επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "Smoking" και δημιουργήθηκε από τον/την Smoking στις 17 Φεβρουαρίου 2016.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Ηταν άνοιξις (Τα λεπίδια των φρυδιών σου)  (160 Kbps) 1Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.3:14Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.193417/02/2016 15:24:50Πιο καθαρό. Δίσκος COLUMBIA DG 6163.local_librarypageview
1
 Καπνουλούδες  (192 Kbps) 2Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.2:49Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.193417/02/2016 15:25:17Αθήνα 12ος 1934. Εναλλακτικός τίτλος: "Οι καπνεργάτριες", σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδίου του συνθέτη στην συνέντευξη που έδωσε στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Η πρώτη εμφάνισή του στη δισκογραφία. τραγούδι,μπουζούκι:Δημήτρης Γκόγκος(Μπαγιαντέρας).Δίσκος DG 6106 CG, 1188-1local_librarypageview
2
 Παντα με γλυκό χασίσι  (320 Kbps) 3Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.3:22Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.193517/02/2016 15:25:25Δίσκος Columbia DG 6163.local_librarypageview
3
 Βρε μάγκα το μαχαίρι σου (Το κουτσαβάκι)  (184.24 Kbps) 4Δελιάς Α.3:27Δελιάς Α.193617/02/2016 16:09:30Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος HMV AO 2307. Στο μπουζούκι ο Δελιάς, στη κιθάρα ο Καρίπης και στο μπαγλαμά ο Μπάτης. Το τραγούδι είναι του Δελιά και όχι αδέσποτο-παραδοσιακό ή ακόμα και του Κατσαρού. Ο Κατσαρός το ηχογράφησε στη Νέα Υόρκη 2 χρόνια μετά την ηχογράφηση του Δελιά, στις 26 Αυγούστου 1938, Δίσκος Orthophonic S-463. Ο Μάθεσης περιγράφει πως δημιουργήθηκε το τραγούδι: "Ένα απόγευμα, έχω πάει εγώ, ο Ανέστος Δελιάς, κι ο Μπάτης, στο βουνό, εδώ κοντά στο Κερατσίνι, μαζί με τα όργανα, ο Ανέστος κι ο Μπάτης. Και από κοντά και όλα τα σύνεργα για να γεμίσουμε την κεφάλα μας. Στο δρόμο, πήραμε και τον Καρυδάκια. Μπουζούκι έπαιζε ο Καρυδάκιας, ήτανε καλός μάγκας, τονέ σκοτώσανε στην Κατοχή. Είχε φτιάξει μια μουσική ο Ανέστος και δεν είχε λόγια, ένα ζεϊμπέκικο ήτανε. Κάτσαμε στο βουνό, τους έδειξε ο Ανέστος τη μουσική και άρχισαν και οι τρεις να παίζουν. Εγώ άκουγα. Λέει ο Μπάτης: "Ρε μάγκα το μαχαίρι σου για να το κογιονάρεις..." κι εκεί σταμάτησε, σκάλωσε. Αρπάξαμε όλοι το θέμα του τραγουδιού, πάνω εκεί, έπρεπε να γραφτούνε οι στίχοι. Του λέμε του Μπάτη να το ξαναπεί, αλλά αυτός το είχε ξεχάσει. Όλο τέτοια έκανε ο Μπάτης, καραγκιοζιλίκια, πλάκες. Τον πλακώσαμε στις καρπαζιές. Το θυμήθηκε ο Ανέστος και κάνω εγώ το "κογιονάρεις" "κουσουμάρεις", κι ο Καρυδάκιας συμπληρώνει το "πρέπει να έχεις την ψυχή, καρδιά για να το βγάλεις". Ο πρώτος στίχος ήταν έτοιμος. Οι άλλοι τρεις στίχοι που έχει το τραγούδι, οι δυο είναι του Μπάτη κι ο τελευταίος δικός μου και του Καρυδάκια. Έτσι γράφτηκε αυτό." (Υπάρχει κι ένας ακόμα στίχος: "Τράβα, ρε μάγκα, το σπαθί, τραβώ κι εγώ την κάμα, να δούμε τίνος απ' τους δυο, φιγουρατζή, θα πρωτοκλάψει η μάνα")local_librarypageview
4
 Ο Νίκος ο τρελάκιας  (192 Kbps) 5Δελιάς Α.3:22Δελιάς Α.193617/02/2016 16:09:52Τους στίχους έγραψε ο ίδιος ο «Τρελλάκιας» (Νίκος Μάθεσης). Στο μπουζούκι ο Δελιάς, στη κιθάρα ο Σκαρβέλης και στο κομπολόι με το ποτήρι (σαν μπαγλαμάς), ο Παγιουμτζής. Δίσκος Columbia DG 6185.local_librarypageview
5
 Ο πόνος του πρεζάκια (Απ' τον καιρό που άρχισα)  (32 Kbps) 6Δελιάς Α.13:57Δελιάς Α.193617/02/2016 16:11:44Ορχήστρα με μπουζούκι (Δελιάς), κιθάρα (Σκαρβέλης), μπαγλαμάς (Στράτος) και κομπολόι με ποτήρι. Δίσκος Columbia DG 6185.local_librarypageview
6
 Πού 'ναι τα χρόνια τα παλιά  (128 Kbps) 7Γαβαλάς Σ.3:19Ρούκουνας Κ.193417/02/2016 17:33:15Δίσκος ODEON GA-1769. local_librarypageview
7
 Ηρωίνη και μαυράκι  (192 Kbps) 8Γαβαλάς Σ.3:06Περπινιάδης Σ.193418/02/2016 12:45:56Μαργαρώνης στο κανονάκι, Σκαρβέλης στην κιθάρα. Δίσκος Columnia DG 6126. Για την αναζήτηση: Προύσα ή Προύσσαlocal_librarypageview
8
 Απ' του Μεμέτη το νερό  (128 Kbps) 9Γαβαλάς Σ.3:13Κασιμάτης Ζ.193318/02/2016 12:55:41Απο την ίδια ηχογράφηση βγήκαν ταυτόχρονα οι δίσκοι Parlophone Ελλάδος / B-21692 / 101323 και Columbia Αμερικής / G-7079-F / 131184. Εδώ απο άπαιχτο αμερικάνικο δίσκο.local_librarypageview
9
 Μανώλης ο χασικλής  (128 Kbps) 10Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι.3:54Δούσας Κ.193218/02/2016 13:02:56Ηχογράφηση στο Σικάγο των ΗΠΑ , τον Απρίλιο του '32. Δίσκος στην Columbia 56319-F (W - 206585) Αμερικής.local_librarypageview
10
 Γιάννης χασικλής  (128 Kbps) 11Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι.3:41Κωστής (Μπέζος)193018/02/2016 13:09:49Η ετικέττα αναφέρει σαν συνθέτη τον Ι.Πρίμο (ψευδώνυμο του Ι. Δραγάτση). Δίσκος Victor 58067.local_librarypageview
11
 Στρίβε λόγια (Πάψε να μου κάνεις πια την πάπια)  (128 Kbps) 12Δημητριάδης Τ.4:07Άλλος Καλλιτέχνης193118/02/2016 13:11:37Πεντακάθαρο 78-αρι.Συνθέτης : Τέντης, Στιχουργός : Νοταράκη, Κιθάρα-τραγούδι : Γεώργιος Καρράς(σόλο κιθαρα Κωστής Μπέζος ?). Δίσκος VICTOR VI 58084.local_librarypageview
12
 Ο λαθρέμπορος (Με μπαμπεσιά με πιάσανε)  (80 Kbps) 13Καμβύσης Γ.3:10Παναγής Χ.193418/02/2016 14:24:44Τραγουδάει ο Χαράλαμπος Πετρόπουλος ή Παναγής. Δίσκος PARLOPHONE B 21811.
13
 Αδυνάτισα ο καϋμένος (Αδυνάτισα ο καημένος)  (112 Kbps) 14Καμβύσης Γ.3:58Κωστής (Μπέζος)193118/02/2016 14:44:47Δίσκος Victor-58092.local_librarypageview
14
 Για μένα δεν σε μέλει  (160 Kbps) 15Καρίπης Κ.2:52Αμπατζή Ρ.193118/02/2016 15:02:59Δίσκος Columbia DG 143 ή/και DG-6415 (1938).local_librarypageview
15
 Δεν σε θέλω  (160 Kbps) 16Καρίπης Κ.3:04Περπινιάδης Σ.193818/02/2016 15:03:11Ορχήστρα με ακορντεόν, μαντολίνο, μπάντζο και κιθάρα. Columbia DG 6374.local_librarypageview
16
 Μόρτισσα Σμυρνιά  (128 Kbps) 17Καρίπης Κ.3:05Ρούκουνας Κ.193618/02/2016 15:08:16Συνδημιουργία Κ. Καρίπη - Γ. Πετροπουλέα. Δίσκος PARLOPHONE B-21868.local_librarypageview
17
 Οι δυο χήρες  (112.9 Kbps) 18Καρίπης Κ.3:11Περπινιάδης Σ.193618/02/2016 15:15:41Στίχοι του Κ. Μακρή. Δίσκος Columbia DG 6273.local_librarypageview
18
 Ειρηνάκι  (128 Kbps) 19Κασιμάτης Ζ.3:12Κασιμάτης Ζ.193118/02/2016 15:30:42Είναι διαφορετικό από το «Ερηνάκι» του Σκαρβέλη που τραγουδάει ο Ρούκουνας. Στο δίσκο αναγράφεται ότι το τραγούδι είναι του ιδίου του Κασιμάτη. Το «Αρχείο» (του Π. Κουνάδη) δε, το αποδίδει στον Ογδοντάκη. Τη γυναίκα του Κασιμάτη την έλεγαν Ειρήνη, μπορούμε άρα να υποθέσουμε οτι το 'γραψε γι' αυτήν. Δίσκος ODEON GA-1586.local_librarypageview
19
 Καλογεράκι  (192 Kbps) 20Κασιμάτης Ζ.3:17Κασιμάτης Ζ.193218/02/2016 15:32:05Δίσκος Parlophone B-21615.local_librarypageview
20
 Εάν δεν ήσουν φθισικιά  (192 Kbps) 21Κηρομύτης Σ.3:15Κηρομύτης Σ.
Πασαλάρη Σ.
193718/02/2016 15:36:30Αντιφωνία από την Τασία Βρυώνη. Δίσκος ΗΜV AO-2404. Η Τασία Βρυώνη μετέπειτα Σούλα Πασσαλάρη ζει σήμερα. Το 1937 ήταν 12 χρονων και προπολεμικα συμμετείχε σε 6 ηχογραφήσειςlocal_librarypageview
21
 Η μόνη μου παρηγοριά (Τα πεύκα της Πεντέλης)  (160 Kbps) 22Κηρομύτης Σ.3:14Κηρομύτης Σ.193718/02/2016 15:36:36Δίσκος Columbia DG-6291.local_librarypageview
22
 Μες στου Βάβουλα τη Γούβα  (128 Kbps) 23Κηρομύτης Σ.3:14Κηρομύτης Σ.193718/02/2016 15:36:46Πρώτο τραγούδι στη δισκογραφία για τον Στέλιο Κηρομύτη. Δίσκος HMV AO-2390 / 0GA-541-1.local_librarypageview
23
 Το κρίμα μου θα την ευρεί (Στην Κοκκινιά εγύριζα)  (192 Kbps) 24Κηρομύτης Σ.3:22Κηρομύτης Σ.
Βρυώνη Τ.
193718/02/2016 15:36:52Συνοδεύει η 11χρονη !!!!!! Τασία Βρυώνη [ http://elkibra-rebetisses.blogspot.gr/2009/06/blog-post_27.html ]. Ορχήστρα με μπουζούκι (Κερομύτης), κιθάρα (Μαγγιώρος, αγνώστων λοιπών στοιχείων) και μπαγλαμά (Πάνος Χρυσίνης). Δίσκος Columbia DG 6291 (CG 1570).local_librarypageview
24
 Από την πόρτα σου περνώ  (128 Kbps) 25Κωστής (Μπέζος)4:28Κωστής (Μπέζος)193118/02/2016 16:02:46Δίσκος Victor VI-58116.
25
 Ντερτηλίδικος χορός  (128 Kbps) 26Κωστής (Μπέζος)4:08ΟΡΓΑΝΙΚΑ193118/02/2016 16:02:58Δίσκος Victor Αμ VI-58080 / CG-754
26
 Ο σερέτης  (201.72 Kbps) 27Μοντανάρης Ι.2:59Κάβουρας Γ.193518/02/2016 16:18:59Πεντακάθαρο 78άρι. Ορχήστρα υπό τη διεύθυνση του Σπ. Περιστέρη. Στις κιθάρες Περιστέρης - Σκαρβέλης, βιολί ο Δραγάτσης και μπαγλαμά ο Σωτ. Γαβαλάς. Μαζί με το "Μάνα μη με καταριέσαι" είναι η πρώτη εμφάνιση του Κάβουρα στη δισκογραφία. Δίσκος Parlophone B-21838 / Go-2335.local_librarypageview
27
 Σαν πεθάνω (Ο φθισικός)  (160 Kbps) 28Μοντανάρης Ι.3:15Ρούκουνας Κ.193518/02/2016 16:21:36Ορχήστρα με δυο κιθάρες (Περιστέρης-Σκαρβέλης), στο βιολί ο Δραγάτσης. Δίσκος Parlophone B-21801 / 101525. (Μάνα μου το στήθος μου πονεί).local_librarypageview
28
 Μας κυνηγούν τον αργιλέ  (192 Kbps) 29Μπαρούσης (Λορέντζος) Δ.3:08Εσκενάζυ Ρ.193519/02/2016 09:39:00Ηχογράφηση με δύο κιθάρες (παρά την προσφώνηση της Ρόζας, το όργανο που παίζει τη μελωδία δεν είναι μπουζούκι αλλά κιθάρα παιγμένη από τον Σπύρο Περιστέρη). Δίσκος ODEON GA-1832.local_librarypageview
29
 Γυφτοπούλα  (160 Kbps) 30Μπάτης Γ.3:12Μπάτης Γ.193419/02/2016 10:55:39Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση. Μπαγλαμά παίζουν ο Μπάτης και ο Σωτ. Γαβαλάς (Μεμέτης), κιθάρα ο Σκαρβέλης ή ο Καρίπης. Η προσφώνηση γίνεται από τη Ρίτα Αμπατζή, που περίμενε να ηχογραφήσει τα "Μανουσάκια". "Bir tamam": από το τούρκικο "εντάξει" ή μεταφορικά "όλα πληρωμένα". Δίσκος HMV AO 2187. local_librarypageview
30
 Καμηλιέρικο  (160 Kbps) 31Μπάτης Γ.3:17Μπάτης Γ.193419/02/2016 10:56:09Δίσκος HMV AO 2187. Στο μπουζούκι ο Δελιάς.local_librarypageview
31
 Ζεϊμπεκάνο σπανιόλο (Ζούλα σε μια βάρκα μπήκα)  (170.42 Kbps) 32Μπάτης Γ.3:23Παγιουμτζής Σ.193319/02/2016 10:56:11Πεντακάθαρο 78-αρι.Η πρώτη ηχογράφηση του Στράτου στη δισκογραφία. Αν δεν γραφόταν το όνομά του στην ετικέττα του δίσκου, θα νόμιζε κανείς ότι τραγουδάει ο Μπάτης. Το μικρό χρονικό αυτής της ηχογράφησης -καθώς και του "Μάγκες καραβοτσακισμένοι" - είναι ότι ενώ είχε γίνει η πρόβα για να τραγουδήσει το τραγούδι ο Μπάτης έγινε διάλειμμ, πήγε για "κάπνισμα" και επέστρεψε σε κατάσταση που δεν μπόρούσε να τραγουδήσει. Έτσι τον αντικατέστησε ο Στράτος, που τραγούδησε στους ψηλούς τόνους του Μπάτη μιας και είχε κάνει ήδη πρόβα η ορχήστρα και ήταν όλα έτοιμα. Παίζει η ξακουστή "ΤΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ" (Μάρκος, Αρτέμης, Μπάτης και Στράτος). Μπουζούκια: ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ και ΑΝΕΣΤΟΣ ΔΕΛΙΑΣ. Μπαγλαμάς : ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ.Δίσκος HMV AO 2142local_librarypageview
32
 Ο θερμαστής  (128 Kbps) 33Μπάτης Γ.3:22Μπάτης Γ.193419/02/2016 10:59:46Δίσκος HMV AO 2161. Τραγούδι περιγραφικό της ζωής στη θάλασσα με ενδιαφέρουσες αναφορές για τη δουλειά του θερμαστή σε πλοία με κινητήρες εξωτερικής καύσης. (καρβουνοκίνητα) και για τις δύσκολες για τους ναυτικούς περιοχές. Στόκολο: είναι ο χώρος του πλοίου που ανάβουν οι φωτιές για τα καζάνια, Ρασκέτα, λοστός: εργαλεία του θερμαστή, Μπέης: Biscay Bay ο Βισκαϊκός κόλπος, Κάρντιφ: το γνωστό λιμάνι και πρωτεύουσα της Ουαλλίαςlocal_librarypageview
33
 Οι φυλακές του Ωρωπού  (160 Kbps) 34Μπάτης Γ.3:18Μπάτης Γ.193419/02/2016 10:59:53Από τα βαρύτερα ρεμπέτικα ύφους, που μας μεταφέρει το κλίμα των φυλακών της πριν το 1922 εποχής. Άλλωστε ο Μπάτης, που λόγω "ατίθασης συμπεριφοράς" υπηρέτησε 11 χρόνια στο στρατό(1909-1919) γνώρισε στην περίοδο αυτή αρκετούς χώρους φυλακών, το κλίμα των οποίων μετέφερε αργότερα στα τραγούδια του. Δίσκος HMV AO 2239. Στο μπουζούκι ο Δελιάς, στο μπαγλαμά ο Μπάτης και ο Σωτ. Γαβαλάς και κιθάρα ο Σκαρβέλης ή ο Καρίπης. local_librarypageview
34
 Οι σφουγγαράδες  (160 Kbps) 35Μπάτης Γ.3:08Παγιουμτζής Σ.193619/02/2016 11:12:14Τυπικά ανήκει στον Γ. Μπάτη, ενδέχεται όμως να είναι του Α. Δελιά. Δίσκος HMV AO-2294/OGA-302. Ηχογραφήθηκε κατά πάσα πιθανότητα τον Φεβρουάριο του 1936.local_librarypageview
35
 Το μπαγλαμαδάκι σπάσε (Το μπαγλαμαδάκι πάψε)  (192 Kbps) 36Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:14Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193219/02/2016 11:27:38Parlophone Ελλάδος B. 21642 / 101252 ,και στην Columbia 56324-F Αμερικής. Είναι η 1η εκτέλεση.
36
 Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει  (192 Kbps) 37Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.2:57Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193919/02/2016 11:32:31Από άπαιχτο δίσκο, Decca Αμερικής / 31122 / GO-3324 (ανατύπωση του Odeon Ελλάδος / GA-7223 / GO-3324). Στίχοι του Κ. Ανατολίτη (ψευδώνυμο του Κώστα Κοφινιώτη).local_librarypageview
37
 Απ' την Πόλη ένας μόρτης  (160 Kbps) 38Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:15Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193119/02/2016 11:36:01Με κιθάρα και μαντόλα (στην τελευταία ο Σπύρος Περιστέρης). Δίσκος Columbia DG-207.local_librarypageview
38
 Μαγκες πιάστε τα βουνά  (320 Kbps) 39Παγιουμτζής Σ.3:16Παγιουμτζής Σ.193619/02/2016 11:53:34Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος Columbia DG-6190.local_librarypageview
39
 Βάλε με στην αγκαλιά σου  (192 Kbps) 40Παπάζογλου Β.3:10Καναροπούλου Μ.193420/02/2016 10:31:36Δίσκος Odeon GA 1821.local_librarypageview
40
 Ο ξέμαγκας (Βαρέθηκα τον αργιλέ)  (186.74 Kbps) 41Παπάζογλου Β.3:16Αμπατζή Ρ.193520/02/2016 10:31:42Δίσκος HMV AO 2247.local_librarypageview
41
 Μαρίκα χασικλού  (128 Kbps) 42Παπάζογλου Β.3:20Ρούκουνας Κ.193420/02/2016 10:59:39Δίσκος Parlophone Β-21765.local_librarypageview
42
 Ο αργιλές (Αργιλέ μου παινεμένε)  (160 Kbps) 43Παπάζογλου Β.3:12Περπινιάδης Σ.193320/02/2016 11:01:24Ορχήστρα με κανονάκι (Μανώλης Μαργαρώνης), μελωδική κιθάρα (να είναι ο Παπάζογλου ή μήπως ο Παπατζής που επίσης έπαιζε κιθάρα;) και συνοδευτική κιθάρα (Κώστας Σκαρβέλης). Αθήνα, Δεκέμβριος 1933. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-494/WG-697.local_librarypageview
43
 Σαν φουμάρω τσιγαρλίκι  (113.19 Kbps) 44Παπάζογλου Β.2:58Περπινιάδης Σ.193420/02/2016 11:04:40Δίσκος Columbia DG-6067.local_librarypageview
44
 Σαν εγύριζα απ' την Πύλο  (190.42 Kbps) 45Παπάζογλου Β.3:25Παγιουμτζής Σ.193520/02/2016 11:04:48Πεντακάθαρο 78-αρι.Κιθάρα :Κ.Καρίπης.Δίσκος HMV AO 2272.local_librarypageview
45
 Όταν δω τα δυό σου μάτια (Ραντεβού σαν περιμένω)  (128 Kbps) 46Παπαϊωάννου Ι.2:59Παπαϊωάννου Ι.193720/02/2016 11:21:39Στο μπουζούκι ο ίδιος ο συνθέτης. Ένα μέρος της παραπάνω μελωδίας χρησιμοποιήθηκε αυθαίρετα από το Μάνο Χατζιδάκι σε μια ξένη κινηματογραφική ταινία (1974). Δίσκος ODEON GA 7044.local_librarypageview
46
 Γιατί να κάθεσαι να λες (Στο μαύρο βρίσκω λησμονιά)  (0 Kbps) 47Περιστέρης Σ.Ρούκουνας Κ.193420/02/2016 11:48:15Τραγούδι του Σπύρου Περιστέρη σε στίχους Καμβύση. Δίσκος ODEON GA-1769local_librarypageview
47
 Είμαι παιδάκι μάλαμα (Πάλι τραγούδι θα σου πω)  (192 Kbps) 48Περιστέρης Σ.3:29Βαμβακάρης Μ.193720/02/2016 11:52:50Γνωστό και με τους τίτλους «Ναζιάρα» ή «Με διώχνεις» (πηγή: Πετρόπουλος). Στιχουργός ο Μάτσας. Πρόκειται πιθανότατα για σύνθεση του ερμηνευτή. Δίσκος Odeon GA 7041.local_librarypageview
48
 Ένας μάγκας στο Βοτανικό  (128 Kbps) 49Περιστέρης Σ.3:17Κασιμάτης Ζ.193320/02/2016 11:55:35Παίζουν δύο κιθάρες, ο συνθέτης με τον ερμηνευτή. Από το εγγλέζικο αρχείο «Μουρμούρικα και κουτσαβάκικα». Δίσκος PARLOPHONE B.21708. εναλλακτικά για αναζήτηση: ο μάγκας του βοτανικούlocal_librarypageview
49
 Ο Αντώνης ο βαρκάρης  (192 Kbps) 50Περιστέρης Σ.3:21Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
193920/02/2016 12:06:22Συνδημιουργία Μ. Μάτσα - Σπ. Περιστέρη. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση. Σερέτης = δύστροπος, ζόρικος, καυγατζής, εριστικός (από την τουρκική λέξη sirret). μπουζούκι ο Σπύρος.Περιστέρης και κιθάρα ο Κώστας Σκαρβέλης.Δίσκος ODEON GA 7213. Ανατύπωση στο δίσκο ODEON Τουρκίας 275089 και στην Decca ‎– 31132 (Go 3312) Αμερικής.local_librarypageview
50
 Κεφλίδικο Μινόρε  (128 Kbps) 51Περιστέρης Σ.3:05ΟΡΓΑΝΙΚΑ193520/02/2016 12:17:58Πεντακάθαρο 78-αρι.Σόλο κιθάρα ο Σ. Γεωργιάδης (πιθανό ψευδώνυμο του Σπ. Περιστέρη). Ηχογράφηση στην Νέα Υόρκη στις 26 Ιουνίου '35. Δίσκος Orthophonic S-325.
51
 Μες στον τεκέ της Μαριγώς  (141.47 Kbps) 52Περιστέρης Σ.3:00Δημητριάδης Τ.193520/02/2016 12:26:46Πεντακάθαρο 78-αρι.Ως «Σ. Γεωργιάδης» ο συνθέτης και ως «Τάκης Νικολάου» ο τραγουδιστής. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 26/6/1935. Δίσκοι Orthophonic S-344 και RCA Victor .local_librarypageview
52
 Ντερτιλίδικο  (128 Kbps) 53Περιστέρης Σ.3:02ΟΡΓΑΝΙΚΑ193320/02/2016 12:37:18Ταταυλιανό χασάπικο του Σπύρου Περιστέρη. Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-1666/Go-1840. Γνωστό και ως "Ρομβία" (βλ. Standard Αμερικής F-9037 όπου και υπάρχει σε επανεκτέλεση).
53
 Ο σορόπης  (128 Kbps) 54Περιστέρης Σ.3:16Ρούκουνας Κ.193520/02/2016 12:41:54Δίσκος ODEON GA 1906.local_librarypageview
54
 Ο Σταύρακας μες τον τεκέ  (128 Kbps) 55Περιστέρης Σ.3:10Άλλος Καλλιτέχνης193520/02/2016 12:43:13Επιθεωρησιακό κομμάτι που συνοδεύεται από τη στιχομυθία του Νώντα και του Σταύρακα (γνωστών χαρακτήρων του Καραγκιόζη). Ο χαβάς παίζεται και απ' τον Ογδοντάκη με βιολί στο "Κασαμπαλιώτικο ζεϊμπέκικο". Δίσκος ODEON GA 1853.local_librarypageview
55
 Ο Σταύρακας μες τον τεκέ  (192 Kbps) 56Περιστέρης Σ.3:10ΟΡΓΑΝΙΚΑ193520/02/2016 12:47:04Επιθεωρησιακό/Οργανικό που συνοδεύεται από στιχομυθία του Νώντα και του Σταύρακα (των γνωστών χαρακτήρων του Καραγκιόζη).Το οργανικό υπάρχει και απ' τον Ογδοντάκη με βιολί ως "Κασαμπαλιώτικο ζεϊμπέκικο". Δίσκος OOdeon Ελ GA-1853 / GO-2274
56
 Σεβνταλής  (192 Kbps) 57Περιστέρης Σ.3:28ΟΡΓΑΝΙΚΑ193420/02/2016 12:52:07Ηχογράφηση με δύο κιθάρες (στη μελωδική κιθάρα ο Περιστέρης). Odeon Ελλάδος GA-1755.
57
 Τεκετζής (Είμαι φίνος μάγκας)  (196.18 Kbps) 58Περιστέρης Σ.3:11Κασιμάτης Ζ.193320/02/2016 12:54:48Ηχογράφηση με δύο κιθάρες (όπως και στο "Μας κυνηγούν τον αργιλέ", η προσφώνηση του τραγουδιστή προς το τέλος του τραγουδιού είναι εσκεμμένα ανακριβής, μιας και το μελωδικό όργανο που ακούγεται είναι κιθάρα παιγμένη από τον Σπύρο Περιστέρη και όχι μπουζούκι). Δίσκος Parlophone B-21707.local_librarypageview
58
 Η γάτα  (128 Kbps) 59Περπινιάδης Σ.3:19Περπινιάδης Σ.193720/02/2016 13:05:40Τραγούδι του Στελλάκη σε στίχους του Μάθεση.(τη γάτα κάνει ίδιος ο Νίκος Μάθεσης). Δίσκος HMV AO 2401. local_librarypageview
59
 Μάγκες μου συμμορφωθείτε (Οι έξι εντολές)  (160 Kbps) 60Περπινιάδης Σ.3:09Περπινιάδης Σ.193620/02/2016 13:08:04Δίσκος HMV AO-2385 local_librarypageview
60
 Επιάσανε τον Μπάτη  (192 Kbps) 61Ροβερτάκης Γ.3:17Κάβουρας Γ.193620/02/2016 20:56:34σε στίχους Αιμίλιου Σαββίδη. Δίσκος Odeon GA 1926.local_librarypageview
61
 Ούζο-ούζο  (192 Kbps) 62Σακελλαρίου Α.3:20Ρούκουνας Κ.193620/02/2016 22:23:02Δημιουργία του συνθέτη και δεξιοτέχνη του κλαρίνου Αντώνη Σακελλαρίου, που έζησε από το 1907 μέχρι το 1955 στις ΗΠΑ. Το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε με τον Τ. Δημητριάδη (υπάρχει επίσης στη βάση) το 1929 στην Ν. Υόρκη. Ορχήστρα με μπουζούκι και κιθάρα υπό την δ/νση του Σπ. Περιστέρη. Parlophone B 21853
62
 Γιατί να με γελάσεις  (128 Kbps) 63Σκαρβέλης Κ.3:12Αμπατζή Ρ.193721/02/2016 11:51:39Ζεϊμπέκικο με βιολί, κιθάρα και μαντολίνο ή μπαγλαμά. Δίσκος HMV AO 2383.local_librarypageview
63
 Ερηνάκι  (128 Kbps) 64Σκαρβέλης Κ.3:01Ρούκουνας Κ.193621/02/2016 12:12:06πεντακάθαρο 78 αρι.«Έλα έλα Ερηνάκι να μου γιάνεις την καρδιά που στον κόσμο μόνο εσένα έχω για παρηγοριά.» Ορχήστρα με δυο κιθάρες (Περιστέρης-Σκαρβέλης) και μαντολίνο.Δίσκος Parlophone B-21885.local_librarypageview
64
 Ο βλάμης του Ψυρρή  (192 Kbps) 65Σκαρβέλης Κ.3:18Αμπατζή Ρ.193321/02/2016 12:27:13Δίσκος Odeon GA 1630.local_librarypageview
65
 Σε γελάσανε  (160 Kbps) 66Σκαρβέλης Κ.3:19Παγιουμτζής Σ.
Βαμβακάρης Μ.
194121/02/2016 12:30:54Το τελευταίο τραγούδι του Σκαρβέλη στην Parlophone, δίσκος Β-74054. Το τραγούδι επανακυκλοφόρησε μεταπολεμικά στις 78 στροφές το 1953 με αριθμό σειράς Β-74371.local_librarypageview
66
 Χαρτοπαίκτης  (192 Kbps) 67Σχίζας Ι.4:10Δημητριάδης Τ.192921/02/2016 13:49:54Σύνθεση Ιερόθεου Σχίζα. Ο Τέτος Δημητριάδης εμφανίζεται στον δίσκο ως Νώντας Σγουρός. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 8 Ιανουαρίου του ΄29. Στην άλλη όψη το "Σαν αποθάνω" με τον ίδιο. Victor V-58014 (12΄΄).
67
 Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Δυο μάγκες μες στη φυλακή)  (160 Kbps) 68Τζοβένος Κ.3:16Αμπατζή Ρ.193421/02/2016 13:54:50Δίσκος HMV Ελ AO-2201 / OGA-12local_librarypageview
68
 Ένας μάγκας στον τεκέ  (128 Kbps) 69Τζοβένος Κ.3:18Καναροπούλου Μ.193421/02/2016 13:54:56Δίσκος ODEON GA-1806.local_librarypageview
69
 Θα πάω να πιώ έναν αργιλέ (Μες στου Ζαμπίκου τον τεκέ)  (200.92 Kbps) 70Τζοβένος Κ.3:09Εσκενάζυ Ρ.193221/02/2016 13:57:28«Μες στου Ζαμπίκου τον τεκέ, βρε αμάν αμαν, θα πάω να πιώ ένα ναργιλέ.» Δίσκος Columbia DG-273.local_librarypageview
70
 Μέσα στου Μάνθου τον τεκέ  (192 Kbps) 71Τζοβένος Κ.3:13Καναροπούλου Μ.193421/02/2016 14:00:24Δίσκος ODEON GA 1746.local_librarypageview
71
 Νέα μερακλού  (96 Kbps) 72Τζοβένος Κ.3:25Καναροπούλου Μ.193321/02/2016 14:04:26Δίσκος Columbia Ελ DG-478 / WG- 746local_librarypageview
72
 Στου Λινάρδου την ταβέρνα  (160 Kbps) 73Τούντας Π.3:24Περδικόπουλος Δ.193621/02/2016 14:16:17Ο Μπάμιας, ο Σφυρής, ο Μελιτζάνας και όλα τα κουτσαβάκια αράδα! Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21892. local_librarypageview
73
 Το μινόρε της ταβέρνας (Τα βλαμάκια)  (128 Kbps) 74Τούντας Π.3:10Παγιουμτζής Σ.
Καλλέλη Ν.
193921/02/2016 14:27:46Παραλλαγή της μελωδίας του "Σμυρνέϊκου μινόρε", βάση του περίφημου "Μινόρε του τεκέ" του Γιάννη Χαλικιά (Γενάρης 1932). Στο μπουζούκι ο Τσιτσάνης.στη κιθάρα ο Κ. Καρίπης .Κυκλοφόρησε στις 12/12/1939. Δίσκος COLUMBIA DG 6510.local_librarypageview
74
 Τομπουρλίκα  (192 Kbps) 75Τούντας Π.3:13Παγιουμτζής Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
Κηρομύτης Σ.
194021/02/2016 14:30:42Στο μπουζούκι ο Μανώλης Χιώτης. Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1940. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2648 / OGA-1066local_librarypageview
75
 Πέντε μάγκες  (192 Kbps) 76Τσαούς Γ.3:13Καλυβόπουλος Α.193621/02/2016 16:53:22Δίσκος Columbia DG-6192.local_librarypageview
76
 Παραπονούνται οι μάγκες  (137.42 Kbps) 77Τσαούς Γ.3:22Καλυβόπουλος Α.193621/02/2016 16:53:29Δίσκος HMV AO-2321. Ανατύπωση: RCA Victor 26-8070.local_librarypageview
77
 Ο πρεζάκιας (Είμαι πρεζάκιας)  (256 Kbps) 78Τσαούς Γ.3:05Καλυβόπουλος Α.193621/02/2016 16:53:35Πεντακάθαρο 78-αρι.Στην ετικέτα του δίσκου αναγράφεται: «Γιοβάν Τσαούς: μπαγλαμάς, Γ. Κικίδης: μπουζούκι». Δίσκος HMV AO 2295/OGA-306. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε κατά πάσα πιθανότητα τον Φεβρουάριο του 1936.local_librarypageview
78
 Γιοβάν Τσαούς  (256 Kbps) 79Τσαούς Γ.3:31Καλυβόπουλος Α.193622/02/2016 11:29:55Πεντακάθαρο 78-αρι.Ζεϊμπέκικο του 1936. Δίσκος HMV AO 2295/OGA-307. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε κατά πάσα πιθανότητα τον Φεβρουάριο του 1936.local_librarypageview
79
 Μουρμούρικο ζεϊμπέκικο  (128 Kbps) 80Χαλικιάς Ι.4:27ΟΡΓΑΝΙΚΑ193322/02/2016 11:42:07Στο μπουζούκι ο συνθέτης (γνωστός και ως Γρηγορίου ή Jack Gregory αμερικανιστί). Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη. Δίσκος Columbia Co 56327-F (12΄΄).
80
 Μυστήριο ζεϊμπέκικο  (192 Kbps) 81Χαλικιάς Ι.3:22ΟΡΓΑΝΙΚΑ193222/02/2016 11:43:33Η επανεκτέλεση του "Μυστήριου ζεϊμπέκικου" στην Ελλάδα με μπουζούκι (μάλλον από τον Σπύρο Περιστέρη) και κιθάρα. Η μελωδία του τραγουδιού αυτού είναι παραδοσιακή και συναντάται από πολύ παλιά. Είναι γνωστό και ως "Μανταλιώ και Μανταλένα" το οποίο τραγουδήθηκε από την Μαρίκα Παπαγκίκα. Δίσκος Columbia DG 275, ηχογραφημένος τον Οκτώβριο του 1932 στην Αθήνα. Στην άλλη πλευρά το "Μινόρε του τεκέ". Τα δύο αυτά τραγούδια περιέχονταν αρχικά στο δίσκο Columbia Αμερικής 56294-F, ηχογραφημένα τον Γενάρη του 1932 από τον Ιωάννη Χαλικιά (Τζακ Γρηγορίου) στο μπουζούκι και τον Σοφοκλή Μιχελίδη στην κιθάρα. Ένας δίσκος που έμελλε να αλλάξει ριζικά την άποψη των εταιριών που δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα για το μπουζούκι, παρόλο που υπήρχαν ήδη ηχογραφήσεις μπουζουκιού απο τον Μανέτα από το 1931. Στην Ελλάδα υπήρξε επανατύπωση του Αμερικάνικου δίσκου με την εκτέλεση του Χαλικιά σε μεγάλο 12'' δίσκο με αριθμό κυκλοφορίας Col DGX 36. Όπως επίσης και ένας δίσκος ο οποίος περιείχε και αυτός τα ίδια κομμάτια με τίτλους "Ταξίμ μινόρε" και "Μυστήριο ζεϊμπέκικο" (μάλλον και αυτά παιγμένα από τον Περιστέρη) ο οποίος ηχογραφήθηκε παράλληλα από την Odeon Ελλάδας με αριθμό κυκλοφορίας GA 1631.
81
 Παραπονιάρικο μου (ή ''Ό,τι κι αν έχεις στην καρδιά'')  (128 Kbps) 82Χατζηχρήστος Α.3:18Χατζηχρήστος Α.194022/02/2016 11:55:45Δίσκος ODEON Ελλάδος GA 7239 (GΟ-3386)local_librarypageview
82
 Οι δυο σερέτες  (192 Kbps) 83Χρυσαφάκης Μ.3:01Κασιμάτης Ζ.
Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.
193322/02/2016 12:15:04πεντακάθαρο 78-αρι .Ηχογραφήθηκε στις 24/11/1933. Δίσκος HMV AO-2074.local_librarypageview
83
 Πάνε για το πράσσο  (128 Kbps) 84Χρυσαφάκης Μ.2:49Αμπατζή Ρ.193422/02/2016 12:16:29''Πάνε για πράσο'' ,στην αργκό σημαίνει : Πάνε για το πορτοφόλι. Δίσκος HMV AO 2204. εναλλακτικά για την αναζήτηση: πάνε για το πράσο.local_librarypageview
84
 Το φλιτζάνι του Γιάννη  (192 Kbps) 85Χρυσαφάκης Μ.3:16Εσκενάζυ Ρ.193422/02/2016 12:21:44Κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1934 από την Odeon Ελλάδος (αριθμός δίσκου: GA-1775). εναλλακτικά για την αναζήτηση: το φλυτζάνι του γιαννηlocal_librarypageview
85
 Χτες το βράδυ στον τεκέ μας  (143.99 Kbps) 86Χρυσίνης Σ.3:11Περπινιάδης Σ.193422/02/2016 12:33:10Πρώτη εμφάνιση του Χρυσίνη στη δισκογραφία, αν και το ύφος του τραγουδιού παραπέμπει σε Βαγγέλη Παπάζογλου (μάλλον το χάρισε ο Βαγγέλης στον Χρυσίνη). Δίσκος Columbia DG 2124/CG 935. Ορχήστρα με κανονάκι (Μαν. Μαργαρώνης), κιθάρα (Στ. Χρυσίνης) και ένα τρίτο όργανο (ίσως είναι μπάντζο). [εναλλακτική ορθογραφία: χθες το βράδυ στον τεκέ μας]local_librarypageview
86
 Αργιλέ μου γιατί σβήνεις  (165.19 Kbps) 87Χρυσίνης Σ.3:16Μηττάκη Γ.193522/02/2016 12:33:27Δίσκος Odeon GA 1888.local_librarypageview
87
 Μάνα μου διώξε τους γιατρούς  (128 Kbps) 88Χρυσίνης Σ.3:12Αμπατζή Ρ.193722/02/2016 12:38:42Δίσκος HMV AO 2352.local_librarypageview
88
 Μ' έκαψες σκύλα  (160 Kbps) 89Χρυσίνης Σ.3:15Κηρομύτης Σ.193722/02/2016 12:42:35Στίχοι: Γιώργος Πετροπουλέας. Δίσκος HMV AO-2404.local_librarypageview
89
 Να γιατί περνώ (Να γιατί γυρνώ μες στην Αθήνα)  (128 Kbps) 90Τσιτσάνης Β.3:17Βαμβακάρης Μ.
Καρύβαλη Σ.
193622/02/2016 12:49:53Προπολεμικό χασάπικο του Τσιτσάνη, που το 'γραψε στα Τρίκαλα μόλις είχε τελειώσει το γυμνάσιο. Δίσκος ODEON GA 7005 / GO 2639. κιθάρα: Κ.Σκαρβέλης.Στην άλλη όψη του δίσκου το: "Ο Μάρκος πολυτεχνίτης" του Περιστέρη με δημιουργό το Μ. Βαμβακάρη. Ηχογραφήθηκε στα τέλη του 1936.local_librarypageview
90
 Σ' ένα ντεκέ σκαρώσαμε  (128 Kbps) 91Τσιτσάνης Β.3:14Μηττάκη Γ.193622/02/2016 12:50:591ος δίσκος και 1ο τραγούδι του ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ στην δισκογραφική του καριέρα. Το πιο παλιό από τα 12, όλα κι όλα, χασικλήδικα τραγούδια του Τσιτσάνη. (Για την ακρίβεια 50% Τσιτσάνης, 50% Περδικόπουλος, κατά τον Αναστασίου). Κατά την ROUNDER, το τραγούδι είναι του Ιανουαρ. - Φεβρουαρ. 1936 όμως ο Ιανουάριος αποκλείεται βάσει αριθμών μήτρας. Πιθανή ημερομηνία ηχογράφησης Φεβρουάριος Μάρτιος του 1936. Παίζουν μπουζούκι ο Βασίλης Τσιτσάνης και πιάνο ο Σπύρος Περιστέρης. Είναι το μοναδικό τραγούδι του Τσιτσάνη που τραγούδησε η Γεωργία Μιττάκη. Δίσκος ODEON GO 2430 - GA 1929. Στην άλλη πλευρά του δίσκου το τραγούδι "ο αμαξάς" του Δ. Περδικόπουλου όπου ο Τσιτσάνης παίζει μπουζούκι. εναλλακτικά για την αναζήτηση: σ' ένα τεκέ σκαρώσαμε , σ' ένα τεκέ σκαρώσανε, σ' έναν τεκέ μπουκάρανεlocal_librarypageview
91
 Μες στην πολλή σκοτούρα μου  (192 Kbps) 92Τσιτσάνης Β.3:14Παγιουμτζής Σ.193922/02/2016 12:54:59Πεντακάθαρο 78-αρι.Στίχοι του Στράτου Παγιουμτζή και του Βασίλη Τσιτσάνη. Κιθάρα:Κ.Καρίπης.Μπαγλαμά:Πάνος Χρυσίνης. Ηχογραφήθηκε τον 01/02-1939. Δίσκος HMV AO 2540 / OGA 851 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1095. Υπάρχει και δεύτερη εκτέλεση του 1961 στην Columbia με την Πόλυ Πάνου με στοιχεία COLUMBIA 7XCG 1187 - SCDG 3023 με ημερομηνία ηχογράφησης 24-7-1961.local_librarypageview
92
 Στο τάγμα τηλεγραφητών (Ο ασυρματιστής)  (128 Kbps) 93Τσιτσάνης Β.3:24Περδικόπουλος Δ.193822/02/2016 12:56:42Σύμφωνα με τον Ορδουλίδη ηχογραφήθηκε στις 16 Ιουνίου του 1938. Δίσκος ODEON GA 7127 / GO 3063. Ο ρυθμός είναι 9/4 Παλιός Ζειμπέκικος και κύριος δρόμος Segiáhlocal_librarypageview
93
 Φάνταζες σαν πριγκιπέσσα  (192 Kbps) 94Τσιτσάνης Β.3:21Βαμβακάρης Μ.
Τσιτσάνης Β.
194022/02/2016 13:00:25Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-7322 / Go-3588 (ο αρ. μήτρας σύμφωνα με τον Charles Howard). Ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 1940 (χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή ημέρα), λίγες μέρες πριν την κήρυξη του πολέμου. Σε ρυθμό 9/4 ("παλιό" ζεϊμπέκικο) και σε δρόμο χιτζάζ. Τραγουδάνε Βαμβακάρης - Τσιτσάνης (δεν συμμετέχει ο Χατζηχρήστος όπως λανθασμένα αναφέρεται πολύ συχνά, ούτε αναγράφεται το όνομά του στην ετικέτα του δίσκου). Σύμφωνα με τον Howard στο μπουζούκι είναι ο Β. Τσιτσάνης και στην κιθάρα είναι πιθανόν ο Κώστας Καρίπης. Δεν υπάρχουν στοιχεία για αυτόν που παίζει μπαγλαμά. Στην άλλη πλευρά του δίσκου βρίσκεται το κομμάτι "Είσαι αριστοκράτισσα και ωραία" του Τσιτσάνη με τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Κάποιες πληροφορίες αντλήθηκαν από την database για τον Β. Τσιτσάνη του Νίκου Ορδουλίδη.local_librarypageview
94
 Χαρέμια με διαμάντια (Παλάτια χρυσοστόλιστα)  (160 Kbps) 95Τσιτσάνης Β.3:07Παγιουμτζής Σ.
Τσιτσάνης Β.
194022/02/2016 13:00:41Σύμφωνα με τον Ορδουλίδη ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο του 1940. Δίσκος COLUMBIA DG 6546 / CG 2065. Στο μπουζούκι ο συνθέτης άγνωστος αυρός που παίζει μπαγλαμά και στην κιθάρα ο Κώστας Καρίπης.Ο ρυθμός είναι 9/4 Νέος Ζειμπέκικος και ο δρόμος Φυσικό Μινόρεlocal_librarypageview
95
 Η φυλακή είναι σχολείο  (132.24 Kbps) 96Άλλος Καλλιτέχνης4:11Κωστής (Μπέζος)193122/02/2016 13:13:24Πεντακάθαρο 78-αρι.Του Δ. Σκόττι. Δίσκος Orthophonic S-613.local_librarypageview
96
 Παραπονιάρα  (160 Kbps) 97Σκαρβέλης Κ.3:08Κάβουρας Γ.193622/02/2016 15:54:21Πεντακάθαρο 78άρι. Στο μπουζούκι ο Περιστέρης (που έχει και τη διεύθυνση της ορχήστρας), στην κιθάρα ο συνθέτης. Δίσκος Parlophone B-21876 / Go-2541-1.local_librarypageview
97
 Αράπ ζεϊμπέκικο  (128 Kbps) 98Βαμβακάρης Μ.3:19ΟΡΓΑΝΙΚΑ193222/02/2016 16:24:03Η δεύτερη εμπορική ηχογράφηση του Μάρκου στην PARLOPHONE. Στην κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης που την χρησιμοποιεί και ως κρουστό. Σύμφωνα με τον Π. Κουνάδη, ηχογραφήθηκε στην Αθήνα το 1933. Δίσκος Parlophone/B-21654-II/101278 I-A). Στην άλλη όψη του δίσκου το: "Καραντουζένι".
98
 Καραντουζένι  (192 Kbps) 99Βαμβακάρης Μ.3:20Βαμβακάρης Μ.193222/02/2016 16:24:12Πιο καθαρό. Ιστορικό κομμάτι. Η πρώτη ηχογράφηση του Μάρκου μετά από έντονη παρότρυνση του Σπύρου Περιστέρη (από την PARLOPHONE). Ήταν ο πρώτος δίσκος που κυκλοφόρησε και η πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Από την άλλη πλευρά υπήρχε το Αράπ Ζειμπέκικο . Καμηλιέρικο Ζεϊμπέκικο. Στην κιθάρα που χρησιμοποιείται και ως κρουστό ο Σπύρος Περιστέρης. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-21654 / 101277local_librarypageview
99
 Εφουμέρναμε ένα βράδυ  (183.45 Kbps) 100Βαμβακάρης Μ.3:09Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:27:26Πεντακάθαρο 78-αρι. «Εφουμέρναμ' ένα βράδυ αργιλέ σπαχάνη μαύρη...» Ο τίτλος στην ετικέτα γράφει "Εφουμάραμ΄ένα βράδυ". Δίσκος 78 στρ. Columbia/DG-326/WG-511. Μπουζούκι Μ. Βαμβακάρης, κιθάρα Σπ. Περιστέρης Η ετικέτα του δίσκου αναφέρει ορχήστρα με μπουζούκι και κιθάρα,παρ’ολ’αυτά υπάρχει η προσθηκη ενός τζουρά που παιζει ανοιχτά, πιθανόν από το Στράτο Παγιουμτζή. Το τραγούδι έχει καταγραφεί από τον Ηλία Πετρόπουλο και την Αγγελική Κάιλ με τον τίτλο ‘Μπλόκος’ (Π. Κουνάδης Μάρκος Βαμβακάρης 1905-1972 Εγω μάγκας γεννηθηκα και μάγκας θα πεθάνω). Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317local_librarypageview
100
 Η κολπατζού  (192 Kbps) 101Βαμβακάρης Μ.3:08Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:27:37Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-21750 / 101470local_librarypageview
101
 Θέλω μαστούρης να γινώ  (160 Kbps) 102Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:27:44Δίσκος Parlophone B-21750.local_librarypageview
102
 Μόρτισσα χασικλού  (192 Kbps) 103Βαμβακάρης Μ.3:17Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:27:53Μπουζούκι Μάρκος Βαμβακάρης, κιθάρα Σπ. Περιστέρης μπαγλαμάς Γ. Μπάτης, και κομπολόι με ποτήρι. Δίσκοs.Columbia DG473local_librarypageview
103
 Ο δερβίσης  (128 Kbps) 104Βαμβακάρης Μ.3:19Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:28:18Πιο καθαρό. Από τις ελάχιστες ηχογραφήσεις της φωνής του Κ. Σκαρβέλη, όπου στο τρίτο τετράστιχο τραγουδά τον τελευταίο στίχο ενώ μετά ακούγεται να λέει ¨γεια σου Συριανάκι¨. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1674 / GO-1878. Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317local_librarypageview
104
 Ο Μάρκος ο Συριανός  (128 Kbps) 105Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:28:42Ηχογραφήθηκε στην HMV μαζί με το "Όταν πίνω τουμπεκάκι". Στον μπαγλαμά ο Γ. Μπάτης. Δίσκος HMV AO 2065/ΟΤ-1350. Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317&start=14local_librarypageview
105
 Ο μαστούρας (Σαν μαστουριάσω και γινώ)  (128 Kbps) 106Βαμβακάρης Μ.3:18Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:29:02Με σωστές στροφές. Πρόκειται για τη δεύτερη δισκογραφική δουλεια του Μάρκου στην Columbia με τον Μαστούρα στη μια μεριά και τη Μόρτισσα χασικλού στην άλλη. Μπουζούκι Μάρκος Βαμβακάρης, κιθάρα Σπ. Περιστέρης, μπαγλαμάς Γ. Μπάτης, ακούγεται και κομπολόι με ποτήρι που κρατάει το ρυθμό. (Π.Κουνάδης, Μάρκος Βαμβακάρης 1905-1972 Εγω μάγκας γεννήθηκα και μάγκας θα πεθάνω). Σημειωτέον δε ότι ο ρυθμός του κομπολογιού - ποτηριού είναι ... τσιφτετέλι!!! (ώστε να "γεμίσει" ο ήχος του χασάπικου. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG 0473 / WG- 698local_librarypageview
106
 Όταν Πίνω, Τουμπεκάκι ( Όταν Πλύνω, Τουμπεκάκι )  (192 Kbps) 107Βαμβακάρης Μ.3:22Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:29:58Πιο καθαρό. Παίζουν δύο μπαγλαμάδες (Μάρκος και Μπάτης). Δίσκος HMV AO-2065/ΟΤ-1338. Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317&start=14local_librarypageview
107
 Ο χαρμάνης  (192 Kbps) 108Βαμβακάρης Μ.3:08Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:30:19Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1674 / GO-1877. Το πρώτο τραγούδι του Μάρκου στην ODEON. Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5317local_librarypageview
108
 Τα μάτια σου τα αράπικα  (212.96 Kbps) 109Βαμβακάρης Μ.3:26Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:31:28Ζεϊμπέκικος (απτάλικος). Μπαγλαμά παίζει ο Μπάτης. Δίσκος HMV AO2086-150859/OT1349 ΙΔ, Αθήνα 1933.local_librarypageview
109
 Ώρες με θρέφει ο λουλάς  (192 Kbps) 110Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.193322/02/2016 16:31:37Μπουζούκι παίζει ο Μάρκος, μπαγλαμά ο Μπάτης και κιθάρα ο Σκαρβέλης. Δίσκος HMV AO 2086.local_librarypageview
110
 Αλάνα Πειραιώτισσα  (128 Kbps) 111Βαμβακάρης Μ.3:20Βαμβακάρης Μ.193422/02/2016 16:32:10Δίσκος HMV AO 2234. Στο μπουζούκι ο Μάρκος, κιθάρα ο Σκαρβέλης και μπαγλαμά ο Μπάτης.local_librarypageview
111
 Αλανιάρης  (128 Kbps) 112Βαμβακάρης Μ.3:23Βαμβακάρης Μ.193422/02/2016 16:32:18Στο μπουζούκι ο Μάρκος, στη κιθάρα ο Σκαρβέλης και ζίλια παίζει η Μαρίτσα Πανδρά. Δίσκος Columbia DG 6049.local_librarypageview
112
 Η κλωστηρού  (320 Kbps) 113Βαμβακάρης Μ.3:26Βαμβακάρης Μ.193422/02/2016 16:33:22Δίσκος Columbia DG 2062 και DG 2115.local_librarypageview
113
 Κάποτε ήμουνα κι εγώ  (160 Kbps) 114Βαμβακάρης Μ.3:22Βαμβακάρης Μ.193422/02/2016 16:34:51Δίσκος HMV AO 2185 του 1934.local_librarypageview
114
 Ο αραμπατζής  (128 Kbps) 115Βαμβακάρης Μ.3:19Βαμβακάρης Μ.193422/02/2016 16:36:15Ορχήστρα με μπουζούκι (Μάρκος), κιθάρα (Σκαρβέλης) και μπαγλαμά (Μπάτης). Δίσκος HMV AO-2234. local_librarypageview
115
 Ο ισοβίτης  (320 Kbps) 116Βαμβακάρης Μ.3:21Βαμβακάρης Μ.193422/02/2016 16:36:47Δίσκος COLUMBIA DG 6148local_librarypageview
116
 Ο συνάχης  (192 Kbps) 117Βαμβακάρης Μ.3:30Βαμβακάρης Μ.193422/02/2016 16:36:55Η λέξη "συνάχης" (από το συναχώνομαι, συναχωμένος) σημαίνει στην προκειμένη θυμωμένος, μουτρωμένος ή τσαντισμένος. H λέξη "μπουλασιλίκι" έχει τούρκικες ρίζες και σημαίνει αντίστοιχα θυμός. Ερμηνεία & μπουζούκι απ' τον Μάρκο Βαμβακάρη. Δίσκος HMV AO 2185 (OGA - 50).local_librarypageview
117
 Ο χασάπης  (128 Kbps) 118Βαμβακάρης Μ.3:03Βαμβακάρης Μ.193422/02/2016 16:37:01Με κανονική εισαγωγή. Δίσκος Columbia / DG-2063 και DG-2115. Στο μπουζούκι ο Μάρκος και κιθάρα ο Σκαρβέλης.local_librarypageview
118
 Όταν με βλέπεις και περνώ  (128 Kbps) 119Βαμβακάρης Μ.3:20Βαμβακάρης Μ.193422/02/2016 16:37:56Πιο καθαρό. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-2121 / OT-1604local_librarypageview
119
 Πρέπει να ξέρεις μηχανή  (192 Kbps) 120Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.193422/02/2016 16:38:16Δίσκος Columbia DG 6049.local_librarypageview
120
 Αντιλαλούν οι φυλακές  (128 Kbps) 121Βαμβακάρης Μ.3:06Βαμβακάρης Μ.193622/02/2016 16:39:41Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-1918 / GO-2403. Από τους αριθμούς μήτρας φαίνεται να ηχογραφήθηκε στις αρχές του 1936.local_librarypageview
121
 Η γυναίκα μου ζηλεύει  (192 Kbps) 122Βαμβακάρης Μ.3:24Βαμβακάρης Μ.193522/02/2016 16:39:48Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6148 / CG-1282. ...μες στο σπιτικό της ρεύει (κατά Κουνάδη).
122
 Καν' τονε Σταύρο, καν' τονε  (192 Kbps) 123Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.193522/02/2016 16:39:54Μπουζούκι παίζει ο Μάρκος, κιθάρα ο Σκαρβέλης και μπαγλαμά ο Μπάτης. Δίσκος Parlophone B-21844local_librarypageview
123
 Κορόιδο  (192 Kbps) 124Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.193522/02/2016 16:40:17Δίσκος Odeon GA 1851.local_librarypageview
124
 Ο Μάρκος μαθητής  (192 Kbps) 125Βαμβακάρης Μ.3:29Βαμβακάρης Μ.193522/02/2016 16:42:04Ορχήστρα με μπουζούκι, κιθάρα και κομπολόι με ποτήρι. Στην άλλη όψη το ''Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί'' με τον ίδιο. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1887 / GO-2307local_librarypageview
125
 Φραγκοσυριανή  (128 Kbps) 126Βαμβακάρης Μ.3:11Βαμβακάρης Μ.193522/02/2016 16:42:21Δίσκος HMV AO-2280. Στο μπουζούκι ο Μάρκος και κιθάρα ο Καρίπης. Το 1935 ο Μάρκος επισκέφτηκε τη Σύρο για πρώτη φορά από το 1917 μαζί με το Γιώργο Μπάτη, τον αδελφό του τον Αργύρη και το Γιώργο Ροβερτάκη. Ο Μάρκος Βαμβακάρης όπως αφηγείται ο ίδιος όταν έπαιζε κοιτούσε μόνο το μπουζούκι, πώς να αποδώσει καλύτερα την μελωδία. Ένα βραδάκι καθώς έπαιζαν στην παραλία, ο Μάρκος σήκωσε το βλέμμα και την είδε για πρώτη και τελευταία φορά. Δεν είναι σίγουρο ότι ήταν φραγκοσυριανή δηλαδή Καθολική ως προς το χριστιανικό δόγμα, ούτε εκείνη έμαθε ποτέ ότι το τραγούδι γράφτηκε για εκείνη. Το ίδιο βράδυ έγραψε την πρώτη στροφή. Όταν ο Μάρκος επέστρεψε στον Πειραιά δημιούργησε το τραγούδι (προφανώς έχοντας ξεχάσει την κοπέλα) αλλά υμνώντας και διαφημίζοντας τα χωριά και τις παραλίες του πολυαγαπημένου του νησιού σε αντίθεση με το τραγούδι "Σύρος" όπου γίνεται αναφορά μόνο στον οικισμό της Άνω Σύρου. Το όνομα "Σύρος" προέρχεται από το Φοινικικό Σούρ ή Σύρ που σημαίνει βράχος και δεν είναι δύσκολο να υποθέσουμε τί επικαλείται όταν στο τέλος λέει το "γειά σου βράχο". Ακούγεται και σχετική προσφώνηση της Ρίτας Αμπατζή, που την ίδια ημέρα ηχογραφούσε τα "χανουμάκια" του Καρίπη. Tα "χανουμάκια" με αριθμό μήτρας OGA-287 πρέπει να ηχογραφήθηκαν μετά από μερικές μέρες. Αντίθετα η Ρίτα ηχογράφησε τα τρία προηγούμενα τραγούδια: Το πασούμι OGA-233, Μπάλος OGA-234 και Πότε θε νάρθει ο καιρός OGA-235. ,local_librarypageview
126
 Γέρασες και πια δε σ' αγαπώ  (192 Kbps) 127Βαμβακάρης Μ.3:10Βαμβακάρης Μ.
Παγιουμτζής Σ.
193622/02/2016 16:43:41Δίσκος ODEON GA 1979.local_librarypageview
127
 Καραβοτσακίσματα  (128 Kbps) 128Βαμβακάρης Μ.3:12Βαμβακάρης Μ.
Παγιουμτζής Σ.
193622/02/2016 16:43:55Δίσκος PARLOPHONE B.21883 (Gο 2571). Μπουζούκια : Μάρκος Βαμβακάρης (''Κόντρα-μπάσο'' ,''Φράγκος'') & Σπυρος Περιστέρης ,και στη κιθάρα : Κώστας Σκαρβέλης (''Παστουρμάς'').local_librarypageview
128
 Σκύλα μ' έκανες και λειώνω  (128 Kbps) 129Βαμβακάρης Μ.3:25Βαμβακάρης Μ.193622/02/2016 16:46:02Ο Στράτος προσφωνεί τον συνθέτη. Δίσκος Odeon GA 1947.local_librarypageview
129
 Τώρα την καλοκαιριά μικρό μου  (192 Kbps) 130Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.193622/02/2016 16:49:08Ολόκληρο και καθαρό. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-21869 / GO-2505
130
 Μαρόκο  (192 Kbps) 131Βαμβακάρης Μ.3:03Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194022/02/2016 16:51:26Φέρεται στο όνομα του Γιάννη Διαμαντόπουλου, αγνώστων δυστυχώς στοιχείων (αν και εμφανίζεται συχνά στη δισκογραφία). Στίχοι του Γιώργου Πετροπουλέα (Πολιανίτη). Δίσκος ODEON GA 7286 (Go 3522) ,σε ενορχηστρωση : Σπυρου Περιστερη.local_librarypageview
131
 Νόστιμο τρελό μικρό μου  (192 Kbps) 132Βαμβακάρης Μ.3:01Βαμβακάρης Μ.193822/02/2016 16:57:35Δίσκος Odeon GA 7086. εναλλακτικά για εύρεση Νόστιμο τρελλό μικρό μου (Μαγικό μελαχροινό)local_librarypageview
132
 Δεν παύει πια το στόμα σου  (160 Kbps) 133Βαμβακάρης Μ.3:12Κορίνα Σαλονικιά
Βαμβακάρης Μ.
193722/02/2016 16:59:54Ερμηνεύει η Κορίνα η Θεσσαλονικιά. Δίσκος ODEON GA-7023.
133
 Ο Μάρκος πολυτεχνίτης  (128 Kbps) 134Βαμβακάρης Μ.3:08Βαμβακάρης Μ.
Καρύβαλη Σ.
193622/02/2016 17:02:04Αυτοβιογραφικό τραγούδι που φωτογραφίζει το Μάρκο ως δημιουργό του, στα ονόματα Σ. Περιστέρη και Μ. Μάτσα. Ο δίσκος σαν δημιουργούς γράφει Περιστέρης Σ - Βαμβακάρης Μ. Συνήθως, όταν υπάρχουν δυο ονόματα, το πρώτο αναφέρει τον στιχουργό και το δεύτερο τον συνθέτη (εκτός αν είναι συνδημιουργοί στη σύνθεση). Δίσκος Odeon GA 7005 / GO-2638.Πιθανή ημερομηνία ηχογράφησης τέλη του 1936local_librarypageview
134
 Πάλι μου κάνεις τον βαρύ  (128 Kbps) 135Καρίπης Κ.3:17Εσκενάζυ Ρ.193607/03/2017 17:17:15Συνδημιουργία Κ. Μακρή - Κ. Καρίπη. Δίσκος COLUMBIA DG-6232. κιθάρα Στέλιος Χρυσίνης. Στην αρχή ο Στελλάκης λέει "Γεια σου Χρυσίνη με το μπουζούκι σου"!
135

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'Smoking' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=30

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: Smoking

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"