επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "MINE" και δημιουργήθηκε από τον/την Smoking στις 14 Φεβρουαρίου 2016.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Είμ' ερωτευμένος με τα μάτια σου  (128 Kbps) 1Βέλλας Ι.3:10Στίνη Χ.
Γούναρης Ν.
193717/02/2016 17:09:34Σύνθεση του Γιάννη Βέλλα σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη. Ερμηνεύει η Χρυσούλα Στίνη. Συνοδεύει η ορχήστρα "Μποέμ" του Ιωάννη Βέλλα και του Κ. Σεϊτανίδη. Δίσκος His Master's Voice Ελλάδος / AO-2412 / 0GA-593. [Αναζήτηση: είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου, για τα δυο σου μάτια)
1
 Κοχλαράκιας (Ο πρεζάκιας)  (192 Kbps) 2Βιτάλης Γ.3:06Μεσολογγίτης Β.193517/02/2016 17:14:54Ερμηνεύει ο Β. Μεσολογγίτης. Σύνθεση του Γ. Βιτάλη σε στίχους Β. Μεσολογγίτη. Στην άλλη όψη το "Παραπονιάρης νταβατζής" του Περιστέρη με τον ίδιον. Δίσκος Parlophone B 21840.local_librarypageview
2
 Στρίβε λόγια (Πάψε να μου κάνεις πια την πάπια)  (128 Kbps) 3Δημητριάδης Τ.4:07Άλλος Καλλιτέχνης193117/02/2016 18:25:19Πεντακάθαρο 78-αρι.Συνθέτης : Τέντης, Στιχουργός : Νοταράκη, Κιθάρα-τραγούδι : Γεώργιος Καρράς(σόλο κιθαρα Κωστής Μπέζος ?). Δίσκος VICTOR VI 58084.local_librarypageview
3
 Για να ξέρεις αλανιάρη  (128 Kbps) 4Καμβύσης Γ.3:17Εσκενάζυ Ρ.193618/02/2016 13:55:45Δίσκος HMV AO-2319local_librarypageview
4
 Η γραμματική του μάγκα  (128 Kbps) 5Καμβύσης Γ.3:52Κυριακός Π.
Καμβύσης Γ.
193218/02/2016 13:59:09Επιθεωρησιακό τραγούδι. Στίχοι: Καμβύσης Γιώργος. Δίσκος ORTHOPHONIC ORS-619 Αμερικής.
5
 Συνέντευξη Ρούκουνα  (40 Kbps) 6Ρούκουνας Κ.30:55Ρούκουνας Κ.20/02/2016 21:27:58Το 1983 περίπου. Ερμηνεύει ''Το κουκλί της Κοκκινιάς'' ,συνοδεία σαντουριού του Αριστείδη Μόσχου και συνεχίζει με συνέντευξη στον Γιώργο Παπαστεφάνου.
6
 Θα χαθώ μικρή μου  (160 Kbps) 7Σκαρβέλης Κ.3:32Κάβουρας Γ.193921/02/2016 12:16:33«Κάθε βράδυ τριγυρίζω μα ποτέ δε σ' αντικρύζω...». Από τις πλέον ενδιαφέρουσες ηχογραφήσεις της εποχής, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι είναι από τα ελάχιστα δείγματα που παρεμβάλλονται οργανικοί αυτοσχεδιασμοί ανάμεσα στις στροφές του τραγουδιού. Μας υπενθυμίζει αυτή η ηχογράφηση ένα καθεστώς που υπήρχε στο πάλκο, όπου η διάρκεια του τραγουδιού δεν περιοριζόταν στα 3 λεπτά, που επέτρεπε ο δίσκος των 78 στροφών. Δίσκος Odeon GA 7215. local_librarypageview
7
 Μάγκας σεβνταλής  (128 Kbps) 8Σκαρβέλης Κ.3:05Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193221/02/2016 12:23:10Για να ακούγεται στο ράδιο. Δίσκος Pathe Γαλλίας / X-80251 / 70516local_librarypageview
8
 Νέος μάγκας  (128 Kbps) 9Σκαρβέλης Κ.3:08Κασιμάτης Ζ.193221/02/2016 12:26:11Δίσκος Parlophone B-21623. για την αναζήτηση: Μάγκας σεβνταλήςlocal_librarypageview
9
 Τσάκα τσούκα σπάστα  (128 Kbps) 10Σκαρβέλης Κ.3:16Κάβουρας Γ.193721/02/2016 12:41:56Να σημειωθεί ότι το σπάσιμο των ποτηριών και των πιάτων εκείνη την εποχή εθεωρείτο αφορμή για άγριους καυγάδες. Ενδιαφέρουσα η προσφώνηση «Γεια σου Κάβουρα από τη Δραπετσώνα" από τον Κώστα Ρούκουνα που την ίδια μέρα ηχογραφούσε το "Μη μου λες πως δε με θέλεις". Δίσκος Parlophone B-21921 / Go-2760. [Μην παραπονιέσαι]local_librarypageview
10
 Γεροντόμαγκα δερβίση  (128 Kbps) 11Γενίτσαρης Μ.3:02Γενίτσαρης Μ.....21/02/2016 16:45:06Πιθανόν σύνθεση του Γενίτσαρη.local_librarypageview
11
 Είχα δέκα τάλιρα  (96 Kbps) 12Βαμβακάρης Μ.1:07Βαμβακάρης Μ.197024/02/2016 14:19:31Απ' το ηχητικό ντοκουμέντο του 70'
12
 Μεσ' στου Συγγρού τη φυλακή  (160 Kbps) 13ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:08Παπαγκίκα Μ.192607/03/2017 17:04:58Ζεϊμπέκικο παραδοσιακό. Νέα Υόρκη 1926. Μαρίκα Παπαγκίκα με βιολί,τσέλο και τσέμπαλο.Victor Αμερικής VI-68790.local_librarypageview
13
 Ομολογίες  (256 Kbps) 14Άλλος Καλλιτέχνης2:58Γαδ Πωλ
Σαβαρής Γ.
192824/01/2018 14:51:28Με τον Πωλ και τον Σαβαρή. Δίσκος Columbia Αγγλίας 8226. Συνθέτης Β.Βερμίσογλου
14
 Νέο μάγκικο (Μάγκικο τα δυο σου μάτια)  (128 Kbps) 15Άλλος Καλλιτέχνης3:19Σωφρονίου Β.192924/01/2018 14:54:31Συνθετης:Κακουδακης Β. Δίσκος Polydor Γερμανίας / V-50513 / 1184 BF
15
 Είμαι όμως μάγκας  (128 Kbps) 16Άλλος Καλλιτέχνης3:03Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192924/01/2018 14:55:13Σύνθεση του Ευ. Δεληγιάννη (HMV AO-340/1929)
16
 Μαρικάκι  (128 Kbps) 17Ασίκης Γ.3:14Ρούκουνας Κ.193124/01/2018 19:41:35Του Α.Παπαδόπουλου (ψευδώνυμο του Ασίκη). Δίσκος COLUMBIA DG- 150local_librarypageview
17
 Καλέ μάνα δε μπορώ  (202.66 Kbps) 18Άλλος Καλλιτέχνης3:15Άλλος Καλλιτέχνης193124/01/2018 19:43:15Ερμηνεύει ο Ι.Σπαχάνης. Στο μπουζούκι ο Θανάσης Μανέτας. Δίσκος Columbia DG 0147, Αρ. Μήτρας WG- 234. http://www.rembetiko.gr/forums/archive/index.php/t-16748.html Ο εγγονός του γράφει ''Το όνομα του παππού μου ήταν πράγματι Θανάσης''.
18
 Το λεξικό των ονομάτων  (128 Kbps) 19Άλλος Καλλιτέχνης4:18Δημητριάδης Τ.193224/01/2018 19:45:29Στο δίσκο (RCA 38-3021) αναφέρεται ως συνθέτης ο Κ. Καπετανάκης. Δεν είμαι βέβαιος αν αυτό είναι σωστό αφού οι ανατυπώσεις της RCA στην αναγραφή των στοιχείων παρουσιάζουν προβλήματα και ίσως προήλθε κάποιο μπέρδεμα από το τραγούδι "Το λεξικό του μάγκα" όπου δημιουργός είναι ο Καπετανάκης. Δίσκος Orthophonic Αμερικής / S-616 / 71241
19
 Το κουτσαβάκι  (160 Kbps) 20Άλλος Καλλιτέχνης3:16Κασιμάτης Ζ.193324/01/2018 19:54:19Στο χαβά του "Μανταλιώ και Μανταλένα" ή του "Μυστήριο ζεμπέκικο". Κιθάρες: Περιστέρης-Σκαρβέλης. Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21671 / 101324 και ανατύπωση Columbia Αμερικής G-7071-F / 131106local_librarypageview
20
 Διπλόχορδο τσιφτετέλι  (192 Kbps) 21Άλλος Καλλιτέχνης3:12ΟΡΓΑΝΙΚΑ193324/01/2018 19:58:44Το μαγικο βιολι του ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΤΣΗ η ΟΓΔΟΝΤΑΚΗ σε ενα διπλοχορδο. Με επιφύλαξη, διότι στη δισκογραφία του Ογδοντάκη δεν υπάρχει ηχογραφημένο σόλο τσιφτετέλι. Στην εκ περάτων δισκογραφία υπάρχει πάντως "Διπλόχορδο τσιφτετέλι" ως σύνθεση του Μ. Μάτσα σε δίσκο PARLOPHONE με αρ. μήτρας 101444 το 1933 με αγνώστους εκτελεστές. Στην ανατύπωση της Decca 31033 με αρ. μήτρας 101444 δίπλα στο τίτλο αναγράφεται το όνομα Τσάμας (δηλαδή Μάτσας), πάλι όμως δεν αναφέρονται οι εκτελέστες. Στο διπλοχορδο παιξιμο αλλαζαν κουρδισμα και συχνα βαζαν τις δυο πρωτες χορδες του βιολιου στην ιδια θεση του πανω καβαλαρη...Δισκος PARLOPHONE B.74094-I Τελικά δεν είναι ο PARLOPHONE B.74094-I, αλλά κάποια μεταγενέστερη εκτέλεση.
21
 Γεντί-Κουλέ  (96 Kbps) 22Ιωαννίδης Σ (Ψυριώτης Σ).3:12Παπασιδέρης Γ.193424/01/2018 19:59:26Στίχοι : Αιμίλιος Σαββίδης (''Σαβαίμ'', ''Βοσπορινός''). Δίσκοι στην HMV AO 2197 (ΟGA- 103) , και στην Orthophonic ‎ (S-349 ).
22
 Η Συριανή  (128 Kbps) 23Άλλος Καλλιτέχνης3:07Αμπατζή Ρ.193424/01/2018 20:00:34Του Ν. Κλαπή. Δίσκος HMV,AO-2167local_librarypageview
23
 Ταξίμι ραστ  (128 Kbps) 24Άλλος Καλλιτέχνης3:15ΟΡΓΑΝΙΚΑ193424/01/2018 20:02:21Στο κανονάκι ο Λάμπρος Σαββαϊδης. Δίσκος HMV AO-2220
24
 Μες του Νικήτα τον τεκέ  (192 Kbps) 25Άλλος Καλλιτέχνης3:08Παπασιδέρης Γ.193424/01/2018 20:05:08Για να ακούγεται στο ράδιο. Ηχογραφήθηκε δοκιμαστικά το 1934, αλλά δε βγήκε ποτέ σε δίσκο. Κάποιοι λένε ότι πρόκειται για τραγούδι του Γιάννη Δραγάτση σε στίχους του Νίκου Μάθεση.local_librarypageview
25
 Ντερμπεντέρισσα  (192 Kbps) 26Άλλος Καλλιτέχνης3:13Μηττάκη Γ.193524/01/2018 20:06:53Σύνθεση Μανώλη Θεοδώρου (αγνώστων λοιπών στοιχείων) και στίχοι Μίνωα Τσάμα (Μάτσα). Δίσκος Odeon GA 1900 (Gο-2336).
26
 Το Γουέστ  (192 Kbps) 27Άλλος Καλλιτέχνης3:47Άλλος Καλλιτέχνης
Πιπεράκης (Χαρίλαος Κρητικός)
193524/01/2018 20:08:50ΤΟ ΤΟ(Ο)Υ(Ε)ΣΤ.Τραγουδούν οι Επαμεινώνδας Ασημακόπουλος-λαούτο και Χαρίλαος Κρητικός-λύρα(ο Κρητικός τραγουδά στις τρεις τελευταίες στροφές και μόνο αυτόν καταγράφει ο Μανιάτης). Τον Ασημακόπουλο, ο Μανιάτης τον καταγράφει σε μια προγενέστερη εκτέλεση με στοιχεία ΄΄ΤΟ ΓΟΥΕΣΤ΄΄ GRC-535 στο όνομα του Σπύρου Στάμου, που παραπέμπουν στη δεκαετία του ΄20. Την δεκαετία του ΄40 το τραγούδησε κι ο Melkon με τον τίτλο «ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ-ΒΟΣΤΟΝ-Ν.ΥΟΡΚΗ». Βαλέο = Vallejo-California, Λοντάι = Lodi-California, Σακραμέντο = Sacramento-California, Σολέκι=Salt Lake City-Utah, Μπιούτι=Butte-Montana, Φρίσκο=San Francisco, τσέκι*=check-επιταγή-μεταφορικά τα πολλά χρήματα, σέντζι=cent, Σάουθ=South, μεταφορικά η Φλόριντα, στην οποία είχαν εγκατασταθεί Έλληνες σφουγγαράδες. (Στοιχεία για τις λέξεις: σελίδες από www.google.gr *Αλλού μεταφράζεται ως τσέντζι = chance = ευκαιρία). Ηχογράφηση στο Σικάγο, στις 29 Μαΐου του ΄35. Columbia 56355-F (12΄΄).
27
 Ταταυλιανό Χασάπικο  (128 Kbps) 28Άλλος Καλλιτέχνης3:02ΟΡΓΑΝΙΚΑ193524/01/2018 20:11:53Λαϊκή ορχήστρα. Φέρεται ως σύνθεση του Μιχάλη Τρίμμη που παίζει αρμόνικα. κιθαρα :Κ.Σκαρβελης (Η μελωδία φαίνεται να είναι η ίδια με το "Χασάπικο Λατέρνα") Δίσκος ODEON GA-1872. Δεν είναι ο δίσκος ODEON GA-1872
28
 Του ψαρά ο γιος  (56 Kbps) 29Άλλος Καλλιτέχνης3:18Εσκενάζυ Ρ.193824/01/2018 20:20:31Tου Δ.Γεωργιάδη (Ρόζα ;). Αθήνα Μάρτιος 1938. Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6374 / CG-1719. Και Columbia Αγγλίας DC-357.local_librarypageview
29
 Δεν σε θέλω, δεν σε θέλω  (128 Kbps) 30Άλλος Καλλιτέχνης3:09Κάβουρας Γ.193924/01/2018 21:26:19Σύνθεση του Λεωνίδα Παγγαλή και στίχοι του Γιώργου Κάβουρα. Δίσκος Parlophone B-74003.local_librarypageview
30
 Μη με παιδεύεις άδικα  (192 Kbps) 31Άλλος Καλλιτέχνης3:06Καρύβαλη Σ.193924/01/2018 21:31:25Σύνθεση Παντελής Καρύβαλης ,σύζυγος της Σοφίας. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-7160.
31
 Τζιτζιφιώτισσα  (192 Kbps) 32Άλλος Καλλιτέχνης3:16Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
193924/01/2018 21:34:02Όσο και να ξεγελά η ηχογράφηση, δεν πρόκειται για τους Δελιά-Στράτο, παρά για τους Νίκο Θεοδοσίου και Γιάννη Σκλάμη. Υπάρχει διαφωνία για το αν η σύνθεση ανήκει στον πρώτο ή τον Ε. Γρύπαρη. Παρομοίως και για το μπουζούκι (Θεοδοσίου ή Τσιτσάνης). Δίσκος Odeon GA-7190 / GO-3235
32
 Η γυναίκα μου γκρινιάζει  (128 Kbps) 33Ατραΐδης Δ.3:22Εσκενάζυ Ρ.193425/01/2018 11:15:40Δίσκος HMV AO-2168.
33
 Agir Aidin-Zeybek Havasi  (192 Kbps) 34ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:41ΟΡΓΑΝΙΚΑ193926/01/2018 11:45:09(Έμαθα πως είσαι μάγκας...) Στο κλαρίνο ο Κώστας Γκαντίνης, ο οποίος γεννήθηκε μεταξύ 1885 και 1890 στα Σιάτιστα της Δυτικής Μακεδονίας. Μετανάστευσε στην Αμερική το 1915. Το 1923 εντοπίζουμε πιθανώς το πρώτο του δίσκο με τα δημοτικά «Λιούλιος και Μανουσάκι» και «Βαστάτε Τούρκοι τ' άλογα» με τραγουδιστή τον Σωτήρη Στασινόπουλο. Ηχογράφησε γύρω στους 300 δίσκους με τραγούδια και σόλο οργανικά κομμάτια, σ' όλες σχεδόν τις Αμερικάνικες εταιρίες της εποχής. Έπαιζε έξι διαφορετικά κλαρίνα με απαράμιλλη δεξιοτεχνία. Το ρεπερτόριό του περιελάμβανε δημοτικά, σμυρναίικα, αλλά και τραγούδια της εποχής του. Ήταν επίσης γνωστός σαν «Τσάρλυ ο Μακεδόνας». Στην Ελλάδα δεν ηχογράφησε. Πέθανε στην Αστόρια της Νέας Υόρκης στις 6 Ιουνίου του 1987. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη στις 27 Δεκεμβρίου του '39. Απ΄την άλλη το "Karsi Yaka Souk Suqu" (BS 046131-1). Δίσκοι Victor Αμ VI-26031 / BS-46130 και Rca Victor Αμ 26-2014 / BS-46130
34
 Αν είσαι μάγκας  (128 Kbps) 35Βαμβακάρης Μ.3:17Παγανά Α. (Πολίτισσα)
Πανδρά Μ.
193429/01/2018 18:30:39Είναι η 2η εκτέλεση. Ερμηνεύουν οι Άννα Παγανά "Πολίτισσα" (πρώτη γυναίκα του Κ. Ρούκουνα που πέθανε αρκετά νέα) και η Μαρίτσα Πανδρά. Βιολί ο Γιάννης Τσομπανέλλης (''Σεβντίκιαλης'') και κιθάρα ο Κώστας Σκαρβέλης (''Παστουρμάς''). Δίσκος Columbia DG 6057 (CG-1105).local_librarypageview
35
 Οι νταήδες  (128 Kbps) 36Βέζος Σ.3:14Βέζος Σ.
Κασιμάτης Ζ.
Άλλος Καλλιτέχνης
193230/01/2018 00:19:59Συνοδεύει ο Γεωργίου. Σύμφωνα με τον Μανιάτη, στο δίσκο αναγράφεται ο χαρακτηρισμός "χασικλίδικο". Ηχογραφήθηκε στις 01/10/1932. Δίσκος ODEON GA 1596.local_librarypageview
36
 Ο φθισικός  (128 Kbps) 37Γαβαλάς Σ.3:07Ρούκουνας Κ.193330/01/2018 00:32:47Απο την ίδια ηχογράφηση βγήκαν ταυτόχρονα οι δίσκοι Parlophone Ελλάδος / B-21692 / 101309 και Columbia Αμερικής / G-7079-F / 131185. Εδώ απο άπαιχτο αμερικάνικο δίσκο, που γράφει λανθασμένα (όπως και ο Μανιάτης), ότι τραγουδά ο Κασιμάτης. Επομένως να μη ψάχνουμε για εκτέλεση Κασιμάτη, δεν υπάρχει.
37
 Μεθυσμένος  (192 Kbps) 38Δραγάτσης (Ογδοντάκης) Ι.3:10Ρούκουνας Κ.193130/01/2018 11:04:00Πιο καθαρό. Ορχήστρα με βιολί (Γ. Δραγάτσης), ούτι, κιθάρα και ζίλια. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1597 / GO-1748local_librarypageview
38
 Ποιό είν' το γιατρικό  (192 Kbps) 39Ζάττας Δ.4:04Άλλος Καλλιτέχνης
Ιωαννίδης Ι.
192830/01/2018 11:33:30Επιθεωρησιακό τραγούδι (στις Η.Π.Α.) του Δημοσθένη Ζάττα. Τραγουδά η Βρυσούλα Παντοπούλου και 2η φωνή κάνει στο ρεφραίν ο Γιαννάκης Ιωαννίδης. Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί ύμνο στο κρασί, την περίοδο της ποταπαγόρευσης στην Αμερική. Ηχογραφηθηκε τον Ιανουάριο του '28 στη Νέα Υόρκη. Δίσκος COLUMBIA CO-56095F Αμερικής και 11675 Αγγλίας.
39
 Παληά στρατώνα  (128 Kbps) 40Ζάττας Δ.4:02Ιωαννίδης Ι.
Κουρούκλη Λ.
Καρνέρη Μ.
192930/01/2018 11:42:16Επιθεωρησιακό τραγούδι των Ζάττα Δημοσθένη και Ορφέα Καραβία. Ερμηνεύουν ο Γιαννάκης Ιωαννίδης η Λίζα Κουρούκλη και η Μάκη Καρνέρη. Δίσκος Columbia USA, 30 εκατοστών, 56171-F, ηχογραφημένος τον Μάιο του 1929 στη Νέα Υόρκη.
40
 Το Χασίσι  (128 Kbps) 41Ζάττας Δ.2:47Μηλιάρης.
Σαβαρής Γ.
192930/01/2018 11:44:47Σύνθεση Δημ.Ζάττα. Τραγουδούν Λουσιέν Μηλιάρης και Γιώργος Σαβαρής. Δίσκος Columbia 8314.local_librarypageview
41
 Ο διοργανωτής των μπεκρήδων  (192 Kbps) 42Ιωαννίδης Σ (Ψυριώτης Σ).3:24Κυριακός Π.
Καμβύσης Γ.
193330/01/2018 23:25:49Σύνθεση Σώσος Ιωαννίδης, στίχοι Γιώργος Καμβύσης. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG 0360 / WG-600
42
 Η αμαρτωλή  (192 Kbps) 43Καλούμενος Σ.4:13Καλούμενος Σ.193130/01/2018 23:35:33Παίζει η ορχήστρα του Αντώνη Σακελλαρίου. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, Νοέμβριος του 1931. Μακάμι ουζάλ (ήχος πλάγιος του δευτέρου) σε ρυθμό καλαματιανό με μέτρο 7 χρόνων. Δίσκος COLUMBIA CO-56279F Αμερικής.
43
 Ο τσακατσούκας  (192 Kbps) 44Καμβύσης Γ.3:16Κυριακός Π.193130/01/2018 23:44:39Ο Μανιάτης γράφει για συνθέτη τον Κυριακό. Στον χαβά του ''Ήσουνα ξυπόλητη''. Στην άλλη όψη το ''Η διαθήκη του Μάγκα'' με τον ίδιο. Δίσκος Pathe X 80236
44
 Ντούκου ντούκου  (128 Kbps) 45Κομνηνός Ι.3:08Κυριακός Π.
Ανδρονίκου Μ.
193301/02/2018 14:12:27Κυκλοφόρησε στο όνομα του Ιωάννη Κομνηνού. Μαζί με τον Κυριακό, η Μαρία Ανδρόνικου. Δίσκος HMV AO 2064.
45
 Γκρινιάρα  (128 Kbps) 46Κοντόπουλος Κ.3:07Ρούκουνας Κ.193501/02/2018 14:49:05Συνθέτης: Κ. Κοντόπουλος. Στιχουργός: Γεώργιος Πετροπουλέας (υπό το ψευδώνυμο Πολιανίτης). Τραγουδάει ο Ρούκουνας και όχι ο Νταλγκάς όπως εσφαλμένα ανεγράφη σε ορισμένα cd για αυτή την ηχογράφηση. Δίσκος PARLOPHONE B-21839.local_librarypageview
46
 Χλαπάτσος και Μπισμπίρης  (128 Kbps) 47Μακρής Κ.2:55Περπινιάδης Σ.193401/02/2018 15:41:51Σύνθεση Κώστα Μακρή και στίχοι Κώστα Ρουμελιώτη. Ηχογράφηση του 1934, όπως και η παράλληλη με τη Στέλλα Γαέκου. Δίσκος COLUMBIA DG-6106.local_librarypageview
47
 Ο μυστήριος  (128 Kbps) 48Μαρίνος Τ.3:30Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192903/02/2018 23:07:08Σύνθεση του Τάκη Μαρίνου. Δίσκος Polydor Γε V-50507 / 1230 BFlocal_librarypageview
48
 Ο μουρμούρης  (192 Kbps) 49Μαρίνος Χ.3:06Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193003/02/2018 23:13:26Του Χρ Μαρίνου. Δίσκος HMV AO-605 / BG- 560
49
 Κτηματολόγιο  (27.83 Kbps) 50Μαρτίνο Α.3:06Κυριακός Π.193203/02/2018 23:16:42Επιθεωρησιακό του Άγγελου Μαρτίνο. Το πρόβλημα με την κατάρτιση του κτηματολογίου απασχολεί από εκείνη την εποχή το λαό! Σκάνδαλα με αμφισβητούμενη κυριότητα τεράστιων εκτάσεων γης από επιτήδειους γίνονται αιτία έκφρασης οργής αλλά και ειρωνείας! Δίσκος PATHE X-80232 Γαλλίας.
50
 Μπεκρήδες και κουβέντες  (192 Kbps) 51Μαυρέας Κ.2:53Μαυρέας Κ.192903/02/2018 23:33:55Του Κυριάκου Μαυρέα που το εμηνεύει με τον Μ. Μολότσο. Δίσκος Columbia Αμερικής / 56170-F / W-294061
51
 Ο λουλάς  (128 Kbps) 52Μητσάκης Γ.2:41Δημητριάδης Τ.194604/02/2018 08:55:53Ο Τέτος και η χορωδία του. Δίσκος Standard Αμερικής / F-9012 / 10-391 RIlocal_librarypageview
52
 Αρμενάκι  (160 Kbps) 53Μοντανάρης Ι.3:09Άλλος Καλλιτέχνης193605/02/2018 20:11:05Φωνή: Νίκη Καλαϊτζοπούλου. Είναι διαφορετικό «Αρμενάκι» από αυτό που υπάρχει στα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ με την Παπαγκίκα. Δίσκος Parlophone B-21838.local_librarypageview
53
 Με κάποια στα Πετράλωνα  (160 Kbps) 54Μοντανάρης Ι.3:15Περπινιάδης Σ.193605/02/2018 20:12:42Στιχουργός: Πετροπουλέας Γεώργιος. Δίσκος HMV AO-2327.local_librarypageview
54
 Το όνειρο  (192 Kbps) 55Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.2:17Μπαγιαντέρας (Γκόγκος) Δ.....05/02/2018 20:24:45Άγνωστο (μοιάζει με ερασιτεχνική ηχογράφηση), μεταγενέστερο κομμάτι με τον συνθέτη σε μεγάλη ηλικία.
55
 Μπάτης ο δερβίσης  (192 Kbps) 56ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:24Μπάτης Γ.193205/02/2018 21:01:09Πιο καθαρό. "Τέρμα θα ρίξω εις τη ζωή, χρυσή μου, ν' αποθάνω, γιατί βαρέθηκα να ζω, στο κόσμο τον απάνω". Δίσκος Columbia Ελλάδος DG 0283 / WG- 433
56
 Ελενάρα μου  (192 Kbps) 57Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:17Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192907/02/2018 13:00:10Διαφορετική από τις άλλες Ελενάρες. Στη λύρα ο Λάμπρος Λεωνταρίδης.Δίσκος HMV Ελ AO-319 / BG-100
57
 Η σαραντάρα  (192 Kbps) 58Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:11Άλλος Καλλιτέχνης193107/02/2018 13:16:51Τραγουδά ο Μιχαλάκις. Βιολί Μακροκώστας, μαντόλα Περιστέρης, κιθάρα Σκαρβέλης. Δίσκος Columbia DG-135 / WG-212local_librarypageview
58
 Ζωή είν αυτή, Ζωίτσα μου  (160 Kbps) 59Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:18Αμπατζή Ρ.193307/02/2018 13:36:02Δίσκος Columbia DG-448.local_librarypageview
59
 Ανάμνησις Σμύρνης  (192 Kbps) 60Ξανθόπουλος Τ.3:08Άλλος Καλλιτέχνης190707/02/2018 13:39:27Σύνθεση Τιμ. ΞανθόπουλουΕρμηνεύει ο Γιάννης Αγγελόπουλος. Ηχογράφηση στην Αθήνα. Δίσκος ODEON 65094.
60
 Μηχανικός  (128 Kbps) 61Παπασιδέρης Γ.2:44Παπασιδέρης Γ.....07/02/2018 22:41:01Σύνθεση, στίχοι Γιώργος Παπασιδέρης. Η ορχήστρα αποτελείται από βιολί, λαούτο και κουτάλια. Το τραγούδι αναφέρεται στους σφουγγαράδες. Προφανώς τα στοιχεία συνθέτη / στιχουργού αναφέρονται στο όνομα του Παπασιδέρη. Το κομμάτι όμως είναι αποδεδειγμένα παραδοσιακό, μάλιστα στην Κάλυμνο χορεύεται κιόλας από υγιή χορευτή που με τη βοήθεια μπαστουνιού μιμείται τον παράλυτο από εμβολή αέρος παλαίμαχο σφουγγαρά που προσπαθεί παρά την κατάστασή του να χορέψει.
61
 Οι γυρολόγοι  (128 Kbps) 62Περιστέρης Σ.3:16Ρούκουνας Κ.193508/02/2018 10:50:08Στίχοι Μίνως Μάτσας. Δίσκος ODEON GA-1831local_librarypageview
62
 Μάγκες μου συμμορφωθείτε (Οι έξι εντολές)  (160 Kbps) 63Περπινιάδης Σ.3:09Περπινιάδης Σ.193608/02/2018 13:40:57Δίσκος HMV AO-2385 local_librarypageview
63
 Χασίς  (128 Kbps) 64Ριτσιάρδης Ι.3:13Θωμάκος Μ.193408/02/2018 14:05:32Σύνθεση Ιωσήφ Ριτσιάρδης, στίχοι Σύλβιος. Ερμηνεύουν Μιχάλης Θωμάκος και Χρ. Ευθυμιάδου. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6014.local_librarypageview
64
 Η Κρίσις  (128 Kbps) 65Ρούκουνας Κ.3:11Ρούκουνας Κ.193309/02/2018 09:53:31Δίσκος PARLOPHONE B-21668.local_librarypageview
65
 Ο ρεμπέτης  (96 Kbps) 66Ρουμελιώτης Κ.3:15Περπινιάδης Σ.193409/02/2018 19:35:23Η σύνθεση είναι του Κώστα Ρουμελιώτη. Δίσκος Columbia DG 2036.local_librarypageview
66
 Η Ανάστασις  (192 Kbps) 67Σαβαρής Γ.2:49Σαβαρής Γ.
Άλλος Καλλιτέχνης
192809/02/2018 19:45:05Ψέλνουν οι Γ. Σαβαρής, Λ. Μηλιάρης και Λουσιέν Φράγκος. Δίσκος Columbia 8224
67
 Νέοι χασικλήδες  (192 Kbps) 68Σαβαρής Γ.2:54Γαδ Πωλ192809/02/2018 19:45:39Πιο καθαρό. Τραγουδά ο Πώλ. Δίσκος Columbia Αγγλίας / 8226 / 20258
68
 Ο μόρτης  (128 Kbps) 69Σακελλαρίδης Θ.2:30Δημητριάδης Τ.192209/02/2018 19:48:13Του Θεόφραστου Σακελλαρίδη από την οπερέτα Αρλεκίνος. Στην άλλη όψη το ''Η Κατερίνα στον στρατώνα'' με τον ίδιο. Δίσκος Victor 73347 Αμερικής ηχογ. στη Νέα Υόρκη στις 15 Μάη 1922.
69
 Ψευτοποκαδόρος  (192 Kbps) 70Σακελλαρίου Α.4:29Δημητριάδης Τ.192709/02/2018 19:53:08Πεντακάθαρο 78-αρι.(Ως Τάκης Νικολάου ο τραγουδιστής). Κατά τον Κουνάδη, το τραγούδι είναι του Αντώνη Σακελλαρίου που εδώ παίζει κλαρίνο. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 11 Ιουλίου του ΄27. Πρώτη εμφάνιση του Αντώνη Σακελλαρίου στη δισκογραφία. Δίσκος Victor VI 68852 (12΄΄).
70
 Μπαρμπαούζος  (128 Kbps) 71Σακελλαρίου Α.4:14Δημητριάδης Τ.192909/02/2018 19:55:11Πεντακάθαρο 78-αρι.Κυκλοφόρησε στο όνομα του Αντώνη Σακελλαρίου. Ηχογραφήθηκε στις 14/02/1929 στην Ν. Υόρκη. Δίσκοι Victor 58054 και Orthophonic 651. Το 1936 το δισκογραφησε και ο Κώστας Ρούκουνας με τίτλο ''Ούζο-ούζο''. [ http://rebetiko.sealabs.net/display.php?singer=%CE%A1%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82+%CE%9A.&order_by=date_added ]
71
 Αγαπώ μια παντρεμένη  (192 Kbps) 72Σακελλαρίου Α.4:23Άλλος Καλλιτέχνης193309/02/2018 19:58:51Τραγούδι στο όνομα του Αντώνη Σακελλαρίου. Στη φωνή ο Θεόδωρος Μυτιληνιός. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1933 από την Orthophonic Αμερικής (αριθμός δίσκου: OR S-626). Orthophonic Αμερικής / S-626 / 75391 και Rca Victor Αμερικής / 38-3028 / 75391local_librarypageview
72
 Άιντε ρε μόρτη Πειραιώτη  (192 Kbps) 73Σκουλούδης Μ.3:14Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.193110/02/2018 18:33:55Σύνθεση του Μιχάλη Σκουλούδη. Δίσκος His Master's Voice Ελλάδος AO-2041 / OW-266.
73
 Του βλάμη το παράπονο  (192 Kbps) 74Σχίζας Ι.4:33Δημητριάδης Τ.
Άλλος Καλλιτέχνης
192910/02/2018 18:46:59Του Ιερόθεου Σχιζά. Με χορωδία. Ορχήστρα με 2 βιολιά, ακορντεόν, πιάνο, κιθάρα και κρουστά. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 18 Ιουλίου του ΄29. Victor V-58034 (12΄΄).
74
 Αθάνατο Ρωμέϊκο  (128 Kbps) 75Σχίζας Ι.4:41Κυριακός Π.192910/02/2018 18:47:47Επιθεωρησιακού ύφους τραγούδι, που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε στην Αμερική, δημιουργία του σπουδαίου συνθέτη Ιερόθεου Σχίζα, ο οποίος ήταν επικεφαλής και της ομώνυμης μαντολινάτας. Παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστο, αν και για ποιά επιθεώρηση γράφτηκε. Δίσκος Victor USA, 30 εκατοστών, V-58042, της 9ης Οκτωβρίου 1929 στη Νέα Υόρκη. Στο μεσαίο τμήμα του τραγουδιού, εκφέρεται μανές, το δίστιχο του είναι: «Ανάμεσα στον ουρανό θα βάλω τρία ξυράφια, για να περνάει η αγάπη μου, να κόβει το λαιμό της». Ορχήστρα με δυο μαντολίνα και κιθάρα. .(Σχόλια του Παν. Κουνάδη στο CD «Επιθεώρηση και Ρεμπέτικο Γιαννάκης Ιωαννίδης 2»). Το τραγούδι υπάρχει και σε ηχογράφηση του 1931 στην Αθήνα με τον Νταλγκά (με διαφορετικό σκωπτικό μανέ).local_librarypageview
75
 Άιντε να πεθάνεις  (192 Kbps) 76ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:44Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192712/02/2018 10:35:58Με τον Μήτσο Σέμση στο βιολί. Δίσκος HMV AO-200 / BF-748
76
 Αράπικος συρτός  (192 Kbps) 77ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:41ΟΡΓΑΝΙΚΑ193518/02/2018 11:43:05Τζαζ θυμίζει. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-21809
77
 Izmir Zeybek Havasi  (192 Kbps) 78ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:50ΟΡΓΑΝΙΚΑ....24/02/2018 14:36:10Izmirli Kemani Hasan. Πάνω στη μελωδία αυτή έγραψε ο Γαβαλάς το "Ηρωίνη και μαυράκι".
78
 Γιατί γλυκό μου sweetheart  (128 Kbps) 79Άλλος Καλλιτέχνης2:40Γιαμπουράνης Α.194910/03/2018 11:38:45Τραγουδά ο Αργύρης Γιαμπουράνης. Δίσκοι Flogera 2 και Liberty 2.
79
 Το μιστέκι  (128 Kbps) 80Άλλος Καλλιτέχνης2:42Γιαμπουράνης Α.194910/03/2018 11:38:50''Την έπαθε και η Άννα, η μικρή Αμερικάνα η Αννούλα απ'το Ντιτρόιτ, που ένας πόνος τηνε τρώει. Δεν αντέχω θα το πω, της Αννιώς το μυστικό να το μάθουν οι κοπέλες, να φυλάγονται απ'τις τρέλες Τα κοκτέιλς και η μπάρα και τα φλούιντ ντράιβ κάρα και μια βόλτα μες στο πάρκι κι ένα κλέφτικο φιλάκι. Επί τέλους ένα ράιντ, μες στον κήπο είναι ολ ράιτ μα μην προχωρείς παρέκει, να μην πέσεις στο μιστέκι. Μην κακιώνεις Άννα μου, τό 'πάθε κι η μάνα μου όπως τό 'χουν πάθει κι άλλες και μικρούλες και μεγάλες. Αχ το φοβερό μιστέκι, που στις κοπελιές δε στέκει. Το μιστέκι, το μιστέκι, που στις κοπελιές δε στέκει.'' Χασαποσέρβικο του Αργ. Γιαμπουράνη. Δίσκοι Flogera / 1 και Liberty / 1
80

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'MINE' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=28

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: Smoking

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"