επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "My List" και δημιουργήθηκε από τον/την d_chadjis στις 12 Νοεμβρίου 2017.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Άγνωστη ξένη  (128 Kbps) 1Τσαουσάκης Π.3:27Τσαουσάκης Π.195112/11/2017 15:52:05Δεύτερη φωνή η Στέλλα Λουζα. Δίσκος COLUMBIA DG 6968 (1952).
1
 Αερόπλανο θα πάρω  (128 Kbps) 2Τούντας Π.3:25Αμπατζή Ρ.
Κασιμάτης Ζ.
193412/11/2017 15:53:45Δίσκος ODEON GA 1710.local_librarypageview
2
 Αθηναίισσα  (128 Kbps) 3Δελιάς Α.3:28Δελιάς Α.
Παγιουμτζής Σ.
193712/11/2017 15:54:57Το τραγούδι επανεκτέλεσε ο Κατσαρός στην Αμερική (δίσκος Orthophonic S-463), με τίτλο "Πίνω και μαραζώνω", αλλάζοντας το "Αθηναίισσα" σε "Λεβέντισσα". Ορχήστρα με μπουζούκι (Δελιάς), κιθάρα (Σκαρβέλης) και μπαγλαμά (Μπάτης). Δίσκος HMV AO 2375.local_librarypageview
3
 Άνθρωπε (Πάλι κι απόψε σκεφτικός)  (127.09 Kbps) 4Καλδάρας Α.3:31Χασκήλ Σ.
Παγιουμτζής Σ.
Χιώτης Μ.
194912/11/2017 15:55:38Δίσκος PARLOPHONE B.74165. Εναλλακτικά για αναζήτηση: πάλι σε βλέπω σκεφτικό.Στίχοι Γιάννης Κυριαζής, Καμπούρης.local_librarypageview
4
 Άνοιξε γιατί δεν αντέχω (Το παράθυρο κλεισμένο)  (128 Kbps) 5Παπαϊωάννου Ι.3:16Μπέλλου Σ.
Περπινιάδης Σ.
194812/11/2017 15:56:39Στο μπουζούκι ο συνθέτης. Το 1ο τραγούδι του συνθέτη που κυκλοφορεί με τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλλου. Κυκλοφόρησε στις 11/02/1948. Δίσκος HMV AO-2799local_librarypageview
5
 Αντιλαλούνε τα βουνά  (128 Kbps) 6Τσιτσάνης Β.3:26Νίνου Μ.
Τζουανάκος Σ.
Τσιτσάνης Β.
195112/11/2017 16:00:04Είναι η πρώτη εκτέλεση με τη Μαρίκα Νίνου, τον Σταύρο Τζουανάκο και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχοι Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. Ηχογραφήθηκε την 1/9/1951. Δίσκος HMV AO 5009 / OGA-1788. Παίζουν οι μουσικοί Β. Τσιτσάνης (μπουζούκι), Ανέστης Αθανασίου (μπαγλαμά), Ευαγγελία Μαργαρώνη (ακορντεόν) και Στέλιος Χρισίνης (κιθάρα). Από τη βάση δεδομένων του Ν. Ορδουλίδη για τις ηχογραφήσεις του Β. Τσιτσάνη.local_librarypageview
6
 Απ' τη μάνα μου διωγμένος  (96 Kbps) 7Τσιτσάνης Β.3:27Βαμβακάρης Μ.
Λαμπίρη Ε.
Τσιτσάνης Β.
194812/11/2017 16:01:40Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7475 / GO-4050. Ηχογραφήθηκε στις 23/11/1948 και σύμφωνα με τον ίδιο τον Συνθέτη είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε στην Θεσ/νίκη επί κατοχής. Κομμάτι στην καρδιά του εμφυλίου πέρασε από σαράντα κύματα για να ηχογραφηθεί. Εδώ περισσότερα http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=57&t=5128local_librarypageview
7
 Απόψε είναι βαριά  (27.98 Kbps) 8Μητσάκης Γ.3:19Μητσάκης Γ.
Τατασόπουλος Ι.
195212/11/2017 16:02:30Δίσκος Columbia Ελ DG-6990 / CG-2975local_librarypageview
8
 Απόψε κάνεις μπαμ  (128 Kbps) 9Τσιτσάνης Β.3:34Μπέλλου Σ.
Μπίνης Τ.
Τσιτσάνης Β.
195312/11/2017 16:03:32Ηχογραφήθηκε στις 13-03-1953. Είναι η 1η εκτέλεση του τραγουδιού. Δίσκος ODEON GA-7716 / GO 4785. Αν και αναφέρεται 3η φωνή του Τσιτσάνη, σε όλο το τραγούδι δεν ακούγεται 3η και μάλιστα η χαρακτηριστική του Τσιτσάνη.local_librarypageview
9
 Απόψε μ' εγκατέλειψες  (128 Kbps) 10Χρυσίνης Σ.3:09Στάμου Ρ.
Τσιτσάνης Β.
Βούλγαρης Ν.
195012/11/2017 16:04:12Στιχουργός ο Βασιλειάδης. Στο μπουζούκι ο Τσιτσάνης και στην κιθάρα ο Στ. Χρυσίνης. Ηχογραφήθηκε στις 31 Μαρτίου 1950. Δίσκος Columbia DG 6847.
10
 Απόψε μες στο καπηλειό  (128 Kbps) 11Τσιτσάνης Β.3:20Τσαουσάκης Π.
Νίνου Μ.
194912/11/2017 16:05:27Στιχουργός ο Κώστας Μάνεσης. Κυκλοφόρησε το Δεκέμβρη του 1949.local_librarypageview
11
 Αραπίνες (Νύχτες μαγικές)  (256 Kbps) 12Τσιτσάνης Β.3:11Γεωργακοπούλου Ι.
Περπινιάδης Σ.
194612/11/2017 16:06:19Στο μπουζούκι ο Καπλάνης. Δίσκος HMV AO 2722 / 0GA 1190. Ηχογραφήθηκε το Δεκέμβριο του 1946 με διευθυντή ορχήστρας τον Δημήτρη Σέμση (Σαλονικιός) και αποτελεί τη δεύτερη εκδοχή του τραγουδιού καθώς η πρώτη εκτέλεση είναι από τον Φώτη Πολυμέρη και τον ίδιο τον συνθέτη. Η αυθεντική ηχογράφηση με τον Φ. Πολυμέρη καταγράφεται στις 29/10/1946 με στοιχεία δίσκου ODEON GO 3665 αριθμό μήτρας και GA 7351 αριθμό καταλόγου. Ο ρυθμός είναι Bolero και ο δρόμος φυσικό Μινόρε. Πληροφορίες από την database για τον Β.Τσιτσάνη του Νίκου Ορδουλίδη και το Βιβλίο του "Η Δισκογραφική Καριέρα του Βασίλη Τσιτσάνη (1936-1983)".local_librarypageview
12
 Αχάριστη  (192 Kbps) 13Τσιτσάνης Β.3:17Περπινιάδης Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
Τσιτσάνης Β.
194712/11/2017 16:06:57Είναι η πρώτη μέρα του Καλοκαιριού του 1947 (01/06/1947) όταν ο Τσιτσάνης μπαίνει στο στούντιο και ηχογραφεί ένα από τα διασημότερα χασάπικα της ελληνικής μουσικής. Στελλάκης Περπινιάδης-Ιωάννα Γεωργακοπούλου-Βασίλης Τσιτσάνης "συμπλέουν" μοναδικά και αφήνουν αιώνια το στίγμα τους στην "Αχάριστη". Πρόκειται για την 1η εκτέλεση. Στο μπουζούκι ο ίδιος ο συνθέτης. Κιθάρα ο περίφημος Κώστας Καρίπης. Δίσκος HMV AO-2740/OGA 1238-1local_librarypageview
13
 Βογγά τη νύχτα ο άνεμος  (0 Kbps) 14Χρυσίνης Σ.Στάμου Ρ.
Καλλέργης Ν.
Βούλγαρης Ν.
195212/11/2017 16:07:40Ηχογραφήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1952. Δίσκος Columbia DG 6952.
14
 Βόλτα στην Ελλάδα (Βόλο, Λάρισα, Καρδίτσα)  (128 Kbps) 15Τσιτσάνης Β.3:23Λαμπίρη Ε.
Τσιτσάνης Β.
195212/11/2017 16:11:34Στίχοι του Χρ. Κολοκοτρώνη. Πρώτη φωνή η Λαμπίρη. Δίσκος ODEON GA-7670local_librarypageview
15
 Βρε μάγκες δυο στη φυλακή (Δυο μάγκες μες στη φυλακή)  (160 Kbps) 16Τζοβένος Κ.3:16Αμπατζή Ρ.193412/11/2017 16:12:43Δίσκος HMV Ελ AO-2201 / OGA-12local_librarypageview
16
 Για Μια Γυναίκα Χάθηκα-(Γεντί Κουλέ)  (128 Kbps) 17Τσιτσάνης Β.3:27Τσαουσάκης Π.
Νίνου Μ.
195112/11/2017 16:15:07Δίσκος HMV AO-2984/OGA-1743. Ηχογραφήθηκε στις 15/3/1951. Απτάλικος Ζειμπέκικος (9/4) σε κύριο δρόμο φυσικό μινόρε. Εκτός από τον Β.Τσιτσάνη στο μπουζούκι, συμμετέχουν, η Ευαγγελία Μαργαρώνη στο ακορντεόν και ο Στέλιος Χρυσίνης στην κιθάρα. Σύμφωνα με την ΑΕΠΙ συνθέτης και στιχουργός ο Τσιτσάνης ενώ σύμφωνα με την ΕΜΙ μόνο συνθέτης.local_librarypageview
17
 Γι' αυτά τα μαύρα μάτια σου  (128 Kbps) 18Τσιτσάνης Β.3:10Κηρομύτης Σ.
Τσιτσάνης Β.
194012/11/2017 16:15:55Κιθάρα : Κώστας Καρίπης .Μπαγλαμά:Άγνωστος.Ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο του 1940 σύμφωνα με τον Ορδουλίδη. Δίσκος COLUMBIA DG-6547 / CG 2067 αρ. αδείας 1836. Αν και σαν δεύτερη φωνή στον δίσκο γράφει Β.Τσιτσάνης εν τούτοις δεν είναι αυτός.local_librarypageview
18
 Για μένα δεν σε μέλει  (160 Kbps) 19Καρίπης Κ.2:52Αμπατζή Ρ.193112/11/2017 16:16:34Δίσκος Columbia DG 143 ή/και DG-6415 (1938).local_librarypageview
19
 Για σένα μαυρομάτα μου (Ναζιάρα μου Μπομπίνα)  (192 Kbps) 20Περιστέρης Σ.3:21Παγιουμτζής Σ.
Ρούκουνας Κ.
Ρούκουνας Κ.
193712/11/2017 16:17:11Φέρεται στο όνομα του Μωραΐτη (ψευδώνυμο του Περιστέρη) και του Στράτου. Δίσκος Odeon GA-7046local_librarypageview
20
 Για σταματήστε μουσικοί  (128 Kbps) 21Τζουανάκος Σ.3:32Τζουανάκος Σ.
Λαζαρίδου Σ.
195312/11/2017 16:17:52Κυκλοφόρησε στις 26/02/1953. Δεύτερη φωνή η Σουζάνα Λαζαρίδου. Στα μπουζούκια ο Τατασόπουλος και ο Σταματίου. Δίσκος HMV AO 5101.local_librarypageview
21
 Για τα μάτια π' αγαπώ  (160 Kbps) 22Τσιτσάνης Β.3:09Νίνου Μ.
Τσαουσάκης Π.
Τσαουσάκης Π.
194912/11/2017 16:19:53Το γνωστό ''ξημερώνει και βραδιάζει''με στοιχεία δίσκου Columbia CG 2535 - DG 6786. Πρωτακούστηκε στη δραματική κινηματογραφική ταινία "Αμάρτησα για το παιδί μου", που προβλήθηκε το Μάρτιο του 1950, μαζί με το "Απόψε μεσ' το καπηλειό". Τα δύο αυτά τραγούδια είναι τα πρώτα που έγραψε ο Τσιτσάνης για τη φωνή της Μ. Νίνου αν και η ίδια είχε κάνει λίγες μέρες ποιο πριν δεύτερες φωνές στον Πρόδορμο Τσαουσάκη στα τραγούδια "Πω πω Μαρία" και "Τραυματίας". Η ταινία (ως προς το μουσικό της μέρος) γυρίστηκε στην ταβέρνα του "Τζίμη του Χοντρού" και στο μουσικό συγκρότημα συμμετέχουν ο Τσιτσάνης, ο Κερομύτης και η πρωτοεμφανιζόμενη Μαρίκα Νίνου.Σύμφωνα με τον Κόντο στο μπουζούκι είναι ο Μανώλης Χιώτης. Η 2η εκτέλεση με τους ΣΤ. ΧΑΣΚΙΛ - Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ - Μ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ (1949). Η 3η εκτέλεση με τους Κ. ΓΚΡΕΫ - Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ - ΑΝΤΩΝΗ ΡΕΠΑΝΗ (1961). Δίσκος COLUMBIA DG 6786.local_librarypageview
22
 Γιατί με ξύπνησες πρωί  (112 Kbps) 23Τσιτσάνης Β.3:06Τσαουσάκης Π.
Γεωργακοπούλου Ι.
Τσιτσάνης Β.
194812/11/2017 16:20:34Ηχογραφήθηκε στις 04/06/1948. Δίσκος HMV AO-2814 / OGA-1367local_librarypageview
23
 Γιατί να με γελάσεις  (128 Kbps) 24Σκαρβέλης Κ.3:12Αμπατζή Ρ.193712/11/2017 16:21:42Ζεϊμπέκικο με βιολί, κιθάρα και μαντολίνο ή μπαγλαμά. Δίσκος HMV AO 2383.local_librarypageview
24
 Γιατί να φύγεις μακριά  (192 Kbps) 25Τσιτσάνης Β.3:09Χασκήλ Σ.
Τσιτσάνης Β.
194712/11/2017 16:22:16Δίσκος Odeon GA-7416 / GO 3818. Ηχογραφήθηκε στις 20-10-1947 σε ρυθμό παλιού Ζεϊμπέκικου με κύριο δρόμο Μινόρε Αρμονικό.local_librarypageview
25
 Γιοβάν Τσαούς  (256 Kbps) 26Τσαούς Γ.3:31Καλυβόπουλος Α.193612/11/2017 16:22:57Πεντακάθαρο 78-αρι.Ζεϊμπέκικο του 1936. Δίσκος HMV AO 2295/OGA-307. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε κατά πάσα πιθανότητα τον Φεβρουάριο του 1936.local_librarypageview
26
 Γκαρσόνα  (256 Kbps) 27Τούντας Π.3:23Αμπατζή Ρ.193712/11/2017 16:23:43Columbia DG 6281local_librarypageview
27
 Γλεντάει ο Μάνθος  (56 Kbps) 28Χρυσίνης Σ.3:07Τσαουσάκης Π.196212/11/2017 16:24:24Στίχοι Κώστα Πολίτη. Δίσκος RCA 48G 2287.
28
 Γλυκοχαράζουν τα βουνά  (124.97 Kbps) 29Τσιτσάνης Β.3:37Παγιουμτζής Σ.
Τσιτσάνης Β.
Γιαννόπουλος Θ.
195212/11/2017 16:25:26Συμμετέχει στα φωνητικά και ο Θανάσης Γιαννόπουλος. Δίσκος PARLOPHONE B.74271. "Τα βλέπω σκοτεινά"local_librarypageview
29
 Δεν με στεφανώνεσαι  (128 Kbps) 30Τσιτσάνης Β.3:16Γεωργακοπούλου Ι.
Περπινιάδης Σ.
194612/11/2017 16:26:11Ηχογραφήθηκε στις 15/06/1946. Ένα από τα τέσσερα πρώτα μεταπολεμικά κομμάτια του συνθέτη. Διεύθυνση ορχήστρας: Δημήτρης Σέμσης (Σαλονικιός), μπουζούκια: Κώστας Καπλάνης και Γιώργος Μανίσαλης, κιθάρα: Κώστας Καρίπης. Πληροφορίες από την database του Νίκου Ορδουλίδη. [εναλλακτικός τίτλος για αναζήτηση: Τι σε μέλει εσένα κι αν γυρνώ]. Δίσκοι HMV AO 2704 (OGA 1153) και στην RCA Victor ‎– 26-8034 Αμερικής.local_librarypageview
30
 Δώδεκα η ώρα (Θα 'ρθω βρε Μαριώ)  (160 Kbps) 31Τσιτσάνης Β.3:12Παγιουμτζής Σ.
Τσιτσάνης Β.
193912/11/2017 16:26:56Πεντακάθαρο 78-αρι.Δίσκος: Columbia 6528 local_librarypageview
31
 Δώδεκα χρονώ κορίτσι  (128 Kbps) 32Γαβαλάς Σ.3:09Αμπατζή Ρ.193412/11/2017 16:28:52Πρόκειται για παραδοσιακό τραγούδι. Δίσκοι ODEON GA 1751 και GA 1761.local_librarypageview
32
 Εγώ μάγκας φαινόμουνα  (128 Kbps) 33Γενίτσαρης Μ.3:19Γενίτσαρης Μ.193712/11/2017 16:29:49Πρόκεται για την πρώτη εκτέλεση. Είναι το πρώτο τραγούδι που γραμμοφώνησε ο Μιχάλης Γενίτσαρης σε ηλικία 20 ετών (γεννήθηκε στις 15/6/1917). Μπουζούκι παίζει πιθανόν ο ίδιος, κιθάρα ο Στέλιος Χρυσίνης και μπαγλαμά ο αδερφός του Πάνος. Προσφωνήσεις και επιφωνήματα από τον Στρ. Παγιουμτζή που ήταν παρών στην ηχογράφηση. Διεύθυνση ορχήστρας ο Παναγιώτης Τούντας. Δίσκος COLUMBIA DG-6312. local_librarypageview
33
 Εδώ πληρώνονται όλα  (128 Kbps) 34Γρυπάρης Β.3:06Χατζηχρήστος Α.
Βαμβακάρης Μ.
193912/11/2017 16:30:45Ως συνθέτης φέρεται κάποιος Γ. Ευαγγέλου (ο Κουναδης ανεφέρει πως ειναι το ψευδώνυμο του Ευάγγελου Γρυπάρη)μπουζούκι : Σπυρ.Περιστέρης,κιθάρα :Κ.Σκαρβέλης, Στίχοι : Μίνως Μάτσας. Δίσκος Odeon GA-7257local_librarypageview
34
 Είμαι μια δυστυχισμένη (Κλαίω και σ' αναζητώ)  (128 Kbps) 35Τσιτσάνης Β.3:26Τσαουσάκης Π.195012/11/2017 16:38:52Είναι η 1η εκτέλεση. Κυκλοφόρησε στις 16/12/1950. Δίσκος HMV AO 5000.local_librarypageview
35
 Είμαι στον καημό σου θύμα  (160 Kbps) 36Παπαϊωάννου Ι.3:16Μοσχονάς Ο.
Περπινιάδης Σ.
194712/11/2017 16:40:00Δίσκος ΗΜV AO 2771.local_librarypageview
36
 Είναι όλα μαύρα  (256 Kbps) 37Μητσάκης Γ.3:35Καζαντζίδης Σ.
Στάμου Ρ.
195312/11/2017 16:41:07Δίσκος HMV AO 5112.
37
 Έλα όπως είσαι  (256 Kbps) 38Τσιτσάνης Β.3:27Νίνου Μ.
Τσιτσάνης Β.
195412/11/2017 16:42:20Δίσκος Odeon GA 7765 / GO 4912. Ηχογραφήθηκε στις 10/02/1954local_librarypageview
38
 Έννοια σου, έννοια σου  (192 Kbps) 39Παπαϊωάννου Ι.3:34Τζιβάνης Ι.
Στάμου Ρ.
195212/11/2017 16:44:22Πρώτη φωνή ο Γιάννης Τζιβάνης. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-5046 / OGA-1845
39
 Εσύ θα μετανοιώσεις  (128 Kbps) 40Παπαϊωάννου Ι.3:34Μοσχονάς Ο.
Ευγενικός Α.
194912/11/2017 16:45:58Δίσκος HMV AO 2874. (Τί σου 'φταιξα μικρό και μου 'χεις φύγει)local_librarypageview
40
 Εσύ 'σαι η αιτία που υποφέρω  (128 Kbps) 41Χιώτης Μ.3:36Σπαγγαδώρος Α.
Χιώτης Μ.
194912/11/2017 16:46:56Στην άλλη όψη του δίσκου το: «Τσιγγάνες». Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2860 / OGA-1468local_librarypageview
41
 Ζουρλοπαινεμένης γέννα  (128 Kbps) 42Παπάζογλου Β.3:09Περπινιάδης Σ.193412/11/2017 16:48:43Δίσκος Columbia DG 6067.local_librarypageview
42
 Η Ελένη η ζωντοχήρα  (256 Kbps) 43Τσαούς Γ.3:10Καλυβόπουλος Α.193612/11/2017 16:49:43Πεντακάθαρο 78-αρι. Δίσκος HMV AO-2321. Ανατύπωση: RCA Victor 26-8070.local_librarypageview
43
 Κι αν πάθεις και καμμιά ζημιά - ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΜΟΥ (Η ζημιά) (Απόψε το μπουζούκι σου)  (171.73 Kbps) 44Τσιτσάνης Β.3:19Νίνου Μ.
Τσιτσάνης Β.
195012/11/2017 16:50:47Ηχογραφήθηκε στις 31/10/1950. Δίσκος COLUMBIA DG 6886 - CG 2738 Αριθμός άδειας 1248-17468. Στα μπουζούκια ο Συνθέτης και ο Βασίλης Μανίκας. Ακορντεόν ο Νίκος Κοσμάς στον μπαγλαμά ο Πάνος Χρυσίνης και κιθάρα ο Στέλιος Χρυσίνης. Ο ρυθμός 9/4 παλιός Ζειμπέκικος σε κύριο δρόμο Hitzáz. Πληροφορίες από την data-base για τις ηχογραφήσεις του Β.Τσιτσάνη του Ν.Ορδουλίδηlocal_librarypageview
44
 Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή  (96 Kbps) 45Τσιτσάνης Β.3:22Νίνου Μ.
Τσαουσάκης Π.
Τσιτσάνης Β.
195012/11/2017 16:51:35Στα μπουζούκια οι Τσιτσάνης-Μητσάκης. Δίσκος COLUMBIA DG 6819.local_librarypageview
45
 Η κατάρα της μάγισσας  (128 Kbps) 46Τζουανάκος Σ.3:22Τζουανάκος Σ.
Τατασόπουλος Ι.
195212/11/2017 16:52:44Κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1952. Δίσκος HMV AO 5062.local_librarypageview
46
 Η μάνα μου με δέρνει  (192 Kbps) 47Τσιτσάνης Β.3:19Μπέλλου Σ.
Περπινιάδης Σ.
194812/11/2017 16:54:35Καλαματιανός που ηχογραφήθηκε στις 15/11/1948. Δίσκος HMV AO 2856 / OGA 1444local_librarypageview
47
 Η νοσταλγία  (192 Kbps) 48Πετσάς Π.2:59Τζουανάκος Σ.195012/11/2017 16:55:28Δίσκος Columbia DG 6861.local_librarypageview
48
 Ηλιοβασίλεμα σωστό  (128 Kbps) 49Λαύκας Γ.3:15Κρεούζης Ο.
Γεωργακοπούλου Ι.
Λαύκας Γ.
195012/11/2017 16:59:00Γράφτηκε στη Μακρόνησο σε στίχους του Κώστα Μάνεση. Ερμηνεύει ο Ορφέας Κρεούζης. Υπήρξε μουσικός υπεύθυνος της λαϊκής ορχήστρας των εξορίστων της Μακρονήσου. Σαν τραγουδιστής πέρασε στη δισκογραφία των 78 στροφών μόνο έξι τραγούδια, εξαιτίας της φυλακής και εξορίας που πήγε τα χρόνια 1949 – 1955. Δίσκος HMV AO 2915. Στην άλλη όψη του δίσκου το: “Μάχαιρα έδωσες“ επίσης του Λαύκα με την Γεωργακοπούλου.local_librarypageview
49
 Θα γυρίσεις κάποιο δείλι  (256 Kbps) 50Μητσάκης Γ.3:22Μπέλλου Σ.
Περπινιάδης Σ.
Μητσάκης Γ.
194912/11/2017 16:59:44Δίσκος COLUMBIA DG 6773.local_librarypageview
50
 Θά ρθω μια γλυκιά βραδυά (Θα΄ρθω μια γλυκειά βραδυά)  (160 Kbps) 51Τσιτσάνης Β.3:17Παγιουμτζής Σ.193812/11/2017 17:01:26Σύμφωνα με τον Ορδουλίδη ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο του 1938. Δίσκος COLUMBIA DG 6357 / CG 1679 αριθμός άδειας 286. Ο ρυθμός 9/4 Παλιός Ζειμπέκικος και κύριος δρόμος Μινόρε Αρμονικό.local_librarypageview
51
 Θα χαθώ μικρή μου  (160 Kbps) 52Σκαρβέλης Κ.3:32Κάβουρας Γ.193912/11/2017 17:04:51«Κάθε βράδυ τριγυρίζω μα ποτέ δε σ' αντικρύζω...». Από τις πλέον ενδιαφέρουσες ηχογραφήσεις της εποχής, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι είναι από τα ελάχιστα δείγματα που παρεμβάλλονται οργανικοί αυτοσχεδιασμοί ανάμεσα στις στροφές του τραγουδιού. Μας υπενθυμίζει αυτή η ηχογράφηση ένα καθεστώς που υπήρχε στο πάλκο, όπου η διάρκεια του τραγουδιού δεν περιοριζόταν στα 3 λεπτά, που επέτρεπε ο δίσκος των 78 στροφών. Δίσκος Odeon GA 7215. local_librarypageview
52
 Θέλω βαριά να κοιμηθώ  (128 Kbps) 53Κυριαζής Ι.3:24Τσαουσάκης Π.
Στάμου Ρ.
Καλλέργης Ν.
195212/11/2017 17:05:46Κυκλοφόρησε στις 07/06/1952. Δίσκος HMV AO-5099local_librarypageview
53
 Καίγομαι καίγομαι  (128 Kbps) 54Κλουβάτος Γ.3:20Τσαουσάκης Π.195112/11/2017 17:06:38Κλουβάτος, συνθέτης και στιχουργός. Είναι η δεύτερη ηχογράφηση. HMV AO-2995local_librarypageview
54
 Καλαμπακιώτισσα (Στην Καλαμπάκα μια βραδιά)  (192 Kbps) 55Τσιτσάνης Β.3:01Παγιουμτζής Σ.
Τσιτσάνης Β.
193912/11/2017 17:07:35Μπουζούκι παίζει ο Τσιτσάνης, κιθάρα ο Καρίπης και μπαγλαμά ο Χρυσίνης. Γραμμοφωνήθηκε στο τέλος του 1939. Δίσκος HMV AO 2610 / OGA - 978 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1612 ή 1812. Από τα ωραιότερα του Τσιτσάνη. Γραμμένο για την Κούλα Καρακαντά, την καλλονή από την Καλαμπάκα, που έφυγε για την Αμερική, το 1940 σε ηλικία 20 ετών.local_librarypageview
55
 Κάνε υπομονή (Μην απελπίζεσαι)  (128 Kbps) 56Τσιτσάνης Β.3:19Μπέλλου Σ.
Τσιτσάνης Β.
194812/11/2017 17:09:46Ηχογράφηση στις 11-11-1948. Δίσκος COLUMBIA DG 6747 (CG-2458). Κιθάρα: Κ. Καρίπης. Το τραγούδι φαινομενικά είναι ερωτικό, όμως κρύβει μέσα του βαθιά κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα. Η λέξη-κλειδί είναι η “χαραυγή”, δηλαδή η ελευθερία, που θα διώξει τα σκοτάδια της σκλαβιάς (δηλ. της τυραννίας από την ξενοκρατία). Ο Β. Τσιτσάνης, στην προσπάθειά του να περάσει κοινωνικοπολιτικά θέματα στη δύσκολη εμφυλιακή περίοδο και να ξεγελάσει τη λογοκρισία, χρησιμοποιούσε –όπως και οι περισσότεροι συνθέτες– το θέμα της γυναίκας και του έρωτα. Ο ίδιος ο Τσιτσάνης στην αυτοβιογραφία του λέει: "Τότε, με τα τραγικά γεγονότα του εμφυλίου πολέμου ήταν πολύ δύσκολο να γράψεις εκείνο που ήθελες. Υπήρχε η λογοκρισία που δεν έδινε εύκολα άδεια για να γραμμοφωνήσεις τραγούδι. Εννοώ εκείνα που είχαν κατά τη γνώμη τους ύποπτους στίχους και έβλεπαν κάποια πολιτική σκοπιμότητα. Δεν μπορώ να ξέρω με τι σκεπτικό αποφάσιζαν, πάντως τραγούδι που θα είχε και μια λέξη γύρω από την πολιτική ή τα γεγονότα της εποχής, έπρεπε στα σίγουρα να το απορρίψουν. Τότε, το 1949, ή λίγους μήνες νωρίτερα, έγραψα μέσα στα άλλα, και ένα που του έβαλα αλληγορικά λόγια, ακριβώς από το φόβο της λογοκρισίας, αλλά η σημασία του φαίνεται καθαρά: «Μην απελπίζεσαι και δεν θ’ αργήσει, κοντά σου θα ‘ρθει μια χαραυγή, καινούργια αγάπη να σου ζητήσει, κάνε λιγάκι υπομονή…». Η πρώτη στροφή του τραγουδιού παραπέμπει στην «αναμονή» του αγωνιστή, που μπορεί να βρίσκεται στο βουνό, στη φυλακή ή στην εξορία, αλλά και στην αλληγορική του εκδοχή, στην «αναμενόμενη ειρήνη». Η δεύτερη στροφή, με το «διώξε τα σύννεφα» προτείνει τη «λύση», ενώ με την τρίτη δίνει την «ελπίδα για ειρηνική ζωή». [Σημείωση: Δεν υπάρχει στοιχείο που να δείχνει ότι το τραγούδι απαγορεύτηκε, όπως σημειωνόταν σε προηγούμενες εκδοχές του παρόντος σχολίου. Όπως έχει επισημάνει στο παρελθόν ο Κ. Βλησίδης, η παρερμηνεία αυτή είναι αποτέλεσμα σύγχυσης μεταξύ του τραγουδιού "Ο υπομονητικός" των Βιτάλη - Μαυρέα, το οποίο πράγματι περιλαμβάνεται σε λίστα απαγόρευσης, και του "Κάνε λιγάκι υπομονή" του Τσιτσάνη το οποίο όμως ουδέποτε φαίνεται να απαγορεύτηκε].local_librarypageview
56
 Κάπελα καταραμένε  (128 Kbps) 57Γαβριήλ Μ. (Μαρινάκης)3:03Παγιουμτζής Σ.196112/11/2017 17:10:58Δίσκος 45 στρ. Polydisc Ελλάδος / 14023 local_librarypageview
57
 Καρδιά ορφανή  (128 Kbps) 58Χατζηχρήστος Α.3:25Χατζηχρήστος Α.
Μπίνης Τ.
195212/11/2017 17:11:50 PARLOPHONE B.74262.local_librarypageview
58
 Κάτσε ν' ακούσεις μια πενιά (Ο Χρήστος)  (128 Kbps) 59Τσιτσάνης Β.3:08Παγιουμτζής Σ.194612/11/2017 17:14:05Λόγω της αυστηρής λογοκρισίας της εποχής που γραμμοφωνήθηκε, έγινε η ακόλουθη διασκευή των στίχων, σε όλες τις εκτελέσεις, πλην αυτής με τον Τζιμ Αποστόλου στην Αμερική: α) Ο τρίτος στίχος της πρώτης στροφής «κι αν θες να πιείς και αργιλέ» έγινε «κι αν θες ζεϊμπέκικο γλυκό/καλό» . β) Ο τέταρτος στίχος της δεύτερης στροφής «σε βλέπω είσαι χαρμάνης» έγινε «και τη σειρά σου χάνεις». γ) Ο τρίτος στίχος της τρίτης στροφής «Ο αργιλές είν' έτοιμος» έγινε «Το ζεϊμπεκάκι είν' έτοιμο». Στο μπουζούκι ο μέγας Χιώτης και διεύθυνση ορχήστρας απ' τον Δημήτρη Σέμση (= Δημήτριος Κουκουδέας , ''Σαλονικιός''). Δίσκος HMV 2717 (OGA-1180).local_librarypageview
59
 Κάτω από τα γεφύρια  (192 Kbps) 60Παπαϊωάννου Ι.3:21Άλλος Καλλιτέχνης
Καλλέργης Ν.
195312/11/2017 17:15:04Πρώτη φωνή Θεοφάνης Λέκκας. Δίσκος COLUMBIA DG-6969local_librarypageview
60
 Κάτω στο Πασαλιμάνι (Γυναικομάνι)  (128 Kbps) 61Πετσάς Π.3:23Γεωργακοπούλου Ι.
Περπινιάδης Σ.
194712/11/2017 17:16:35Καλύτερο σε ήχο απο το υπάρχον. Μουσική - στίχοι: Πάνου Πετσά. Μπουζούκι παίζει ο Δημήτρης Στεργίου (Μπέμπης). Δίσκος HMV Ελ AO-2769 / OGA-1282local_librarypageview
61
 Κορίτσι άπονο  (160 Kbps) 62Περιστέρης Σ.3:38Παγιουμτζής Σ.
Βαμβακάρης Μ.
194112/11/2017 17:17:52Στίχοι Μίνως Μάτσας.Στο μπουζούκι ο Σπ.Περιστέρης και στη κιθάρα ο Κ.Καρίπης. Δίσκος ODEON GA-7320local_librarypageview
62
 Κυβέρνησε τα βήματά μου  (128 Kbps) 63Χατζηχρήστος Α.3:33Τζάνετ Μαίρη195412/11/2017 17:18:57Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7806 / GO-5010local_librarypageview
63
 Λαρισινή  (128 Kbps) 64Παγιουμτζής Σ.3:14Παγιουμτζής Σ.194012/11/2017 17:20:37Φέρεται ως δημιουργία του Στράτου Παγιουμτζή, αλλά ενδέχεται να είναι του Τσιτσάνη. Φωνογραφήθηκε στις 10/06/1940 το 1940. Δίσκος HMV AO 2647 / OGA 1056.local_librarypageview
64
 Μα είναι και Θεός  (192 Kbps) 65Τζουανάκος Σ.3:29Τζουανάκος Σ.
Τατασόπουλος Ι.
Πλέσσας Σ.
195312/11/2017 17:21:36Η 1η εκτέλεση. Συνοδεύει και ο Σταύρος Πλέσσας. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-5101 / OGA-1959. Στίχοι Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου 26-2-1953. Μπουζούκια Γιάννης Σταματίου (Σπόρος) και Γιάννης Τατασόπουλος,κιθάρα Σταύρος Πλέσσας,ακκορντεόν Τόλης Εζρά.local_librarypageview
65
 Μαζί σου ξεμυαλίστηκα  (128 Kbps) 66Χιώτης Μ.3:34Χασκήλ Σ.
Χιώτης Μ.
194912/11/2017 17:22:56Δίσκος Odeon GA-7506 Ελλάδος. local_librarypageview
66
 Μαύρη ζωή μικρούλα μου  (256 Kbps) 67Βαμβακάρης Μ.3:32Βαμβακάρης Μ.196712/11/2017 17:23:56
67
 Μ' έδωκες σε πλούσιο  (128 Kbps) 68Σκαρβέλης Κ.3:03Κάβουρας Γ.193612/11/2017 17:26:19Η ίδια μουσική με το «Ποιός είμαι δε θυμάσαι» αλλά με διαφορετικά λόγια. Δίσκος Parlophone B-21876 / Go-2542-1.local_librarypageview
68
 Με πολεμάς μπαμπέσικα  (128 Kbps) 69Περιστέρης Σ.3:14Χατζηχρήστος Α.
Βαμβακάρης Μ.
194612/11/2017 17:27:23Στο όνομα του Περιστέρη. Για τους στίχους του τραγουδιού έχουν συνεργαστεί ο Μίνως Μάτσας με τον Γιώργο Δερέμπεη ("Σωφέρ"), που μοιράζονται τα πνευματικά δικαιώματα, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη καρτέλλα της ΑΕΠΙ. Δίσκος ODEON GA 7343.local_librarypageview
69
 Με τυλίξανε δυο φίνες  (128 Kbps) 70Γούναρης Ν.3:18Κηρομύτης Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
194012/11/2017 17:28:32Ο δίσκος των 78 στροφών εμφανίζει τους δημιουργούς με τα ψευδώνυμά τους: συνθέτης: Κουρνάζος (Ν. Γούναρης) και στιχουργός: Β. Ταμβάκης (Μπάμπης Βασιλειάδης ή Τσάντας). Ορχήστρα με μπουζούκι (ο Β. Τσιτσάνης), κιθάρα (ο Κ. Καρίπης) και μπαγλαμά (ο Στράτος Παγιουμτζής). Κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 1940. HMV AO-2646local_librarypageview
70
 Μέσα στο Πασαλιμάνι  (56 Kbps) 71Σκαρβέλης Κ.3:09Αμπατζή Ρ.193612/11/2017 17:30:45Στο βιολί ο Δ. Σέμσης, στο ούτι ο Αγ. Τομπούλης, στην κιθάρα ο συνθέτης και ζίλια η τραγουδίστρια. Δίσκος HMV AO 2327. local_librarypageview
71
 Μη μου ξαναφύγεις πια (Το΄ξερα μια μέρα πως θα΄ρθείς)  (128 Kbps) 72Τσιτσάνης Β.3:16Τσαουσάκης Π.
Ντάλια Ρ.
195012/11/2017 17:31:35Ηχογραφήθηκε στις 12/9/1950. Δίσκος COLUMBIA DG 6886 - CG 2710. Στο ένα μπουζούκι ο Συνθέτης και στο άλλο ο Πάνος Γαβαλάς. Μπαγλαμά ο Παναγιώτης Χρυσίνης και κιθάρα ο Στέλιος Χρυσίνης. Ο ρυθμός είναι 9/4 Παλιός Ζειμπέκικος και κύριος δρόμος Φυσικό Μινόρε. Στοιχεία αντλήθηκαν από την βάση δεδομένων για τις ηχογραφήσεις του Β.Τσιτσάνη του Ν.Ορδουλίδηlocal_librarypageview
72
 Μου 'φαγες τα δαχτυλίδια  (128 Kbps) 73Μητσάκης Γ.3:23Σωφρονίου Έλ.
Περπινιάδης Σ.
Μητσάκης Γ.
194912/11/2017 17:34:30Δίσκος HMV Ελ AO-2869 / OGA-1455. Ο στίχος "μου΄φαγες όλα τα δαχτυλίδια, μ΄εχεις και κοιμάμαι στα σανίδια" είναι ολόιδιος (για να μην πω κλεμμένος)με το τραγούδι του Ζ.Κασιμάτη "Δε με τουμπάρεις" με την Μαρικα Πολίτισσα και στοιχεία δίσκου Β-21739. Εκεί αναφέρει ο Κασιμάτης "Μου'φαγες τα δαχτυλίδια και κοιμάμαι στα σανίδια".local_librarypageview
73
 Μπατίρης  (192 Kbps) 74Τσιτσάνης Β.3:09Κηρομύτης Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
194012/11/2017 17:36:28Το υπάρχον είναι ανύπαρκτο. Ηχογράφηση 27/10/1940, παραμονή του ΟΧΙ! Παίζουν μπουζούκι Τσιτσάνης, κιθάρα Στέλιος Χρυσίνης και μπαγλαμά Πάνος Χρυσίνης. . Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-2695 / OGA-1128
74
 Μπιρ Αλλάχ (Σαν βγαίνει ο χότζας στο τζαμί)  (160 Kbps) 75Σταμούλης Ι.3:20Χασκήλ Σ.194712/11/2017 17:37:53Διεύθυνση ορχήστρας Σ. Περιστέρη. μπουζούκι και φωνητικά : Β. Τσιτσάνης. κιθάρα και φωνητικά :Γ. Σταμούλης(Μπίρ Αλλάχ).Δίσκος ODEON GA-7407.local_librarypageview
75
 Να γιατί περνώ (Να γιατί γυρνώ μες στην Αθήνα)  (128 Kbps) 76Τσιτσάνης Β.3:17Βαμβακάρης Μ.
Καρύβαλη Σ.
193612/11/2017 17:39:23Προπολεμικό χασάπικο του Τσιτσάνη, που το 'γραψε στα Τρίκαλα μόλις είχε τελειώσει το γυμνάσιο. Δίσκος ODEON GA 7005 / GO 2639. κιθάρα: Κ.Σκαρβέλης.Στην άλλη όψη του δίσκου το: "Ο Μάρκος πολυτεχνίτης" του Περιστέρη με δημιουργό το Μ. Βαμβακάρη. Ηχογραφήθηκε στα τέλη του 1936.local_librarypageview
76
 Δερβίσης και Άννα (Όρκο στο λουλά σου κάνω)  (128 Kbps) 77Μοντανάρης Ι.3:10Περπινιάδης Σ.
Παγανά Α. (Πολίτισσα)
193412/11/2017 17:42:48Πεντακάθαρο 78-αρι.Συνοδεύει η Άννα Παγάνα (η πρώτη γυναίκα του Ρούκουνα, η οποία πέθανε νέα). Υπάρχει και η αντίστοιχη ηχογράφηση με Ατραΐδη-Ρίτα. Δίσκος Columbia DG-6052.local_librarypageview
77
 Ξενύχτης πάλι έμεινα  (192 Kbps) 78Σκαρβέλης Κ.3:11Παπαϊωάννου Ι.
Χατζηχρήστος Α.
193812/11/2017 17:44:29Στίχοι Μίνως Μάτσας. Δίσκος ODEON GA-7167local_librarypageview
78
 Ξεσπά η μπόρα  (128 Kbps) 79Παπαϊωάννου Ι.3:22Καζαντζίδης Σ.
Γρίλλη Μ.
195312/11/2017 17:46:12Στίχοι Χρήστος Κολοκοτρώνης. Δίσκος HMV AO-5100 / OGA 1964local_librarypageview
79

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'My List' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=115

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: d_chadjis

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"