι με τον Ρούκουνα. Δίσκος Columbia DG 447.local_librarypageview
53
 Μ' έχεις κάνει σαν κουρέλι (Οι φίλοι με παράτησαν)  (160 Kbps) 54Καρίπης Κ.3:02Γεωργακοπούλου Ι.194001/02/2018 12:07:11Δίσκος COLUMBIA DG 6588.local_librarypageview
54
 Παραπονιάρικο (Πες μου τι έχεις κι όλο κλαίς)  (128 Kbps) 55Καρίπης Κ.3:06Αμπατζή Ρ.193701/02/2018 12:07:44Δίσκος HMV AO-2451.local_librarypageview
55
 Παραπονιάρικο (Πες μου τι έχεις κι όλο κλαις)  (192 Kbps) 56Καρίπης Κ.3:07Αμπατζή Ρ.193701/02/2018 12:08:00Πιο καθαρό. Δίσκος HMV AO-2451.
56
 Πες το ναι κι ας είναι ψέμα  (192 Kbps) 57Καρίπης Κ.3:24Γεωργακοπούλου Ι.
Κηρομύτης Σ.
194001/02/2018 12:08:24(Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα). Στίχοι Στράτου Παγιουμτζή. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1940. Δίσκος COLUMBIA DG-6536local_librarypageview
57
 Ειρηνάκι  (128 Kbps) 58Κασιμάτης Ζ.3:12Κασιμάτης Ζ.193101/02/2018 12:17:55Είναι διαφορετικό από το «Ερηνάκι» του Σκαρβέλη που τραγουδάει ο Ρούκουνας. Στο δίσκο αναγράφεται ότι το τραγούδι είναι του ιδίου του Κασιμάτη. Το «Αρχείο» (του Π. Κουνάδη) δε, το αποδίδει στον Ογδοντάκη. Τη γυναίκα του Κασιμάτη την έλεγαν Ειρήνη, μπορούμε άρα να υποθέσουμε οτι το 'γραψε γι' αυτήν. Δίσκος ODEON GA-1586.local_librarypageview
58
 Καλογεράκι  (192 Kbps) 59Κασιμάτης Ζ.3:17Κασιμάτης Ζ.193201/02/2018 12:20:29Δίσκος Parlophone B-21615.local_librarypageview
59
 Βρε τι μάγκας που μαι γω  (128 Kbps) 60Κατσαρός Γ.4:33Κατσαρός Γ.193001/02/2018 12:45:19Η ηχογράφηση έγινε στην πόλη Camden του New Jersey, 4 Ιουνίου του 30. Δίσκος Victor VI-58069
60
 Μάνα μου είμαι φθισικός  (192 Kbps) 61Κατσαρός Γ.4:28Κατσαρός Γ.193501/02/2018 12:57:35Πεντακάθαρο 78-αρι.Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη. Δίσκος Columbia Αμερικής / 56358-F / W-206636local_librarypageview
61
 Εάν δεν ήσουν φθισικιά  (192 Kbps) 62Κηρομύτης Σ.3:15Κηρομύτης Σ.
Πασαλάρη Σ.
193701/02/2018 13:42:32Αντιφωνία από την Τασία Βρυώνη. Δίσκος ΗΜV AO-2404. Η Τασία Βρυώνη μετέπειτα Σούλα Πασσαλάρη ζει σήμερα. Το 1937 ήταν 12 χρονων και προπολεμικα συμμετείχε σε 6 ηχογραφήσειςlocal_librarypageview
62
 Το λάθος μου αισθάνομαι (Μη με παραξηγήσετε)  (56 Kbps) 63Κηρομύτης Σ.3:03Παγιουμτζής Σ.
Κηρομύτης Σ.
193701/02/2018 13:46:02Είναι το πρώτο τραγούδι του συνθέτη μαζί με το "Μες στου Βάβουλα τη Γούβα". Κυκλοφόρησε τον Απρίλη του 1937. Δίσκος HMV AO-2390.local_librarypageview
63
 Ντυμένη σαν αρχόντισσα  (192 Kbps) 64Κηρομύτης Σ.3:31Κηρομύτης Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
194001/02/2018 13:55:12Παίζουν: μπουζούκι ο Β. Τσιτσάνης, κιθάρα ο Στ. Χρυσίνης και μπαγλαμά ο Π. Χρυσίνης . Από τις τελευταίες δύο προπολεμικές ηχογραφήσεις της His Master's Voice. Ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 1940 και κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1941. Δίσκος ΗΜV AO-2696local_librarypageview
64
 Με πιάνουνε ζαλάδες  (128 Kbps) 65Κωστής (Μπέζος)4:21Κωστής (Μπέζος)01/02/2018 15:06:48Αποτελεί ένα από τα 12 τραγούδια που ηχογράφησε στην Αθήνα το διάστημα 1930-1932 ο Τέτος Δημητριάδης για λογαριασμό των εταιρειών Victor και Orthophonic προκειμένου να κυκλοφορήσουν στην Αμερική. Οι ηχογραφήσεις αυτές έγιναν σε συνεργασία με τον τραγουδιστή και συνθέτη του ελαφρολαϊκού τραγουδιού Κώστα Μπέζο ο οποίος για τις ανάγκες της συνεργασίας του αυτής και για το είδος των τραγουδιών που συνέθεσε και τραγούδησε (ρεμπέτικα) προσέλαβε το ψευδώνυμο Α. Κωστής. Ο Κώστας Μπέζος ουδέποτε τραγούδησε ή συνέθεσε άλλα ρεμπέτικα τραγούδια μετά τη συνεργασία του με τον Τέτο Δημητριάδη. Μάλιστα στη δεκαετία του 1930 υπήρξε αρχηγός του επιτυχημένου στο είδος του χαβανέζικου γκρουπ ΑΣΠΡΑ ΠΟΥΛΙΑ. Γεννήθηκε στο Μπολάτι της Κορινθίας το 1905 και πέθανε στην Αθήνα στις 14/1/1943 και ήταν συνθέτης, στιχουργός, τραγουδιστής, κιθαρίστας, ζωγράφος,ηθοποιός και σκιτσογράφος. Δίσκος Victor-58116.local_librarypageview
65
 Ντερτηλίδικος χορός  (128 Kbps) 66Κωστής (Μπέζος)4:08ΟΡΓΑΝΙΚΑ193101/02/2018 15:09:22Δίσκος Victor Αμ VI-58080 / CG-754
66
 Ο μουρμούρης (Θέλω να μαι μουρμουράκι)  (192 Kbps) 67Μαρίνος Τ.3:14Αμπατζή Ρ.193403/02/2018 23:03:40Τραγούδι του Τάκη Μαρίνου. Υπάρχει στη σελίδα και σε ηχογράφηση με τον Τάσο Ελευθεριάδη. Δίσκος HMV AO 2225.local_librarypageview
67
 Ούζο χασίς  (256 Kbps) 68Μάτσας Μ.3:08Εσκενάζυ Ρ.193403/02/2018 23:29:05Συνθέτης και στιχουργός ο Μάτσας. Ορχήστρα με κιθάρες, που παίζουν ο Σπ. Περιστέρης και ο Κ.Σκαρβέλης . Αθήνα 1934.Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1791 / GO-2119-1. Ηχογραφήθηκε πριν τον Σεπτέμβριο του 1934.local_librarypageview
68
 Γύφτισσα  (128 Kbps) 69Μιχαηλίδης Μ.3:02Εσκενάζυ Ρ.193404/02/2018 09:12:39Δίσκος Parlophone B-21732. Και Columbia Αμερικής G-7082-F.
69
 Το πασούμι  (256 Kbps) 70Μιχαηλίδης Μ.3:19Αμπατζή Ρ.193504/02/2018 09:31:29Δίσκος HMV AO 2269local_librarypageview
70
 Οι μάγκες  (128 Kbps) 71Μοντανάρης Ι.3:22Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193104/02/2018 11:20:57«Πού να βρούμε, πού να βρούμε αργιλέ για να την πιούμε». Δίσκος HMV AO 2011 (OW - 99).local_librarypageview
71
 Δεν σε θέλω πια  (160 Kbps) 72Μοντανάρης Ι.3:15Ρούκουνας Κ.193105/02/2018 19:41:16Δίσκοi Columbia DG 114 και Columbia Αμερικής / 56293-F. Η συλλεκτική εκτέλεση με τον Ζαχαρία Κασιμάτη (δίσκος Parlophone B-21598 του 1931) αναζητείται...local_librarypageview
72
 Τα μαστούρια (Μάγκες στην τρίχα)  (128 Kbps) 73Μοντανάρης Ι.3:15Φραντζεσκοπούλου Μ. (Πολίτισσα)193205/02/2018 19:51:22Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος Columbia DG 268.local_librarypageview
73
 Πεισματάρικο  (192 Kbps) 74Μοντανάρης Ι.3:21Κασιμάτης Ζ.193305/02/2018 19:53:29Με δύο κιθάρες, μία μελωδική ο Σπύρος Περιστέρης και μία συνοδευτική (εννιάχορδη). Δίσκοι Parlophone Ελλάδος B-21685 / 101327 και Decca Αμερικής 31147 / 101327 και παράλληλη εκτέλεση, με τη Μαρίκα Πολίτισσα, που αναζητείται (δίσκος Columbia DG 336 (WG-523) του 1933). Το τραγούδι επαναφέρθηκε από τον Γιώργο Κατσαρό ,το 1951 ,σε διασκευή με τίτλο "Αυτά τα κλέφτικα σου μάτια".local_librarypageview
74
 Δερβίσης και Ρίτα (Όρκο στο λουλά σου κάνω)  (128 Kbps) 75Μοντανάρης Ι.3:12Αμπατζή Ρ.
Ατραΐδης Δ.
193405/02/2018 20:01:06Πεντακάθαρο 78-αρι. Υπάρχει και η αντίστοιχη ηχογράφηση με Στελλάκη-Άννα Παγάνα. Ηχογράφηση στην Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 1934. Δίσκοι HMV AO 2189 / OGA-11 και Orthophonic Αμερικής / S-748local_librarypageview
75
 Σαν πεθάνω (Ο φθισικός)  (160 Kbps) 76Μοντανάρης Ι.3:15Ρούκουνας Κ.193505/02/2018 20:03:21Ορχήστρα με δυο κιθάρες (Περιστέρης-Σκαρβέλης), στο βιολί ο Δραγάτσης. Δίσκος Parlophone B-21801 / 101525. (Μάνα μου το στήθος μου πονεί).local_librarypageview
76
 Καπνουλούδες (Καπνουλού μου όμορφη)  (128 Kbps) 77Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.2:50Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.193405/02/2018 20:25:37Εναλλακτικός τίτλος: "Οι καπνεργάτριες", σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου του συνθέτη στην συνέντευξη που έδωσε στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η πρώτη εμφάνισή του στη δισκογραφία. Δίσκος Columbia DG 6106.local_librarypageview
77
 Ηταν άνοιξις (Τα λεπίδια των φρυδιών σου)  (160 Kbps) 78Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.3:14Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.193405/02/2018 20:25:50Πιο καθαρό. Δίσκος COLUMBIA DG 6163.local_librarypageview
78
 Παντα με γλυκό χασίσι  (320 Kbps) 79Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.3:22Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.193505/02/2018 20:25:59Δίσκος Columbia DG 6163.local_librarypageview
79
 Του Πειραιά το αλάνι  (128 Kbps) 80Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ.3:09Εσκενάζυ Ρ.193405/02/2018 20:49:51Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2190local_librarypageview
80
 Σου ´χει λάχει  (20.02 Kbps) 81Μπάτης Γ.3:16Μπάτης Γ.193206/02/2018 09:43:59Ο πρώτος δίσκος του Μπάτη(μαζί με τον αμανέ "Μπάτης ο δερβίσης"), ηχογραφήθηκε το 1932. Δίσκος Columbia DG 283.local_librarypageview
81
 Ατσιγγάνα  (128 Kbps) 82Μπάτης Γ.3:08Μπάτης Γ.193306/02/2018 09:47:38Πεντακάθαρο 78-αρι.Καμηλιέρικο ζεϊμπέκικο. Το πρώτο τραγούδι του Γ. Μπάτη το 1933 στην HMV (δίσκος AO 2142). local_librarypageview
82
 Οι φωνογραφητζήδες  (192 Kbps) 83Μπάτης Γ.3:26Μπάτης Γ.193607/02/2018 11:12:59Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος HMV AO-2334.local_librarypageview
83
 Ταξίμι Αθηναίικο και ζειμπέκικο  (256 Kbps) 84Μπάτης Γ.3:11ΟΡΓΑΝΙΚΑ193607/02/2018 11:13:05Το μοναδικό οργανικό κομμάτι του Μπάτη, με τον ίδιο στο μπαγλαμά και τον Δελιά στο μπουζούκι. Δίσκος HMV AO 2334.
84
 Ένας μάγκας χασικλής  (128 Kbps) 85Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:05Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193107/02/2018 13:11:41Δίσκος HMV AO-2013.local_librarypageview
85
 Ο μάγκας του Ψυρρή  (128 Kbps) 86Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:59Δημητριάδης Τ.193207/02/2018 13:18:49Πεντακάθαρο 78-αρι.Ηχογράφηση στην Αθήνα. Αρμόνικα παίζει ο Α. Αμιράλης «Παπατζής» και κιθάρα ο Γιώργος Καρράς. Δίσκος Victor VI-58071 Αμερικής (1931). Στην άλλη πλευρά "Το μεράκι" (κατά τον κατάλογο του Μανιάτη).
86
 Ο βλάμης του Ψυρρή  (128 Kbps) 87Μιχαηλίδης Μ.2:38Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192907/02/2018 13:23:11Δεν πρέπει να συγχέεται με το ομότιτλο τραγούδι του Σκαρβέλη με την Αμπατζή. Δίσκος Columbia 8387 Αγγλίας.local_librarypageview
87
 Έχω μεράκι έχω νταλγκά  (128 Kbps) 88Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.4:22Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193207/02/2018 13:30:29Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-1615.local_librarypageview
88
 Ζουρλοπαινεμένης γέννα  (128 Kbps) 89Παπάζογλου Β.3:09Περπινιάδης Σ.193407/02/2018 22:25:46Δίσκος Columbia DG 6067.local_librarypageview
89
 Ο λαθρέμπορας  (192 Kbps) 90Παπάζογλου Β.3:03Περπινιάδης Σ.193407/02/2018 22:32:59Το υπάρχον δεν παίζει στο ράδιο. Δίσκος Columbia DG-6066local_librarypageview
90
 Μου φαίνεται  (128 Kbps) 91Παπάζογλου Β.3:11Περπινιάδης Σ.193507/02/2018 22:34:41Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος COLUMBIA DG 6144. local_librarypageview
91
 Ναζιάρα μ' έχεις μπλέξει  (192 Kbps) 92Περδικόπουλος Δ.3:14Κηρομύτης Σ.
Περδικόπουλος Δ.
194007/02/2018 22:59:58Columbia DG-6537local_librarypageview
92
 Τεκετζής (Είμαι φίνος μάγκας)  (196.18 Kbps) 93Περιστέρης Σ.3:11Κασιμάτης Ζ.193308/02/2018 10:14:05Ηχογράφηση με δύο κιθάρες (όπως και στο "Μας κυνηγούν τον αργιλέ", η προσφώνηση του τραγουδιστή προς το τέλος του τραγουδιού είναι εσκεμμένα ανακριβής, μιας και το μελωδικό όργανο που ακούγεται είναι κιθάρα παιγμένη από τον Σπύρο Περιστέρη και όχι μπουζούκι). Δίσκος Parlophone B-21707.local_librarypageview
93
 Ντερτιλίδικο  (128 Kbps) 94Περιστέρης Σ.3:02ΟΡΓΑΝΙΚΑ193308/02/2018 10:14:31Ταταυλιανό χασάπικο του Σπύρου Περιστέρη. Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-1666/Go-1840. Γνωστό και ως "Ρομβία" (βλ. Standard Αμερικής F-9037 όπου και υπάρχει σε επανεκτέλεση).
94
 Ο μερακλής  (192 Kbps) 95Περιστέρης Σ.3:07ΟΡΓΑΝΙΚΑ193308/02/2018 10:14:50Οργανικό μερακλίδικο ζεϊμπέκικο του Περιστέρη. Δυο κιθάρες: Περιστέρης - Σκαρβέλης. Δίσκος Odeon Ελ GA-1666 / GO-1841
95
 Ταταυλιανό χασάπικο  (128 Kbps) 96Περιστέρης Σ.3:03ΟΡΓΑΝΙΚΑ193408/02/2018 10:24:37ODEON ΕΛΛΑΔΟΣ αρ. Δίσκου:GA-1853 αρ.Μήτρας:GΟ-2053. Πρόκειται για την ίδια μελωδία με τον "Μπέϊκο".
96
 Πίνω και μεθώ (Οφ αμάν)  (128 Kbps) 97Περιστέρης Σ.3:17Κασιμάτης Ζ.193408/02/2018 10:29:55Δίσκος ODEON GA 1701.local_librarypageview
97
 Μπελεντέρια  (192 Kbps) 98Περιστέρης Σ.3:22Κασιμάτης Ζ.193408/02/2018 10:30:28Δίσκος ODEON GA 1701. birader = αδελφός, φιλαράκοςlocal_librarypageview
98
 Σεβνταλής  (192 Kbps) 99Περιστέρης Σ.3:28ΟΡΓΑΝΙΚΑ193408/02/2018 10:34:40Ηχογράφηση με δύο κιθάρες (στη μελωδική κιθάρα ο Περιστέρης). Odeon Ελλάδος GA-1755.
99
 Κασαμπαλιώτικο ζεϊμπέκικο  (128 Kbps) 100ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:18ΟΡΓΑΝΙΚΑ193208/02/2018 10:41:06Είναι το οργανικό από τον «Στάυρακα μες στον τεκέ». Βιολί: Γιάννης Δραγάτσης (Ογδοντάκης). Κιθάρα: Κώστας Σκαρβέλης. Αρμόνικα: Αντώνιος Αμιράλης η Παπατζής. Δίσκος Orthophonic S-656 Αμερικής.
100
 Ο Σταύρακας μες τον τεκέ  (128 Kbps) 101Περιστέρης Σ.3:10Άλλος Καλλιτέχνης193508/02/2018 10:41:20Επιθεωρησιακό κομμάτι που συνοδεύεται από τη στιχομυθία του Νώντα και του Σταύρακα (γνωστών χαρακτήρων του Καραγκιόζη). Ο χαβάς παίζεται και απ' τον Ογδοντάκη με βιολί στο "Κασαμπαλιώτικο ζεϊμπέκικο". Δίσκος ODEON GA 1853.local_librarypageview
101
 Γκιουζέλ  (128 Kbps) 102Περιστέρης Σ.3:48ΟΡΓΑΝΙΚΑ193508/02/2018 10:42:05(«Ο μάγκας του Βοτανικού», αν και κυκλοφόρησε στο όνομα του Τ. Δημητριάδη). Παίζει το συγκρότημα «Τα Πολιτάκια», στην κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης. Βρεθήκανε στην Αμερική ως ορχήστρα του υπερωκεανείου «Μέγας Αλέξανδρος» και ηχογραφήσανε κάποιους δίσκους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Νέα Υόρκη, 7 Μαΐου του 1935. Δίσκοι Orthophonic S-674 και RCA Victor 38-3057 (12 ιντσών). Στην Α' πλευρά ο «Μπέικος».
102
 Κεφλίδικο Μινόρε  (128 Kbps) 103Περιστέρης Σ.3:05ΟΡΓΑΝΙΚΑ193508/02/2018 11:00:26Πεντακάθαρο 78-αρι.Σόλο κιθάρα ο Σ. Γεωργιάδης (πιθανό ψευδώνυμο του Σπ. Περιστέρη). Ηχογράφηση στην Νέα Υόρκη στις 26 Ιουνίου '35. Δίσκος Orthophonic S-325.
103
 Ο σορόπης  (128 Kbps) 104Περιστέρης Σ.3:16Ρούκουνας Κ.193508/02/2018 11:03:45Δίσκος ODEON GA 1906.local_librarypageview
104
 Για σένα μαυρομάτα μου (Ναζιάρα μου Μπομπίνα)  (192 Kbps) 105Περιστέρης Σ.3:21Παγιουμτζής Σ.
Ρούκουνας Κ.
Ρούκουνας Κ.
193708/02/2018 13:29:07Φέρεται στο όνομα του Μωραΐτη (ψευδώνυμο του Περιστέρη) και του Στράτου. Δίσκος Odeon GA-7046local_librarypageview
105
 Δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς  (192 Kbps) 106Περιστέρης Σ.3:03Βαμβακάρης Μ.
Ρούκουνας Κ.
Πετρίδου Ε.
193708/02/2018 13:30:01Στην ετικέτα του δίσκου ο τίτλος γράφεται "Δεν μου μιλάς δεν με κυτάς". Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21938-Ι/GO-2849. Με την κρυφή συμμετοχή του Στελλάκη Περπινιάδη και του Κώστα Ρούκουνα, τα ονόματα των οποίων δεν αναγράφονται στο δίσκο. Σε κάθε κουπλέ τον πρώτο στίχο τραγουδά ο Μάρκος μόνος του, το δεύτερο ο Μάρκος και ο Ρούκουνας (ο οποίος κάνει δεύτερη στον Μάρκο), τον τρίτο η Πετρίδου και ο Περπινιάδης (ο οποίος κάνει δεύτερη στην Πετρίδου, διαφορετική από αυτήν του Ρούκουνα) και στον τέταρτο τραγουδούν όλοι εκτός από τον Ρούκουνα.local_librarypageview
106
 Τη μηχανή παράτα τη  (128 Kbps) 107Περιστέρης Σ.3:26Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
193908/02/2018 13:30:51Επισήμως το τραγούδι είναι συνδημιουργία των Περιστέρη-Μάτσα. Δίσκος ODEON GA 7213 και Decca ‎– 31132 (Go 3313) Αμερικής.local_librarypageview
107
 Όποιος ορφάνεψε μικρός (Από μικρός ορφάνεψα)  (192 Kbps) 108Περιστέρης Σ.3:18Παγιουμτζής Σ.
Βαμβακάρης Μ.
194008/02/2018 13:31:54Σύνθεση Δημήτρης Μορφέτας (ψευδώνυμο του Σπύρου Περιστέρη). Στίχοι Μίνως Μάτσας. Δίσκος Odeon GA-7306. Ανατύπωση στο δίσκο ODEON Τουρκίας 275164local_librarypageview
108
 Μαριγούλα Μανταλένα  (256 Kbps) 109Περιστέρης Σ.3:25Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194008/02/2018 13:34:15Στίχοι Μίνως Μάτσας. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7247 / GO-3416local_librarypageview
109
 Θα σπάσει το μπουζούκι μου  (192 Kbps) 110Περιστέρης Σ.3:18Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194008/02/2018 13:36:10Δίσκος Odeon Ελ GA-7267 / GO-3463local_librarypageview
110
 Η γάτα  (128 Kbps) 111Περπινιάδης Σ.3:19Περπινιάδης Σ.193708/02/2018 13:41:15Τραγούδι του Στελλάκη σε στίχους του Μάθεση.(τη γάτα κάνει ίδιος ο Νίκος Μάθεσης). Δίσκος HMV AO 2401. local_librarypageview
111
 Εμπερδεύτηκα ένα βράδυ  (128.07 Kbps) 112ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΚΡΗΤΙΚΑ2:58Πιπεράκης (Χαρίλαος Κρητικός)08/02/2018 13:50:01Δίσκος GRECOPHONE GR-6 Αμερικής.
112
 Ντουντού  (192 Kbps) 113ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:21Πιπεράκης (Χαρίλαος Κρητικός)192608/02/2018 13:53:20Τραγούδι και λύρα ο Χαρίλαος Κρητικός. Διαφορετική εκτέλεση με τον Κρητικό από αυτή που ο ίδιος έκανε το 1955. Δίσκος Pharos Αμ PH-824 / 419
113
 Η Ντουντού  (224 Kbps) 114ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΚΡΗΤΙΚΑ3:05Πιπεράκης (Χαρίλαος Κρητικός)195508/02/2018 13:54:48Ηχογράφηση στην Αμερική.
114
 Οι λαχαναγορίτες  (192 Kbps) 115Ρούκουνας Κ.3:18Εσκενάζυ Ρ.193409/02/2018 17:43:47Δίσκος HMV Ελ AO-2237 / OGA-125
115
 Κοντραμπατζήδες  (320 Kbps) 116Ρούκουνας Κ.3:14Ρούκουνας Κ.193509/02/2018 17:45:14"κοντραμπατζής" = Ο λαθρέμπορος .Προέρχεται από την Ιταλική contrabbando, που σημαίνει "λαθραίο". Δίσκος ODEON GA 1919 (Gο-2408).local_librarypageview
116
 Μπαρμπαούζος  (128 Kbps) 117Σακελλαρίου Α.4:14Δημητριάδης Τ.192909/02/2018 19:55:20Πεντακάθαρο 78-αρι.Κυκλοφόρησε στο όνομα του Αντώνη Σακελλαρίου. Ηχογραφήθηκε στις 14/02/1929 στην Ν. Υόρκη. Δίσκοι Victor 58054 και Orthophonic 651. Το 1936 το δισκογραφησε και ο Κώστας Ρούκουνας με τίτλο ''Ούζο-ούζο''. [ http://rebetiko.sealabs.net/display.php?singer=%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82+%CE%9A.&order_by=date_added ]
117
 Η χελώνα  (56 Kbps) 118Σακελλαρίου Α.4:23Καλούμενος Σ.193209/02/2018 19:56:43Σύνθεση του Αντώνη Σακελλαρίου. Ηχογράφηση στην Νέα Υόρκη στις 29 Νοεμβρίου 1932. Δίσκος Orthophonic ORS-630 και Victor Vi 38-3013 (12'').
118
 Ούζο-ούζο  (192 Kbps) 119Σακελλαρίου Α.3:20Ρούκουνας Κ.193609/02/2018 19:59:12Δημιουργία του συνθέτη και δεξιοτέχνη του κλαρίνου Αντώνη Σακελλαρίου, που έζησε από το 1907 μέχρι το 1955 στις ΗΠΑ. Το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε με τον Τ. Δημητριάδη (υπάρχει επίσης στη βάση) το 1929 στην Ν. Υόρκη. Ορχήστρα με μπουζούκι και κιθάρα υπό την δ/νση του Σπ. Περιστέρη. Parlophone B 21853
119
 Σμυρνιά καμωματού  (115.04 Kbps) 120Σέμσης Δ.3:08Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192910/02/2018 09:46:46Η πρώτη εκδοχή του τραγουδιού εντοπίζεται στην Πόλη από τον Αβραάμ Καρακάς περί το 1906-1907. Πρώτη εμφάνιση του Σέμση στη δισκογραφία. Δίσκος Pathe 80039 & Columbia 18063.
120
 Μαρίτσα η Σμυρνιά  (114.46 Kbps) 121Σέμσης Δ.3:20Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193110/02/2018 09:49:03Πεντακάθαρο 78-αρι.Από τα πρώτα τραγούδια του Δημήτρη Σέμση το οποίο μας μεταφέρει το ερωτικό κλίμα που δημιούργησαν στις λαϊκές συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά οι όμορφες γυναίκες της Σμύρνης, αφού επέτυχαν την "απόλυτη υποταγή" των ντόπιων αντρών. Το τραγούδι τραγούδησε και πάλι ο Αντώνης Νταλγκάς με τίτλο "Σμυρνιά καμωματού", με μικροδιαφορές στους στίχους και την ενορχήστρωση. Δίσκος HMV AO 591. Ορχήστρα με βιολί, κανονάκι και κιθάρα από τους Δημήτρη Σέμση, Λάμπρο Σαββαΐδη και Κώστα Σκαρβέλη.
121
 Τα βάσανα της πλύστρας  (56 Kbps) 122Σέμσης Δ.3:16Εσκενάζυ Ρ.193610/02/2018 10:31:11Στίχοι Ρόζας Εσκενάζυ. Δίσκος HMV AO-2304.
122
 Ο μποέμης  (192 Kbps) 123Σέμσης Δ.3:11Παγιουμτζής Σ.
Περπινιάδης Σ.
193710/02/2018 10:51:38Δίσκος HMV AO 2462.local_librarypageview
123
 Απεφάσισα πουλί μου  (128 Kbps) 124Σέμσης Δ.3:25Αμπατζή Ρ.193710/02/2018 10:54:59Καμηλιέρικο ζεϊμπέκικο σε τρόπο "χιτζάζ". Στιχουργός ο Στ. Περπινιάδης. Ορχήστρα με κιθάρα, μαντολίνο και βιολί. Δίσκος HMV AO 2401.local_librarypageview
124
 Η ψευτοφιλία  (128 Kbps) 125Σέμσης Δ.3:18Παγιουμτζής Σ.
Περπινιάδης Σ.
193710/02/2018 10:57:09Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού. Πεντακάθαρο 78άρι. Χασάπικο σε Λα σουζινάκ. Πρώτη φωνή τραγουδά ο Παγιουμτζής και δεύτερη ο Περπινιάδης. Στην ετικέτα του δίσκου το τραγούδι εμφανίζεται ως δημιουργία "Στ. Περπινιάδη - Δ. Σέμση" (η σειρά αναγραφής των ονομάτων υποδηλώνει ότι ως στιχουργός εννοείται ο Περπινιάδης και ως συνθέτης ο Σέμσης). Πληροφορίες από δίσκους αναπαραγωγής (LP/CD) [ποιους δίσκους;] αναφέρουν ως δημιουργό τον Σκαρβέλη, το οποίο όμως μοιάζει απίθανο να ισχύει. Στην πραγματικότητα οι στίχοι του τραγουδιού πρέπει να είναι του Βαγγέλη Παπάζογλου, σύμφωνα με ισχυρισμό της γυναίκας του Αγγέλας στον Τάσο Σχορέλη (πριν το 1977). Λαϊκή ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Σέμση. Ορχήστρα με μπουζούκι (Στέλιος Χρυσίνης), κιθάρα (Καρίπης) και μπαγλαμά [παλιότερα είχε σημειωθεί εδώ ότι στην ορχήστρα υπάρχει επίσης μαντολίνο και μαντόλα, όμως κάτι τέτοιο δεν ακούγεται. ακούει κανείς άλλα όργανα πέρα από μπουζούκι, κιθάρα και μπαγλαμά;]. Δίσκος HMV AO 2417 [εναλλακτικός τίτλος για την αναζήτηση: Όλος ο κόσμος τώρα δουλεύει μηχανές].local_librarypageview
125
 Μην κάνεις πια την έξυπνη (Για άκουσε και μένανε)  (128 Kbps) 126Σέμσης Δ.3:11Παγιουμτζής Σ.193710/02/2018 10:57:43Στιχουργός ο Στράτος Παγιουμτζής. Ορχήστρα με δύο μπουζούκια, κιθάρα ,μαντολίνο και μπαγλαμά.Δίσκος HMV AO 2462.local_librarypageview
126
 Μας πήρανε χαμπάρι  (128 Kbps) 127Σέμσης Δ.3:13Περπινιάδης Σ.193910/02/2018 11:03:17Στιχουργός: Στελλάκης Περπινιάδης. Δίσκος COLUMBIA DG-6480.
127
 Εσύ είσαι τρελοκόριτσο  (116.96 Kbps) 128Σέμσης Δ.3:17Αμπατζή Ρ.193810/02/2018 11:10:51Συνδημιουργία Δ. Γκόγκου - Δ. Σέμση. Η Άννυ Όντρα υπήρξε βεντέτα του Χόλλυγουντ. Την ξανασυναντάμε στο τραγούδι "Το Χόλλυγουντ" του Μάρκου Βαμβακάρη. Δίσκος HMV AO 2483 (OGA 747).local_librarypageview
128
 Ο μπεκρής  (160 Kbps) 129Σκαρβέλης Κ.3:09Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192910/02/2018 18:10:30Από τα πρώτα τραγούδια του συνθέτη. Ορχήστρα με βιολί (Δραγάτσης) και κιθάρες (συνθέτης και Καρίπης). Δίσκος Pathe Χ-80037.local_librarypageview
129
 Ο μεθυσμένος  (128 Kbps) 130Σκαρβέλης Κ.2:53Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192910/02/2018 18:11:04Δίσκος His Masters Voice AO-339. Την προηγούνη χρονιά, 1928, είχε κυκλοφορήσει το ίδιο τραγούδι με τίτλο "Ο Μπεκρής" από την Pathe. Ο Μανιάτης καταγράφει μια ακόμη εκτέλεση από την Odeon GA-1531 και τίτλο "Ο μεθυσμένος" το 1929. local_librarypageview
130
 Μάγκας σεβνταλής  (128 Kbps) 131Σκαρβέλης Κ.3:15Νούρος Κ.193110/02/2018 18:12:22Για να ακούγεται στο ράδιο. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG 0146 / WG- 226local_librarypageview
131
 Δερβισάκι  (192 Kbps) 132Σκαρβέλης Κ.4:20Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193210/02/2018 18:12:56Από τα σπανιώτερα τραγούδια του Σκαρβέλη. Ηχογραφήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 1932, στο πλαίσιο των επισκέψεων του Τέτου Δημητριάδη. Είναι -μαζί με το "Μπουζουκάκι"- ένα από τα ελάχιστα τραγούδια του συνθέτη με θεματολογία γύρω από το χασίσι. Στο βιολί ο Γ. Δραγάτσης, σαντούρι ο Μ. Αραπάκης και κιθάρα ο συνθέτης. Δίσκος Orthophonic S 633 B Αμερικής.local_librarypageview
132
 Ο βλάμης του Ψυρρή  (192 Kbps) 133Σκαρβέλης Κ.3:18Αμπατζή Ρ.193310/02/2018 18:15:06Δίσκος Odeon GA 1630.local_librarypageview
133
 Τράβα βρε μάγκα και αλάνι  (128 Kbps) 134Σκαρβέλης Κ.3:07Ρούκουνας Κ.193410/02/2018 18:15:30Χασάπικο. Ορχήστρα με ακκορντεόν και κιθάρα, σχήμα σύνηθες στις αρχές της δεκαετίας του 30'. Δίσκος ODEON GA-1793. Ηχογραφήθηκε πριν τον Σεπτέμβρη του 1934.local_librarypageview
134
 Το μπουζουκάκι  (192 Kbps) 135Σκαρβέλης Κ.3:19Αμπατζή Ρ.193410/02/2018 18:16:04Ρεμπέτικο με θέμα το χασίς του Σκαρβέλη. Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα και τσίμπαλο, ακούγεται και μπουζούκι. Δίσκος Columbia DG 500. Πέρασε την ίδια ημέρα που ο Βαμβακάρης έγραφε στην Κολούμπια το τραγούδι "Για το γινάτι σου μωρή". Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα και τσίμπαλο, ακούγεται και μπουζούκι, που δεν αποκλείεται να είναι ο Μάρκος. Τα δύο τραγούδια, απέχουν 11 νούμερα διαφορά σύμφωνα με τους αριθμούς μήτρας. Φαντάζει δύσκολο να ηχογραφήθηκαν την ίδια μέρα.local_librarypageview
135
 Γιαννάκης  (128 Kbps) 136Σκαρβέλης Κ.2:58Εσκενάζυ Ρ.193610/02/2018 18:18:22Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα, ζίλια και μαντόλα ή μπουζούκι. Δίσκος Columbia DG-6200local_librarypageview
136
 Όταν σε βλέπω να γυρίζεις  (128 Kbps) 137Σκαρβέλης Κ.3:09Κάβουρας Γ.193610/02/2018 18:19:02Δίσκος Parlophone B-21894 / Go-2628. [Τα μαναβάκια]local_librarypageview
137
 Παραπονιάρα  (160 Kbps) 138Σκαρβέλης Κ.3:08Κάβουρας Γ.193610/02/2018 18:19:15Πεντακάθαρο 78άρι. Στο μπουζούκι ο Περιστέρης (που έχει και τη διεύθυνση της ορχήστρας), στην κιθάρα ο συνθέτης. Δίσκος Parlophone B-21876 / Go-2541-1.local_librarypageview
138
 Τσάκα τσούκα σπάστα  (128 Kbps) 139Σκαρβέλης Κ.3:16Κάβουρας Γ.193710/02/2018 18:19:48Να σημειωθεί ότι το σπάσιμο των ποτηριών και των πιάτων εκείνη την εποχή εθεωρείτο αφορμή για άγριους καυγάδες. Ενδιαφέρουσα η προσφώνηση «Γεια σου Κάβουρα από τη Δραπετσώνα" από τον Κώστα Ρούκουνα που την ίδια μέρα ηχογραφούσε το "Μη μου λες πως δε με θέλεις". Δίσκος Parlophone B-21921 / Go-2760. [Μην παραπονιέσαι]local_librarypageview
139
 Γιατί να με γελάσεις  (128 Kbps) 140Σκαρβέλης Κ.3:12Αμπατζή Ρ.193710/02/2018 18:20:11Ζεϊμπέκικο με βιολί, κιθάρα και μαντολίνο ή μπαγλαμά. Δίσκος HMV AO 2383.local_librarypageview
140
 Σε ξέχασα δε σε πονώ  (182.86 Kbps) 141Σκαρβέλης Κ.2:56Κάβουρας Γ.193810/02/2018 18:20:59Ορχήστρα με μπουζούκι και κιθάρα (Περιστέρης-Σκαρβέλης) και ακκορντεόν. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-7111 με επανατύπωση από την αμερικανική Decca 31092 στις ΗΠΑ. local_librarypageview
141
 Καρδιοκλέφτρα  (192 Kbps) 142Σκαρβέλης Κ.3:11Κάβουρας Γ.193810/02/2018 18:21:25Πιο καθαρό. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7147 / GO-3103local_librarypageview
142
 Σε γελάσανε  (160 Kbps) 143Σκαρβέλης Κ.3:19Παγιουμτζής Σ.
Βαμβακάρης Μ.
194110/02/2018 18:23:16Το τελευταίο τραγούδι του Σκαρβέλη στην Parlophone, δίσκος Β-74054. Το τραγούδι επανακυκλοφόρησε μεταπολεμικά στις 78 στροφές το 1953 με αριθμό σειράς Β-74371.local_librarypageview
143
 Βλάχικο χασάπικο  (128 Kbps) 144Σχίζας Ι.3:36ΟΡΓΑΝΙΚΑ192810/02/2018 18:39:57Σύνθεση του Ιερόθεου Σχίζα.Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, τον Μάρτιο του ΄28. Δίσκοι Columbia 56109-F και 11730(12΄΄).
144
 Για δες με πως  (128 Kbps) 145Σχίζας Ι.4:04Δημητριάδης Τ.192910/02/2018 18:41:28Σύνθεση του Ιερόθεου Σχίζα που συνοδεύει με τη μαντολινάτα του. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 13/12/1929. Δίσκος Victor 58045 (12΄΄).
145
 Θα πάω να πιώ έναν αργιλέ (Μες στου Ζαμπίκου τον τεκέ)  (200.92 Kbps) 146Τζοβένος Κ.3:09Εσκενάζυ Ρ.193210/02/2018 18:54:31«Μες στου Ζαμπίκου τον τεκέ, βρε αμάν αμαν, θα πάω να πιώ ένα ναργιλέ.» Δίσκος Columbia DG-273.local_librarypageview
146
 Το κουκλί της Κοκκινιάς  (128 Kbps) 147Τούντας Π.3:03Περπινιάδης Σ.192910/02/2018 19:02:08Πρώτη εμφάνιση του Στελλάκη στη δισκογραφία. Δίσκος Odeon Γερμανίας GA 1462.local_librarypageview
147
 Στου Λινάρδου την ταβέρνα  (160 Kbps) 148Τούντας Π.3:24Περδικόπουλος Δ.193610/02/2018 19:04:17Ο Μπάμιας, ο Σφυρής, ο Μελιτζάνας και όλα τα κουτσαβάκια αράδα! Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21892. local_librarypageview
148
 Βλάμισσα  (128 Kbps) 149Τσαούς Γ.3:12Περπινιάδης Σ.193610/02/2018 19:06:23Δίσκος Columbia DG 6242.local_librarypageview
149
 Το πρωΐ με τη δροσούλα (Στου Σιδέρη τον τεκέ) (Μπλόκος)  (128 Kbps) 150Τσιτσάνης Β.3:14Παγιουμτζής Σ.
Τσιτσάνης Β.
194610/02/2018 19:10:24Συνθέτης: Τσιτσάνης. Φωνή: Παγιουμτζής συνοδευόμενος από Τσιτσάνη. Είναι η 1η εκτέλεση. Γραμμένο το 1944 και ευρέως γνωστό πριν την 1η ηχογράφησή του. Δίσκος γραμμοφώνου Columbia DG-6598 / CG 2161. Ηχογραφήθηκε στις 15/6/1946. Ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Τσιτσάνη, με 2 μπουζούκια (το ένα ο Β. Τσιτσάνης και πιθανόν το άλλο ο Στ. Κερομύτης), κιθάρα (ο Κώστας Καρίπης) και 1 ή 2 μπαγλαμάδες. Απαγορευμένο. Εδώ όλη η ιστορία του τραγουδιού http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=57&t=5116local_librarypageview
150
 Δροσούλα (Στου Σιδέρη τον τεκέ) (Μπλόκος)  (128 Kbps) 151Τσιτσάνης Β.3:22Βαμβακάρης Μ.
Παπαϊωάννου Ι.
Χατζηχρήστος Α.
194610/02/2018 19:10:43Πρόκειται για την δεύτερη εκτέλεση του κομματιού ηχογραφημένο στις 22-06-1946 με στοιχεία ετικέτας Parlophone GO 3626 - B 74064.Ο ρυθμός είναι παλιός Ζειμπέκικο και ο κύριος δρόμος Ματζόρε.Η πρώτη εκτέλεση μία βδομάδα πριν (15-06-1946) με Σ.Παγιουμτζή τον Α.Χατζηχρήστο και τον συνθέτη. Στοιχεία αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων του Ν.Ορδουλίδη με ηχογραφήσεις του Β.Τσιτσάνη Εδώ όλη η ιστορία του τραγουδιού και η ετικέτα του http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=57&t=5116local_librarypageview
151
 Μουρμούρικο ζεϊμπέκικο  (128 Kbps) 152Χαλικιάς Ι.4:27ΟΡΓΑΝΙΚΑ193310/02/2018 19:15:47Στο μπουζούκι ο συνθέτης (γνωστός και ως Γρηγορίου ή Jack Gregory αμερικανιστί). Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη. Δίσκος Columbia Co 56327-F (12΄΄).
152
 Μ' έκαψες σκύλα  (160 Kbps) 153Χρυσίνης Σ.3:15Κηρομύτης Σ.193710/02/2018 19:23:54Στίχοι: Γιώργος Πετροπουλέας. Δίσκος HMV AO-2404.local_librarypageview
153
 Τομπουρλίκα  (192 Kbps) 154Τούντας Π.3:13Παγιουμτζής Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
Κηρομύτης Σ.
194013/02/2018 22:25:25Στο μπουζούκι ο Μανώλης Χιώτης. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1940. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2648 / OGA-1066local_librarypageview
154
 Ανάψατε και σβήσετε τα σπαρματσέτα  (192 Kbps) 155ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:20Μελκόν Μ.18/02/2018 11:38:42Δίσκος Kalliphone D 751
155
 Άιντε να πεθάνεις  (192 Kbps) 156ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:44Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192718/02/2018 11:40:05Με τον Μήτσο Σέμση στο βιολί. Δίσκος HMV AO-200 / BF-748
156
 Ντερβίσαινα  (160 Kbps) 157Παπάζογλου Β.3:17Ρούκουνας Κ.193422/03/2018 00:24:33πεντακάθαρο 78αρι. κιθάρες :Σ. Περιστέρης-Κ.Σκαρβέλης. ποτήρι σε κομπολόγι και ρυθμό σε μαντολίνο η μπαγλαμά. Δίσκος Odeon GA-1821.local_librarypageview
157

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'new to learn' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=87

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: Smoking

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"