επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ" και δημιουργήθηκε από τον/την knikos στις 19 Ιανουαρίου 2016.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Αγγινάρα  (128 Kbps) 1ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 18:54:58Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Odeon GA 1734. Στην άλλη πλευρά "Γαϊτανάκι". Η αγγινάρα γράφεται και «αγκινάρα» (για να την πιάνει η αναζήτηση).
1
 Απόψε δεν κοιμήθηκα  (192 Kbps) 2ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:20Παπασιδέρης Γ.193519/01/2016 18:57:59Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας και στο λαούτο ο περίφημος Τσάκωνας. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG 6167.
2
 Απόψε Θεωνίτσα μου  (192 Kbps) 3ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:23Καλλέργης Μ.193519/01/2016 18:58:25Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας και στο λαούτο ο ξακουστός Τσάκωνας ! . Δίσκος Columbia DG-6147.
3
 Αρβανίτικο  (160 Kbps) 4ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:17ΟΡΓΑΝΙΚΑ19/01/2016 18:59:07Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Odeon G.A.1913.
4
 Αρβανιτοβλάχικο βαθύ  (128 Kbps) 5ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:18ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 18:59:39Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG 6071
5
 Αρχοντογιός παντρεύεται  (192 Kbps) 6ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13Αμπατζή Ρ.193419/01/2016 19:02:21Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος ODEON GA-1699 Ελλάδος.local_librarypageview
6
 Βάζουν φωτιά στην καλαμιά  (192 Kbps) 7ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:52ΟΡΓΑΝΙΚΑ193519/01/2016 19:03:03Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6169(κατά Μανιάτη).
7
 Βγήκα ψηλά στον Όλυμπο  (128 Kbps) 8ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:04Καλιότσος Π.193719/01/2016 20:05:36Τραγουδά ο Προκόπης Καλιότσος. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος HMV AO-2356
8
 Βελισσάριος  (128 Kbps) 9ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:15Καλλέργης Μ.193419/01/2016 20:06:03(Βελισσάρης - Βελισσαρίου). Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG-6097. Ο Ιωάννης Βελισσαρίου ήταν αξιωματικός του Ελληνικού Στρατού, ήρωας των Βαλκανικών Πολέμων. Διακρίθηκε ιδιαίτερα στη Μάχη του Μπιζανίου όπου η ελληνική νίκη οφείλεται στην αποφασιστικότητά του, αναγκάζοντας τον οθωμανικό στρατό να παραδοθεί άνευ όρων. Σκοτώθηκε στη Μάχη της Κρέσνας τις τελευταίες ημέρες του Β΄ Βαλκανικού Πολέμου.local_librarypageview
9
 Βεργινάδα  (128 Kbps) 10ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:18ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 20:06:31Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG 6068
10
 Βουνά για χαμηλώσετε  (192 Kbps) 11ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ193519/01/2016 20:07:57Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Columbia Ελλάδος με αρ. DG-6152 και Columbia Αμερικής 7091-F
11
 Βρύση μου μαλαματένια  (192 Kbps) 12ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ193519/01/2016 20:08:24Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκοι Columbia Ελλάδος DG-6169 και Odeon Ελλάδος GA-1899 (κατά Μανιάτη).[Ο δίσκος της Odeon Ελλάδος / GA-1899 / GO-2354 αφορά άλλη εκτέλεση, που και αυτή υπάρχει στο αρχείο και είναι ίδια με της Odeon Ελλάδος / GA-1913 / GO-2354,].
12
 Βρύση μου μαλαματένια  (160 Kbps) 13ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:10ΟΡΓΑΝΙΚΑ193519/01/2016 20:08:57Απ΄ το αρχείο του Κώστα Α., στον οποίον και αφιερώνεται. Ήταν απ΄ τους συλλέκτες που έδιναν. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας, πρόκειται για την άλλη εκτέλεση, της Odeon Ελλάδος / GA-1913 / GO-2354 [Ίδια με αυτή της Odeon Ελλάδος / GA-1899 / GO-2354]
13
 Γαλαξιδιώτισσα  (128 Kbps) 14ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:18ΟΡΓΑΝΙΚΑ193319/01/2016 20:15:49Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Odeon,GA-1661.
14
 Γαϊτανάκι  (128 Kbps) 15ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:14ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 20:16:52Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Odeon GA 1734
15
 Γειτόνισσα  (160 Kbps) 16ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:11ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 20:17:22Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B-21766
16
 Για μένα βρέχουν τα βουνά  (128 Kbps) 17ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:17Μπενέτος Δ.193519/01/2016 20:17:54Κλαρίνο παίζει ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος HMV AO-2437. Υπάρχει και μια άλλη εκτέλεση του κομματιού από τον Μπενέτο,με μια ακόμα στροφή και κλαρίνο τον Κ. Καραγιάννη.
17
 Για σήκω απάνω Γιάννο μου  (128 Kbps) 18ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13Άλλος Καλλιτέχνης193319/01/2016 20:18:44Κλέφτικο με τον Σωτήρη Πάνου. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B-21693/101349.
18
 Γιοσμαΐλαγας  (128 Kbps) 19ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:19ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 20:19:44Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Ηπειρώτικο στα τρία. Δίσκος Columbia DG 6038.
19
 Γκόλφω  (128 Kbps) 20ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:10Χολέβας Δ.193319/01/2016 20:33:13Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκοι Parlophone Ελλάδος B-21702 B-21703
20
 Γρίβα σε θέλει ο βασιλιάς  (192 Kbps) 21ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13Παπασιδέρης Γ.19/01/2016 20:33:47Είναι ανεβασμένο με την Γεωργία Μηττάκη. Εδώ με τον Γ. Παπασιδέρη. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος COLUMBIA DG-6113 (1934) ή/καί COLUMBIA DG-6189 (1936). Πληροφορίες γιά το τραγούδι και τον Στρατηγό Θεοδωράκη Γρίβα θα βρείτε στο παρακάτω λινκ: http://rebetiko.sealabs.net/forum/vt.php?t=1302
21
 Δεν κλαίτε δένδρα και κλαδιά  (160 Kbps) 22ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:12ΟΡΓΑΝΙΚΑ193219/01/2016 20:34:18Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Odeon GA-1776. Ο φίλος που αντικατέστησε την πρώτη φορά το κομμάτι, αν έχει πρόσβαση στο δίσκο, ας προσθέσει τον αριθμό μήτρας του κομματιού προκειμένου να καταχωρηθεί σωστά και το έτος ηχογράφησης. Ο Μανιάτης, καταγράφει τον ίδιο ! αριθμό μήτρας και δίσκου. (Στην ηλεκτρονική έκδοση ο Μανιάτης αναφέρει ως αριθμό δίσκου τον κωδικό GA-1776 και ως αριθμός μήτρας τον κωδικό Go-1776. Η χρονολογία που δίνεται είναι 1932)
22
 Δέσπω μην βγαίνεις στο χορό  (128 Kbps) 23Ρούβας Λ.3:22Εσκενάζυ Ρ.193619/01/2016 20:34:56Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG 6201
23
 Δημήτραινα  (128 Kbps) 24ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:25Καλιότσος Π.193719/01/2016 20:35:43Ερμηνεύει ο Προκόπης Καλιότσος. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2356.
24
 Δυο λόγια μούρθαν σήμερα  (128 Kbps) 25ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13Καλλέργης Μ.193519/01/2016 20:36:11Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. ODEON Ελλάδος GA-1897.
25
 Είχα μιάν αγάπη  (128 Kbps) 26ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:22Παναγιωτόπουλος Ι. (Κούρος)193419/01/2016 20:37:13Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Ο Μανιάτης καταγράφει με τον ίδιο αριθμό μήτρας (GO-2016) τους δίσκους: ODEON Ελλάδος GA-1718 και GA-1721.
26
 Ένα καλοκαιράκι  (192 Kbps) 27ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:07ΟΡΓΑΝΙΚΑ193519/01/2016 20:40:30Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B-21845.
27
 Η Αμερική  (192 Kbps) 28ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:00ΟΡΓΑΝΙΚΑ193319/01/2016 20:58:08Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Odeon 1662. Στην άλλη πλευρά "Λαμπάδες".
28
 Η Σαμαρίνα  (128 Kbps) 29ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:16Αμπατζή Ρ.193619/01/2016 21:06:01Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος HMV AO-2314 και Orthophonic S-753.
29
 Η Χάιδω  (160 Kbps) 30ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:11Νάκος Γ.193519/01/2016 21:06:23Τσάμικο που κυκλοφόρησε στο όνομα του τραγουδιστή. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας.Δίσκος Columbia DG 6162.
30
 Θεσσαλικό  (128 Kbps) 31ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ194019/01/2016 21:06:58Στα τρία. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Columbia DG-6596 / CG-2116: http://rebetiko.sealabs.net/wiki/mediawiki/index.php/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1:Columbia_6596-B.jpg Σύμφωνα με συλλέκτες πάντως, η ετικέτα του δίσκου δεν είναι η αυθεντική. Yπήρχε προγενέστερη που έφερε τον τίτλο: "ΒΟΥΛΓΑΡΑ".
31
 Θεωνίτσα  (128 Kbps) 32ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:03Ρούκουνας Κ.193519/01/2016 21:07:19Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος ODEON GA 1905.
32
 Ιτιά  (160 Kbps) 33ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:04ΟΡΓΑΝΙΚΑ193319/01/2016 21:07:47Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B-21766, DECCA 31206.
33
 Ιτιά  (192 Kbps) 34ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:06ΟΡΓΑΝΙΚΑ193319/01/2016 21:08:30Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B-21766, DECCA 31206. [Πιο καθαρό, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος]
34
 Κακιά γειτόνισσα  (128 Kbps) 35Περιστέρης Σ.3:15Βλαχόπουλος Δ.195019/01/2016 21:09:03Συνδημιουργία Δ. Βλαχόπουλου και Ε. Μωραΐτη (Σπ. Περιστέρη). Στίχοι Μίνως Μάτσας. Ερμηνεύει ο Δημήτρης Βλαχόπουλος. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος PARLOPHONE B-74198
35
 Καλαματιανός  (128 Kbps) 36ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:11ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 21:09:33Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophon B 21767. Στην άλλη πλευρά το οργανικό "Μηλίτσα".
36
 Κατακαημένη Αράχωβα  (192 Kbps) 37ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:34ΟΡΓΑΝΙΚΑ19/01/2016 21:27:56Στο κλαρίνο ο Κ. Καρακώστας. Δεν πρόκειται για τον Νίκο Καρακώστα που πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να ηχογραφήσει σε δίσκο 45 στροφών, αλλά για τον Κώστα Φιλίππου από τα Τρίκαλα που πήρε το ψευδώνυμο "Καρακώστας" από το καλό παίξιμο του κλαρίνου σε στυλ Καρακώστα και οι εταιρίες δίσκων το εκμεταλλεύτηκαν για να πουλάνε δίσκους αφού ο Νίκος Καρακώστας έκανε τεράστια επιτυχία όταν ζούσε.
37
 Κάτω στου βάλτου τα χωριά  (256 Kbps) 38ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:18Γεροθεοδώρου Σ.193319/01/2016 21:29:32Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-1718.
38
 Κούι κούι ντιάλε  (128 Kbps) 39Τομπούλης Α.3:16Εσκενάζυ Ρ.193619/01/2016 21:30:32Παίζει κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG-6271.
39
 Κυρά Γιώργαινα  (128 Kbps) 40ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:14ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 21:30:58Παίζει κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Parlophone Ελλάδος,B-21759.
40
 Κυρά Φροσύνη  (128 Kbps) 41ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:05Γεροθεοδώρου Σ.193319/01/2016 21:31:33Ερμηνεύει ο Σεραφείμ Γεροθεοδώρου, ο οποίος ήταν προπολεμικά ψάλτης στον Άγιο Γεώργιο Ματαράγκας Αιτωλοακαρνανίας απ' όπου και η καταγωγή του. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B 21703
41
 Λα πάτρου τζίντζι μάρμαρι  (128 Kbps) 42ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:17ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 21:32:06Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG 6070
42
 Λαφίνα  (128 Kbps) 43ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13Εσκενάζυ Ρ.193319/01/2016 21:32:33Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. ODEON Ελλάδος,GA-1673.
43
 Λιούλιος  (160 Kbps) 44ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:14ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 21:33:09Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος ODEON GA 1790. Στην άλλη πλευρά "Ρουγκάτσα".
44
 Μαντικουνίκα ταγαπσί  (128 Kbps) 45ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:17ΟΡΓΑΝΙΚΑ193419/01/2016 21:34:37Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG 6070
45
 Μαργιόλικο  (128 Kbps) 46ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:07Καλλέργης Μ.193419/01/2016 21:35:06Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Σύμφωνα με τη δισκογραφία του Μανιάτη, κυκλοφόρησε με τον ίδιο αριθμό μήτρας (CG-1019) σε δύο δίσκους: α)Columbia Ελλάδος DG 6037 με τίτλο "Για δες το το μαργιόλικο" και β)Columbia Ελλάδος DG 6132 με τίτλο "Μαργιόλικο".
46
 Μαρουσιάνα  (192 Kbps) 47ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:11Αμπατζή Ρ.193619/01/2016 21:35:42Στο κλαρινο ο Νικος Καρακωστας Δίσκος HMV AO-2363 και RCA VICTOR 38-3115local_librarypageview
47
 Εμένα να με κλάψετε  (128 Kbps) 48ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:18Βλαχαγγέλης Δ.196520/01/2016 11:10:35Τραγουδά ο Δημ. Βλαχαγγελης και παίζει κλαρίνο ο κ. Καρακώστας (Κ. Φιλιππου). Δίσκοι 45 στρ. Minos MIN-5740 και Parlophone Ελλάδος GDSP-2980
48
 Η πετροπέρδικα  (128 Kbps) 49Παπασιδέρης Γ.3:09Παπασιδέρης Γ.195020/01/2016 11:11:37Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG 6837
49
 Μαστόρικο  (128 Kbps) 50ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ193520/01/2016 11:12:55Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B-21845
50
 Ματζουράνα μου  (128 Kbps) 51ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:12ΟΡΓΑΝΙΚΑ193320/01/2016 11:13:18"Μαντζουράνα". Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B-21678/101346. Στην άλλη πλευρά το οργανικό "Νάχα νεράντζι".
51
 Μαυριδερούλα  (192 Kbps) 52ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:17Καλλέργης Μ.193420/01/2016 11:13:44Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG-6108.
52
 Η Παναρκαδική στην Ελλάδα  (128 Kbps) 53ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:59Ανδριανός Μ. (Σιδέρης-Κουλουριώτης)194920/01/2016 11:19:41Τραγουδάει ο Μίμης Κουλουριώτης. Στο κλαρίνο ο Καρακώστας. Δίσκος Freedom 3848
53
 Μετσοβίτικο  (128 Kbps) 54ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:14ΟΡΓΑΝΙΚΑ193420/01/2016 11:21:25Παίζει κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας.Columbia,DG-6069.
54
 Μηλίτσα  (128 Kbps) 55ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:23ΟΡΓΑΝΙΚΑ193420/01/2016 11:21:50Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B 21767
55
 Μοιρολόγι βλάχικο  (128 Kbps) 56ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:21ΟΡΓΑΝΙΚΑ193421/01/2016 09:42:15Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Στην άλλη πλευρά "Αρβανιτοβλάχικο". Δίσκος Columbia Ελ DG-6060 / CG-1122
56
 Μπεράτι  (80 Kbps) 57ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:23ΟΡΓΑΝΙΚΑ193421/01/2016 09:42:48Παίζει κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Υπάρχει κι άλλο οργανικό "Μπεράτι"του Καρακώστα. Columbia Ελλάδος,DG-6038.
57
 Μπεράτι  (192 Kbps) 58ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:17ΟΡΓΑΝΙΚΑ193421/01/2016 09:43:16Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia 6069. Στην άλλη πλευρά "Μετσοβίτικο", που υπάρχει στο αρχείο. Eίναι διαφορετικό από το "Μπεράτι" στο δίσκο Columbia 6038.
58
 Να ΄μουν βρύση να ΄μουν στέρνα  (128 Kbps) 59ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:25Ατραΐδου Α.193821/01/2016 09:43:48Βρύση μου μαλαματένια.Τραγουδά η Αθανασία Ατραΐδου. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος HMV AO-2469.
59
 Να είχε καεί ο πλάτανος  (128 Kbps) 60ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:15Καλλέργης Μ.193521/01/2016 09:44:20Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B-21836.
60
 Νάσο μ' δεν είχες πρόβατα  (128 Kbps) 61ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:12Νάκος Γ.193721/01/2016 09:44:46Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος HMV AO-2435.
61
 Ξενητεμένο μου πουλί  (128 Kbps) 62ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:17Καλλέργης Μ.193621/01/2016 09:45:27(Ξενιτεμένο μου πουλί). Στίχοι Μίνως Μάτσας. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας και στο λαούτο ο Τσάκωνας . Δίσκος ODEON GA-1946
62
 Ο Κωνσταντής  (192 Kbps) 63ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:12ΟΡΓΑΝΙΚΑ196621/01/2016 09:46:16Στο κλαρίνο και εδώ ο Κ. Καρακώστας (Φιλίππου). Δίσκος 45 στρ. Minos MIN-5751
63
 Πλάτανο  (128 Kbps) 64ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:08ΟΡΓΑΝΙΚΑ193321/01/2016 09:46:50Σολο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B 21681/101360. Στην άλλη πλευρά "Σβαρνιάρα Θεσσαλιώτικη" (Η αναγραφή Parlophone B 21631 είναι λάθος του Μανιάτη)
64
 Όσα χορτάρια έχει η γη  (192 Kbps) 65ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:10ΟΡΓΑΝΙΚΑ193921/01/2016 09:47:49Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6596 /CG-2115.
65
 Παλαμά  (192 Kbps) 66ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:04ΟΡΓΑΝΙΚΑ193521/01/2016 09:48:26Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Columbia 7097-F στην αλλη πλευρα "της φυλακης τα παθη" το οποιο υπαρχει και αυτο στη σελιδα
66
 Παναγιωτούλα  (224 Kbps) 67ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:16ΟΡΓΑΝΙΚΑ193421/01/2016 09:48:55Παναγιωτούλα, βλάχικο. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Στην άλλη πλευρά το οργανικό "Εγώ 'μαι τ' ορφανό παιδί", που υπάρχει στο αρχείο. Δίσκος Columbia DG-6039
67
 Πανώρια  (160 Kbps) 68ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:08Αμπατζή Ρ.193421/01/2016 09:49:34Στο κλαρινο ο Νικος Καρακωστας. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-1699local_librarypageview
68
 Πέρα στον πέρα μαχαλά  (160 Kbps) 69ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:19ΟΡΓΑΝΙΚΑ193421/01/2016 09:50:29Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6062 / CG-1127
69
 Ποιός βροντάει το μάνταλο  (128 Kbps) 70ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:11ΟΡΓΑΝΙΚΑ193421/01/2016 09:51:13Παίζει κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας.Odeon Ελλάδος,GA-1812.
70
 Που πας Ελένη μοναχή  (160 Kbps) 71Γαβαλάς Σ.3:19Καλλέργης Μ.193421/01/2016 09:52:18Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας και στο λαούτο ο Τσάκωνας. Δίσκος Columbia DG-6036 και Columbia Αγγλίας DCG-36
71
 Πως γλεντάνε στα χωριά  (128 Kbps) 72Ασίκης Γ.2:56Εσκενάζυ Ρ.193421/01/2016 09:53:19Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2193.
72
 Πως το τρίβουν το πιπέρι  (192 Kbps) 73ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:10Καλλέργης Μ.
Μηττάκη Γ.
193521/01/2016 10:10:14Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος ODEON GA-1897.Tο τραγούδι είναι σκωπτικό και χορεύεται κυρίως την περίοδο της αποκριάς. Ανάλογα με το περιεχόμενο εκάστης στροφής, οι χορευτές «τρίβουν» το πιπέρι με το αντίστοιχο μέρος του σώματος (γόνατο, χέρι, μύτη, γλώσσα κλπ), εκτελώντας μιμικές κινήσεις που περιγράφουν εκείνες των τιμωρημένων καλόγερων των βυζαντινών χρόνων όταν έτριβαν το πιπέρι. Ένα μέλος του χορού στέκεται όρθιο επιβλέποντας τους χορευτές και αν διαπιστώσει ότι δεν τρίβουν σωστά το πιπέρι, τους χτυπά με ένα ραβδί ή μια ζώνη. Σε ορισμένες περιοχές μετά από κάθε στροφή παρεμβάλλονται οι στίχοι «Άιντε σηκωθείτε παλληκάρια με σπαθιά και με χαντζάρια». Ο χορός ξεκινά ως συρτός στα τρία και στη συνέχεια, στους στίχους «Άιντε σηκωθείτε παλληκάρια με σπαθιά και με χαντζάρια» μεταβάλλεται σε καλαματιανό. Με κάποια επιφύλαξη, ο ρυθμός αυτός ακούγεται στο εξαιρετικό οργανικό του κλαρινίστα Χαράλαμπου Γιαννόπουλου από την περιοχή των Καλαβρύτων, στη διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=URTEmeHnbrE
73
 Ρουγκάτσα (Καραγκούνικο συρτό)  (160 Kbps) 74ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:09ΟΡΓΑΝΙΚΑ193421/01/2016 10:11:28Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1790 / GO-2116
74
 Σβαρνιάρα Θεσσαλιώτικη  (192 Kbps) 75ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:04ΟΡΓΑΝΙΚΑ193321/01/2016 10:12:28Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B-21681/101359
75
 Στην τριανταφυλλιά  (192 Kbps) 76ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:08Χολέβας Δ.193321/01/2016 10:14:35Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-1680.
76
 Στης Ζήριας τις ραχούλες  (128 Kbps) 77ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:20Αμπατζή Ρ.193621/01/2016 10:15:05Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος HMV AO-2313 και VICTOR 38-3092local_librarypageview
77
 Στης μαντζουράνας τον ανθό  (128 Kbps) 78ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:05Παναγιωτόπουλος Ι. (Κούρος)193321/01/2016 10:15:42Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone B-21713.
78
 Στο Μέτσοβο στον πλάτανο  (192 Kbps) 79ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:25Νάκος Γ.193721/01/2016 10:16:26Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας και στο λαούτο ο Τσάκωνας. Δίσκος HMV AO-2435.
79
 Στον απάνω πύργο  (128 Kbps) 80ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:15ΟΡΓΑΝΙΚΑ193421/01/2016 10:17:00Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG 6068
80
 Στου Παπαλάμπρου την αυλή  (192 Kbps) 81ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:17ΟΡΓΑΝΙΚΑ193521/01/2016 10:17:38Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας και στο λαούτο ο ξακουστός Τσάκωνας. Δίσκος Columbia Ελλάδος, με αριθμό δίσκου DG-6152 και αριθμό μήτρας C.G. 1289.[Σε αντικατάσταση του υπάρχοντος, που δεν είναι στις σωστές στροφές]
81
 Συρτός βλάχικος Ασπροποτάμου  (128 Kbps) 82ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ2:58ΟΡΓΑΝΙΚΑ194021/01/2016 10:18:06Κλαρίνο παίζει ο Νίκος Καρακώστας.HMV,A0-2660.
82
 Τζαμάρα  (192 Kbps) 83ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:22Καλλέργης Μ.193421/01/2016 10:18:42Εναλλακτικά: "Σκάρος" , "Τα πήρανε τα πρόβατα". Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Στην άλλη πλευρά "Βελλισάριος". Δίσκοι Columbia Ελλάδος / DG-6097 / CG-1139 και Columbia Ελλάδος / DG-6131 / CG-1139
83
 Τζιζάιρ  (128 Kbps) 84ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ3:16ΟΡΓΑΝΙΚΑ193321/01/2016 10:19:09Γαμήλια πατινάδα. Ο σκοπός αυτός χορεύεται και σήμερα στα νησιά (ιδιαίτερα στις Κυκλάδες) και είναι γνωστός ως ''το μαρς του γάμου''. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21749.
84
 Της φυλακής τα πάθη  (192 Kbps) 85ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:11Καρακώστας Ν.193521/01/2016 10:19:39Εκπληκτικό τραγούδι. Δεν ξέρω αν έπρεπε να το βάλω στα "ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ". Τραγουδά ο ίδιος ο Νίκος Καρακώστας και βιολί ο Δημήτρης Σέμσης (Σαλονικιός). Πρόκειται για το μοναδικό τραγούδι που έχει πει ο ίδιος σε δίσκο. Αυτός ο μεγάλος μάστορας του κλαρίνου (ίσως ο μεγαλύτερος), είχε εκπληκτική φωνή, αλλά τραγουδούσε πολύ σπάνια και μόνο για τους φίλους του. Columbia 7097-F στην αλλη πλευρα το οργανικο "Παλαμα" το οποιο υπαρχει και αυτο στη σελιδα. Ο Μανιάτης αναφέρει τον δίσκο Columbia Ελλάδος DG-6168
85
 Το χελιδονάκι  (128 Kbps) 86ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:12ΟΡΓΑΝΙΚΑ193521/01/2016 10:20:46Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Odeon GA-1898
86
 Τουμ τουμ (βλάχικο)  (128 Kbps) 87ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13Καλλέργης Μ.193421/01/2016 10:21:46Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6037 (Μανιάτης).
87
 Τραγουδι νυφιάτικο Ευρυτανίας  (256 Kbps) 88ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:12ΟΡΓΑΝΙΚΑ194021/01/2016 10:22:26Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2660.
88
 Τρεις λαμπαδούλες  (128 Kbps) 89ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:10ΟΡΓΑΝΙΚΑ193321/01/2016 10:23:16"Λαμπάδες". Σολο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Οdeon GA 1662. Στην άλλη πλευρά το οργανικό "Αμερική".
89
 Τρεις λαμπαδούλες  (128 Kbps) 90ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:16Ατραΐδου Α.193721/01/2016 10:24:10Τραγουδά η Αθανασία Ατραΐδου, στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. HMV AO-2376
90
 Τριτσιμπίδας και Μαριωρή  (128 Kbps) 91ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:19Καλλέργης Μ.193421/01/2016 10:24:58(Η Μαριωρή παντρεύεται). Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG-6133.
91
 Τρυγώνα  (192 Kbps) 92ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:20Εσκενάζυ Ρ.193421/01/2016 10:25:35Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-1733, σύμφωνα με τον Διον. Μανιάτη. Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας.
92
 Τσούπρα μου το μαντήλι σου  (128 Kbps) 93Τομπούλης Α.3:15Εσκενάζυ Ρ.193621/01/2016 10:26:04Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG-6201 και Columbia Αμερικής 56362-F
93
 Χατζηγάκι Ασπροπόταμος  (128 Kbps) 94ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:10ΟΡΓΑΝΙΚΑ193421/01/2016 10:26:38Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας.Columbia,DG-6184.
94
 Χορεύουν τα κλεφτόπουλα  (128 Kbps) 95ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:17Παναγιωτόπουλος Ι. (Κούρος)193421/01/2016 10:27:01Στο κλαρίνο ο Νίκος Καρακώστας. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-1721 (κατά Μανιάτη).
95
 Χουζάμ  (128 Kbps) 96ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:16ΟΡΓΑΝΙΚΑ193621/01/2016 10:27:59Στο κλαρίνο ο εξαίρετος Νίκος Καρακώστας. Δίσκος Columbia DG 6310
96
 Αμερική, Αγγλία και Ρωσία  (128 Kbps) 97ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:03Στασινόπουλος Σ.29/01/2016 18:34:38Στο κλαρίνο ο Κώστας Γκαντίνης. Δίσκος Foustanela o tsolias 1004-A. [Ηχογράφηση στις αρχές της δεκαετίας του 1940, οπότε ο Σ. Στασινόπουλος φαίνεται να ηχογράφησε και το τραγούδι "ΜΕΤΑΞΑΣ" (δίσκος Foustanella o tsolias 1009-Β), που δεν εμφανίζεται στο Μανιάτη, βλ. https://www.youtube.com/watch?v=pdiubdmicPM].
97
 Δώδεκα χρόνια φυλακή  (192 Kbps) 98ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:21Παπαγκίκα Μ.192529/01/2016 18:44:40Στο κλαρίνο ο Νίκος Ρέλλιας. Δίσκος Columbia CO-56022F Αμερικής.
98
 Μεμό  (256 Kbps) 99ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:00Νούρος Κ.192829/01/2016 19:02:59Δίσκος Odeon GA-1305. Κομματάρα σε ρυθμό 10/8. Τραγούδι που ακουγόταν ήδη από το 1890 στα καφέ-αμάν της Αθήνας.Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΗΣ:Ο ΜΕΜΟΣ ΗΤΑΝ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ.Ο ΜΕΜΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΑΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΑ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΜΕΝΟΥΝ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ, ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΦΥΛΑΚΙΣΗ Ή ΑΠΟΔΡΑΣΗ.Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΗΝ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΓΥΡΙΣΕ, ΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΝΥΦΗ ΤΗΣ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΝΤΡΑ!ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΝΤΡΟΠΗ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΡΑ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ!!!ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟ ΜΕΜΟ! Μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι του 1886 στα καφέ-αμάν της Αθήνας. Να πως περιγράφει η πολιτικοσατυρική εφημερίδα της εποχής, Ραμπαγάς: "...εκεί παίζει ο αμίμητος πελοποννήσιος Ορφεύς του βιολιού κι εξακουστός εις όλην την Ελλάδα Δημήτριος Ρόμβος, έχων σαντουριέρην τον Γεώργιον Ρόμβον, κλαρινετατζήν τον θαυμάσιον, εις τ' ανατολικά, μουσικόν Παντελήν Γκούμαν και λαουτιέρην τον Αριστοτέλην Μουραμπάν, όλους ένα κι ένα. Αλλά προπάντων έχει δίκαιον να ειν' ενθουσιασμένος ο εκεί περνών τη βραδυά του λαός με την Χανεντέ Φωτεινήν (σ. Φωτεινή Κονδυλάκη) την πολίτισσα, της οποίας το τραγούδι πάει να τρελλάνει κόσμο. Η ανδρική φωνή της Φωτεινής έχει τόνους βαθείς και μυστηριώδεις, αναστεναγμούς σπαράσσοντας την καρδίαν..., λαρυγγυσμόν μπουλμπουλ (αηδονιού) στέλνοντος τον αντίλαλον του κελαδήματός του από της μιας όχθης του Βοσπόρου εις την άλλην και προπάντων μιαν βραχνάδα γλυκειά, γλυκειά, βαθειά, βαθειά ως φωνήν δερβίσικου νάϊ. Μ' εκείνο το δημοφιλέστατον Μέμο έχει καταγοητεύσει τον κόσμον. Όλοι έχουν μάθει το: Αμάν Μέμο! Κουζούμ Μέμο! Γιαβρούμ Μέμο! Σεκέρ Μέμο! Εβλιάτ Μεμοΐ! ..." (Από το βιβλίο του Θόδωρου Χατζηπαναγή: Της Ασιάτιδος Μούσης Ερασταί).
99
 Στης ακρίβειας τον καιρό (Επαντρεύτηκα κι εγώ)  (128 Kbps) 100Κοντόπουλος Χ.3:38Κοντόπουλος Χ.195103/03/2016 13:03:33Στο κλαρίνο ο Γιώργος Ανεστόπουλος. Διασκευή του Χρήστου Κοντόπουλου που το τραγουδά. Δίσκος HMV AO-2987
100

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=14

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: knikos

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"