επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "Μάρκος" και δημιουργήθηκε από τον/την Persefoni στις 11 Ιουλίου 2016.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Αγαπώ τα μαύρα μάτια  (128 Kbps) 1Βαμβακάρης Μ.3:10Παγιουμτζής Σ.194011/07/2016 19:58:43Συνδημιουργία Βαμβακάρη-Παγιουμτζή. Ορχήστρα με μπουζούκι (Χιώτης), κιθάρα (Χρυσίνης) και μπαγλαμά (Π. Χρυσίνης). Δίσκος ΗMV ΑΟ-2639local_librarypageview
1
 Άδειασέ μου τη γωνιά (Δεν σε θέλω)  (192 Kbps) 2Βαμβακάρης Μ.3:31Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194611/07/2016 19:59:20Αρχικός τίτλος "Παμπόνηρη ξανθειά". Από τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε ο συνθέτης μετά την επαναλειτουργία της Columbia στον Περισσό, στα μέσα του 1946. Δίσκος PARLOPHONE B. 74078.local_librarypageview
2
 Άδικα με κατακρίνουν  (192 Kbps) 3Βαμβακάρης Μ.3:17Βαμβακάρης Μ.194011/07/2016 19:59:48Το τραγούδι στην ετικέτα του δίσκου, αλλά και στην αντίστοιχη καρτέλα της ΑΕΠΙ ανέφερε ως δημιουργό τον Κ. Μακρή (Μίνως Μάτσας). Όμως μετά από διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους κληρονόμους των δυο δημιουργών, συμφωνήθηκε όπως από μια χρονολογία και μετά(πριν μερικά χρόνια) να επανέλθουν τα συνθετικά δικαιώματα στους κληρονόμους του Μ. Βαμβακάρη. Έτσι το τραγούδι φέρεται σήμερα ως συνδημιουργία και των δυό(στίχοι-μουσική αντιστοίχως). Ο Σπύρος Περιστέρης έχει την δ/νση της ορχήστρας, όπου παραδόξως δυο μπουζούκια παίζουν πρώτη και δεύτερη φωνή, κιθάρα και μπαγλαμάς. Δίσκος Parlophone B-74035.local_librarypageview
3
 Αλάνα Πειραιώτισσα  (128 Kbps) 4Βαμβακάρης Μ.3:20Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:00:07Δίσκος HMV AO 2234. Στο μπουζούκι ο Μάρκος, κιθάρα ο Σκαρβέλης και μπαγλαμά ο Μπάτης.local_librarypageview
4
 Αλανιάρα απ τον Πειραιά (Κάθε βράδυ θα σε περιμένω)  (128 Kbps) 5Βαμβακάρης Μ.2:59Βαμβακάρης Μ.193511/07/2016 20:00:41Κιθάρα παίζει ο Κ.Σκαρβέλης. Δίσκοι Odeon Ελλάδος / GA-1904 / GO-2384 και Parlophone Ελλάδος / B-21844 / GO-2384local_librarypageview
5
 Αλανιάρης  (128 Kbps) 6Βαμβακάρης Μ.3:23Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:01:07Στο μπουζούκι ο Μάρκος, στη κιθάρα ο Σκαρβέλης και ζίλια παίζει η Μαρίτσα Πανδρά. Δίσκος Columbia DG 6049.local_librarypageview
6
 Αν θέλεις να με δεις γαμπρό  (128 Kbps) 7Βαμβακάρης Μ.3:16Βαμβακάρης Μ.194011/07/2016 20:02:16Δίσκος Parlophone B-74026.local_librarypageview
7
 Αντιλαλούν οι φυλακές  (128 Kbps) 8Βαμβακάρης Μ.3:06Βαμβακάρης Μ.193611/07/2016 20:02:43Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-1918 / GO-2403. Από τους αριθμούς μήτρας φαίνεται να ηχογραφήθηκε στις αρχές του 1936.local_librarypageview
8
 Απ' όσες κι αν εγνώρισα (Έχω καημούς αβάσταχτους)  (192 Kbps) 9Βαμβακάρης Μ.3:34Βαμβακάρης Μ.194711/07/2016 20:03:01«Έχω καημούς αγιάτρευτους βαθιά στα φυλλοκάρδια και πάντα μελαγχολικό με βλέπουνε τα βράδια...» Δίσκος Odeon GA 7424.local_librarypageview
9
 Απελπίστηκα  (128 Kbps) 10Βαμβακάρης Μ.3:18Μπιθικώτσης Γ.196011/07/2016 20:03:23Δίσκος COLUMBIA DG-7573.local_librarypageview
10
 Από τον κόσμο μακριά  (128 Kbps) 11Βαμβακάρης Μ.2:40Μπιθικώτσης Γ.196011/07/2016 20:03:53Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση. Ίδια μουσική (με άλλα λόγια) με το «Ρίξε τσιγγάνα τα χαρτιά». Δίσκος HMV Ελ AO-5690 / OGA-3168local_librarypageview
11
 Αράπ ζεϊμπέκικο  (128 Kbps) 12Βαμβακάρης Μ.3:19ΟΡΓΑΝΙΚΑ193211/07/2016 20:04:52Η δεύτερη εμπορική ηχογράφηση του Μάρκου στην PARLOPHONE. Στην κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης που την χρησιμοποιεί και ως κρουστό. Σύμφωνα με τον Π. Κουνάδη, ηχογραφήθηκε στην Αθήνα το 1933. Δίσκος Parlophone/B-21654-II/101278 I-A). Στην άλλη όψη του δίσκου το: "Καραντουζένι".
12
 Αρρώστησα στα ξένα μακριά σου  (128 Kbps) 13Βαμβακάρης Μ.3:21Καλφοπούλου Σ.
Βαμβακάρης Μ.
Σταμούλης Ι.
195111/07/2016 20:05:10Δίσκος Odeon GA 7634.local_librarypageview
13
 Άτακτη (Ήθελα να σ΄αντάμωνα) (Δε σε θέλω)  (256 Kbps) 14Βαμβακάρης Μ.3:23Βαμβακάρης Μ.196311/07/2016 20:05:29Η μουσική είναι του Στέλιου Βαμβακάρη και οι στίχοι του Μάρκου. Ηχογραφήθηκε το 1963, αλλά κυκλοφόρησε το 1966. Δίσκος RCA Victor 48 G 2592.
14
 Αφ' ότου εγεννήθηκα  (128 Kbps) 15Βαμβακάρης Μ.2:58Βαμβακάρης Μ.
Καρύβαλη Σ.
194011/07/2016 20:08:13Το τραγούδι είναι στο όνομα του Καρυδάκη, φίλου του Μάρκου αλλά μάλλον είναι δικό του. Στίχοι: Γ. Δερέμπεης. Μπουζούκι: Σ. Περιστέρης. Ο Γιώργος Δερέμπεης ήταν ο πατέρας της σπουδαίας μουσικού και πιανίστριας Βούλας Δερέμπεη. Ο Δημήτρης Καρυδάκης ή Καρυδάκιας, βρέθηκε νεκρός-δολοφονημένος-στα χρόνια της κατοχής, στη Δραπετσώνα και κανείς δεν έμαθε ποτέ, ποιός και γιατί τον σκότωσε. Ανήκε στην παρέα της Πειραιώτικης Κομπανίας, αλλά ήταν "σπιτικό" μπουζούκι και απέφευγε τη δημοσιότητα, το πάλκο και τις εταιρείες. Άλλωστε είναι και η μοναδική του εμφάνιση στη δισκογραφία. Σύμφωνα με μαρτυρία της Σοφίας Καρύβαλη το τραγούδι ηχογραφήθηκε στις 20/10/1940. Δίσκος Parlophone B-74045. Να προστεθεί ότι: πρόκειται για τραγούδι ύφους ΜΑΡΚΟΥ. Άγνωστο αν και ο Μάρκος θεωρούσε το τραγούδι αυτό ως δική του δημιουργία, αν το έγραψε ο Καρυδάκιας, ή το έβαλε στο όνομά του ο Μάρκος για τους γνωστούς λόγους (κατά τον συλλέκτη και ρεμπετολόγο Παναγιώτη Κουνάδη). Κατά μαρτυρία όμως της Νταίζης Σταυροπούλου στον Κώστα Χατζηδουλή (επίσης ρεμπετολόγο), στην αυτοβιογραφία της (περιοδικό "Λαϊκό Τραγούδι", τεύχος αρ. 3, Απρίλιος 2003), η οποία υπήρξε στενή φίλη του Μήτσου Καρυδάκη από το 1933, όταν αυτή πρωτοήρθε στην Αθήνα από το χωριό της του Άργους, το τραγούδι είναι σύνθεση του Καρυδάκια και είναι μάλιστα και το μόνο δικό του που πέρασε στη δισκογραφία. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-74045 / GO-3525local_librarypageview
15
 Για σένα μαυρομάτα μου  (192 Kbps) 16Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.194711/07/2016 20:09:19Στο μπουζούκι ο Μανώλης Χιώτης. Δίσκος Parlophone B-74093local_librarypageview
16
 Για σένα υποφέρω  (192 Kbps) 17Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.
Πετρίδου Ε.
193711/07/2016 20:09:45Το τραγούδι ηχογραφήθηκε τον Νοέμβριο του 1937 βάσει αριθμού μήτρας και πήρε τον αριθμό 101 από την επιτροπή λογοκρισίας. Στο χαβά του "εξη γκόμενες..." Συνοδεύει η Ε.Πετρίδου. Δίσκος Odeon GA 7067 / GO 2828local_librarypageview
17
 Για το γινάτι σου μωρή  (192 Kbps) 18Βαμβακάρης Μ.3:15Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:09:59Στο μπουζούκι ο συνθέτης, κιθάρα ο Κ. Σκαρβέλης, επιπλέον ζίλια. Δίσκος Columbia DG-499local_librarypageview
18
 Γιατί γιατί μου το 'κρυψες  (128 Kbps) 19Βαμβακάρης Μ.3:00Παγιουμτζής Σ.
Χρυσίνης Σ.
194011/07/2016 20:10:11Μπουζούκια : Χιώτης-Γκόγκος.Στα ονόματα των Αντώνη Βαμβακάρη (ψευδώνυμο του Μάρκου) και Ε. Γιαννακου. Δίσκος COLUMBIA DG 6555. Και Columbia Αγγλίας DC-356.local_librarypageview
19
 Γιατί μικρούλα μου  (56 Kbps) 20Βαμβακάρης Μ.3:06Περπινιάδης Σ.
Παγιουμτζής Σ.
193711/07/2016 20:10:31Στίχοι του Στράτου Παγιουμτζή. Στο μπουζούκι ο Τσιτσάνης και στην κιθάρα ο Κ.Καρίπης. Κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1937. Δίσκος COLUMBIA DG 6343.local_librarypageview
20
 Δε θέλω πια να σ'αγαπώ  (128 Kbps) 21Βαμβακάρης Μ.3:13Παγιουμτζής Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
Γεωργακοπούλου Ι.
193911/07/2016 20:11:14Δεν θέλω πια να σ'αγαπώ Ως δημιουργοί αναφέρονται οι: Αντώνης Βαμβακάρης (ψευδώνυμο του Μάρκου), Δ. Λορέντζος και Π. Τούντας. Στο μπουζούκι ο Τσιτσάνης. Δίσκος Columbia DG-6518.local_librarypageview
21
 Δε θέλω πλούτη και λεφτά  (128 Kbps) 22Βαμβακάρης Μ.3:15Παγιουμτζής Σ.194811/07/2016 20:11:27Το ερωτικό πάθος, έξω και μακρυά από τα προτεινόμενα πρότυπα, επαναφέρεται σ' αυτό το τραγούδι του Μάρκου, που προδιαθέτει και για κάτι άλλο από τον έρωτα μέσα στη μποέμικη ζωή. Από τα τρυφερά τραγούδια αυτής της περιόδου του συνθέτη. Ενδιαφέρουσα φωνητική ερμηνεία από τον Στράτο ο οποίος στις τελευταίες συλλαβές της επανάληψης(2), τραγουδά κατά μια οκτάβα ψηλότερα. Ορχήστρα με ακορντεόν(σε πρωτεύοντα ρόλο), δυο μπουζούκια και κιθάρα. Για το τραγούδι αυτό σημειώνει ο Μάρκος στην αυτοβιογραφία του(σελ.274): "Αυτό το τραγούδησε ο Στράτος Παγιουμτζής. Είναι ο δρόμος του χιτζασκιάρ. Η μποέμικη ζωή είναι η αλανιάρικη ζωή, δηλαδή να χορεύει, να γλεντάει, απ' όλα. Μα βέβαια πρώτα θα δουλέψει και μετά θα κάνει την μποέμικη ζωή, γιατί άμα δεν δουλέψει πώς; Με τη δουλειά θα υπάρχουνε και τα λεφτά και όλα για να κάνει τη ζωή αυτή". Δίσκος Odeon GA 7451.local_librarypageview
22
 Δεν παύει πια το στόμα σου  (160 Kbps) 23Βαμβακάρης Μ.3:12Κορίνα Σαλονικιά
Βαμβακάρης Μ.
193711/07/2016 20:11:43Ερμηνεύει η Κορίνα η Θεσσαλονικιά. Δίσκος ODEON GA-7023.
23
 Δεν τον θέλω μάνα μου  (128 Kbps) 24Βαμβακάρης Μ.3:23Καρύβαλη Σ.
Βαμβακάρης Μ.
193611/07/2016 20:11:58Δίσκος Odeon GA 1985.local_librarypageview
24
 Δυο μεράκια στην καρδιά μου  (192 Kbps) 25Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.194011/07/2016 20:12:20Στίχοι: Φωτίδας (Μίνως Μάτσας). Δίσκος Parlophone B-74040local_librarypageview
25
 Είσαι αφράτη σα φρατζόλα  (128 Kbps) 26Βαμβακάρης Μ.3:08Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194011/07/2016 20:12:35Πιθανή ημερομηνία ηχογράφησης Αύγουστος/Σεπτέμβριος 1940.Στην ετικέτα του δίσκου, ο Μάρκος εμφανίζεται με το ψευδώνυμο Α. Ρόκος, από το μικρό όνομα του παππού του (από τον πατέρα του). Χάσικο ψωμί, είναι το το λευκό, το καθαρό. Η μουσική στο ρεφραίν του τραγουδιού είναι ανάπλαση της μελωδίας άγνωστου συνθέτη της Αμερικής, την οποία έχουν χρησιμοποιήσει η Μαρίκα Παπαγκίκα και ο Γιώργος Κατσαρός στο ίδιο τραγούδι που εξεδώθη με διαφορετικούς τίτλους, δηλαδή "Η Μπαρμπουνάρα" και "Νέοι, γέροι ψιθυρίζουν" αντιστοίχως. Στην ορχήστρα παίζουν μπουζούκι ο Σπ. Περιστέρης, κιθάρα, μπαγλαμάς και ακορντεόν. Δίσκος Odeon GA-7294 / GO 3557local_librarypageview
26
 Εφουμέρναμε ένα βράδυ  (183.45 Kbps) 27Βαμβακάρης Μ.3:09Βαμβακάρης Μ.193311/07/2016 20:13:18Πεντακάθαρο 78-αρι. «Εφουμέρναμ' ένα βράδυ αργιλέ σπαχάνη μαύρη...» Ο τίτλος στην ετικέτα γράφει "Εφουμάραμ΄ένα βράδυ". Δίσκος 78 στρ. Columbia/DG-326/WG-511. Μπουζούκι Μ. Βαμβακάρης, κιθάρα Σπ. Περιστέρης Η ετικέτα του δίσκου αναφέρει ορχήστρα με μπουζούκι και κιθάρα,παρ’ολ’αυτά υπάρχει η προσθηκη ενός τζουρά που παιζει ανοιχτά, πιθανόν από το Στράτο Παγιουμτζή. Το τραγούδι έχει καταγραφεί από τον Ηλία Πετρόπουλο και την Αγγελική Κάιλ με τον τίτλο ‘Μπλόκος’ (Π. Κουνάδης Μάρκος Βαμβακάρης 1905-1972 Εγω μάγκας γεννηθηκα και μάγκας θα πεθάνω). Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317local_librarypageview
27
 Έχει όμορφες αφράτες (Έξι γκόμενες αφράτες)  (128 Kbps) 28Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.
Πετρίδου Ε.
193711/07/2016 20:13:33Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7325 / 275163/GO-2772. Ηχογραφήθηκε το 1937 και κυκλοφόρησε το 1946.local_librarypageview
28
 Ζηλιάρα  (128 Kbps) 29Βαμβακάρης Μ.3:11Βαμβακάρης Μ.
Ρούκουνας Κ.
193611/07/2016 20:14:22Δίσκος Parlophone B-21875.local_librarypageview
29
 Ζητώ παντού ο καημένος  (128 Kbps) 30Βαμβακάρης Μ.3:00Βαμβακάρης Μ.194011/07/2016 20:14:36Στο μπουζούκι ο Σπ. Περιστέρης και στη κιθάρα ο Κ. Σκαρβέλης. Δίσκος Parlophone B-74026. local_librarypageview
30
 Η γυναίκα μου ζηλεύει  (192 Kbps) 31Βαμβακάρης Μ.3:24Βαμβακάρης Μ.193511/07/2016 20:14:57Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6148 / CG-1282. ...μες στο σπιτικό της ρεύει (κατά Κουνάδη).
31
 Η κλωστηρού  (320 Kbps) 32Βαμβακάρης Μ.3:26Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:15:14Δίσκος Columbia DG 2062 και DG 2115.local_librarypageview
32
 Η κολπατζού  (192 Kbps) 33Βαμβακάρης Μ.3:08Βαμβακάρης Μ.193311/07/2016 20:15:27Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-21750 / 101470local_librarypageview
33
 Η ξανθειά  (192 Kbps) 34Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:15:49Δίσκος HMV AO 2121.local_librarypageview
34
 Η πλημμύρα  (128 Kbps) 35Βαμβακάρης Μ.2:56Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:16:02Πιο καθαρό. Καμηλιέρικο. Συνοδεύει η Μαρίτσα Πανδρά. Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6057 / CG-1102local_librarypageview
35
 Ήθελα να 'μουν Ηρακλής (Ήμουνα μάγκας μια φορά)  (128 Kbps) 36Βαμβακάρης Μ.3:12Βαμβακάρης Μ.193611/07/2016 20:16:20Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση. Δίσκος Parlophone B-21898. (Ήθελα να 'μουν Ηρακλής) (Ο Πάρις)local_librarypageview
36
 Ήμουνα μάγκας μια φορά (Ήθελα να 'μουν Ηρακλής) (Ο Πάρις)  (224 Kbps) 37Βαμβακάρης Μ.3:12Βαμβακάρης Μ.196811/07/2016 20:16:36Γνωστό επίσης και με τίτλο: «Τί άλλο θέλεις να γινώ». Πρόκειται για μεταγενέστερη εκτέλεση. Δίσκος 45 στρ. Rca Victor Ελλάδος / 2704
37
 Θέλω μαστούρης να γινώ  (160 Kbps) 38Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.193311/07/2016 20:17:00Δίσκος Parlophone B-21750.local_librarypageview
38
 Θέλω να ξέρω κούκλα μου  (192 Kbps) 39Βαμβακάρης Μ.3:26Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
Χατζηχρήστος Α.
194811/07/2016 20:17:19Ερωτικό τραγούδι με ιδιαίτερη τρυφερότητα που κεντρικά θίγει το πρόβλημα της εξάρτησης της μέλλουσας αρραβωνιαστικιάς ή συζύγου ή και ερωμένης ακόμα, από τη γνώμη και τη θέληση της μάνας, που είναι εμπόδιο γενικώτερα σε οποιαδήποτε σχέση δεν εγκρίνει ή δεν βλέπει με καλό μάτι. Βέβαια εδώ η τελική κατάληξη παραμένει άγνωστη. Ορχήστρα με δυο μπουζούκια, κιθάρα, ακορντεόν και μπαγλαμά. Ο Σχορέλης (τόμ. Α σελ. 216) καταγράφει μια ακόμη στροφή (ένα δίστιχο) πιθανόν παρμένο από σημειώσεις του συνθέτη ή από λαϊκό περιοδικό: «Ν αφήσεις φως μου τη ντροπή και να ρθεις πια σ εμένα, γιατί τα νειάτα φεύγουνε κι αλλοίμονο σε μένα». Δίσκος Odeon GA 7448, στην άλλη πλευρά του δίσκου το «Μη πληγώνεις και πονώ».local_librarypageview
39
 Καλόγερος (Βαρέθηκα τις γκόμενες)  (128 Kbps) 40Βαμβακάρης Μ.3:20Βαμβακάρης Μ.
Εσκενάζυ Ρ.
194611/07/2016 20:17:47Ηχογράφηση στις 21/06/1946. Δίσκοι Odeon GA-7336 / GO 3621 και Odeon Το 275177 / GO-3621local_librarypageview
40
 Καν' τονε Σταύρο, καν' τονε  (192 Kbps) 41Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.193511/07/2016 20:18:24Μπουζούκι παίζει ο Μάρκος, κιθάρα ο Σκαρβέλης και μπαγλαμά ο Μπάτης. Δίσκος Parlophone B-21844local_librarypageview
41
 Κάποιο βράδυ με φεγγάρι  (56 Kbps) 42Βαμβακάρης Μ.3:13Βαμβακάρης Μ.
Καλφοπούλου Σ.
195011/07/2016 20:19:04Τραγουδάει και η Σούλα Καλφοπούλου. Parlophone/B-74186local_librarypageview
42
 Κάποτε ήμουνα κι εγώ  (160 Kbps) 43Βαμβακάρης Μ.3:22Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:19:19Δίσκος HMV AO 2185 του 1934.local_librarypageview
43
 Καραβοτσακίσματα  (128 Kbps) 44Βαμβακάρης Μ.3:12Βαμβακάρης Μ.
Παγιουμτζής Σ.
193611/07/2016 20:19:34Δίσκος PARLOPHONE B.21883 (Gο 2571). Μπουζούκια : Μάρκος Βαμβακάρης (''Κόντρα-μπάσο'' ,''Φράγκος'') & Σπυρος Περιστέρης ,και στη κιθάρα : Κώστας Σκαρβέλης (''Παστουρμάς'').local_librarypageview
44
 Καραντουζένι  (192 Kbps) 45Βαμβακάρης Μ.3:20Βαμβακάρης Μ.193211/07/2016 20:19:48Πιο καθαρό. Ιστορικό κομμάτι. Η πρώτη ηχογράφηση του Μάρκου μετά από έντονη παρότρυνση του Σπύρου Περιστέρη (από την PARLOPHONE). Ήταν ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε και η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Από την άλλη πλευρά υπήρχε το Αράπ Ζειμπέκικο . Καμηλιέρικο Ζεϊμπέκικο. Στην κιθάρα που χρησιμοποιείται και ως κρουστό ο Σπύρος Περιστέρης. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-21654 / 101277local_librarypageview
45
 Κατινάκι  (192 Kbps) 46Βαμβακάρης Μ.2:53Πετρίδου Ε.
Βαμβακάρης Μ.
193711/07/2016 20:20:07Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-21938 / GO-2850
46
 Κάτσε φρόνιμα Μαρίκα  (256 Kbps) 47Βαμβακάρης Μ.2:49Βαμβακάρης Μ.196811/07/2016 20:20:21Ζεμπέκικο. Δίσκος Polydor 076 003 (45 στροφών).
47
 Κάτω 'κει στη Δραπετσώνα  (110.17 Kbps) 48Βαμβακάρης Μ.3:38Βαμβακάρης Μ.194011/07/2016 20:20:35Είναι σε mono και ακούγεται άσχημα στο ράδιο. «Κάτω 'κει στη Δραπετσώνα κάθετ' η ξανθιά Παγώνα.» Ως επίσημος στιχουργός φέρεται ο Μ. Μάτσας. Δίσκος Odeon GA 7273 και GA-7283.local_librarypageview
48
 Κατω εκει στη Δραπετσώνα  (192 Kbps) 49Βαμβακάρης Μ.3:37Βαμβακάρης Μ.194011/07/2016 20:20:54Πεντακάθαρο 78-αρι.στίχοι, Μ. Μάτσας. Δίσκοι ODEON GA-7273 και GA-7283.local_librarypageview
49
 Κι αν μεθάω τα βραδάκια  (192 Kbps) 50Βαμβακάρης Μ.3:06Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194611/07/2016 20:21:11κιθάρα ο Γιάννης Σταμούλης(Μπίρ Αλάχ).Δίσκος PARLOPHONE B.74074.local_librarypageview
50
 Κορόιδο  (192 Kbps) 51Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.193511/07/2016 20:21:47Δίσκος Odeon GA 1851.local_librarypageview
51
 Κούλα φραγκοσυριανή  (128 Kbps) 52Βαμβακάρης Μ.3:19Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
Χατζηχρήστος Α.
194011/07/2016 20:22:03Χασάπικο. Δίσκος ODEON GA 7273.local_librarypageview
52
 Λειώνω μυστικά  (56 Kbps) 53Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.193911/07/2016 20:22:39Γρήγορο χασάπικο του Μάρκου το 1938. Μαζί του παίζουν μπουζούκι ο Περιστέρης και κιθάρα ο Σκαρβέλης. Odeon/GA7171local_librarypageview
53
 Μ έκανες και χώρισα  (128 Kbps) 54Βαμβακάρης Μ.3:05Βαμβακάρης Μ.193611/07/2016 20:23:03Γεια σας μάγκες. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-21898 / GO-2642local_librarypageview
54
 Μ' έμπλεξες βρε πονηρή (Εγώ για σε βρε πονηρή)  (128 Kbps) 55Βαμβακάρης Μ.3:15Παγιουμτζής Σ.
Βαμβακάρης Μ.
193711/07/2016 20:24:43Δίσκος Odeon GA 7029.local_librarypageview
55
 Μάνα με μαχαιρώσανε  (128 Kbps) 56Βαμβακάρης Μ.3:21Βαμβακάρης Μ.193611/07/2016 20:25:02Δίσκος Odeon GA-1987local_librarypageview
56
 Μαρόκο  (192 Kbps) 57Βαμβακάρης Μ.3:03Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194011/07/2016 20:25:34Φέρεται στο όνομα του Γιάννη Διαμαντόπουλου, αγνώστων δυστυχώς στοιχείων (αν και εμφανίζεται συχνά στη δισκογραφία). Στίχοι του Γιώργου Πετροπουλέα (Πολιανίτη). Δίσκος ODEON GA 7286 (Go 3522) ,σε ενορχηστρωση : Σπυρου Περιστερη.local_librarypageview
57
 Ματσάκια πεντοχίλιαρα  (128 Kbps) 58Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194711/07/2016 20:25:56Η αρχική εκδοχή του τραγουδιού, εντοπίστηκε από τον ερευνητή Μένιο Καλυβιώτη στο περιοδικό "Το Αθηναϊκό τραγούδι", τέυχος 1 του Δεκεμβρίου του 1943. "Ματσάκια πεντοχίλιαρα θέλεις να την περάσεις, που σου' ρχεται να τρελλαθείς και τα βουνά να πιάσεις. Γίνεσαι κλέφτης και φονιάς, γίνεσ' απατεώνας, γιατί έτσι μας κατήντησε ο εικοστός αιώνας. Σου φεύγει το πατούμενο και πας να βάλεις φόλα, και ο τσαγγάρης σου ζητά να σου τα πάρει όλα. Στο ράφτη θέλεις να ντυθείς σου φεύγει το κεφάλι, δε φτάνει εκατομμύριο να ράψεις το τσουβάλι. Σαν κόλαση έγινε σωστή η σημερινή η πιάτσα, όπου σταθείς και όπου βρεθείς πρέπει να τα 'χεις μάτσα.". Δίσκος Odeon GA 7374. Στην άλλη όψη του δίσκου το: "Τα δυο σου μάτια τα γλυκά".local_librarypageview
58
 Μαύρα μάτια μαύρα φρύδια  (128 Kbps) 59Βαμβακάρης Μ.3:04Βαμβακάρης Μ.
Ρούκουνας Κ.
193611/07/2016 20:26:15Στιχουργός ο Φωτίδας. Σχετικά με τις προσφωνήσεις: o Ενρίκο Καρούζο και ο Ζαν Κεπούρα ήταν διεθνούς φήμης καλλιτέχνες του Λυρικού Θεάτρου. Δίσκος Odeon GA 1959.local_librarypageview
59
 Με έκαψες τσαχπίνα  (128 Kbps) 60Βαμβακάρης Μ.2:58Βαμβακάρης Μ.193511/07/2016 20:26:33μπουζούκι :Μάρκος,κιθάρες :Σκαρβέλης-Περιστέρης.Δίσκος ODEON GA 1851.local_librarypageview
60
 Με πλάνεψες μποέμισσα  (128 Kbps) 61Βαμβακάρης Μ.3:13Καρύβαλη Σ.
Βαμβακάρης Μ.
194011/07/2016 20:27:00Ο Μάρκος στη δεύτερη φωνή εμφανίζεται υπό το ψευδώνυμο «Α. Ρόκος». Δίσκος Parlophone Β-74045.local_librarypageview
61
 Με τις μυρωδιές σου (Με τις μαριολιές σου)  (128 Kbps) 62Βαμβακάρης Μ.3:16Παγιουμτζής Σ.
Περπινιάδης Σ.
193711/07/2016 20:27:14Μπουζούκι: Β. Τσιτσάνης, κιθάρα: Κ. Καρίπης. (Εναλ. ορθογραφία: «Με τις μαργιολιές σου»). Κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1937. COLUMBIA DG 6343/CG 1668.local_librarypageview
62
 Μες στην χασάπικη αγορά  (160 Kbps) 63Βαμβακάρης Μ.3:27Χασκήλ Σ.194711/07/2016 20:27:29Δίσκος ODEON GA 7400. Ανατύπωση στο δίσκο ODEON Τουρκίας 275225.local_librarypageview
63
 Μέσα σε μαύρο πέλαγος  (128 Kbps) 64Βαμβακάρης Μ.3:19Βαμβακάρης Μ.196811/07/2016 20:27:45Δίσκος POLYDOR 076003Α 45στροφων
64
 Μη με πληγώνεις και πονώ  (128 Kbps) 65Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194811/07/2016 20:28:05Ορχήστρα με δυο μπουζούκια, κιθάρα και ακκορντεόν υπό την δ/νση του Σπ. Περιστέρη. Δίσκος Odeon GA 7448.local_librarypageview
65
 Μια γαλανομάτα στην Αθήνα  (192 Kbps) 66Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.
Παγιουμτζής Σ.
193811/07/2016 20:28:25Πιο καθαρό. Στίχοι Στράτου. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7086 / GO-2885
66
 Μια όμορφη μελαχροινή  (128 Kbps) 67Βαμβακάρης Μ.3:11Βαμβακάρης Μ.193911/07/2016 20:28:42Πεντακάθαρο 78-αρι .Δίσκος Odeon GA 7192. εναλλακτικά για αναζήτηση: Μια όμορφη μελαχρινήlocal_librarypageview
67
 Μικρός αρραβωνιάστηκα  (192 Kbps) 68Βαμβακάρης Μ.3:15Βαμβακάρης Μ.193711/07/2016 20:28:54Στο μπουζούκι ο Μάρκος, κιθάρα ο Περιστέρης και μπαγλαμά ο Μπάτης. Δίσκος Odeon GA 7041.local_librarypageview
68
 Μονάχος μες στη μοναξιά  (192 Kbps) 69Βαμβακάρης Μ.2:53Βαμβακάρης Μ.193811/07/2016 20:29:16Δίσκος Parlophone B-21945.local_librarypageview
69
 Μόρτισσα χασικλού  (192 Kbps) 70Βαμβακάρης Μ.3:17Βαμβακάρης Μ.193311/07/2016 20:29:30Μπουζούκι Μάρκος Βαμβακάρης, κιθάρα Σπ. Περιστέρης μπαγλαμάς Γ. Μπάτης, και κομπολόι με ποτήρι. Δίσκοs.Columbia DG473local_librarypageview
70
 Μου είπαν να μη σ' αγαπώ  (192 Kbps) 71Βαμβακάρης Μ.3:08Καλλέλη Ν.193911/07/2016 20:29:47Το τραγούδι είναι στα ονόματα του Αντώνη Βαμβακάρη (1ος εξάδελφος του Μάρκου) και του Δημήτρη Μπαρούση (''Μπαρούς'', ''Λορέντζος''). Ερμηνεύει η Νότα Καλλέλη γνωστή και ως "Μυτιληνιά". Δίσκος Columbia DG 6481 (CG-1950).local_librarypageview
71
 Μπαμπέσικα με τράβηξες (Μπαμπέσικα μου τα 'φερες)  (128 Kbps) 72Βαμβακάρης Μ.3:19Κηρομύτης Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
194011/07/2016 20:30:15Ο δίσκος των 78 στροφών κυκλοφόρησε στα ονόματα Β. Ταμβάκης (στιχουργός),ψευδώνυμο του Μπ. Βασιλειάδη (''Τσάντας'') , και Αντωνης Βαμβακάρης (συνθέτης). Ο Μάρκος το 'γραψε στο όνομα του θείου του Αντώνη, για να μειώσει τη διατροφή στην πρωην γυναικα του Ζιγκοάλα. Ορχήστρα με μπουζούκι (πιθανότατα ο Μανώλης Χιώτης), μπαγλαμά και κιθάρα. Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6527 / CG-2042local_librarypageview
72
 Μπουζούκι μου διπλόχορδο  (192 Kbps) 73Βαμβακάρης Μ.3:21Βαμβακάρης Μ.
Παγιουμτζής Σ.
193711/07/2016 20:30:59Στο όνομα του Περιστέρη. Στίχοι του Μάτσα. Δίσκος Odeon-GA-7029local_librarypageview
73
 Μπουζούκι, γλέντι του ντουνιά  (128 Kbps) 74Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.194711/07/2016 20:31:24Στο μπουζούκι ο Β. Τσιτσάνης.Κιθάρα:Κ.Καρίπης. Δίσκος Odeon GA 7400.Ανατύπωση στο δίσκο ODEON Τουρκίας 275225local_librarypageview
74
 Μπράβο για την μαστοριά σου  (56 Kbps) 75Βαμβακάρης Μ.3:09Παγιουμτζής Σ.
Βαμβακάρης Μ.
194011/07/2016 20:31:50Η ετικέττα αναφέρει ότι είναι των Μαυροφρύδη-Ταμβάκη. Δίσκος ODEON GA 7321.local_librarypageview
75
 Μπροστά στη θάλασσα  (128 Kbps) 76Βαμβακάρης Μ.3:15Γεωργακοπούλου Ι.
Παγιουμτζής Σ.
194011/07/2016 20:32:06Κυκλοφόρησε στο όνομα του Αντώνη Βαμβακάρη (ψευδώνυμο του Μάρκου). Δίσκος COLUMBIA DG 6518.local_librarypageview
76
 Να πεθάνεις  (192 Kbps) 77Βαμβακάρης Μ.2:50Βαμβακάρης Μ.
Γκρέκα Άντζελα
196111/07/2016 20:32:32Τραγουδάει ο Μάρκος με την Άντζελα Γκρέκα (= Ανθή Αξελιθιώτου). Δίσκος 45 στρ. Columbia Ελλάδος SCDG-2999
77
 Νόστιμη Μαυροματού  (56 Kbps) 78Βαμβακάρης Μ.3:07Βαμβακάρης Μ.
Περπινιάδης Σ.
193811/07/2016 20:32:48Είναι ίσως η μόνη φορά στη δισκογραφία το 1939 που ο Μάρκος ενώνει τη φωνή του σε δικό του τραγούδι με του Στελλάκη Περπινιάδη. Ο Στελλάκης που έτυχε περαστικός από την ODEON την ώρα της ηχογράφησης κάνει δεύτερη φωνή στο Μάρκο εντελώς αφιλοκερδώς και παράνομα αφού τον δέσμευε συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με την COLUMBIA και έτσι δε γράφεται ούτε το όνομά του πάνω στο δίσκο των 78 στροφών. Αυτά ήταν τα ήθη αληθινα μεγάλων καλλιτεχνων! @@@ ODEON GA 7150 (GO 3132) 1939. Το σχόλιο για τη δεύτερη φωνή είναι από τον Παναγώτη Κουνάδη, στη σελίδα 191 του βιβλίου του ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ-ΕΓΩ ΜΑΓΚΑΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΚΑΣ ΘΑ ΠΕΘΑΝΩ.local_librarypageview
78
 Νόστιμο τρελό μικρό μου  (192 Kbps) 79Βαμβακάρης Μ.3:01Βαμβακάρης Μ.193811/07/2016 20:33:02Δίσκος Odeon GA 7086. εναλλακτικά για εύρεση Νόστιμο τρελλό μικρό μου (Μαγικό μελαχροινό)local_librarypageview
79
 Ξελογιασμένη (Μάνα με τέσσερα παιδιά) (Λιγάκι δεν εντράπηκες)  (128 Kbps) 80Βαμβακάρης Μ.3:01Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194611/07/2016 20:33:36Στο μπουζούκι ο Τσιτσάνης. Δίσκος PARLOPHONE B 74078 (Go 3696).local_librarypageview
80
 Ο αγύμναστος  (160 Kbps) 81Βαμβακάρης Μ.3:01Βαμβακάρης Μ.194011/07/2016 20:33:50Στίχοι Γ. Φωτίδας (δηλ.Μίνως Μάτσας). Δίσκος Odeon GA-7256local_librarypageview
81
 Ο δερβίσης  (128 Kbps) 82Βαμβακάρης Μ.3:19Βαμβακάρης Μ.193311/07/2016 20:35:01Πιο καθαρό. Από τις ελάχιστες ηχογραφήσεις της φωνής του Κ. Σκαρβέλη, όπου στο τρίτο τετράστιχο τραγουδά τον τελευταίο στίχο ενώ μετά ακούγεται να λέει ¨γεια σου Συριανάκι¨. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1674 / GO-1878. Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317local_librarypageview
82
 Ο ισοβίτης  (320 Kbps) 83Βαμβακάρης Μ.3:21Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:35:14Δίσκος COLUMBIA DG 6148local_librarypageview
83
 Ο κουμπάρος ο ψαράς (Έρχομαι κρυφά στη μάντρα)  (128 Kbps) 84Βαμβακάρης Μ.3:36Βαμβακάρης Μ.
Καρύβαλη Σ.
194011/07/2016 20:35:30Στίχοι Μίνως Μάτσας. Δίσκος Odeon GA-7321 και GA-7323. Ανατύπωση στο δίσκο Od-275156local_librarypageview
84
 Ο Μάρκος κάνει σαρμάκο  (128 Kbps) 85Βαμβακάρης Μ.2:59Βαμβακάρης Μ.193611/07/2016 20:35:49Κάνω σαρμάκο = κάνω ότι δε βλέπω. Κιθάρα παίζει ο Κ. Σκαρβέλης. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1918 / GO-2402.Από τον αριθμό μήτρας φαίνεται να ηχογραφήθηκε στις αρχές του 1936local_librarypageview
85
 Ο Μάρκος μαθητής  (192 Kbps) 86Βαμβακάρης Μ.3:29Βαμβακάρης Μ.193511/07/2016 20:36:02Ορχήστρα με μπουζούκι, κιθάρα και κομπολόι με ποτήρι. Στην άλλη όψη το ''Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί'' με τον ίδιο. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1887 / GO-2307local_librarypageview
86
 Ο Μάρκος ο Συριανός  (128 Kbps) 87Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.193311/07/2016 20:36:20Ηχογραφήθηκε στην HMV μαζί με το "Όταν πίνω τουμπεκάκι". Στον μπαγλαμά ο Γ. Μπάτης. Δίσκος HMV AO 2065/ΟΤ-1350. Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317&start=14local_librarypageview
87
 Ο μαστούρας (Σαν μαστουριάσω και γινώ)  (128 Kbps) 88Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.193311/07/2016 20:36:45Με σωστές στροφές. Πρόκειται για τη δεύτερη δισκογραφική δουλεια του Μάρκου στην Columbia με τον Μαστούρα στη μια μεριά και τη Μόρτισσα χασικλού στην άλλη. Μπουζούκι Μάρκος Βαμβακάρης, κιθάρα Σπ. Περιστέρης, μπαγλαμάς Γ. Μπάτης, ακούγεται και κομπολόι με ποτήρι που κρατάει το ρυθμό. (Π.Κουνάδης, Μάρκος Βαμβακάρης 1905-1972 Εγω μάγκας γεννήθηκα και μάγκας θα πεθάνω). Σημειωτέον δε ότι ο ρυθμός του κομπολογιού - ποτηριού είναι ... τσιφτετέλι!!! (ώστε να "γεμίσει" ο ήχος του χασάπικου. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG 0473 / WG- 698local_librarypageview
88
 Ο συνάχης  (192 Kbps) 89Βαμβακάρης Μ.3:30Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:37:05Η λέξη "συνάχης" (από το συναχώνομαι, συναχωμένος) σημαίνει στην προκειμένη θυμωμένος, μουτρωμένος ή τσαντισμένος. H λέξη "μπουλασιλίκι" έχει τούρκικες ρίζες και σημαίνει αντίστοιχα θυμός. Ερμηνεία & μπουζούκι απ' τον Μάρκο Βαμβακάρη. Δίσκος HMV AO 2185 (OGA - 50).local_librarypageview
89
 Ο χαρμάνης  (192 Kbps) 90Βαμβακάρης Μ.3:08Βαμβακάρης Μ.193311/07/2016 20:37:17Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1674 / GO-1877. Το πρώτο τραγούδι του Μάρκου στην ODEON. Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317local_librarypageview
90
 Όταν με βλέπεις και περνώ  (128 Kbps) 91Βαμβακάρης Μ.3:20Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:38:07Πιο καθαρό. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-2121 / OT-1604local_librarypageview
91
 Όταν Πίνω, Τουμπεκάκι ( Όταν Πλύνω, Τουμπεκάκι )  (192 Kbps) 92Βαμβακάρης Μ.3:22Βαμβακάρης Μ.193311/07/2016 20:38:19Πιο καθαρό. Παίζουν δύο μπαγλαμάδες (Μάρκος και Μπάτης). Δίσκος HMV AO-2065/ΟΤ-1338. Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317&start=14local_librarypageview
92
 Πάψε να με τυραννάς (Πες μου καρδούλα μου)  (128 Kbps) 93Βαμβακάρης Μ.3:17Βαμβακάρης Μ.
Καρύβαλη Σ.
193811/07/2016 20:38:39Κιθάρα : Κ. Σκαρβέλης. Δίσκος Odeon GA 7116.local_librarypageview
93
 Πολίτισσα  (128 Kbps) 94Βαμβακάρης Μ.3:13Χατζηχρήστος Α.
Βαμβακάρης Μ.
193911/07/2016 20:39:19Παρουσιάζει ομοιότητες με το παραδοσιακό τραγούδι: «Εσύ που σέρνεις το χορό» (υπάρχει στη σελίδα σε ηχογράφηση του 1930 με τον Νταλγκά). Δίσκος PARLOPHONE B.74010.local_librarypageview
94
 Πρέπει να ξέρεις μηχανή  (192 Kbps) 95Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:39:39Δίσκος Columbia DG 6049.local_librarypageview
95
 Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί (Αν μ´ αξιώσει ο Θεός)  (128 Kbps) 96Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.193511/07/2016 20:39:54Ο Μπίλυ Φριτς και η Λίλιαν Χάρβεϋ, ήταν το διασημότερο πρωταγωνιστικό ζευγάρι του γερμανικού κινηματογράφου στη δεκαετία του 1930. Ο Ζαν Κεπούρα ήταν ο διάσημος βαθύφωνος της Σκάλας του Μιλάνου. Η Γκρέτα Γκάρμπο ήταν σουηδή ηθοποιός, η οποία την ίδια εποχή ήταν το κορυφαίο πρόσωπο του παγκόσμιου κινηματογράφου. Στο μπουζούκι ο Μάρκος και στη κιθάρα ο Σκαρβέλης. Δίσκος Odeon GA 1887.local_librarypageview
96
 Ρίξε τσιγγάνα τα χαρτιά  (128 Kbps) 97Βαμβακάρης Μ.3:05Βαμβακάρης Μ.193911/07/2016 20:40:24Στίχοι του Γιώργου Φωτίδα (δηλ. Μίνως Μάτσας). Δίσκος Odeon GA-7192local_librarypageview
97
 Σ' αυτόν τον κόσμο τον κακό  (160 Kbps) 98Βαμβακάρης Μ.3:03Μπιθικώτσης Γ.196011/07/2016 20:40:42Στο μπουζούκι ο Παπαδόπουλος. Δίσκος Columbia DG 7592.local_librarypageview
98
 Σαν είσαι μάγκας και νταής  (160 Kbps) 99Βαμβακάρης Μ.3:19Αμπατζή Ρ.
Βαμβακάρης Μ.
193411/07/2016 20:41:01Ηχογραφήθηκε στις 20 Νοεμβρίου του '34 ,λίγες μέρες πριν την επανεκτέλεση του ,τον Δεκέμβριο ,απ' τις Μαρίτσα Πανδρά & Άννα Παγανά. Μπουζούκι ο Μάρκος Βαμβακάρης και αρμόνικα από το Μιχάλη Τρίμη. Δίσκος HMV AO 2194 (OGA-10).local_librarypageview
99
 Αν είσαι μάγκας  (128 Kbps) 100Βαμβακάρης Μ.3:17Παγανά Α. (Πολίτισσα)
Πανδρά Μ.
193411/07/2016 20:41:23Είναι η 2η εκτέλεση. Ερμηνεύουν οι Άννα Παγανά "Πολίτισσα" (πρώτη γυναίκα του Κ. Ρούκουνα που πέθανε αρκετά νέα) και η Μαρίτσα Πανδρά. Βιολί ο Γιάννης Τσομπανέλλης (''Σεβντίκιαλης'') και κιθάρα ο Κώστας Σκαρβέλης (''Παστουρμάς''). Δίσκος Columbia DG 6057 (CG-1105).local_librarypageview
100
 Σαν με 'δεις και σου σφυρίξω  (128 Kbps) 101Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.
Καλφοπούλου Σ.
195011/07/2016 20:41:39Στο δισκάκι η ορθογραφία του τίτλου είναι: «Σαν με ιδής και σου σφυρίξω». Δίσκος Parlophone B-74186.local_librarypageview
101
 Σε ξέχασα δε σ' αγαπώ  (192 Kbps) 102Βαμβακάρης Μ.2:54Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
193911/07/2016 20:41:56Στην άλλη όψη του δίσκου το: «Λειώνω μυστικά». Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7171 / GO-3195local_librarypageview
102
 Σιγανοπαπαδίτσα  (128 Kbps) 103Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194011/07/2016 20:42:12Ο δίσκος είναι στο όνομα του Ν. ΣΤΑΘΜΑ και όχι του Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ. Το Ν. ΣΤΑΘΜΑΣ πιθανώτατα είναι ένα από τα ψευδώνυμα του Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ, εκτός και αν είναι άλλη γραφή του ονόματος του συνθέτη (και φίλου του Μάρκου) Ν. ΣΤΑΘΕΡΟΥ (με παρουσία κυρίως στο ελαφρό τραγούδι), για να εισπράτει -για τους γνωστούς λόγους- τα ποσοστά του δίσκου για λογαριασμό του φίλου του Μ.Β. Ίσως πίσω από το ψευδώνυμο Ν. ΣΤΑΜΑΣ (και όχι Ν. ΣΤΑΘΜΑΣ) να κρύβεται ο συνθέτης και τραγουδιστής ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ ή Ν. ΚΟΥΡΝΑΖΟΣ (ψευδώνυμο που κυρίως χρησιμοποιούσε). PARLOPHONE B.74032. [Σύμφωνα με σχόλιο του Κουνάδη στο βιβλίο του για τον Βαμβακάρη "Εγώ μάγκας γεννήθηκα και μάγκας θα πεθάνω", το ψευδώνυμο Στάθμας ανήκει στον Νίκο Σταθερό. Το πρωτοχρησιμοποίησε μαζί με τον Μίνωα Μάτσα το 1931 στο τραγούδι τους "Το παράπονο του Μοσκιού" και είναι σύμπτυξη των δύο πρώτων συλλαβών των επωνύμων τους (Σταθ-ερός και Μά-τσα-ς)]local_librarypageview
103
 Σκληρόκαρδη  (128 Kbps) 104Βαμβακάρης Μ.3:03Βαμβακάρης Μ.
Καλφοπούλου Σ.
194911/07/2016 20:42:25Δίσκος Parlophone B-74174.local_librarypageview
104
 Σκύλα μ' έκανες και λειώνω  (128 Kbps) 105Βαμβακάρης Μ.3:25Βαμβακάρης Μ.193611/07/2016 20:42:41Ο Στράτος προσφωνεί τον συνθέτη. Δίσκος Odeon GA 1947.local_librarypageview
105
 Σουλτάνα μαυροφόρα  (128 Kbps) 106Βαμβακάρης Μ.3:20Χατζηχρήστος Α.
Βαμβακάρης Μ.
193911/07/2016 20:42:54Στο μπουζούκι ο Σ. Περιστέρης και στη κιθάρα ο Κ. Σκαρβέλης. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-74010 / GO-3314
106
 Στα σίδερα με βάλανε  (128 Kbps) 107Βαμβακάρης Μ.3:26Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:43:04Στιχουργός ο Δημήτρης Καναρόπουλος. κιθάρα:Κ.Σκαρβέλης.Δίσκοι Columbia Ελλάδος / DG-2063 / CG- 882 και Columbia Ελλάδος / DG-2115 / CG- 882local_librarypageview
107
 Σύρος  (128 Kbps) 108Βαμβακάρης Μ.3:02Βαμβακάρης Μ.193611/07/2016 20:43:32H "Απάνω Χώρα" είναι ο μεσαιωνικός οικισμός στο λόφο που ονομάζεται και "Άνω Σύρος" (γεννέτηρα του συνθέτη). "San Bastian" (Saint Sebastian) είναι ο Καθολικός Ναός του Αγίου Σεβαστιανού στους πρόποδες του λόφου, ενώ στην κορυφή είναι ο ναός του Αγίου Γεωργίου. Αυτούς τους δυο ναούς ενώνει "η ανηφοριά" με "τα πολλά σκαλάκια". Δίσκος Parlophone B-21875. local_librarypageview
108
 Τα δυο σου χέρια πήρανε (Βεργούλες)  (192 Kbps) 109Βαμβακάρης Μ.3:02Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
193911/07/2016 20:43:53Ερωτικό τραγούδι του Μάρκου, με το πρώτο δίστιχο παρμένο από τη δημοτική παράδοση. Την ευθύνη της ηχογράφησης έχει ο Σπ. Περιστέρης, ο οποίος παίζει μπουζούκι. Μαζί του ο Σκαρβέλης που παίζει κιθάρα. Δίσκος Parlophone B-74018-1 αριθμός κυκλοφορίας και GO 3361 αριθμός μήτρας.Το τραγούδι ηχογραφήθηκε η τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 1939.Παραδόξως στην ετικέτα του δίσκου δεν υπάρχει αριθμός αδείας!local_librarypageview
109
 Τα ζηλιάρικά σου μάτια  (128 Kbps) 110Βαμβακάρης Μ.3:12Παγιουμτζής Σ.
Βαμβακάρης Μ.
193811/07/2016 20:44:06Δίσκος Parlophone B-21955 / GO 2944. Ηχογραφήθηκε τον Απρίλιο του 1938local_librarypageview
110
 Τα μαγεμένα μάτια σου  (192 Kbps) 111Βαμβακάρης Μ.3:32Βαμβακάρης Μ.193411/07/2016 20:44:23Δίσκος Columbia DG-2062. Πιο καθαρό από το υπάρχον.local_librarypageview
111
 Τα μάτια σου τα αράπικα  (212.96 Kbps) 112Βαμβακάρης Μ.3:26Βαμβακάρης Μ.193311/07/2016 20:44:41Ζεϊμπέκικος (απτάλικος). Μπαγλαμά παίζει ο Μπάτης. Δίσκος HMV AO2086-150859/OT1349 ΙΔ, Αθήνα 1933.local_librarypageview
112
 Τα μπλέ παράθυρά σου  (128 Kbps) 113Βαμβακάρης Μ.3:06Βαμβακάρης Μ.193811/07/2016 20:45:07Τρυφερό ερωτικό τραγούδι, ακόμη ένα θαυμασμού, πόθου και επιθυμίας προς το ωραίο φύλο. Σύμφωνα με αφήγηση του μουσικού Παντελή Καρίβαλη, φίλου και συνεργάτη του Μάρκου, το τραγούδι αυτό αφορά σε συγκεκριμένο γεγονός που έλαβε χώρα στην Κοκκινιά, όταν γυρνώντας κάποια μέρα από τη δουλειά τους "εντόπισαν" το ωραίο κορίτσι που καθόταν στα "μπλέ της παραθύρια", και ο ίδιος έχει συμβάλει στην τελική διαμόρφωση των στίχων. Δίσκος Odeon GA 7116. Ο Ηλίας Πετρόπουλος μεταφέρει από το περιοδικό "Το νέο λαϊκό τραγούδι" του Νοεμβρίου του 1938, την πρώτη, πιθανόν, εκδοχή του τραγουδιού, που είχε δώσει ο συνθέτης για δημοσίευση πριν ακόμη περάσει στη δισκογραφία. Η εκδοχή αυτή έχει αρκετές μικροδιαφορές. "Πέρναγα, σ' αντίκρυσα, στα μπλέ σου παραθύρια κι έβγαινες και σου θαύμαζα τα δυο σμιχτά σου φρίδια. Φεύγεις από την γειτονιά σου και σαν τρελός γυρίζω, με παίρνει το παράπονο, για σένανε δακρίζω. Που να γυρίσω να σε βρω στη γη, στην οικουμένη; έφυγες και μ' άφησες με την καρδιά καμένη. Μη με πληγώνεις και πονώ, να πας στη γειτονιά σου, για να περνάω να κοιτώ τα μπλέ παράθυρά σου". Στην αυτοβιογραφία του(σελ. 172) ο Μάρκος δίνει άλλη εκδοχή από αυτή του Παντ. Καρίβαλη. "Και εδουλεύαμε μαζί, αλλά η μελαγχολία μου δε λέγεται, διότι δεν ημπορούσα να κοιμηθώ καθόλου, εθυμόμουν την ελεεινή, την πρώτη γυναίκα, που χώρισα. Η Βουλγάρα ήξερε το περιστατικό και μου έκανε κι αυτή κουράγιο για να την ξεχάσω, διότι ήθελε να με έχει. Είχα χωρίσει και πήγαινα ζούλα τη νύχτα και της χτυπούσα τα παράθυρα. Άλλοτε δε μ' άνοιγε κι άλλες φορές μου άνοιγε. Δεν ασχολιόντανε αν ήταν μέσα ο αγαπητικός της. Όχι που το είδα, αλλά μπορεί και να ήτανε. Τέτοια ήταν αυτή. Εξ ού και το τραγούδι Τα μπλε σου παραθύρια". Η ως Βουλγάρα αναφερόμενη στην αφήγηση είναι η τραγουδίστρια Έλλη Πετρίδου. Η αντίφαση αυτής της αφήγησης σε σχέση με τα κατατεθέντα από τον Παντ. Καρίβαλη, είναι ότι ο στίχος στο τραγούδι αναφέρει "σ' αντίκρυζα ψηλά στα παραθύρια" που σημαίνει ότι δεν βρίσκονταν στο ισόγειο, αλλά σε όροφο, οπότε δεν ήταν δυνατόν να φθάνει για να τα χτυπά ο Μάρκος. Σκέψεις για το τι μπορεί να συνέβη.(Σχόλια του Παν. Κουνάδη στο βιβλίο "Μάρκος Βαμβακάρης 1905-1972 Εγώ μάγκας γεννήθηκα και μάγκας θα πεθάνω".local_librarypageview
113
 Ταξίμ Ζεϊμπέκικο (Βοτανικός)  (127.75 Kbps) 114Βαμβακάρης Μ.3:11ΟΡΓΑΝΙΚΑ193711/07/2016 20:45:27Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος Parlophone B-21915/GO-2710. Ταξίμι Μάρκος Βαμβακάρης. Κυκλοφόρησε επίσης το 1956(!!!!) από την Parlophone μαζί με το τραγούδι του Σκαρβέλη "Σε γελάσαμε" ΄(αριθμός μήτρας GO-3569) που ηχογραφήθηκε τον 9/10-1940. Ο αριθμός δίσκου για τα δύο τραγούδια είναι Β-74371 και μπορείτε να τα δείτε εδώ http://rebetiko.sealabs.net/photoalbum/picture.php?/1762/category/12 αλλά και εδώ http://rebetiko.sealabs.net/photoalbum/picture.php?/1761/category/12
114

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'Μάρκος' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=52

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: Persefoni

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"