επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "με πιάνο" και δημιουργήθηκε από τον/την liaskouel στις 7 Ιουνίου 2017.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Τούντε, τούντε  (128 Kbps) 1ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:29ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ190607/06/2017 11:20:28Εστουδιαντίνα Σιδερή. Δίσκος ODEON Record NO-31330.
1
 Το ηλεκτρικό κορίτσι  (128 Kbps) 2ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:48ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ190907/06/2017 11:21:04Εστουδιαντίνα Πανελλήνιον. Το τραγούδησε και η Παπαγκίκα το 1924. Δίσκος Orfeon NO-13468
2
 Πάλε μεθυσμένος  (256 Kbps) 3ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:24Λυμπερόπουλος Μ.191707/06/2017 11:21:49Τραγουδά ο Μάριος Λυμπερόπουλος. Ορχήστρα από βιολί και πιάνο. Δίσκος Columbia Ε3611.
3
 Διαβολόπαιδο  (160 Kbps) 4Σακελλαρίδης Θ.3:03ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ192307/06/2017 11:22:40«Πάντα εμείς γλεντούμε». Τραγούδι του Θεόφραστου Σακελλαρίδη από την οπερέττα «Το Διαβολόπαιδο». Παίζει η Ελληνική Μανδολινάτα «Βασιλέως Αλεξάνδρου»: Baritone vocal-Zamanos, Tenor vocal- Zounarakis & Nicolopoulos, Bass vocal-Almanci, Mandolin-Chrystodoulides & Grafidis, Piano- De Vapoli. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 19 Γενάρη του ΄23. Δίσκος Victor 77380(B-27418)-10΄΄.
4
 Τρίβε - τρίβε  (192 Kbps) 5Σακελλαρίδης Θ.3:05ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ192307/06/2017 11:24:45Του Θεόφραστου Σακελλαρίδη από την οπερέττα του "Νανά". Ερμηνεύει η Ελληνική Μανδολινάτα του υπερωκεάνιου "Βασιλεύς Αλέξανδρος", Χριστοδουλίδης (Μαντολίνο), De Vapoli (Πιάνο), Γραφίδης (Μαντολίνο), Π. Νικολόπουλος (Τενόρος), Almanci (Μπάσος), Ζαμάνος (Βαρύτονος), Πέτρος Ζουναράκης (Τενόρος) . Δίσκος Victor Αμερικής VI-73754 / 27417-2 http://victor.library.ucsb.edu/index.php/matrix/detail/800001381)
5
 Καροτσιέρης  (128 Kbps) 6ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:54ΟΡΓΑΝΙΚΑ192407/06/2017 11:25:56Χασάπικος Καροτσιέρης γράφει ο δίσκος. Με την ορχήστρα του Μιχάλη Σιφναίου. Δίσκος Columbia Αμερικής 56015-F / 59872
6
 Βουρνοβαλιότικια καντάδα  (128 Kbps) 7ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:52ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ192507/06/2017 11:29:25Παίζει η Πανελλήνιος Εστουδιαντίνα υπό τη διεύθυνση του Γεωργίου Σαβαρή (Ζαβαρή γράφει ο δίσκος). Δίσκοι ODEON A Series Α-154037/GO-27 και Odeon Γερμανίας GA-1052/GO-27.
7
 Μπαγιαντέρα  (192 Kbps) 8ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:41ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ192507/06/2017 11:32:10Ερμηνεύει η Πανελλήνιος Εστουδιαντίνα υπο την διεύθυνσιν του Γεωργίου Σαβαρή. Δίσκος Odeon A Series / A-154007 / GO-14
8
 Μανολίτα  (128 Kbps) 9ΕΛΑΦΡΑ3:13ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ192507/06/2017 11:32:57Πανελλήνιος Εστουδιαντίνα υπό την διεύθυνση του Γ.Σαβαρή (Ζαβαρής όπως γράφει η ετικέτα). Δίσκος Odeon Α-154013 / GO 2. Δεν έχει καταγραφεί από τον Μανιάτη.
9
 Καλαματιανός χορός  (192 Kbps) 10ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:46ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΕΣ192507/06/2017 11:38:48Παίζει η Πανελλήνιος Εστουδιαντίνα υπό την διεύθυνση του Γεωργίου Σαβαρή. Δίσκος Odeon Γερμανίας GA-1044/GO-21. Το τραγούδι ανατυπώθηκε πολλές φορές από την ODEON και σε κάποιες ετικέτες ο αριθμός κυκλοφορίας (GA-1044) δεν εμφανίζεται ενώ σε άλλες εμφανίζεται.
10
 Συρτός χορός  (192 Kbps) 11ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:34Βιδάλης Γ.192507/06/2017 11:40:45Παίζει η Πανελλήνιος Εστουδιαντίνα υπό την διεύθυνση του Γεωργίου Σαβαρή. Δίσκοι Odeon Γερμανίας / GA-1039 / GO-22, Odeon Γερμανίας / GA-1044 / GO-22 και Odeon A Series / A-154002 / GO-22. "Ας χαμηλώναν τα βουνά να 'βλεπα το Μπουρνόβα..."
11
 Το χασίσι  (160 Kbps) 12ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:43Βιδάλης Γ.192507/06/2017 11:42:14Παραδοσιακό της Μ. Ασίας, παίζει η Πανελλήνιος Εστουδιαντίνα υπό την Δ/νση Γεωργίου Σαβαρή. Πρόκειται για μια από τις πρώτες ηχογραφήσεις που πραγματοιήθηκαν στην Αθήνα από την γερμανική ODEON. Δίσκος GA 1045. Ορχήστρα με βιολί(Σέμσης), σαντούρι και λαούτο. Σύμφωνα με τον Μανιάτη είναι σύνθεση του Ιωσήφ Ριτσιάρδη σε στίχους του Σύλβιου.Διευκρίνηση: το Ριτσιάρδη είναι το ταγκό με τίτλο "Χασίς", όχι αυτό. Ανατύπωση στο δίσκο ODEON A-154033.local_librarypageview
12
 Μόρτισσα κακιά  (192 Kbps) 13Τούντας Π.2:24Βιδάλης Γ.192607/06/2017 11:43:09Συνοδεύει η ορχήστρα εγχόρδων του Παρισινού καμπαρέ Folies Bergere. Υπάρχει στη σελίδα και σε ηχογράφηση με τον Νούρο. Odeon Γερμανίας GA 1178local_librarypageview
13
 Ταταυλιανό χασάπικο  (160 Kbps) 14ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:20ΟΡΓΑΝΙΚΑ192607/06/2017 11:44:01Πρόκειται για την εκτέλεση με τη Λαϊκή Ορχήστρα Καβαδία. Στην άλλη όψη το οργανικό ''Αμύγδαλο'' με την ίδια ορχήστρα. Δίσκος Columbia Αμερικής 56031-F (12'')
14
 Αμύγδαλο  (128 Kbps) 15ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:00ΟΡΓΑΝΙΚΑ192607/06/2017 11:44:30Με τη Λαϊκή Ορχήστρα Καβαδία. Στην άλλη όψη το οργανικό ''Ταταυλιανό χασάπικο'' με την ίδια ορχήστρα. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη. Δίσκος Columbia 56031-F (12'') Αμερικής.
15
 Κελαηδήστε ωραία μου πουλάκια  (192 Kbps) 16ΕΛΑΦΡΑ3:54Δημητριάδης Τ.192607/06/2017 11:45:37Συνοδεία χορωδίας και μαντολινάτας. Το τραγούδι υπήρξε πολύ δημοφιλές από τον 19ο αιώνα. Οι στίχοι του εντοπίζονται από το 1835 (΄΄Ανθολογία : ή συλλογή ασμάτων ηρωικών και ερωτικών΄΄του Ανδρέα Κορομηλά). Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, τον Ιούνιο του ΄26. Δίσκοι Columbia CO 56040-F Αμερικής και Columbia Αγγλίας 11511 (12΄΄).
16
 Τζιβαέρι μανές  (192 Kbps) 17ΑΜΑΝΕΔΕΣ4:30Δημητριάδης Τ.192607/06/2017 11:46:51"Τί να μου κάνει η τύχη μου που έκαμα το λάθος κι έβαλα στην καρδούλα μου τέτοιο μεγάλο πάθος". Ηχογράφηση στην Ν. Υόρκη, 06/05/1926. Δίσκος Columbia Αμερικής CO 56040-F και Columbia Αγγλίας 11511 (12'').
17
 Αμάν Ελενιώ  (128 Kbps) 18ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:14Δημητριάδης Τ.192607/06/2017 11:48:40Ηχογράφηση στο Camden του New Jersey, στις 8 Απριλίου του ΄26.Δίσκοι: Victor 68760-Β,38-3050,Orthophonic S-661 (12΄΄).
18
 Αράπικο συρτό  (192 Kbps) 19ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:02ΟΡΓΑΝΙΚΑ192607/06/2017 11:51:04Με τη λαϊκή ορχήστρα Λουκιανού Καββαδία. Δίσκος Victor Αμερικής VI-68756 / 34754
19
 Καρσιλαμάς Τεκίρ νταγκ  (128 Kbps) 20ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:52ΟΡΓΑΝΙΚΑ192607/06/2017 11:54:15Με τη λαϊκή ορχήστρα Λουκιανού Καββαδία,στο πιάνο ο ίδιος. Τεκίρ-νταγ είναι η τούρκικη ονομασία της πόλεως Ραιδεστού της Ανατολικής Θράκης. Ηχογράφηση στο Camden του New Jersey, στις 8 Απριλίου του ΄26. Victor VI-68799(12΄΄).
20
 Ζεϊμπέκικο χαβας  (192 Kbps) 21ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:36ΟΡΓΑΝΙΚΑ....07/06/2017 11:56:01Το αρχείο αναφέρει το όνομα του Tom Stathis του Κιρκιλισιώτη από τις Σαράντα Εκκλησιές(Kirk Kilise).
21
 Μια παπαδιά στον αργαλιό  (128 Kbps) 22ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:39Δημητριάδης Τ.192607/06/2017 11:58:13Πεντακάθαρο 78-αρι.Στην άλλη πλευρά το "Αμάν Ελενιώ", που πρόκειται για μια εκτέλεση του "Βασίλισσα" που έχει τραγουδήσει και ο Κώστας Δούσας. Επίσης, τα ίδια τραγούδια ηχογραφήθηκαν μαζί και στην Columbia Αμερικής με τον Τέτο Δημητριάδη και χορωδία,περίπου ένα χρόνο μετά. Στην Ελλάδα έχουμε ηχογράφηση του 1927 της ίδιας μελωδίας με την ΄΄παπαδιά΄΄ αλλά με άλλους στίχους (Σμυρνιά μου το φακιόλι σου-Αντώνης Νταλγκάς), ενώ με την ίδια μελωδία και τους ίδιους στίχους έχει ηχογραφηθεί από τον Δήμο Χολέβα το 1933 (Μια παπαδιά-Odeon GA 1703). Ηχογράφηση στο Camden του New Jersey, στις 8 Απριλίου του ΄26. Δίσκοι: Victor 68760-Α,38-3050, Orthophonic S-661 (12΄΄).
22
 Προσφυγοπούλα  (128 Kbps) 23Τούντας Π.3:08Βιδάλης Γ.
Ξηρέλλης Τ.
192707/06/2017 12:04:16Συνοδεύει ο Τίτος Βαλέρης. Δίσκος ODEON GA 1196.local_librarypageview
23
 Παραλυμένος συρτός  (128 Kbps) 24ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:17ΟΡΓΑΝΙΚΑ192707/06/2017 12:06:13Παίζει η ορχήστρα του Αντώνη Σακελλαρίου. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 11 Ιουλίου του ΄27. Δίσκοι Victor 68853, 38-3036, Orthophonic S-642 (12΄΄).
24
 Ψευτοποκαδόρος  (192 Kbps) 25Σακελλαρίου Α.4:29Δημητριάδης Τ.192707/06/2017 12:06:57Πεντακάθαρο 78-αρι.(Ως Τάκης Νικολάου ο τραγουδιστής). Κατά τον Κουνάδη, το τραγούδι είναι του Αντώνη Σακελλαρίου που εδώ παίζει κλαρίνο. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 11 Ιουλίου του ΄27. Πρώτη εμφάνιση του Αντώνη Σακελλαρίου στη δισκογραφία. Δίσκος Victor VI 68852 (12΄΄).
25
 Φωκιανό ζεϊμπέκικο  (0 Kbps) 26ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑΟΡΓΑΝΙΚΑ192707/06/2017 12:07:53Ο Αντώνης Σακελλαρίου παίζει κλαρίνο και ο Γιώργος Χατζέλης ( Βέβα ) τσέμπαλο. Δίσκος VICTOR VI-68853 Αμερικής.
26
 Συρτός Βολιώτικος  (192 Kbps) 27ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:16Δημητριάδης Τ.192707/06/2017 12:17:48Πεντακάθαρο 78-αρι.(Ως Τάκης Νικολάου ο τραγουδιστής).Κλαρίνο παίζει ο Αντώνης Σακελλαρίου. Ηχογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη, στις 11 Ιουλίου του ΄27. Δίσκος Victor VI 68852 (12΄΄).
27
 Χριστούγεννα-Κάλανδα. Καλήν Εσπέραν  (128 Kbps) 28ΔΙΑΦΟΡΑ4:46Καζής Κ.192707/06/2017 14:00:03Κωνσταντίνος Καζής και χορωδία. Συνοδεύει η μαντολινάτα των Ιερόθεου Σχίζα - Α. Κουτίκα. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, τον Οκτώβρη του ΄27. Δίσκοι Columbia 56080-F, 11664 (12΄΄).
28
 Εις τον αφρό της θάλασσας - Μπουρνοβαλιώτικη καντάδα  (192 Kbps) 29ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:04Καζής Κ.
Άλλος Καλλιτέχνης
192807/06/2017 14:02:57Το τρίο Κώστα Καζή, με τη μαντολινάτα του Ιερόθεου Σχίζα. Δίσκος Columbia 56104-F
29
 Τα μπαρμπεράκια  (192 Kbps) 30ΕΛΑΦΡΑ3:46Καζής Κ.
Άλλος Καλλιτέχνης
192807/06/2017 14:05:39Στίχοι : Αιμίλιου Δραγάτση - Μουσική : Γρηγόρη Κωνσταντινίδη - Τραγουδούν : Κώστας Καζής, Νίκος Χαμπάς. Καυστική σάτιρα για το φεμινιστικό κίνημα στις Η.Π.Α. 56099F
30
 Η διαφορίτσα  (192 Kbps) 31ΕΛΑΦΡΑ3:51Καζής Κ.
Άλλος Καλλιτέχνης
192807/06/2017 14:08:44Του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη. Με τους Καζής Κ και Χάμπας Ν. Δίσκος Columbia Αμερικής 56099-F
31
 Μάνα  (192 Kbps) 32ΕΛΑΦΡΑ3:16Γαδ Πωλ192707/06/2017 14:11:11Πιθανός συνθέτης ο Άγγελος Ραυτόπουλος που συνοδεύει στο πιάνο τον Λεοπόλδο (Πωλ) Γαδ. Πιθανώς ο Πανάγιαρος παίζει μαντολίνο. Δίσκος Τουρκίας Pathe 11618 (δεν υπάρχει στο Μανιάτη). Αφιερωμένο στο Βασίλη.
32
 Το αλανάκι  (128 Kbps) 33Θάνος Ζ.4:20Ιωαννίδης Ι.
Κουρούκλη Λ.
192807/06/2017 14:14:11Σύνθεση του Ζάχου Θάνου. Ερμηνεία: Γιαννάκης Ιωαννίδης - Λίζα Κουρούκλη. Δίσκος Columbia 56124
33
 Ο Πινόκλης  (192 Kbps) 34Ζάττας Δ.3:46Ιωαννίδης Ι.192807/06/2017 14:14:30Με σωστές στροφές. Σύνθεση και στίχοι Δημοσθένης Ζάττας. Δίσκος Columbia Αμερικής / 56096-F / W-205768 και Columbia Αγγλίας 11676 / 205768
34
 Το σιγαρέτο  (192 Kbps) 35Βώττη Λ.3:45Κουρούκλη Λ.192807/06/2017 14:14:48Σύνθεση της Λόλας Βώττη σε στίχους του Πολύβιου Δημητρακόπουλου. Τραγουδά η Λίζα Κουρούκλη. Επιθεώρηση και Ρεμπέτικο. Γιαννάκης Ιωαννίδης και θίασος Βρ. Παντόπουλου στις ΗΠΑ. Δίσκος Columbia Αμ 56096-F / W-205766
35
 Ποιό είν' το γιατρικό  (192 Kbps) 36Ζάττας Δ.4:04Άλλος Καλλιτέχνης
Ιωαννίδης Ι.
192807/06/2017 14:15:05Επιθεωρησιακό τραγούδι (στις Η.Π.Α.) του Δημοσθένη Ζάττα. Τραγουδά η Βρυσούλα Παντοπούλου και 2η φωνή κάνει στο ρεφραίν ο Γιαννάκης Ιωαννίδης. Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτελεί ύμνο στο κρασί, την περίοδο της ποταπαγόρευσης στην Αμερική. Ηχογραφηθηκε τον Ιανουάριο του '28 στη Νέα Υόρκη. Δίσκος COLUMBIA CO-56095F Αμερικής και 11675 Αγγλίας.
36
 Ψάλτη θα φέρω αρχάγγελο - Ρεμπέτικο  (192 Kbps) 37ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:07Ιωαννίδης Ι.
Κουρούκλη Λ.
192807/06/2017 14:17:37Με τον Γιάννη Ιωαννίδη και την Λίζα Κουρούκλη. Δίσκος Columbia 56102-F
37
 Πω πω τρελάθηκα  (192 Kbps) 38Χατζηαποστόλου Ν.4:01Ιωαννίδης Ι.
Άλλος Καλλιτέχνης
Κουρούκλη Λ.
192807/06/2017 14:17:56Των Ιωάννη Πρινέα- Νικ. Χατζηαποστόλου. Τραγουδούν: Γιαννάκης Ιωαννίδης - Βρισηίς Παντοπούλου - Λίζα Κουρούκλη. Από τους «Απάχηδες των Αθηνών». Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη τον Μάρτιο του '28. Δίσκος COLUMBIA CO-56129F Αμερικής.
38
 Βλάχικο χασάπικο  (128 Kbps) 39Σχίζας Ι.3:36ΟΡΓΑΝΙΚΑ192807/06/2017 14:22:58Σύνθεση του Ιερόθεου Σχίζα.Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, τον Μάρτιο του ΄28. Δίσκοι Columbia 56109-F και 11730(12΄΄).
39
 Πεισματάρα  (192 Kbps) 40Ζάττας Δ.3:56Καρνέρη Μ.192807/06/2017 14:27:51Τραγούδι του Δημοσθένη Ζάττα (επιθεωρησιακό). Τραγουδάει η Μάκη Καρνέρη (γυναίκα υψίφωνος - μη σας μπερδεύει το όνομα που μοιάζει, με τα σημερινά δεδομένα, ανδρικό). Δίσκος Columbia Αμερικής / 56129-F / W-205840
40
 Το μορτάκι  (128 Kbps) 41Θάνος Ζ.4:15Ιωαννίδης Ι.
Κουρούκλη Λ.
192807/06/2017 14:28:17Σύνθεση του Ζάχου Θάνου. Ερμηνεία: Γιαννάκης Ιωαννίδης - Λιζα Κουρούκλη. Δίσκος Columbia USA, 30 εκατοστών 56124-F, του Σεπτεμβρίου του 1928 στη Νέα Υόρκη.
41
 Φωτιά και νειάτα - ρεμπέτικο  (128 Kbps) 42Σακελλαρίδης Θ.3:51Παπαγκίκα Μ.192807/06/2017 14:28:57Άγνωστο τεκμήριο της επιρροής του ρεμπέτικου σε μουσικούς χώρους και δημιουργούς, που δεν υποψιαζόμασταν μέχρι πρόσφατα. Πρόκειται για ρεμπέτικου ύφους τραγούδι, που όπως προκύπτει από την αντίστοιχη καρτέλλα της ΑΕΠΙ, είναι δημιουργία του σπουδαίου συνθέτη και θεμελιωτή της ελληνικής οπερέτας Θεόφραστου Σακελλαρίδη. Το θέμα σατιρικό και προσφιλές, η "εξαγορά" της νεαρής και όμορφης νύφης από τον πλούσιο γέρο. Παραμένει άγνωστο αν προέρχεται από κάποια οπερέττα ή επιθεώρηση. Δίσκος Columbia USA, 30 εκατοστών, 56128F τον Οκτώβριο του 1928 ατη Νέα Υόρκη. Είναι φανερό ότι πρόκειται για συνεργασία της Παπαγκίκα με την "Οπερέττα Παντοπούλου", αφού στην άλλη όψη του δίσκου τραγουδά με την Μάκη Καρνέρη. Ρυθμικά πρόκειται για συρτό σε 2/4. Ορχήστρα με τέσσερα βιολιά, που ανα δυο παίζουν 1η-2η φωνή, κιθάρα, πιάνο, τσέλλο, κόντρα-μπάσσο και φλάουτο.(Σχόλια του Παν. Κουνάδη στο cd "Επιθεώρηση και Ρεμπέτικο Γιαννάκης Ιωαννίδης 2").
42
 Παληά στρατώνα  (128 Kbps) 43Ζάττας Δ.4:02Ιωαννίδης Ι.
Κουρούκλη Λ.
Καρνέρη Μ.
192907/06/2017 14:30:28Επιθεωρησιακό τραγούδι των Ζάττα Δημοσθένη και Ορφέα Καραβία. Ερμηνεύουν ο Γιαννάκης Ιωαννίδης η Λίζα Κουρούκλη και η Μάκη Καρνέρη. Δίσκος Columbia USA, 30 εκατοστών, 56171-F, ηχογραφημένος τον Μάιο του 1929 στη Νέα Υόρκη.
43
 Πήραν τα φρύγανα φωτιά  (192 Kbps) 44ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:54Γαδ Πωλ192907/06/2017 14:31:47Ερμηνεύει ο Πωλ Γαδ που έκανε πολλές διωδίες με τον Σαβαρή την περίοδο 1924-1927.
44
 Σύρμπα(χασάπικος)  (80 Kbps) 45ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ192907/06/2017 14:40:02Παίζει το συγκρότημα του Κώστα Γκαντίνη. Δίσκος Victor Αμερικής VI-58019. [Στην άλλη πλευρά "Χασάπικο σε μινόρε"]
45
 Χασάπικο σε μινόρε  (128 Kbps) 46ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ4:21ΟΡΓΑΝΙΚΑ192907/06/2017 14:40:24Παίζει το Τριο Γκαντίνη. Δίσκος Victor Αμερικής VI-58019.[Στην άλλη πλευρά "Σύρμπα" (χασάπικος)]
46
 Σαν ρουφάω το κρασί  (128 Kbps) 47Σχίζας Ι.4:16Δημητριάδης Τ.192907/06/2017 14:40:48Του Ιερόθεου Σχίζα. Συνοδεύει το τρίο Ιερόθεου Σχίζα.Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 13 Δεκέμβρη του ΄29. Victor 58045 (12΄΄). Υπάρχει και εκτέλεση με τον Καμβύση, μη καταγεγραμένη απο τον Μανιάτη (Parlophon Γερμανίας / B-21573 / 101114). Μπορεί να είναι σύνθεση του Καμβύση.
47
 Για δες με πως  (128 Kbps) 48Σχίζας Ι.4:04Δημητριάδης Τ.192907/06/2017 14:41:06Σύνθεση του Ιερόθεου Σχίζα που συνοδεύει με τη μαντολινάτα του. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 13/12/1929. Δίσκος Victor 58045 (12΄΄).
48
 Σούστα δωδεκανησιακή  (128 Kbps) 49ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ4:39Δημητριάδης Τ.192907/06/2017 14:41:38Σούστα δωδεκανησιωτικιά. Παίζει η μαντολινάτα του Ιερόθεου Σχίζα. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 13 Δεκεμβρίου του ΄29.Δίσκοι: Victor 58044,38-3112,Orthophonic S-757(12΄΄).
49
 Σούστα Κρητικιά  (128 Kbps) 50ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΚΡΗΤΙΚΑ4:12Δημητριάδης Τ.192907/06/2017 14:42:02Παίζει η μαντολινάτα του Ιερόθεου Σχίζα. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 13 Δεκεμβρίου του ΄29.Δίσκοι: Victor 58044,38-3112,Orthophonic S-757(12΄΄).local_librarypageview
50
 Το Χασίσι  (128 Kbps) 51Ζάττας Δ.2:47Μηλιάρης.
Σαβαρής Γ.
192907/06/2017 14:43:08Σύνθεση Δημ.Ζάττα. Τραγουδούν Λουσιέν Μηλιάρης και Γιώργος Σαβαρής. Δίσκος Columbia 8314.local_librarypageview
51
 Ήμουνα μόρτης μια φορά  (192 Kbps) 52Ζάττας Δ.3:51Ιωαννίδης Ι.192907/06/2017 14:43:44Επιθεωρησιακό. Συνθέτης και στιχουργός: Δημοσθένης Ζάττας. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη,τον Φεβρουάριο του ΄29. Δίσκοι Columbia Co 56144-F Αμερικής και Columbia Αγγλίας 11809(12΄΄).
52
 Οι γλετζέδες  (192 Kbps) 53Βώττης Α.4:17Ιωαννίδης Ι.
Καρνέρη Μ.
192907/06/2017 14:44:06Τραγούδι του Αντώνη Βώττη (επιθεωρησιακό στις Η.Π.Α.). Τραγουδούν Γιαννάκης Ιωαννίδης και Μάκη Καρνέρη (γυναίκα τραγουδίστρια). Δίσκος Columbia Αμερικής / 56154-F / W-206232-2
53
 Άκου τι θέλω σαν παντρευτούμε  (192 Kbps) 54Καραβίας Ο.4:13Ιωαννίδης Ι.
Κουρούκλη Λ.
192907/06/2017 14:44:28Των Ορφέα Καραβία - Δημ. Ζάττα. Tραγουδούν Γιαννάκης Ιωαννίδης - Λίζα Κουρούκλη. Επιθεώρηση και Ρεμπέτικο. Γιαννάκης Ιωαννίδης και θίασος Βρ. Παντόπουλου στις ΗΠΑ. Δίσκος COLUMBIA Co-56154F Αμερικής.
54
 Έσπασες τα πιάτα  (192 Kbps) 55ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:06Γαδ Πωλ
Άλλος Καλλιτέχνης
192707/06/2017 14:44:50Δυωδία με τον Λεοπόλδο Γαδ (Πωλ Γαδ) και πιθανώς τον Αλέκο Αχιάδη. Πιάνο από τον συνθέτη Άγγελο Ραυτόπουλο και μαντολίνο πιθανώς από τον Πανάγιαρο. Δίσκος Pathe Τουρκίας 11625
55
 Τα κούναγα (Γιάφ-γιούφ)  (128 Kbps) 56ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:09Γαδ Πωλ192707/06/2017 14:45:13Ερμηνεύει ο Πωλ Γαδ με την Ελληνική Εστουδιαντίνα. Δίσκος Parlophone B-21507.
56
 Έβγα στο παραθύρι  (143.99 Kbps) 57Καμβύσης Γ.3:20Καμβύσης Γ.
Άλλος Καλλιτέχνης
193207/06/2017 14:46:12Στίχοι Μίνως Τσάμας. Συνοδεύει ο Μ. Ζαφειρίδης. Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21655.
57
 Με λεν μπεκρή (Τους μπεκρήδες αν δικάσουνε)  (192 Kbps) 58Βώττη Λ.3:31Κυριακός Π.
Καμβύσης Γ.
193307/06/2017 15:07:43Σύνθεση της Λόλας Βώττη σε στίχους του Αντώνη Βώττη. Δίσκος Odeon GA 1638
58
 Χορός αράπικος  (192 Kbps) 59Μάτσας Μ.3:05ΟΡΓΑΝΙΚΑ193307/06/2017 15:08:06Φέρεται ως σύνθεση του Μίνωος Μάτσα. Δίσκος PARLOPHONE B-21735, αρ. μήτρας 101442. Λαϊκή ορχήστρα με βιολί (ίσως Ογδοντάκης) και πιάνο (Περιστέρης). Ο δίσκος γράφει τσιγγάνικη ορχήστρα ΑΡΠΑΤ. (Καθαρότερη εκτέλεση)
59
 Το γελεκάκι  (128 Kbps) 60Ολλανδέζος Σ.3:53Δημητριάδης Τ.
Δημητρακόπουλος Χ.
193307/06/2017 15:08:38Του Σπ. Ολλανδέζου. Μαζί με τον Τέτο Δημητριάδη, τραγουδάει και ο Χρ. Δημητρακόπουλος. Η ηχογράφηση έγινε στη Νέα Υόρκη στις 22 Φεβρουαρίου 1933. Δίσκος Orthophonic S-627. Επανεκδόθηκε στους δίσκους Polytone P-301 και RCA Victor 38-3029.
60
 Αμαν γιατρέ μου  (192 Kbps) 61Παντελίδης Σ.3:11Ευγενικός Α.193407/06/2017 15:09:00Η άλλη όψη το "Ο Αμερικάνος" του Μοντανάρη με τη Στέλλα Βογιατζή, υπάρχει στη σελίδα. Δίσκος Parlophone B-21823
61
 Βρε μάγκες φυλαχθείτε  (192 Kbps) 62Κοντόπουλος Κ.3:21Άλλος Καλλιτέχνης193407/06/2017 15:09:25Ολόκληρο. Σύνθεση Κ. Κοντόπουλος, στίχοι Μίνως Μάτσας, ερμηνεία Δήμος Αναπλιώτης. Δίσκος ODEON Ελλάδος GA-1722 / GO-2056
62
 Για την αγάπη σου  (128 Kbps) 63Τούντας Π.3:21Ρούκουνας Κ.193407/06/2017 15:09:52Δίσκος PARLOPHONE B-21769 καί PARLOPHONE B-21761local_librarypageview
63
 Διπλόχορδο τσιφτετέλι  (192 Kbps) 64Άλλος Καλλιτέχνης3:12ΟΡΓΑΝΙΚΑ193307/06/2017 20:40:13Το μαγικο βιολι του ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΤΣΗ η ΟΓΔΟΝΤΑΚΗ σε ενα διπλοχορδο. Με επιφύλαξη, διότι στη δισκογραφία του Ογδοντάκη δεν υπάρχει ηχογραφημένο σόλο τσιφτετέλι. Στην εκ περάτων δισκογραφία υπάρχει πάντως "Διπλόχορδο τσιφτετέλι" ως σύνθεση του Μ. Μάτσα σε δίσκο PARLOPHONE με αρ. μήτρας 101444 το 1933 με αγνώστους εκτελεστές. Στην ανατύπωση της Decca 31033 με αρ. μήτρας 101444 δίπλα στο τίτλο αναγράφεται το όνομα Τσάμας (δηλαδή Μάτσας), πάλι όμως δεν αναφέρονται οι εκτελέστες. Στο διπλοχορδο παιξιμο αλλαζαν κουρδισμα και συχνα βαζαν τις δυο πρωτες χορδες του βιολιου στην ιδια θεση του πανω καβαλαρη...Δισκος PARLOPHONE B.74094-I Τελικά δεν είναι ο PARLOPHONE B.74094-I, αλλά κάποια μεταγενέστερη εκτέλεση.
64
 Εγώ είμαι χασαπάκι  (128 Kbps) 65Φραντζεσκοπούλου Μ. (Πολίτισσα)3:06Φραντζεσκοπούλου Μ. (Πολίτισσα)193407/06/2017 20:41:52Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-1748.
65
 Έμαθα πως παντρεύεσαι  (80 Kbps) 66Τούντας Π.3:11Ρούκουνας Κ.193408/06/2017 10:11:48Τραγούδι του Τούντα, που το 1934 ηχογραφήθηκε τρεις φορές, με τον Στελλάκη, τον Ρούκουνα και τη Ρόζα. Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21769.local_librarypageview
66
 Μαχμούρικο  (128 Kbps) 67Περιστέρης Σ.3:15Καναροπούλου Μ.193408/06/2017 10:12:14Δίσκος Odeon Ελ GA-1746 / GO-2037local_librarypageview
67
 Μελανούρι  (128 Kbps) 68Καρίπης Κ.3:17Εσκενάζυ Ρ.193408/06/2017 10:12:57Συνδημιουργία Μάτσα-Περιστέρη. Δίσκος ODEON GA 1807. Στον δίσκο γράφει Καρίπης, Τσάμας (Μάτσας).local_librarypageview
68
 Μινόρε (Σκληρό το πεπρωμένο μου)  (192 Kbps) 69ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:07Χωματιανού Κ.193408/06/2017 10:13:41Σπάνιος δίσκος. "Σκληρό το πεπρωμένο μου, μα θα το πολεμήσω, ή θα πεθάνω δι' εσέ, ή θα την αποκτήσω." Διασκευή του Περιστέρη. Δίσκος Odeon GA-1766
69
 Μπαρμπεράκι  (128 Kbps) 70Μάτσας Μ.3:19Εσκενάζυ Ρ.193308/06/2017 10:14:00Κατά τον Μανιάτη, ως συνθέτης φέρεται ο Μίνως Τσάμας (Μάτσας). Δραγάτσης :βιολί .Σπ.Περιστέρης :πιάνο .Δίσκος PARLOPHONE B-21739.
70
 Στη Δραπετσώνα  (80 Kbps) 71Τούντας Π.3:11Ρούκουνας Κ.193408/06/2017 10:14:23Δίσκος PARLOPHONE B-21763.local_librarypageview
71
 Στο ντουρσέκι  (192 Kbps) 72Μάτσας Μ.2:51Ρούκουνας Κ.193408/06/2017 10:14:48Ντουρσέκι: το σοκάκι, στενός δρόμος. Το τραγούδι φέρεται σαν δημιουργία του Μίνωος Μάτσα. Ο Κουνάδης σημειώνει ότι επειδή ο Μάτσας έγραφε μόνο στίχους, πρόκειται ή για χρησιμοποίηση παλιάς άγνωστης μελωδίας ή για μελωδία γνωστού φίλου του συνθέτη, με τον οποίο κάνανε ανταλλαγή "προϊόντων". Ορχήστρα με βιολί, ούτι, σαντούρι, κιθάρα και καστανιέτες υπό τη δ/νση του Σπ. Περιστέρη. Δίσκος Parlophone Ελ B-21790 / 101452
72
 Ταμπαχανιώτικος μανές  (80 Kbps) 73ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:12Ρούκουνας Κ.193408/06/2017 10:15:36"Σαν το σβησμένο κάρβουνο, μαύρισε η καρδιά μου. Απ` τα πολλά μου βάσανα κι από τα δάκρυά μου". Σύνθεση, στίχοι: Κ.Ρούκουνας, Βιολί: Γ. Δραγάτσης, Κιθάρα: Κ.Σκαρβέλης, Πιάνο: Σπ.Περιστέρης. Στην άλλη όψη το ''Νεβά Ραστ μανές (Τα βάσανα και οι λογισμοί...)'' με τον ίδιο. Δίσκος ODEON GA 1757
73
 Ειμ' ένα λεβεντόπαιδο  (128 Kbps) 74Ρούκουνας Κ.3:09Ρούκουνας Κ.193408/06/2017 10:16:19Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2131.
74
 Το εισπρακτοράκι  (119.42 Kbps) 75Σέμσης Δ.3:20Αμπατζή Ρ.193408/06/2017 10:16:40Συνδημιουργία Δ. Σέμση-Γ. Καμβύση. Δίσκος HMV AO 2144.local_librarypageview
75
 Για την αγάπη σου  (128 Kbps) 76Τούντας Π.3:15Αμπατζή Ρ.193408/06/2017 10:18:27Δίσκος HMV AO 2156.local_librarypageview
76
 Άστα κόλπα  (192 Kbps) 77Τούντας Π.3:10Αμπατζή Ρ.193408/06/2017 10:19:09Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος AO-2156. local_librarypageview
77
 Μπάλλος μανές  (128 Kbps) 78ΑΜΑΝΕΔΕΣ3:00Ρούκουνας Κ.193408/06/2017 10:19:57«Πονώ βαθειά μες στην καρδιά μα δεν μπορώ να γιάνω και λίγο-λίγο φθείρομαι και την ζωή μου χάνω.». Δίσκος Parlophone B-21755 local_librarypageview
78
 Είσαι πόντος έξτρα  (160 Kbps) 79Ασίκης Γ.3:11Μηττάκη Γ.193508/06/2017 10:27:23Υπάρχει και η αντίστοιχη εκτέλεση με την Ρ. Αμπατζή. Δίσκος Parlophone B 21847.local_librarypageview
79
 Έλα στην κάμαρά μου  (128 Kbps) 80Τούντας Π.3:02Ρούκουνας Κ.193508/06/2017 10:27:45Δίσκος Parlophone B-21822.local_librarypageview
80
 Κουβέντα με τον Χάρο (Τον Χάρο τον αντάμωσαν)  (192 Kbps) 81Τούντας Π.3:20Ρούκουνας Κ.193508/06/2017 10:28:11Δίσκος PARLOPHONE B-21822. Εναλλακτική ορθογραφία για την αναζήτηση: το χαρο τον αντάμωσαν local_librarypageview
81
 Λειβαδιά αλά Μωραΐτα  (128 Kbps) 82ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:12Ρούκουνας Κ.193408/06/2017 10:28:35Εκπληκτικό τραγούδι με τον Κώστα Ρούκουνα. Το τραγούδι με τον ίδιο τίτλο ηχογραφήθηκε ακόμη με τον Νταλγκά το 1928, τον Καρίπη το 1929 και με την Ρόζα το 1934. Kλέφτικο. Odeon GA-1811
82
 Γκιουζέλ  (128 Kbps) 83Περιστέρης Σ.3:48ΟΡΓΑΝΙΚΑ193508/06/2017 10:29:36(«Ο μάγκας του Βοτανικού», αν και κυκλοφόρησε στο όνομα του Τ. Δημητριάδη). Παίζει το συγκρότημα «Τα Πολιτάκια», στην κιθάρα ο Σπύρος Περιστέρης. Βρεθήκανε στην Αμερική ως ορχήστρα του υπερωκεανείου «Μέγας Αλέξανδρος» και ηχογραφήσανε κάποιους δίσκους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους. Νέα Υόρκη, 7 Μαΐου του 1935. Δίσκοι Orthophonic S-674 και RCA Victor 38-3057 (12 ιντσών). Στην Α' πλευρά ο «Μπέικος».
83
 Μπάλλος σμυρναίικος  (128 Kbps) 84ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:19ΟΡΓΑΝΙΚΑ193408/06/2017 10:31:47Ορχήστρα Σπύρου Περιστέρη. Δίσκοι Parlophone Ελλάδος B-21601 και B-21796
84
 Μάγισσα ματσαράγκισσα  (128 Kbps) 85Ιωαννίδης Σ (Ψυριώτης Σ).3:07Κίτσα Κ.193508/06/2017 10:32:26Χασικλίδικο τσιφτετέλι του Σώσου Ιωαννίδη σε στίχους Αιμίλιου Σαββίδη με την Κίτσα Κορίνα. Περισσότερο γνωστό στην εκτέλεση με τη Ρόζα Εσκενάζυ με τον τίτλο "Είμαι πρεζάκιας" (AO-2179), αλλά και με την Άννα Πολίτισσα (DG-6064). Σ αυτές τις δύο εκδόσεις οι δημιουργοί αναγράφονται με τα ψευδώνυμα "Ψυρριώτης" και "Νίκος Δέλτας" αντίστοιχα. Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-1850 / GO-2275local_librarypageview
85
 Μπέικος  (128 Kbps) 86ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:37ΟΡΓΑΝΙΚΑ193508/06/2017 10:32:49Είναι παραδοσιακό, μάλλον της Μακεδονίας. Μαντολίνο παίζει ο Περιστέρης. Το συγκρότημα λεγόταν "Τα Πολιτάκια" και ηχογράφησαν στις 7/5/1935 στη Νέα Υόρκη, τα εξής τραγούδια: Το παρόν και το ΄΄Γκιουζέλ΄΄-ζεϊμπέκικο της άλλης πλευράς στο όνομα του Δημητριάδη (δίσκοι Orth S-674,Vi 38-3057 -12΄΄), τα ΄΄Λαχανάδες΄΄ και ΄΄Μπαμπέσσα΄΄του Παπάζογλου (Orth S-672,Vi 38-3055 -12΄΄) και τα ΄΄Σκληρή καρδιά΄΄ των Α. Μαρτίνο-Γιαννουκάκη, ΄΄Γιατί να φύγεις΄΄ των Παπαδόπουλου - Κ. Κορίνα (Orth S-673,Vi 38-3056 -12΄΄).
86
 Η μπαμπέσα  (128 Kbps) 87Παπάζογλου Β.3:55Άλλος Καλλιτέχνης193508/06/2017 10:33:15΄΄Τα Πολιτάκια΄΄ σε μια από τις τελευταίες ηχογραφήσεις τους. Νέα Υόρκη, 7 Μαΐου του ΄35. Δίσκοι Orthophonic S-672 και RCA Victor 38-3055 (12΄΄).
87
 Οι λαχανάδες  (128 Kbps) 88Παπάζογλου Β.3:55Περιστέρης Σ.
Άλλος Καλλιτέχνης
193508/06/2017 10:33:34Η μίνι εστουδιαντίνα "Τα Πολιτάκια" στους ΄΄Λαχανάδες΄΄, μια αξιομνημόνευτη εκτέλεση με τον σόλο τραγουδιστή σε στυλ μπελκάντο !! Σύμφωνα με τη δισκογραφία του Spottswood, τραγουδά ο ίδιος ο Περιστέρης. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 7 Μαΐου του ΄35. Δίσκοι Orthophonic S-672 και RCA Victor 38-3055 (12΄΄).
88
 Μες στον τεκέ της Μαριγώς  (141.47 Kbps) 89Περιστέρης Σ.3:00Δημητριάδης Τ.193508/06/2017 10:34:04Πεντακάθαρο 78-αρι.Ως «Σ. Γεωργιάδης» ο συνθέτης και ως «Τάκης Νικολάου» ο τραγουδιστής. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 26/6/1935. Δίσκοι Orthophonic S-344 και RCA Victor .local_librarypageview
89
 Μπουτζαλιό  (128 Kbps) 90Περιστέρης Σ.3:01ΟΡΓΑΝΙΚΑ193508/06/2017 10:34:28Πεντακάθαρο 78-αρι.Σόλο κιθάρα ο Σ. Γεωργιάδης (πιθανό ψευδώνυμο του Σπ. Περιστέρη). Ηχογράφηση στην Νέα Υόρκη στις 26 Ιουνίου '35. Δίσκος Orthophonic S-325-B. Σκοπός του «Νέοι χασικλήδες» («Έμαθα πως είσαι μάγκας»).
90
 Κεφλίδικο Μινόρε  (128 Kbps) 91Περιστέρης Σ.3:05ΟΡΓΑΝΙΚΑ193508/06/2017 10:35:17Πεντακάθαρο 78-αρι.Σόλο κιθάρα ο Σ. Γεωργιάδης (πιθανό ψευδώνυμο του Σπ. Περιστέρη). Ηχογράφηση στην Νέα Υόρκη στις 26 Ιουνίου '35. Δίσκος Orthophonic S-325.
91
 Μπέκρος δεν είμαι 'γω  (192 Kbps) 92Περιστέρης Σ.2:52Δημητριάδης Τ.193508/06/2017 10:35:48Πεντακάθαρο 78-αρι.Σύνθεση/στίχοι: Σπ. Γεωργιάδη (πιθανό ψευδώνυμο του Περιστέρη). Τραγουδά ο Τάκης Νικολάου (ψευδώνυμο του Δημητριάδη). Hχογραφημένο στη Νέα Υόρκη, 26/06/1935. Δίσκος Orthophonic S-359-B. Το τραγούδι "Βαρβάρα" στην άλλη πλευρά του δίσκου ηχογραφήθηκε στις 04/11/1936 στη Νέα Υόρκη.
92
 Χασάπικο λατέρνας  (128 Kbps) 93Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.2:55ΟΡΓΑΝΙΚΑ193508/06/2017 10:36:22Συνδημιουργία των Διαμαντίδη - Αμιράλη, σύμφωνα με την ετικέττα του δίσκου. Μαντολίνο παίζει ο Σ. Περιστέρης με το ψευδώνυμο «Σ. Γεωργιάδης». Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 26 Ιουνίου του ΄35. Δίσκοι Orthophonic S-344 και RCA Victor 26-8053. http://rebetiko.sealabs.net/wiki/mediawiki/index.php/RCA_Victor_26-8053
93
 Γειτόνισσα  (192 Kbps) 94Τσιτσάνης Β.2:55Καρύβαλη Σ.193608/06/2017 10:36:53Πρόκειται για το πρώτο τραγούδι του Τσιτσάνη στην PARLOPHONE. Σαν συνδημιουργός αναφέρεται ο Ε.Μωραΐτης που είναι ψευδώνυμο του Σπύρου Περιστέρη (ήταν το όνομα του κουνιάδου του). To τραγούδι ηχογραφήθηκε στα τέλη του 1936.Δίσκος PARLOPHONE GO 2640 - Β-21897.Στην άλλη πλευρά είναι το τραγούδι του Τούντα ¨Σαν δεν ήξερες. Μαζί με το ¨Να γιατί περνώ¨είναι τα δύο και μοναδικά τραγούδια του Τσιτσάνη που είπε η Σοφία Καρίβαλη.local_librarypageview
94
 Ζειμπέκικο μπαμ  (192 Kbps) 95ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:14ΟΡΓΑΝΙΚΑ193708/06/2017 10:37:26Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-2360 / OGA- 452
95
 Η πεθερά μου  (192 Kbps) 96Παντελίδης Σ.3:22Περπινιάδης Σ.193608/06/2017 10:37:57Δίσκος HMV AO 2350.
96
 Σε μιά ξανθούλα  (128 Kbps) 97Περπινιάδης Σ.3:21Περπινιάδης Σ.193708/06/2017 10:38:20Δίσκος HMV AO-2351.local_librarypageview
97
 Τί το λες και δεν το κάνεις  (192 Kbps) 98Καρίπης Κ.3:21Αμπατζή Ρ.193608/06/2017 10:38:35Συνδημιουργία του Καρίπη με τον Γιώργο Πετροπουλέα. Ορχήστρα με βιολί (Δ. Σέμσης), κιθάρα (Κ. Καρίπης) και πιάνο. Δίσκος HMV AO-2362local_librarypageview
98
 Σ' ένα ντεκέ σκαρώσαμε  (128 Kbps) 99Τσιτσάνης Β.3:14Μηττάκη Γ.193608/06/2017 10:40:341ος δίσκος και 1ο τραγούδι του ΒΑΣΙΛΗ ΤΣΙΤΣΑΝΗ στην δισκογραφική του καριέρα. Το πιο παλιό από τα 12, όλα κι όλα, χασικλήδικα τραγούδια του Τσιτσάνη. (Για την ακρίβεια 50% Τσιτσάνης, 50% Περδικόπουλος, κατά τον Αναστασίου). Κατά την ROUNDER, το τραγούδι είναι του Ιανουαρ. - Φεβρουαρ. 1936 όμως ο Ιανουάριος αποκλείεται βάσει αριθμών μήτρας. Πιθανή ημερομηνία ηχογράφησης Φεβρουάριος Μάρτιος του 1936. Παίζουν μπουζούκι ο Βασίλης Τσιτσάνης και πιάνο ο Σπύρος Περιστέρης. Είναι το μοναδικό τραγούδι του Τσιτσάνη που τραγούδησε η Γεωργία Μιττάκη. Δίσκος ODEON GO 2430 - GA 1929. Στην άλλη πλευρά του δίσκου το τραγούδι "ο αμαξάς" του Δ. Περδικόπουλου όπου ο Τσιτσάνης παίζει μπουζούκι. εναλλακτικά για την αναζήτηση: σ' ένα τεκέ σκαρώσαμε , σ' ένα τεκέ σκαρώσανε, σ' έναν τεκέ μπουκάρανεlocal_librarypageview
99
 Πικρός είναι ο πόνος μου  (256 Kbps) 100Τσιτσάνης Β.3:18Κάκκη Ελβ.193608/06/2017 10:40:51Ερμηνεύει η Ελβίρα Κάκκη. Μπουζούκι παίζει ο Τσιτσάνης και πιάνο ο Περιστέρης. Το τρίτο (3ο) τραγούδι του Β. Τσιτσάνη στην δισκογραφία. Κατά τον Charles Howard, το τραγούδι είναι του Οκτωβρίου 1936. Δίσκος ODEON GO 2613 - GA 1990. Ο ρυθμός είναι Νέο Ζεϊμπέκικο. Η Ελβίρα Κάκκη εκτός από αυτό τραγούδησε και το κομμάτι ¨Μαντήλι χρυσοκεντημένο¨ και δεν ξανασυνεργάστηκε με τον Τσιτσάνη.local_librarypageview
100
 Αγάπα την μανούλα μου  (160 Kbps) 101Σκαρβέλης Κ.3:18Περπινιάδης Σ.193608/06/2017 10:41:39Ορχήστρα με δυο μαντολίνα, βιολί, κιθάρα και πιάνο υπό τη δ/νση του Παναγιώτη Τούντα. Δίσκος Columbia DG 6259. local_librarypageview
101
 Σε γέλασα  (128 Kbps) 102Άλλος Καλλιτέχνης3:27Περπινιάδης Σ.193608/06/2017 10:42:59Σύνθεση Νίκου Κοσμά σε στίχους Στελλάκη Περπινιάδη. Στο βιολί ο Δημήτρης Μανισαλής (πατέρας του Γιώργου Μανισαλή). Δίσκος COLUMBIA DG-6259.local_librarypageview
102
 Εσύ μ' αυτά τα πείσματα  (192 Kbps) 103Καρίπης Κ.3:05Αμπατζή Ρ.193708/06/2017 10:44:30Στίχοι του Γ. Πετροπουλέα. Δίσκος HMV AO-2362local_librarypageview
103
 Έτσι σε θέλω  (128 Kbps) 104Ρούβας Λ.3:24Αμπατζή Ρ.193708/06/2017 10:45:13Οι στίχοι είναι του Γιώργου Πετροπουλέα. Δίσκος HMV AO 2351.local_librarypageview
104
 Έννοια σου Αναστασιά  (128 Kbps) 105Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.2:48Γούναρης Ν.194008/06/2017 10:59:48Παίζει η ορχήστρα του Μιχάλη Σουγιούλ. Δίσκος HMV AO-2518
105
 Τί θα γίνω εγώ χωρίς εσένα  (128 Kbps) 106Πορτοκάλης Μ.3:22Στίνη Χ.193908/06/2017 11:00:40Συνδημιουργία των Μηνά Πορτοκάλη- Αντώνη Νταλγκά. Ερμηνεύει η Χρυσούλα Στίνη. Δίσκος HMV AO 2461local_librarypageview
106
 Νησιώτικος συρτός  (128 Kbps) 107ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ193908/06/2017 11:01:18Ορχήστρα Σπύρου Περιστέρη. Δίσκος Orthophonic Αμερικής / S-741 Το ίδιο τραγούδι εμφανίζεται με τον τίτλο Μπάλος Σμυρναίικος στο PARLOPHONE B-21796-1. Ο νησιώτικος συρτός είναι η άλλη πλευρά με τον Τσάμα. Σαν έτος ηχογράφησης είναι το 1934.
107
 Άδειασέ μου τη γωνιά (Δεν σε θέλω)  (192 Kbps) 108Βαμβακάρης Μ.3:31Βαμβακάρης Μ.
Χατζηχρήστος Α.
194608/06/2017 11:07:08Αρχικός τίτλος "Παμπόνηρη ξανθειά". Από τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησε ο συνθέτης μετά την επαναλειτουργία της Columbia στον Περισσό, στα μέσα του 1946. Δίσκος PARLOPHONE B. 74078.local_librarypageview
108
 Ο λουλάς  (128 Kbps) 109Μητσάκης Γ.2:41Δημητριάδης Τ.194608/06/2017 11:13:14Ο Τέτος και η χορωδία του. Δίσκος Standard Αμερικής / F-9012 / 10-391 RIlocal_librarypageview
109
 Μάγκικα δε μου ξηγιέσαι  (128 Kbps) 110Ροβερτάκης Γ.3:09Ροβερτάκης Γ.
Μανησαλής Γ.
194708/06/2017 11:14:10Δίσκος Parlophone B-74111.
110
 Τρεις καβαλάρηδες  (96 Kbps) 111Περιστέρης Σ.3:00Βαμβακάρης Μ.
Χάρμας (Τόλης και Λίτσα)
Καλδάρας Α.
194808/06/2017 11:14:29Των Περιστέρη-Ιακωβίδη. Στίχοι Μ. Μαργαρίτης (δηλ. Μίνως Μάτσας). Δίσκος Odeon GA-7446
111
 Η σατράπισσα (Αραμπάς περνά)  (128 Kbps) 112Τσιτσάνης Β.3:16Βαμβακάρης Μ.
Καλφοπούλου Σ.
Τσιτσάνης Β.
194808/06/2017 11:14:50Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση. Δίσκος PARLOPHONE B.74136. Τα πάντα για το τραγούδι εδώ http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=57&t=5128local_librarypageview
112
 Μια γυναίκα καταριέμαι  (128 Kbps) 113Μητσάκης Γ.3:33Μπέλλου Σ.
Περπινιάδης Σ.
194908/06/2017 11:15:14Είναι η 1η εκτέλεση. Ενορχήστρωση & μπουζούκι : Γιώργος Μητσάκης ("Δάσκαλος" ,''Καραντουζένι''). Δίσκος HMV AO 2877.local_librarypageview
113
 Ο λαγός  (128 Kbps) 114Μητσάκης Γ.3:15Κηρομύτης Σ.
Σωφρονίου Έλ.
Περπινιάδης Σ.
194908/06/2017 11:15:40Πιο καθαρό. Δίσκος His Masters Voice Ελλάδος / AO-2869 / OGA-1483
114
 Η μικρή του καμηλιέρη  (192 Kbps) 115Χατζηχρήστος Α.3:28Ευγενικός Α.
Νίνου Μ.
194908/06/2017 11:16:04Στο μπουζούκι ο Τζουανάκος. Δίσκος Columbia Ελ DG-6784 / CG-2531local_librarypageview
115
 Κάποιο βράδυ με φεγγάρι  (56 Kbps) 116Βαμβακάρης Μ.3:13Βαμβακάρης Μ.
Καλφοπούλου Σ.
195008/06/2017 11:16:30Τραγουδάει και η Σούλα Καλφοπούλου. Parlophone/B-74186local_librarypageview
116
 Πάμε μια βόλτα  (128 Kbps) 117Περιστέρης Σ.3:18Σάμης Π.
Χασκήλ Σ.
195008/06/2017 11:16:51Στίχοι Μίνως Μάτσας. Πρώτη φωνή ο Πάνος Σάμης. Δίσκος Parlophone B-74181.local_librarypageview
117
 Ποιά να 'σαι  (160 Kbps) 118Χατζηχρήστος Α.3:10Χατζηχρήστος Α.
Περπινιάδης Σ.
195008/06/2017 11:17:20Δίσκος ODEON GA 7535.local_librarypageview
118
 Σαν με 'δεις και σου σφυρίξω  (128 Kbps) 119Βαμβακάρης Μ.3:14Βαμβακάρης Μ.
Καλφοπούλου Σ.
195008/06/2017 11:19:41Στο δισκάκι η ορθογραφία του τίτλου είναι: «Σαν με ιδής και σου σφυρίξω». Δίσκος Parlophone B-74186.local_librarypageview
119
 Η χαρτορίχτρα  (128 Kbps) 120Καπλάνης Κ.3:12Χρυσάφη Α.
Μπίνης Τ.
Γκίκα Β.
195008/06/2017 11:21:40Πιο καθαρό. Και η Βούλα Γκίκα. Δίσκος Parlophone Ελλάδος / B-74197 / GO-4315
120
 Τα διαλεχτά παιδιά (Είμαστε αλάνια)  (128 Kbps) 121Τσιτσάνης Β.3:23Νίνου Μ.
Τσαουσάκης Π.
Ευσταθίου Σ.
195108/06/2017 11:22:20Δίσκος Columbia Ελ DG-6913 / CG-2828local_librarypageview
121
 Σε λίγα δευτερόλεπτα (Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος)  (192 Kbps) 122Χιώτης Μ.3:15Ντάλια Ρ.
Τατασόπουλος Ι.
08/06/2017 11:22:45Στίχοι Χρήστου Κολοκοτρώνη. Δίσκος LP Nina L-63 (THE HIGH PRIESTESS OF POPULAR GREEK MUSIC)local_librarypageview
122
 Το μινόρε του Καπλάνη  (128 Kbps) 123Καπλάνης Κ.3:19ΟΡΓΑΝΙΚΑ195508/06/2017 11:23:10Δίσκος Καλός Δίσκος 340 Αμερικής.
123
 Το σφάλμα  (128 Kbps) 124Χάρμας (Τόλης και Λίτσα)3:10Λαμπίρη Ε.195508/06/2017 11:23:34Χασάπικο με την Ελένη Λαμπίρη (Έλσα Λάμπο). Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-7874 / LG-1080 / και Liberty Αμερικής / 225 / LG-1080local_librarypageview
124
 Πενιές Μπέμπη  (128 Kbps) 125Άλλος Καλλιτέχνης3:29ΟΡΓΑΝΙΚΑ195608/06/2017 11:23:48Σύνθεση και εκτέλεση του Δημ. Στεργίου ή Μπέμπη. Δίσκος HMV AO-5326. Πιανο παιζει ο Βαγγέλης Δεωνάς (Λ.Τραγουδι τ.23-Ιουλ.'08)
125
 Ένα γράμμα στο κατώφλι (Εφυγες και που μ'αφήνεις)  (61.79 Kbps) 126Χιώτης Μ.3:05Στυλ Εύα195608/06/2017 11:24:38Η μεγάλη επιτυχία των Χιώτη-Βίρβου-Κολοκοτρώνη σε άλλη ηχογράφηση Αμερικής με την Εύα Στυλ. Είναι η 2η εκτέλεση, με μπουζούκι τον Κώστα Καπλάνη. Δίσκος LIBERTY 239 Αμερικής.
126
 Κατάδικος για πάντα  (128 Kbps) 127Τσιτσάνης Β.3:33Καζαντζίδης Σ.195608/06/2017 11:24:57Το πρώτο τής συνεργασίας των .Δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην εποχή του.Η φωνή του ίδιου του Τσιτσάνη στην πρόζα ξαφνιάζει αλλά συγχρόνως αποτελεί ένα σπάνιο ντοκουμέντο αφού αυτή ήταν και η μοναδική φορά που ο Τσιτσάνης συμμετέχει σε ηχογράφηση δίσκου όχι για να τραγουδήσει αλλά για να προλογίσει και να δικαιολογήσει ένα τραγούδι του.μπουζούκι:Β.Τσιτσάνης,πιάνο:Ε.Μαργαρώνη,κιθάρα: Π.Πετσάς. 7-2-1956. Δίσκος HMV AO 5316.local_librarypageview
127
 Εγώ είμαι το μπεγλέρι σου  (256 Kbps) 128Τσιτσάνης Β.3:15Γκρέυ Κ.
Μπιθικώτσης Γ.
195608/06/2017 11:25:41Ειναι η 1η εκτελεση : Καίτη Γκρέυ (= Αγγελική Καλαϊτζή) + Γρηγορης Μπιθικώτσης Ηχογραφηθηκε 19 Νοεμβριου 1956. 78ρης της HMV AO-5364 (ΟGA 2479)
128
 Εγώ είμαι το μπεγλέρι σου  (128 Kbps) 129Τσιτσάνης Β.3:37Στυλ Εύα
Χιώτης Μ.
195708/06/2017 11:26:01Τραγουδάνε Εύα Στυλ και Μαν. Χιώτης. Δίσκος Liberty Αμερικής 246. Επισης το 1957 στην Αμερικη το ηχογραφουν και οι : Άννα Χρυσάφη (= Άννα Ορφανιδη-Χρυσαφάκη) + Κώστας Καπλάνης , 78ρης στην Nina ‎– 643 που το 1962 τυπωθηκε και σε 45ρακι ( Nina ‎– 4543) [ https://youtu.be/1MaqCC065Cc ]
129
 Σόλο ταξίμ  (128 Kbps) 130Παπαϊωάννου Ι.3:06ΟΡΓΑΝΙΚΑ08/06/2017 11:26:28Είναι το "νέο σόλο Παπαϊωάνου". Μπουζούκι Ι. Βούλγαρης. Δισκος Athena Αμερικης 7001.
130
 Ηλιοβασιλέματα  (161.19 Kbps) 131Χιώτης Μ.2:57Λίντα Μ.
Χιώτης Μ.
195808/06/2017 11:26:50Δίσκος Odeon GA-8009. Στίχοι της Παπαγιαννοπούλου.
131
 Απότομα  (128 Kbps) 132Χιώτης Μ.3:11Άλλος Καλλιτέχνης
Χιώτης Μ.
195808/06/2017 11:27:11Πρώτη εκτέλεση του κομματιού με τη μικρή σε ηλικία τότε Δούκισσα. Columbia Ελλάδος DG 7436.local_librarypageview
132
 Διάβασα πως παντρεύεσαι  (256 Kbps) 133Χιώτης Μ.3:16Λίντα Μ.195808/06/2017 11:27:28Δίσκος Parlophone Ελ B-74452 / LG-1134
133
 Από τη μύτη πιάνεται το έξυπνο πουλί  (128 Kbps) 134Καλφόπουλος Σ.3:23Ζαγοραίος Σ.
Γκίκα Β.
Αστέρη Μαίρη
195808/06/2017 11:28:02Συνδημιουργία με τον Αιμίλιο Σαββίδη. Ερμηνεύουν οι Σπύρος Ζαγοραίος, Βούλα Γκίκα και Μαίρη Αστέρη. Δίσκος Parlophone B-74486.
134
 Απόψε με παράπονο  (56 Kbps) 135Καζαντζίδης Σ.3:06Καζαντζίδης Σ.195808/06/2017 11:28:36Ζεϊμπέκικο που ηχογραφήθηκε στις 15 Μαρτίου του '58. Μπουζούκι ο Γιάννης Τατασόπουλος (''Ντίλιγκερ''). Δίσκος Columbia Ελ DG-7400 / CG-3761.
135
 Σατράπισσα με λένε  (320 Kbps) 136Τσιτσάνης Β.3:37Άλλος Καλλιτέχνης195708/06/2017 11:30:49Ερμηνεύει η Λάουρα. Στον ίδιο 45άρη δίσκο με «Το καράβι» που υπάρχει στη σελίδα. Δίσκος H.M.V. 7PG 2565 « Σατράπισσα με λένε μα και μπαμπέσα, γιατί στον έρωτά μου δεν έχω μπέσα. Αυτά τα λεν οι άνδρες που μ’έχουν κάψει κι όποιος με θέλει τώρα μαύρα ας τα βάψει. » Το τραγούδι εμφανίζεται στην ελληνική ταινία του 1962 "Η Αθήνα τη νύχτα", το λέει η Λάουρα, αλλά ο Τσιτσάνης δεν εμφανίζεται.local_librarypageview
136
 Το καράβι  (128 Kbps) 137Τσιτσάνης Β.3:40Άλλος Καλλιτέχνης
Τσιτσάνης Β.
195908/06/2017 11:31:07Λάουρα-Τσιτσάνης (Από την ταινία "Για το ψωμί και για τον έρωτα" ή "Συννεφιασμένη Κυριακή"). HMV 7PG-2565. Λάουρα το καλλιτεχνικό της Ελένης Λαλαπάνου γεν. Αθήνα 1934. Η χρονολόγηση του Θ. Αναστασιου 353 (1957) δεν είναι σωστό
137
 Στον Πειραιά συννέφιασε  (128 Kbps) 138Μητσάκης Γ.3:15Μπιθικώτσης Γ.
Άλλος Καλλιτέχνης
196008/06/2017 11:36:42Σιγοντάρει ο Νίκος Γιουλάκης. Δίσκος Columbia Ελ DG-7568 / CG-4168. Το τραγούδι πρωτοεμφανίστηκε το 1956 στην ελληνική ταινία "Κυλισμένη στο βούρκο", με την Γκέλυ Μαυροπούλου και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ηλία Παρασκευά. Εμφανίζονται όρθιοι στο πάλκο ο Νίκος Γιουλάκης με το Γρηγόρη Μπιθικώτση.local_librarypageview
138
 Σύρμπα  (192 Kbps) 139ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:07ΟΡΓΑΝΙΚΑ08/06/2017 11:37:58Από τη μανδολινάτα του Νικόλα Χριστοδουλίδη που παίζει μαντολίνο. Ακόμα παίζουν αρμόνικα, πιάνο και μπάντζο.Ακούμε στην ηχογράφηση γεία σου Νίκο με το μαντολίνο και παρακάτω γεία σου Τέλη με την αρμόνικα.
139
 Μαυρομάτα  (128 Kbps) 140Μητσάκης Γ.2:42Δεγαΐτας Ι.
Άλλος Καλλιτέχνης
08/06/2017 11:38:47Στην ετικέτα του δίσκου αναγράφεται ως συνθέτης ο Γ. Ροβερτάκης. Ορχήστρα με κιθάρα, πιάνο και ακορντεόν. Πρώτη φωνή ο Ιωάννης Δεγαΐτας (άγνωστο ποιος τραγουδά τη δεύτερη φωνή). Standard Αμερικής F-9052.
140
 Μανδολινάτα  (192 Kbps) 141ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:13ΟΡΓΑΝΙΚΑ....08/06/2017 11:39:10Χωρίς τίτλο, από τη μανδολινάτα του Νικόλα Χριστοδουλίδη που παίζει μαντολίνο. Ακόμα παίζουν αρμόνικα, πιάνο και μπάντζο.
141
 Εις τον αφρό της θάλασσας  (320 Kbps) 142ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:01Γαδ Πωλ....08/06/2017 11:39:53Δίσκος Pathe 76266/11628
142
 Το Μινόρε του Τσιμπίδη (Χόρα Τσιμπίδη)  (192 Kbps) 143Άλλος Καλλιτέχνης3:31ΟΡΓΑΝΙΚΑ....08/06/2017 11:40:19Σολάρει ο Τσιμπίδης.
143
 Αν σε μένα δεν ξανάρθεις  (192 Kbps) 144Ευαγγέλου Γ.3:13Παπαϊωάννου Ι.
Γρυπάρης Κ.
193808/06/2017 13:38:20Σύνθεση και στίχοι Γ. Ευαγγέλου, (ο Κουνάδης ανεφέρει πως είναι το ψευδώνυμο του Ευάγγελου Γρυπάρη), με δεύτερη φωνή τον Κ. Γρυπάρη. Δίσκος Parlophone B-21967.
144
 Θα βρω μουρμούρη μπαγλαμά  (0 Kbps) 145Καλδάρας Α.Καζαντζίδης Σ.
Τατασόπουλος Ι.
195709/06/2017 08:40:52Ενδέχεται οι στίχοι να είναι της Παπαγιαννοπούλου. Υπάρχει και η αντίστοιχη εκτέλεση με τον Π. Γαβαλά. Ηχογράφηση Αμερικής. Δίσκος Νίνα 655. στο μπουζουκι ο Ι. Τατασόπουλος & Λάκης Καρνέζης. Στο τελευταίο κουπλέ ακούγεται η φωνη του Τατασόπουλου να λεει "γειά σου Καζαντζίδη"
145
 Τι σου λέει η μάνα σου για μένα (Η μάνα σου θα τα πληρώσει)  (20.02 Kbps) 146Σκαρβέλης Κ.2:51Βέζος Σ.09/06/2017 09:11:10Από το LP "Σμυρνέικα Τραγούδια No 2 με το γνήσιο Σμυρναίο Στέφανο Βέζο" (έτος κυκλ. 1982), Vasipap Ελλάδος VAS 314.local_librarypageview
146
 Χασάπικο Πολίτικο  (192 Kbps) 147ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:43ΟΡΓΑΝΙΚΑ14/06/2017 08:18:22Στο βιολί ο Β. Ανδρουτσόπουλος (Ψαρέως), μπέντζο παίζει ο Κ. Βουρλούμης και ακολουθία πιάνου. Δίσκος Oliver Αμερικής / 5 / OL-101
147
 Του βλάμη το παράπονο  (192 Kbps) 148Σχίζας Ι.4:33Δημητριάδης Τ.
Άλλος Καλλιτέχνης
192916/06/2017 10:21:51Του Ιερόθεου Σχιζά. Με χορωδία. Ορχήστρα με 2 βιολιά, ακορντεόν, πιάνο, κιθάρα και κρουστά. Ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη, στις 18 Ιουλίου του ΄29. Victor V-58034 (12΄΄).
148
 Ο αμαξάς (Σιγά καλέ την άμαξα)  (128 Kbps) 149Περδικόπουλος Δ.3:14Περπινιάδης Σ.193617/06/2017 05:21:14Υπάρχει και εκτέλεση με τον Περδικόπουλο. Δίσκοι Columbia Ελλάδος / DG-6265 / CG-1497 και Columbia Αμερικής / 56378-F / XCO-21539
149
 Μ' έκαψες  (192 Kbps) 150ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ2:51Βιδάλης Γ.192417/06/2017 06:55:28Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού, ήταν με την Παπαγκίκα το 1923 και ακολούθησαν οι εκτελέσεις με τον Βιδάλη, τον Μενεμενλή και τον Νταλγκά. Συνοδεύει η Πανελλήνιος Εστουδιαντίνα υπό την διεύθυνση του Γεωργίου Σαβαρή. Στο βιολί ο Δ. Σέμσης. Δίσκος Odeon Γερμανίας / GA-1052 / GO-20
150
 Ο γάμος του μανάβη(1ο μέρος)  (128 Kbps) 151Ζάττας Δ.4:19Ιωαννίδης Ι.
Κουρούκλη Λ.
Άλλος Καλλιτέχνης
192917/06/2017 07:09:56Του Δημοσθένη Ζάττα. Τραγούδι και διάλογοι: Γιαννάκης Ιωαννίδης, Λίζα Κουρούκλη και Γεράσιμος Κουρούκλης. Δλισκος Columbia Αμερικής / 56165-F / W-206286
151
 Ο γάμος του μανάβη(2ο μέρος)  (128 Kbps) 152Ζάττας Δ.4:07Ιωαννίδης Ι.
Κουρούκλη Λ.
Άλλος Καλλιτέχνης
192917/06/2017 07:11:27Ένα ολόκληρο επιθεωρησιακό νούμερο των χρόνων του μεσοπολέμου αποτυπώθηκε στις δυο όψεις του δίσκου των 30 εκατοστών στις ΗΠΑ. Ίσως είναι το μοναδικό πλήρες, που έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Από τα πλέον επιτυχή "Ο γάμος του μανάβη" αποτελεί κωμωδία παρεξηγήσεων, που στηρίζεται στο κοινό όνομα φοράδας και μέλλουσας νύφης. Ιδιαίτερα συμπαθής για την εποχή του, με ενδιαφέρουσες λαϊκές εκφράσεις από το χώρο του ρεμπέτικου και μερικές λέξεις από το γραικο-αμερικάνικο ιδίωμα, που αναπτύχθηκε από τους Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ, τα περίφημα Greekglish ή Gringlish. Δίσκος Columbia USA, 30 εκατοστών, 56165-F, του Σεπτεμβρίου του 1929 στη Νέα Υόρκη, με τον Γιαννάκη Ιωαννίδη και το ζεύγος Λίζα και Γεράσιμο Κουρούκλη (από την Κεφαλληνία). Δύο διαλογικά τραγούδια συμπληρώνουν την πρόζα. Ορχήστρα με τέσσερα βιολιά, κιθάρα, πιάνο, τσέλλο και κόντρα-μπάσσο. Μπεντλάκι= από το αγγλικό bad-luck=κακή τύχη, κακοτυχία. Ντούσες= δυάρες. Φρίντους= ?. Αγκλέορας ή αγλέουρας= το γνωστό ποώδες και πικρό φυτό της οικογένειας των ευφορβιδών και μεταφορικά ο στριμμένος και κακός άνθρωπος. Μπεκιάρης, από τα τούρκικα: bekâr= ο άγαμος, ο εργένης. Κοτσαταδόρος= ?. Σεκοντ χεντ, από τα αγγλικά= δεύτερο χέρι.
152
 Τα γκαρσόνια  (192 Kbps) 153ΕΛΑΦΡΑ2:53Ζουναράκης Π.
Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
192308/07/2017 13:41:53Δίσκος Victor Αμερικής / VI-73739 / 27415-2 Από την οπερέτα "Τα γκαρσόνια". Ερμηνεύουν ο Πέτρος Ζουναράκης ο Π. Νικολόπουλος ο Ζαμάνος και ο Almanci. Παίζουν οι μουσικοί De Vapoli πιάνο,μαντολίνα ο Γραφίδης και ο Χριστοδουλίδης. Ηχογράφηση στην Νέα Υόρκη στις 23/1/1923 από την μπάντα του Υπερωκεάνειου "Βασιλεύς Αλέξανδρος". Οι πληροφορίες αντλήθηκαν από εδώ http://adp.library.ucsb.edu/index.php/matrix/detail/800001377/B-27415-Ta_garsonia
153
 Η παιχνιδιάρα  (192 Kbps) 154Χατζηαποστόλου Ν.3:11Ζουναράκης Π.
Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
192308/07/2017 13:42:52Του Ν. Χατζηαποστόλου. Απο την οπερέτα "Το κορίτσι της γειτονιάς". Ερμηνεύουν ο Πέτρος Ζουναράκης ο Π. Νικολόπουλος και ο Ζαμάνος. Ηχογράφηση στο υπερωκεάνιο Βασιλεύς Αλέξανδρος. Δίσκος Victor Αμερικής / VI-73739 / 27416-2
154
 Ρετσίνα μου, ρετσίνα μου  (192 Kbps) 155Χατζηαποστόλου Ν.2:51Ζουναράκης Π.
Άλλος Καλλιτέχνης
Άλλος Καλλιτέχνης
192308/07/2017 14:33:21Του Νίκου Χατζηαποστόλου από την οπερέττα του "Απάχης". Ο δίσκος γράφει ότι ερμηνεύει ελληνική μανδολινάτα του υπερωκεάνιου "Βασιλεύς Αλέξανδρος", ενώ ο Μανιάτης αναφέρει τους Πέτρο Ζουναράκη, Π. Νικολόπουλο και Ζαμάνο. Δίσκος Victor Αμερικής VI-73754 / 27419-2. Ελληνική Μανδολινάτα : Χριστοδουλίδης (Μαντολίνο), De Vapoli (Πιάνο), Γραφίδης (Μαντολίνο), Π. Νικολόπουλος (Τενόρος), Almanci (Μπάσος), Ζαμάνος (Βαρύτονος), Πέτρος Ζουναράκης (Τενόρος) (http://victor.library.ucsb.edu/index.php/matrix/detail/800001381)
155
 Η φυλακή κι η ξενιτιά  (192 Kbps) 156Χιώτης Μ.3:14Ντάλια Ρ.
Τατασόπουλος Ι.
195412/07/2017 11:14:19Δημιούργημα Χιώτη και Κολοκοτρώνη. Δίσκος ΝΙΝΑ 634 Αμερικής. ξενητιά ξενητειά ξενιτιά ξενιτειά
156
 Αν ήξερες ποιός είμαι 'γω  (128 Kbps) 157Χιώτης Μ.3:18Ορφανίδης Μ.195612/07/2017 11:24:14Ερμηνεύει ο Μ.Ορφανίδης σε μια εξαιρετικά σπάνια ηχογράφηση. Δίσκος ΑΤΗΕΝΑ 905 Αμερικής.local_librarypageview
157
 Το κλάμα της πενιάς  (128 Kbps) 158Χιώτης Μ.3:10Ορφανίδης Μ.195612/07/2017 11:35:19Γι αυτό που μου κανες. Στίχοι της Ζωής Γρυπάρη. Υπάρχει στη σελίδα η εκτέλεση με τον Καζαντζίδη. Δίσκος Καλός Αμερικής 339local_librarypageview
158
 Οπου Γιώργος και μάλαμα  (64 Kbps) 159Μητσάκης Γ.3:19Λίντα Μ.
Χιώτης Μ.
195712/07/2017 11:43:42Η Μαίρη Λίντα και ο Χιώτης τραγουδούν Μητσάκη για την Ελληνοαμερικανική ομογένεια. Δίσκος APOLLO SY-9 Αμερικής.local_librarypageview
159
 Όμορφη σουλτάνα  (128 Kbps) 160Χιώτης Μ.2:36Καβουράκης Θ.
Τατασόπουλος Ι.
Τατασόπουλος Ι.
195712/07/2017 11:49:42Δίσκος ΝΙΝΑ 648 Αμερικής.local_librarypageview
160
 Δάκρυα  (128 Kbps) 161Χιώτης Μ.3:13Χατζοπούλου Μ.195812/07/2017 11:59:34Η Μαριάννα Χατζοπούλου. Δίσκοι Parlophone Ελλάδος / B-74444 / LG-1129 και Liberty Αμερικής / 287 / LG-1129
161
 Φωτογραφίες  (128 Kbps) 162Χιώτης Μ.2:46Λίντα Μ.
Γαβαλάς Π.
195812/07/2017 12:00:04Στίχοι Χρ. Κολοκοτρώνης. Δίσκοι Parlophone Ελλάδος / B-74444 / LG-1130 και Liberty Αμερικής / 286 / LG-1130
162
 Θα μου βάλεις τη κουλούρα  (128 Kbps) 163Χιώτης Μ.3:07Λίντα Μ.
Χιώτης Μ.
195812/07/2017 12:02:35Δίσκοι Odeon Ελλάδος / GA-7995 / LG-1135 και Liberty Αμερικής / 288 / LG-1135
163
 Αφού το θες  (128 Kbps) 164Χιώτης Μ.3:16Λίντα Μ.
Γαβαλάς Π.
195812/07/2017 12:07:05Δίσκοι Odeon Ελλάδος GA-7984 / LG-1128 και Liberty Αμερικής 219 / LG-1128
164
 Γιατί, αγάπη μου, γιατί  (128 Kbps) 165Χιώτης Μ.3:11Λαμπίρη Ε.
Ζαγοραίος Σ.
195812/07/2017 12:07:18Η Έλσα Λάμπο και ο Σπύρος Ζαγοραίος. Δίσκος Liberty Αμερικής / 310local_librarypageview
165
 Απόψε καίγομαι  (128 Kbps) 166Χιώτης Μ.2:54Λίντα Μ.
Χιώτης Μ.
195912/07/2017 12:12:22Δίσκοι Parlophone Ελλάδος / B-74469 / LG-1155 και Liberty Αμερικής / 303 / LG-1155 Συνοδεύει το ''Τρίο Μπριλάντε'' [1957-1966] : Πάνος Σάμης, Μιχάλης Καλλέργης και το 3ο μελος ,ηταν διαδοχικα ο Γιαννης Μαυροβουνιώτης, ο Δημητρης Κρεζίας και ο Φώτης Βαλσαμίδης.
166
 Γλυκοχαράζει  (128 Kbps) 167Καπλάνης Κ.3:00Ορφανίδης Μ.
Καπλάνης Κ.
195613/07/2017 00:30:13Δίσκος Καλός Δίσκος Αμερικής 339 (σύμφωνα με τον Μανιάτη).
167
 Καράβια σιδερένια (Σπίτι δεν ξέρω τι θα πει)  (128 Kbps) 168Ποτοσίδης Η.3:12Ορφανίδης Μ.195613/07/2017 00:40:05Σύνθεση του Ηλία Ποτοσίδη και στίχοι του Γεράσιμου Τσάκαλου. Τραγουδάει ο Μητσάκης Ορφανίδης. Δίσκος Καλός Δίσκος Αμερικής 341 (σύμφωνα με τον Μανιάτη).
168
 Τράτα - Συρτό  (192 Kbps) 169ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ3:23ΟΡΓΑΝΙΚΑ30/07/2017 16:18:48Στο βιολί ο Β. Ανδρουτσόπουλος (Ψαρέως), μπέντζο παίζει ο Κ. Βουρλούμης και ακολουθία πιάνου. Δίσκος Oliver Αμερικής / 5 / OL-1010
169
 Άλλος σ αγάπησε κι άλλος σε παίρνει  (128 Kbps) 170Σμυρναίος Α.2:57Στυλ Εύα
Χιώτης Μ.
195714/11/2017 10:57:19Liberty Αμερικής 246 (κατά Μανιάτη)
170
 Είμαι άντρας  (128 Kbps) 171Χάρμας (Τόλης και Λίτσα)2:56Αποστόλου Δ.195615/11/2017 09:49:38Τραγουδά ο Τζιμ Αποστόλου. Δίσκος Liberty Αμερικής 239.
171
 Τα φράγκα μου χαλάω (Τι σας νοιάζει που ρεφάρω)  (128 Kbps) 172Παπαϊωάννου Ι.2:42Δασκαλάκη Μ.196005/12/2017 10:41:29Ερμηνεύει η Μπέττυ Δασκαλάκη. Δίσκος Colonial Αμερικήςlocal_librarypageview
172
 Η λεβέντισσα  (192 Kbps) 173Τατασόπουλος Ι.3:22Καλφοπούλου Σ.
Βαμβακάρης Μ.
Καλδάρας Α.
194820/03/2018 11:40:23Πιο καθαρό. Δίσκος Parlophone B-74159
173
 Της αγάπης ο ζητιάνος  (160 Kbps) 174Βενιέρης Α.3:21Βαμβακάρης Μ.
Καλφοπούλου Σ.
Τατασόπουλος Ι.
194920/03/2018 11:40:48Σύνθεση του Αν. Βενιέρη και στίχοι του Χαρ. Βασιλειάδη. Αναφέρεται η ημερομηνία 29/01/1949, άγνωστον όμως αν είναι αυτή της ηχογράφησης ή της κυκλοφορίας. Δίσκος Parlophone Β 74159. Στην άλλη όψη του δίσκου το: «Η λεβέντισσα» (Ι. Τατασόπουλου).local_librarypageview
174

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'με πιάνο' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=107

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: liaskouel

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"