επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "τα καλυτερα" και δημιουργήθηκε από τον/την kostas7_7 στις 12 Φεβρουαρίου 2017.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Μπρος στα κλειστά παράθυρα (Ο δρόμος)  (80 Kbps) 1Χιώτης Μ.3:09Παγιουμτζής Σ.195612/02/2017 17:39:46Στίχοι του Χρ. Κολοκοτρώνη. Κιθάρα ο Πάνος Πετσάς.Δίσκος HMV AO 5328.local_librarypageview
1
 Τα όμορφα τα γαλανά σου μάτια  (128 Kbps) 2Βαμβακάρης Μ.2:42Βαμβακάρης Μ.196312/02/2017 17:40:11Μουσική του Στέλιου Βαμβακάρη και στίχοι του Μάρκου. Ηχογραφήθηκε το 1963, αλλά κυκλοφόρησε το 1966. Δίσκος RCA Victor 48 G 2592.
2
 Τα ζηλιάρικά σου μάτια  (128 Kbps) 3Βαμβακάρης Μ.3:12Παγιουμτζής Σ.
Βαμβακάρης Μ.
193812/02/2017 17:40:53Δίσκος Parlophone B-21955 / GO 2944. Ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 1938local_librarypageview
3
 Τικ τακ κάνει η καρδιά μου  (256 Kbps) 4ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:53Βαμβακάρης Μ.196812/02/2017 17:41:42Διασκευή του Μάρκου. Συνοδεύει η Σούλα Στράτου (Φ. Στράτου). Δίσκος 45 στρ. Rca Victor Ελλάδος 2704
4
 Η Λιλή η σκανδαλιάρα  (128 Kbps) 5Τούντας Π.3:14Εσκενάζυ Ρ.193212/02/2017 17:43:47Δίσκος Parlophone B-21605.local_librarypageview
5
 Ο τζογαδόρος  (128 Kbps) 6Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:09Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193312/02/2017 17:45:21Δίσκος HMV AO-2079.local_librarypageview
6
 Θάρθω να σε ξυπνησω (Χαράματα η ώρα τρεις)  (128 Kbps) 7Βαμβακάρης Μ.3:03Βαμβακάρης Μ.
Πετρίδου Ε.
193712/02/2017 17:48:04Ηχογραφήθηκε τον Νοέμβριο του 1937 και πήρε τον αρθμό 102 από την επιτροπή λογοκρισίας. Δ/ντης ορχήστρας Σ.Περιστέρης «Χαράματα η ώρα τρεις θα 'ρθω να σε ξυπνήσω, κρυφά από τη μάνα σου - να σε χαρώ - να βγεις να σου μιλήσω.» Συνοδεύει η Έλλη Πετρίδου, κιθάρες: Σκαρβέλης-Περιστέρης. Δίσκος ODEON GA 7067 / GO 2827local_librarypageview
7
 Χαρικλάκι  (128 Kbps) 8Τούντας Π.3:16Αμπατζή Ρ.193312/02/2017 17:57:54Δίσκος Columbia DG 452.local_librarypageview
8
 Τα μπλέ παράθυρά σου  (128 Kbps) 9Βαμβακάρης Μ.3:06Βαμβακάρης Μ.193812/02/2017 17:59:14Τρυφερό ερωτικό τραγούδι, ακόμη ένα θαυμασμού, πόθου και επιθυμίας προς το ωραίο φύλο. Σύμφωνα με αφήγηση του μουσικού Παντελή Καρίβαλη, φίλου και συνεργάτη του Μάρκου, το τραγούδι αυτό αφορά σε συγκεκριμένο γεγονός που έλαβε χώρα στην Κοκκινιά, όταν γυρνώντας κάποια μέρα από τη δουλειά τους "εντόπισαν" το ωραίο κορίτσι που καθόταν στα "μπλέ της παραθύρια", και ο ίδιος έχει συμβάλει στην τελική διαμόρφωση των στίχων. Δίσκος Odeon GA 7116. Ο Ηλίας Πετρόπουλος μεταφέρει από το περιοδικό "Το νέο λαϊκό τραγούδι" του Νοεμβρίου του 1938, την πρώτη, πιθανόν, εκδοχή του τραγουδιού, που είχε δώσει ο συνθέτης για δημοσίευση πριν ακόμη περάσει στη δισκογραφία. Η εκδοχή αυτή έχει αρκετές μικροδιαφορές. "Πέρναγα, σ' αντίκρυσα, στα μπλέ σου παραθύρια κι έβγαινες και σου θαύμαζα τα δυο σμιχτά σου φρίδια. Φεύγεις από την γειτονιά σου και σαν τρελός γυρίζω, με παίρνει το παράπονο, για σένανε δακρίζω. Που να γυρίσω να σε βρω στη γη, στην οικουμένη; έφυγες και μ' άφησες με την καρδιά καμένη. Μη με πληγώνεις και πονώ, να πας στη γειτονιά σου, για να περνάω να κοιτώ τα μπλέ παράθυρά σου". Στην αυτοβιογραφία του(σελ. 172) ο Μάρκος δίνει άλλη εκδοχή από αυτή του Παντ. Καρίβαλη. "Και εδουλεύαμε μαζί, αλλά η μελαγχολία μου δε λέγεται, διότι δεν ημπορούσα να κοιμηθώ καθόλου, εθυμόμουν την ελεεινή, την πρώτη γυναίκα, που χώρισα. Η Βουλγάρα ήξερε το περιστατικό και μου έκανε κι αυτή κουράγιο για να την ξεχάσω, διότι ήθελε να με έχει. Είχα χωρίσει και πήγαινα ζούλα τη νύχτα και της χτυπούσα τα παράθυρα. Άλλοτε δε μ' άνοιγε κι άλλες φορές μου άνοιγε. Δεν ασχολιόντανε αν ήταν μέσα ο αγαπητικός της. Όχι που το είδα, αλλά μπορεί και να ήτανε. Τέτοια ήταν αυτή. Εξ ού και το τραγούδι Τα μπλε σου παραθύρια". Η ως Βουλγάρα αναφερόμενη στην αφήγηση είναι η τραγουδίστρια Έλλη Πετρίδου. Η αντίφαση αυτής της αφήγησης σε σχέση με τα κατατεθέντα από τον Παντ. Καρίβαλη, είναι ότι ο στίχος στο τραγούδι αναφέρει "σ' αντίκρυζα ψηλά στα παραθύρια" που σημαίνει ότι δεν βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά σε όροφο, οπότε δεν ήταν δυνατόν να φθάνει για να τα χτυπά ο Μάρκος. Σκέψεις για το τι μπορεί να συνέβη.(Σχόλια του Παν. Κουνάδη στο βιβλίο "Μάρκος Βαμβακάρης 1905-1972 Εγώ μάγκας γεννήθηκα και μάγκας θα πεθάνω".local_librarypageview
9
 Αερόπλανο θα πάρω  (128 Kbps) 10Τούντας Π.3:25Αμπατζή Ρ.
Κασιμάτης Ζ.
193412/02/2017 18:04:06Δίσκος ODEON GA 1710.local_librarypageview
10
 Σε γελάσανε  (160 Kbps) 11Σκαρβέλης Κ.3:19Παγιουμτζής Σ.
Βαμβακάρης Μ.
194112/02/2017 18:04:48Το τελευταίο τραγούδι του Σκαρβέλη στην Parlophone, δίσκος Β-74054. Το τραγούδι επανακυκλοφόρησε μεταπολεμικά στις 78 στροφές το 1953 με αριθμό σειράς Β-74371.local_librarypageview
11
 Η γυναίκα μου γκρινιάζει  (128 Kbps) 12Ατραΐδης Δ.3:22Εσκενάζυ Ρ.193412/02/2017 18:10:48Δίσκος HMV AO-2168.
12
 Ψηλά μην κτίζεις τη φωλιά  (128 Kbps) 13Βαμβακάρης Μ.3:07Βαμβακάρης Μ.194012/02/2017 18:14:28Ερωτικό τραγούδι, με στίχους και μουσική παρμένα από τη δημοτική παράδοση και συγκεκριμένα εμφανίζονται και σε δωδεκανησιακό τραγούδι. Ο Αριστομένης Καλυβιώτης σε άρθρο του στο περιοδικό "Συλλογές" το 2001 αποκαλύπτει τον παλαιό δίσκο της ZONOFON, ηχογραφημένο στο Μιλάνο στις αρχές του 20ου αιώνα με το τραγούδι αυτό, τραγουδισμένο από λυρικούς καλλιτέχνες και συγκεκριμένα τους: Γιώργο Ζ. Χατζηλουκά, Δημήτριο Καρόπουλο και Ιωάννη Σχολάρη. Επομένως πρόκειται για διασκευή προϋπάρχοντος τραγουδιού. Το παραπάνω τραγούδι είναι το πρώτο που ηχογραφεί ο Μάρκος στην ODEON και το πέμπτο που εμφανίζεται ως συνθέτης ο Αντώνης Βαμβακάρης. Δίσκος ODEON GA 7238. Στο μπουζούκι ο Σπύρος Περιστέρης και κιθάρα ο Κώστας Σκαρβέλης.local_librarypageview
13
 Βρε πως μπατιρίσαμε  (192 Kbps) 14Σουγιούλ Μ.3:47Τρίο Κιτάρα195212/02/2017 18:18:51Παράλληλα ηχογραφήθηκε με τις Άννα και Μαρία Καλούτα και τους Έλσα Λάμπο και Κορώνη-Φίλανδρο. Δίσκοι HMV Ελ AO-5084 / OGA-1929, La voix de son maitre K-20006, Rca Victor Αμ 26-8005 και Rca Victor Αμ 426-8005local_librarypageview
14
 Βαλάντωσα να καρτερώ  (128 Kbps) 15Τούντας Π.3:09Αμπατζή Ρ.193812/02/2017 18:22:27Δίσκος HMV AO-2466.local_librarypageview
15
 Σε ξαναείδα πάλι  (192 Kbps) 16Τούντας Π.3:18Παγιουμτζής Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
194012/02/2017 18:26:43Συνδημιουργία Τούντα (σύνθεση) και Κώστα Κοσμαδόπουλου (στίχοι). Ορχήστρα με δύο μπουζούκια, κιθάρα και μπαγλαμά. Δίσκος COLUMBIA DG 6519/CG-2015.local_librarypageview
16
 Κάθε βράδυ πάντα λυπημένη  (128 Kbps) 17Τσιτσάνης Β.3:06Νίνου Μ.
Τσιτσάνης Β.
195012/02/2017 18:27:43Ηχογραφήθηκε στις 31/10/1950 .Δίσκος Columbia DG 7288 - CG 2739 με Αριθμό άδειας 1252-17472.ΤΟ ΤΡΑΓΟΎΔΙ ΚΥΚΛΟΦΌΡΗΣΕ ΤΟ 1956. Στα μπουζούκια ο Συνθέτης και ο Βασίλης Μανίκας. Ακορντεόν ο Νίκος Κοσμάς στον μπαγλαμά ο Πάνος Χρυσίνης και κιθάρα ο Στέλιος Χρυσίνης. Χασάπικο σε κύριο δρόμο Φυσικό Μινόρε. Πληροφορίες από την data-base για τις ηχογραφήσεις του Β.Τσιτσάνη του Ν.Ορδουλίδη.
17
 Τι σε μέλλει εσένανε  (192 Kbps) 18ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:20Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192812/02/2017 18:31:02Στο βιολί ο Γιάννης Δραγάτσης. Δίσκος HMV AO 279/BF-1812-I.local_librarypageview
18
 Είν' ευτυχής ο άνθρωπος  (128 Kbps) 19Τούντας Π.3:27Παγιουμτζής Σ.196212/02/2017 18:36:00Μεταγενέστερη εκτέλεση . Δίσκος PHILIPS 332 148.
19
 Κάλιο πέντε και στο χέρι  (128 Kbps) 20Τούντας Π.3:17Αμπατζή Ρ.193912/02/2017 18:36:40Στίχοι : Σπ.Αναγνώστου. Καλαματιανός. Δίσκος Columbia DG-6470. Κάλλιο πέντε και στο χέριlocal_librarypageview
20
 Απόψε στις ακρογιαλιές  (96 Kbps) 21Τσιτσάνης Β.3:19Τσιτσάνης Β.
Άλλος Καλλιτέχνης
196712/02/2017 18:38:44Από δίσκο 45 στροφών His Masters Voice Ελλάδος / 7PG-3748 / 7XGA 2808. Δεύτερη φωνή η Χαρούλα Λαμπράκη, από την ελληνική ταινία του 1967: "Κατάρα είναι ο χωρισμός". (Με τους Μάρθα Βούρτση, Γιάννη Φέρτη)
21
 Όλα για σένα κούκλα μου (Η ρουλέτα)  (256 Kbps) 22Τσιτσάνης Β.3:08Παγιουμτζής Σ.
Τσιτσάνης Β.
194712/02/2017 18:40:42Κυκλοφόρησε στο όνομα του Στράτου, αλλά πιθανόν να είναι σύνθεση του Τσιτσάνη σε στίχους του Στράτου. Δίσκος HMV AO 2749 / OGA 1240local_librarypageview
22
 Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί (Αν μ´ αξιώσει ο Θεός)  (128 Kbps) 23Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.193512/02/2017 18:41:31Ο Μπίλυ Φριτς και η Λίλιαν Χάρβεϋ, ήταν το διασημότερο πρωταγωνιστικό ζευγάρι του γερμανικού κινηματογράφου στη δεκαετία του 1930. Ο Ζαν Κεπούρα ήταν ο διάσημος βαθύφωνος της Σκάλας του Μιλάνου. Η Γκρέτα Γκάρμπο ήταν σουηδή ηθοποιός, η οποία την ίδια εποχή ήταν το κορυφαίο πρόσωπο του παγκόσμιου κινηματογράφου. Στο μπουζούκι ο Μάρκος και στη κιθάρα ο Σκαρβέλης. Δίσκος Odeon GA 1887.local_librarypageview
23
 Κατινάκι μου λυπήσου με  (192 Kbps) 24Ατραΐδης Δ.3:22Καναροπούλου Μ.193412/02/2017 18:42:38Ερμηνεύει η Μαρίκα Μπρουσαλιά ή Τουρκαλίτσα, συνοδεύουν στο βιολί ο Δ. Σέμσης και στο ούτι ο Α. Τομπούλης.HMV AO 2165
24
 Δεν μου μιλάς, δεν με κοιτάς  (192 Kbps) 25Περιστέρης Σ.3:03Βαμβακάρης Μ.
Ρούκουνας Κ.
Πετρίδου Ε.
193712/02/2017 18:45:44Στην ετικέτα του δίσκου ο τίτλος γράφεται "Δεν μου μιλάς δεν με κυτάς". Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21938-Ι/GO-2849. Με την κρυφή συμμετοχή του Στελλάκη Περπινιάδη και του Κώστα Ρούκουνα, τα ονόματα των οποίων δεν αναγράφονται στο δίσκο. Σε κάθε κουπλέ τον πρώτο στίχο τραγουδά ο Μάρκος μόνος του, το δεύτερο ο Μάρκος και ο Ρούκουνας (ο οποίος κάνει δεύτερη στον Μάρκο), τον τρίτο η Πετρίδου και ο Περπινιάδης (ο οποίος κάνει δεύτερη στην Πετρίδου, διαφορετική από αυτήν του Ρούκουνα) και στον τέταρτο τραγουδούν όλοι εκτός από τον Ρούκουνα.local_librarypageview
25
 Μου είπαν να μη σ' αγαπώ  (192 Kbps) 26Βαμβακάρης Μ.3:08Καλλέλη Ν.193912/02/2017 18:48:23Το τραγούδι είναι στα ονόματα του Αντώνη Βαμβακάρη (1ος εξάδελφος του Μάρκου) και του Δημήτρη Μπαρούση (''Μπαρούς'', ''Λορέντζος''). Ερμηνεύει η Νότα Καλλέλη γνωστή και ως "Μυτιληνιά". Δίσκος Columbia DG 6481 (CG-1950).local_librarypageview
26
 Ο Μάρκος μαθητης (Ο δάσκαλος)  (128 Kbps) 27Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.196112/02/2017 18:52:13Άλμπουμ ''Μάρκος Βαμβακάρης και Στράτος Παγιουμζής ‎– Ζωντανή ηχογράφηση στου "Βρανά" την Άνοιξη του 1961'' στην Αδελφοί Φαληρέα ‎ (ΑΦ - 12) το 1982.
27
 Ζευγολατιώτισσα  (128 Kbps) 28Τούντας Π.3:21Εσκενάζυ Ρ.193412/02/2017 18:55:19Στο κλαρίνο ο Νίκος Ρέλλιας. Σύμφωνα με τη δισκογραφία του Μανιάτη, ο δίσκος είναι ODEON Ελλάδος, με αρ. GA-1778.local_librarypageview
28
 Ο ξεμυαλισμένος  (192 Kbps) 29Καρίπης Κ.3:23Ατραΐδης Δ.193712/02/2017 18:56:34Ορχήστρα με βιολί, και 2 κιθάρες. Δίσκος HMV AO 2447local_librarypageview
29
 Έχασα τα μάτια τα ωραία (Έχασα τα μάτια που αγαπούσα ) (Βράδια αξημέρωτα)  (128 Kbps) 30Χιώτης Μ.3:09Νίνου Μ.
Χιώτης Μ.
195012/02/2017 18:58:25Δίσκος HMV AO-2948local_librarypageview
30
 Ξελογιασμένη (Μάνα με τέσσερα παιδιά) (Λιγάκι δεν εντράπηκες)  (128 Kbps) 31Βαμβακάρης Μ.3:01Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194612/02/2017 18:59:17Στο μπουζούκι ο Τσιτσάνης. Δίσκος PARLOPHONE B 74078 (Go 3696).local_librarypageview
31
 Κλαμμένη ήρθες μια βραδιά  (128 Kbps) 32Τσιτσάνης Β.3:16Μπέλλου Σ.
Τσιτσάνης Β.
194912/02/2017 19:01:401η : ηχογραφήθηκε στις 07/01/1949. Δίσκος COLUMBIA DG 6761 (CG 2487). 2η : 1966 = Σωτηρία Μπέλλου ,Μπουζουκι : Στελιος Ζαφειρίου ------ 45ρακι στη LYRA (LS 1249) --- https://youtu.be/arDZlVp8Yz0 3η : ηχογραφηθηκε 18--6--1970 = Γρηγόρης Μπιθικώτσης + Βουλα Γκικα , Μπουζούκια οι ''Διοσκουροι'' : Κώστας Παπαδόπουλος & Λάκης Καρνέζης ,στο αλμπουμ ''Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης Τραγουδά Βασίλη Τσιτσάνη'' του 1987 --- https://youtu.be/-x834lrgFEI 4η : 1970 = Βασίλης Τσιτσάνης + Βούλα Γεωργούτη ,απ'το αλμπουμ ΄΄ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ - Το Ξεκίνημα'' στην His Master's Voice CSDG 42 --- https://youtu.be/PZeqnq_JgNMlocal_librarypageview
32
 Βλέπε, άκου, μη μιλάς  (96 Kbps) 33Παπαϊωάννου Ι.3:13Ευγενικός Α.
Μοσχονάς Ο.
194912/02/2017 19:03:56Στιχουργός ο Μάνεσης. Δίσκος Columbia DG 6787. Βλέπε άκου μη μιλάςlocal_librarypageview
33
 Νύφη εγώ στην εκκλησιά  (128 Kbps) 34Νίνου Μ.2:58Νίνου Μ.
Ευσταθίου Δ.
195512/02/2017 19:05:50Συνοδεύει ο Δημήτρης Ευσταθίου. Δίσκος ODEON GA-7877.
34
 Έμαθα πως παντρεύεσαι  (80 Kbps) 35Τούντας Π.3:11Ρούκουνας Κ.193412/02/2017 19:06:04Τραγούδι του Τούντα, που το 1934 ηχογραφήθηκε τρεις φορές, με τον Στελλάκη, τον Ρούκουνα και τη Ρόζα. Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21769.local_librarypageview
35
 Σουζάνα κράτησε μυαλό  (192 Kbps) 36Τούντας Π.3:21Εσκενάζυ Ρ.194012/02/2017 19:07:47Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα, ακορντεόν και ντέφι από τη Ρόζα. Columbia DG-6544local_librarypageview
36
 Από την πόρτα σου περνώ  (128 Kbps) 37Κωστής (Μπέζος)4:28Κωστής (Μπέζος)193112/02/2017 19:12:59Δίσκος Victor VI-58116.
37
 Τις γυναίκες τις δουλεύω (Τα πουκάμισα)  (128 Kbps) 38Παπαϊωάννου Ι.3:11Μπέλλου Σ.
Περπινιάδης Σ.
194812/02/2017 19:14:00Ζειμπέκικο σε στίχους του Κώστα Μάνεση Columbia/DG6736local_librarypageview
38
 Τη μηχανή παράτα τη  (128 Kbps) 39Περιστέρης Σ.3:26Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
193912/02/2017 19:15:51Επισήμως το τραγούδι είναι συνδημιουργία των Περιστέρη-Μάτσα. Δίσκος ODEON GA 7213 και Decca ‎– 31132 (Go 3313) Αμερικής.local_librarypageview
39
 Το ραντεβού  (80 Kbps) 40Χάρμας (Τόλης και Λίτσα)3:17Μπέλλου Σ.
Περπινιάδης Σ.
194812/02/2017 19:17:39Δίσκος COLUMBIA DG-6767local_librarypageview
40
 Μην πειράζεις το κορίτσι  (128 Kbps) 41Άλλος Καλλιτέχνης2:43Παγιουμτζής Σ.
Θύμη Καίτη
196612/02/2017 19:18:38Κάτσε φίλε μου στ' αυγά σου. Του Λεονάρδου Μπουρνέλη. Συνοδεύει η Καίτη Θύμη. Δίσκος 45 στρ. Rca Victor Ελλάδος / 2628
41
 Ναζιάρα μου  (192 Kbps) 42Τούντας Π.3:25Αμπατζή Ρ.
Περπινιάδης Σ.
193712/02/2017 19:20:25Ορχήστρα με κιθάρα, ακκορντεόν, δύο μαντολίνα και πιάνο. Δίσκος Columbia DG 6345.local_librarypageview
42
 Θα σε κλέψω  (128 Kbps) 43Περιστέρης Σ.3:17Ρούκουνας Κ.193412/02/2017 19:22:06Των Δ. Καρανόπουλου, Μ. Μάτσα, Σ. Περιστέρη. Τραγουδάει ο Ρούκουνας. Αρκετά ανατολίτικο.Δίσκος Parlophone B 21790 / 101552
43
 Στο Φάληρο που πλένεσαι  (128 Kbps) 44Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.
Πετρίδου Ε.
193712/02/2017 19:22:39Στο μπουζούκι ο Μάρκος, κιθάρα ο Περιστέρης και μπαγλαμάς. Δίσκος Odeon GA 7052 και 7325. Ηχογραφήθηκε τον Αύγουστο του 1937.local_librarypageview
44
 Μη μου λες γιατί ξεχνάω (Δεν σε θέλω πιά)  (192 Kbps) 45Σκαρβέλης Κ.2:33Παπαϊωάννου Ι.
Ντάλια Ρ.
195612/02/2017 19:23:41Πρόκειται για μεταγενέστερη εκτέλεση. Κατά μία εκδοχή, η ετεροθαλής αδελφή του δημιουργού Μαγδαληνή Χαλά, πριν πεθάνει μεταπολεμικά, μεταβιβάζει τα πνευματικά δικαιώματα στον Γιάννη Παπαϊωάννου. Δίσκος Nina Αμερικής / 627 / D-84-5
45
 Βγήκε η Μαριγώ σεργιάνι  (192 Kbps) 46Τζουανάκος Σ.2:34Μπαρτσέρη Ε.195412/02/2017 19:26:51Η Ελένη Μπαρτσέρη. Δίσκος Nina 619
46
 Αγαπώ μια παντρεμένη  (128 Kbps) 47Τσιτσάνης Β.3:09Παγιουμτζής Σ.
Τσιτσάνης Β.
194012/02/2017 19:28:07Βασισμένο σε παλιούς σμυρνέϊκους στίχους, από τα πρώτα του συνθέτη. Δίσκος ODEON GO 3420 - GA 7254.local_librarypageview
47
 Βάλε με στην αγκαλιά σου  (128 Kbps) 48Παπάζογλου Β.3:20Εσκενάζυ Ρ.193412/02/2017 19:31:55Υπάρχουν και οι αντίστοιχες δύο ηχογραφήσεις με Καναροπούλου και Στελλάκη. Δίσκος HMV AO 2206 και επανατύπωση Orthophonic S-677Α.local_librarypageview
48
 Δυο μεράκια στην καρδιά μου  (115.45 Kbps) 49Σέμσης Δ.3:15Αμπατζή Ρ.
Περπινιάδης Σ.
193912/02/2017 19:33:59Δίσκος HMV AO 2538.local_librarypageview
49
 Τότε που τα 'χα τα λεφτά  (128 Kbps) 50Βαμβακάρης Μ.3:09Βαμβακάρης Μ.193812/02/2017 19:36:20ODEON GA 7150 (GO 3129) 1939local_librarypageview
50
 Μια μικρή στο Περιστέρι  (80 Kbps) 51Ρούκουνας Κ.3:18Ρούκουνας Κ.194612/02/2017 19:37:21Δίσκος HMV AO-2720.local_librarypageview
51
 Βαλεντίνα  (84.12 Kbps) 52Μητσάκης Γ.3:00Νίνου Μ.195512/02/2017 19:38:56Ζωντανή ηχογράφηση απ' την ταβέρνα του ''Τζίμη του Χοντρού'' τον Μάιο του 1955 συνοδεία της τότε ορχήστρας του Τσιτσάνη. Άλμπουμ ''Η Μαρίκα Νίνου στου ''Τζίμη του Χοντρού'' στην Venus (SV-1053) του 1977.
52
 Θα χαθώ μικρή μου  (160 Kbps) 53Σκαρβέλης Κ.3:32Κάβουρας Γ.193912/02/2017 19:41:20«Κάθε βράδυ τριγυρίζω μα ποτέ δε σ' αντικρύζω...». Από τις πλέον ενδιαφέρουσες ηχογραφήσεις της εποχής, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι είναι από τα ελάχιστα δείγματα που παρεμβάλλονται οργανικοί αυτοσχεδιασμοί ανάμεσα στις στροφές του τραγουδιού. Μας υπενθυμίζει αυτή η ηχογράφηση ένα καθεστώς που υπήρχε στο πάλκο, όπου η διάρκεια του τραγουδιού δεν περιοριζόταν στα 3 λεπτά, που επέτρεπε ο δίσκος των 78 στροφών. Δίσκος Odeon GA 7215. local_librarypageview
53
 Είμαι άντρας  (128 Kbps) 54Χάρμας (Τόλης και Λίτσα)3:10Γαβαλάς Π.
Λαμπίρη Ε.
195612/02/2017 19:43:00Ως συνθέτης φέρεται ο Μάνος Χατζηδάκις, αλλά επίσημα το τραγούδι ανήκει στον Χάρμα. Σύμφωνα με τον Π. Κουνάδη, ο τελευταίος πούλησε τα πνευματικά δικαιώματα στον Φιλήμονα Φίνο και αυτός με τη σειρά του τα μεταβίβασε στον Χατζιδάκι. Συνστιχουργός είναι ο Χρήστος Γιαννακόπουλος. Ακούστηκε στην ταινία "Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο" των Φ. Φίνου και Α. Σακελλάριου που κυκλοφόρησε το 1955. Πάντως σε εκπομπή λίγο πριν φύγει , ρωτήθηκε ο Χάρμας τίνος είναι το τραγούδι ,αυτού που γράφει η ετικέτα απάντησε. Δίσκος ODEON GA-7886.
54
 Φεύγεις και μένω μόνο μου  (128 Kbps) 55Εσκενάζυ Ρ.3:17Εσκενάζυ Ρ.193812/02/2017 19:46:22Συνδημιουργία Ρ. Εσκενάζυ-Γ.Πετροπουλέα. Δίσκος HMV AO-2465. πηδάει η βελόνα κάπου στη μέση του κομματιού.local_librarypageview
55
 Ο Αντώνης ο βαρκάρης  (192 Kbps) 56Περιστέρης Σ.3:21Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
193912/02/2017 19:48:36Συνδημιουργία Μ. Μάτσα - Σπ. Περιστέρη. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση. Σερέτης = δύστροπος, ζόρικος, καυγατζής, εριστικός (από την τουρκική λέξη sirret). μπουζούκι ο Σπύρος.Περιστέρης και κιθάρα ο Κώστας Σκαρβέλης.Δίσκος ODEON GA 7213. Ανατύπωση στο δίσκο ODEON Τουρκίας 275089 και στην Decca ‎– 31132 (Go 3312) Αμερικής.local_librarypageview
56
 Αν σε χάσω τί θα γίνω  (128 Kbps) 57Χατζηχρήστος Α.3:15Χασκήλ Σ.
Μπίνης Τ.
Χατζηχρήστος Α.
195012/02/2017 19:53:20Δίσκος ODEON GA-7593 / GO-4434local_librarypageview
57
 Άνθρωπε (Πάλι κι απόψε σκεφτικός)  (127.09 Kbps) 58Καλδάρας Α.3:31Χασκήλ Σ.
Παγιουμτζής Σ.
Χιώτης Μ.
194912/02/2017 19:54:29Δίσκος PARLOPHONE B.74165. Εναλλακτικά για αναζήτηση: πάλι σε βλέπω σκεφτικό.Στίχοι Γιάννης Κυριαζής, Καμπούρης.local_librarypageview
58
 Πεισματάρα  (192 Kbps) 59Βαμβακάρης Μ.3:04Βαμβακάρης Μ.193812/02/2017 19:58:19Δίσκος Parlophone Ελ B-21955 / GO-2959local_librarypageview
59
 Από λίγο-λίγο  (128 Kbps) 60ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:04Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192912/02/2017 20:03:19Δίσκος Pathe Γαλλίας X-80037.
60
 Θα πάω να πιώ έναν αργιλέ (Μες στου Ζαμπίκου τον τεκέ)  (200.92 Kbps) 61Τζοβένος Κ.3:09Εσκενάζυ Ρ.193212/02/2017 20:08:07«Μες στου Ζαμπίκου τον τεκέ, βρε αμάν αμαν, θα πάω να πιώ ένα ναργιλέ.» Δίσκος Columbia DG-273.local_librarypageview
61
 Χτες το βράδυ στον τεκέ μας  (143.99 Kbps) 62Χρυσίνης Σ.3:11Περπινιάδης Σ.193412/02/2017 20:08:26Πρώτη εμφάνιση του Χρυσίνη στη δισκογραφία, αν και το ύφος του τραγουδιού παραπέμπει σε Βαγγέλη Παπάζογλου (μάλλον το χάρισε ο Βαγγέλης στον Χρυσίνη). Δίσκος Columbia DG 2124/CG 935. Ορχήστρα με κανονάκι (Μαν. Μαργαρώνης), κιθάρα (Στ. Χρυσίνης) και ένα τρίτο όργανο (ίσως είναι μπάντζο). [εναλλακτική ορθογραφία: χθες το βράδυ στον τεκέ μας]local_librarypageview
62
 Αργιλέ μου γιατί σβήνεις  (165.19 Kbps) 63Χρυσίνης Σ.3:16Μηττάκη Γ.193512/02/2017 20:11:45Δίσκος Odeon GA 1888.local_librarypageview
63
 Μας κυνηγούν τον αργιλέ  (192 Kbps) 64Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ.3:08Εσκενάζυ Ρ.193512/02/2017 20:14:33Ηχογράφηση με δύο κιθάρες (παρά την προσφώνηση της Ρόζας, το όργανο που παίζει τη μελωδία δεν είναι μπουζούκι αλλά κιθάρα παιγμένη από τον Σπύρο Περιστέρη). Δίσκος ODEON GA-1832.local_librarypageview
64
 Οι μάγκες  (128 Kbps) 65Μοντανάρης Ι.3:22Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193112/02/2017 20:17:06«Πού να βρούμε, πού να βρούμε αργιλέ για να την πιούμε». Δίσκος HMV AO 2011 (OW - 99).local_librarypageview
65
 Τράβα βρε μάγκα και αλάνη  (128 Kbps) 66Σκαρβέλης Κ.3:19Εσκενάζυ Ρ.193412/02/2017 20:18:13Πεντακάθαρο 78 αρι.Η άλλη ηχογράφηση που υπάρχει στην σελίδα (επίσης πολύ καλή) είναι με τον Ρούκουνα. Δίσκος HMV AO 2147.local_librarypageview
66
 Το σακάκι  (256 Kbps) 67Δελιάς Α.3:24Παγιουμτζής Σ.196012/02/2017 20:20:13Δίσκος 45 στρ. Philips 7735
67
 Τα μοντέρνα κορίτσια  (160 Kbps) 68Τσιτσάνης Β.3:12Τσαουσάκης Π.
Νίνου Μ.
194912/02/2017 20:21:03Δίσκος COLUMBIA DG 6800.local_librarypageview
68
 Απόψε μ' εγκατέλειψες  (128 Kbps) 69Χρυσίνης Σ.3:09Στάμου Ρ.
Τσιτσάνης Β.
Βούλγαρης Ν.
195012/02/2017 20:23:18Στιχουργός ο Βασιλειάδης. Στο μπουζούκι ο Τσιτσάνης και στην κιθάρα ο Στ. Χρυσίνης. Ηχογραφήθηκε στις 31 Μαρτίου 1950. Δίσκος Columbia DG 6847.
69
 Ερηνάκι  (128 Kbps) 70Σκαρβέλης Κ.3:01Ρούκουνας Κ.193612/02/2017 20:30:34πεντακάθαρο 78 αρι.«Έλα έλα Ερηνάκι να μου γιάνεις την καρδιά που στον κόσμο μόνο εσένα έχω για παρηγοριά.» Ορχήστρα με δυο κιθάρες (Περιστέρης-Σκαρβέλης) και μαντολίνο.Δίσκος Parlophone B-21885.local_librarypageview
70
 Απόψε τύχη μου γκρινιάρα  (128 Kbps) 71Μπακάλης Μ.3:30Μπέλλου Σ.
Σταμούλης Ι.
195512/02/2017 20:36:06Δίσκος ODEON GA 7838.
71
 Με μπέρδεψαν τα μάτια σου  (116.84 Kbps) 72Σέμσης Δ.3:26Σταυροπούλου Ν.
Περπινιάδης Σ.
194012/02/2017 20:41:09Σπάνιο και πεντακάθαρο 78-αρι. Συνδημιουργία: Στ. Περπινιάδη - Δ. Σέμση. Ορχήστρα με δυο μπουζούκια :Μανώλης Χιώτης-Δημ.Γκόγκος. κιθάρα : Κ.Καρίπης και μπαγλαμά ο Πάνος Χρυσίνης ?. Ως δεύτερος ερμηνευτής εμφανίζεται ο Π. Στυλιανίδης, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Στελλάκη Περπινιάδη. Δίσκος HMV AO 2677. Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε εδώ: http://rebetiko.sealabs.net/forum/vt.php?p=6235#6235
72
 Απελπίστηκα  (128 Kbps) 73Βαμβακάρης Μ.3:18Μπιθικώτσης Γ.196012/02/2017 20:46:16Δίσκος COLUMBIA DG-7573.local_librarypageview
73
 Σμυρνέικος μπάλος  (128 Kbps) 74ΑΜΑΝΕΔΕΣ2:55Εσκενάζυ Ρ.194812/02/2017 20:53:47«Χρόνια πολλά σου εύχομαι στη σημερινή γιορτή σου, να σε χαρεί η μανούλα σου κι' όλοι οι συγγενείς σου.» Στο κλαρίνο ο Σουκρού Τουνάρ. Εναλλακτικός τίτλος: «Αθηναίικο Μινόρε». Δίσκος BALKAN 827.
74
 Γαλατά μανές  (128 Kbps) 75ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:34Παπαγκίκα Μ.192612/02/2017 20:55:18"Όσο τραβιέμαι απ' τη φωτιά, τόσο ν' αυτή με καίει, και βλαστημώ την τύχη μου γιατ' όλο αυτή μου φταίει". Δίσκος Columbia Αμερικής CO-56033F.
75
 Βαδίζω με παράπονο (Πήρα το δρόμο το στενό)  (128 Kbps) 76Παπαϊωάννου Ι.3:23Παπαϊωάννου Ι.194012/02/2017 20:59:26Στίχοι του Παγκαλάκη (Γιώργος Φωτίδας). Αναφέρεται παραδόξως, ότι τον συνθέτη συνοδεύει ο Γιώργος Κωνσταντινίδης (Μακαρονάς). Δίσκος ODEON GA 7255. local_librarypageview
76
 Πέντε μάγκες  (192 Kbps) 77Τσαούς Γ.3:13Καλυβόπουλος Α.193612/02/2017 21:00:26Δίσκος Columbia DG-6192.local_librarypageview
77
 Η παραπονιάρα  (117.24 Kbps) 78Τούντας Π.3:23Σωφρονίου Β.192912/02/2017 21:01:50Δίσκος Polydor Γερμανίας V-50515. local_librarypageview
78
 Μινόρε της αυγής  (128 Kbps) 79Περιστέρης Σ.3:19Χατζηχρήστος Α.
Βαμβακάρης Μ.
Σταμούλης Ι.
194612/02/2017 21:04:08Μπουζούκι ο Κ.Καπλάνης και κιθάρα ο Γιάννης Σταμούλης.Από το βιβλίο "ΑΔΕΣΠΟΤΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ/ Η τριλογία της μουσικής 2" του Ηλία Βολιότη-Καπετανάκη: "Η επικρατέστερη εκδοχή είναι ότι κατά βάση αποτελεί σύνθεση του Κώστα Καπλάνη. Ο ίδιος θυμάται ότι γράφει ένα τραγούδι με τίτλο «Ξύπνα Μαριώ», το οποίο δεν αρέσει στην δισκογραφική εταιρεία. Έχει την κεντρική μελωδία του κατοπινού «Μινόρε της αυγής», εκτός από το ταξίμι της αρχής, το οποίο στηρίζεται στο σμυρναίικο μινόρε. Το δουλεύει ξανά με τον Περιστέρη. Φαίνεται ότι ιδέα του τελευταίου είναι να προστεθεί η εισαγωγή του σμυρναίικου μινόρε και να γίνει πιο κανταδόρικο. (…)Ο Μίνως Μάτσας γράφει καινούργιους στίχους και το 1946 ηχογραφείται το περίφημο «Μινόρε της αυγής». Ο Κ. Καπλάνης υπηρετεί τότε την στρατιωτική του θητεία, αλλά φαίνεται ότι με κάποια άδεια παίζει μπουζούκι κατά την δισκογράφηση και τον συνοδεύει ο Γιαννης Σταμούλης (Μπίρ Αλάχ) με την κιθάρα."Δίσκος Odeon GA 7369. (Οι στίχοι είναι του Ιωάννη Λελάκη -βλ. αυτοβιογραφία του... και όχι μόνο!) Οι τελευταίες πληροφορίες/μαρτυρίες λένε πως πρόκειται για σύνθεση του Α. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ σε στίχους Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ (βασισμένους σε ένα στιχάκι του Χατζηχρήστου). Για λεπτομέρειες βλ.: http://rebetiko.sealabs.net/forum/viewtopic.php?p=15861#15861
79

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'τα καλυτερα' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=81

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: kostas7_7

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"