επιλεγμενα τραγουδια

[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/styles/prosilver/template/playlistscontents_main.php on line 216: Use of undefined constant arr - assumed 'arr' (this will throw an Error in a future version of PHP)
Η παρακάτω playlist τιτλοφορείται "Παναγιώτης Τούντας" και δημιουργήθηκε από τον/την George Gekas στις 28 Μαΐου 2017.  visibility  share queue_music
ID Τίτλος Μουσική (Στίχοι) Τραγ/στής Έτος ηχογ. προσθ. στη λίστα από Πληροφορίες Αρ. Δίσκου Πρόσθετα YouTube video Ετικέτα Σημειώσεις SequenceID
 Μπεκρής  (192 Kbps) 1Τούντας Π.2:43Βιδάλης Γ.
Ξηρέλλης Τ.
192928/05/2017 16:52:19Συνοδεύει ο Τίτος Ξηρέλλης. Δίσκος Odeon Γερμανίας GA-1298 / Go-777 1/8/1929
1
 Πριγκιπιώτισσα  (192 Kbps) 2Τούντας Π.2:56Χριστοδούλου Δ.192928/05/2017 18:32:24Με τον Δημ. Χριστοδούλου (έτσι γράφει η ετικέτα). Δίσκος Odeon Γερμανίας GA-1489 / GO-1398local_librarypageview
2
 Μαύρη ζωή μικρούλα μου  (192 Kbps) 3Τούντας Π.3:14Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.192703/06/2017 18:58:31Η εκτέλεση με τον Νταλγκά στην His Master's Voice AO-202 και με αριθμό μήτρας BF-768.είναι η δεύτερη εκτέλεση του τραγουδίου με τον ίδιο ερμηνευτή αφού είχε προηγηθεί ηχογράφηση στην Odeon Γερμανίας το 1925.(http://rebetiko.sealabs.net/forum/viewtopic.php?t=2569&highligt=).στην αρχή του τραγουδιού μιλάει ο Σπύρος Παπαιωάννου. Σύμφωνα με τον Μανιάτη (και ακούγοντάς το, μάλλον έχει δίκιο) το 1925 το ηχογράφησε ο Κ. Μισαηλίδης και όχι ο Νταλγκάς.
3
 Αρμενοπούλα  (128 Kbps) 4Τούντας Π.2:50Νούρος Κ.192905/06/2017 18:47:21Υπάρχουν και οι αντίστοιχες εκτελέσεις με Αραπάκη, Νταλγκά και Σωφρονίου. Δίσκος Columbia Αγγλίας 18070.local_librarypageview
4
 Τουρκοπούλα  (128 Kbps) 5Τούντας Π.2:37Βιδάλης Γ.192905/06/2017 20:02:46Δίσκος ODEON GA-1402/GO-1320
5
 Τα μάτια της Σμυρνιάς  (128 Kbps) 6Τούντας Π.3:05Αραπάκης Δ.192905/06/2017 20:44:32Δίσκος Odeon GA-1466local_librarypageview
6
 Μπουρνοβαλιά  (192 Kbps) 7Τούντας Π.3:04Άλλος Καλλιτέχνης193005/06/2017 21:31:14Ο Κουνάδης στα σχολιά του στο CD "Π.Τούντας ΙΙΙ" υποστηρίζει ότι το τραγούδι είναι δημιουργία του Τούντα. Εκτέλεση από τον Ν. Μωραΐτη με χορωδία και μαντολινάτα. HMV AO 195. Στον δίσκο, μέσα σε παρένθεση, υπάρχει το όνομα του Τούντα.
7
 Φαληριώτισσα  (192 Kbps) 8Τούντας Π.3:09Άλλος Καλλιτέχνης193005/06/2017 21:33:33Η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού με τον τενόρο Νίκο Μωραΐτη συνοδεία μεγάλης ορχήστρας και χορωδίας. Ήταν και η πρώτη ηχογράφηση του Τούντα με την εταιρεία His Master's Voice. Ερωτικό τραγούδι του Τούντα γραμμένο για τη σύζυγό του. HMV AO 195local_librarypageview
8
 Παγκρατιώτισσα  (128 Kbps) 9Τούντας Π.3:00Αραπάκης Δ.192806/06/2017 20:37:02Δίσκος Columbia Αγγλίας 8265.
9
 Η Παγκρατιώτισσα  (116.68 Kbps) 10Τούντας Π.3:42Σωφρονίου Β.192909/06/2017 01:04:25Δίσκος Polydor Γερμανίας V-50515. local_librarypageview
10
 Στον Ποδονίφτη  (192 Kbps) 11Τούντας Π.2:49Νούρος Κ.193009/06/2017 20:11:06Εκτέλεση που έλειπε. Μένει να βρεθεί αυτή με τον Χριστοδούλου. Δίσκος Columbia Ελ DG-0051 / WG- 66local_librarypageview
11
 Στου Συγγρού(Καισαριανή)  (128 Kbps) 12Τούντας Π.3:00Νούρος Κ.193009/06/2017 20:57:03Columbia DG 52local_librarypageview
12
 Πριγκηπιώτισσα  (128 Kbps) 13Τούντας Π.3:04Φραντζεσκοπούλου Μ. (Πολίτισσα)192909/06/2017 21:37:42Δίσκος Odeon GA 1460 Γερμανίας.local_librarypageview
13
 Παγκρατιώτισσα  (192 Kbps) 14Τούντας Π.2:56Εσκενάζυ Ρ.193009/06/2017 21:49:03Δίσκος ODEON Γερμανίας GA-1461/GO-1503. Στον δίσκο γράφει Ρόζα Σκενατζή.local_librarypageview
14
 Εβραιοπούλα  (192 Kbps) 15Τούντας Π.2:49Βιδάλης Γ.193009/06/2017 22:05:28Πιο καθαρό. Δίσκος Odeon Γερμανίας / GA-1461 / GO-1603
15
 Miss Odeon (Συλλογή Τούντα)  (192 Kbps) 16Τούντας Π.3:11Βιδάλης Γ.
Χριστοδούλου Δ.
Φραντζεσκοπούλου Μ. (Πολίτισσα)
193009/06/2017 22:40:30Μοναδικό και σπάνιο δείγμα δίσκου με αποσπάσματα από διάφορα τραγούδια. Πρόκειται για διαφημιστικό ποτ-πουρί του Τούντα από την Οdeon : http://libsearch.teiep.gr/Record/1%2F154/Description#tabnav Ακούγονται οι φωνές του Γ. Βιδάλη, Δ. Χριστοδούλου, της Μαρ. Πολίτισσας, του Κ. Νούρου και του Στ. Περπινιάδη. Δίσκος Odeon Ελλάδος / GA-1543 / GO-1502.local_librarypageview
16
 Στους Ποδαράδες μια Πολίτισσα  (116.19 Kbps) 17Νταλγκάς (Διαμαντίδης) Α.3:22Σωφρονίου Β.193010/06/2017 17:49:44Ο Μανιάτης λανθασμένα αναφέρει σαν συνθέτη τον Τούντα. Δίσκος Pathe X-80212 / 70239local_librarypageview
17
 Σκερτσόζα  (192 Kbps) 18Τούντας Π.2:18Διατσέντε Ι.193010/06/2017 18:21:25Δίσκος Polydor Γερμανίας V-50539 / 1328 BF 1/6/1930
18
 Ίσα ρε σωφεράκι  (192 Kbps) 19Τούντας Π.3:21Νούρος Κ.193110/06/2017 20:14:09Ακόμη μια εκτέλεση του τραγουδιού χωρίς την πρόζα αυτών με τη Ρόζα Εσκενάζυ ή με την Ισμήνη Διατσέντε . Ορχήστρα με βιολί (Δ. Σέμσης), σαντούρι (Κ. Τζόβενος) και κιθάρα (Αργυρόπουλος). Δίσκος Columbia Ελλάδος DG 0134local_librarypageview
19
 Γλυκιά μου Έλλη  (128 Kbps) 20Τούντας Π.3:39Εσκενάζυ Ρ.193210/06/2017 20:42:17Ορχήστρα με πολίτικη λύρα (Λεονταρίδης), βιολί (Σέμσης), ούτι (Τομπούλης) και σαντούρι (Τζόβενος). Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-219 / WG-356local_librarypageview
20
 Yo t'admiro (Η Λιλή η σκανδαλιάρα)  (170.98 Kbps) 21Τούντας Π.4:30Άλλος Καλλιτέχνης194124/06/2017 21:33:44Η λαντίνο εκδοχή του τραγουδιού «Η Λιλή η σκανδαλιάρα» με τον Jack Mayesh που τον συνοδεύει στο κανονάκι ο Gabriel Yohai. Ηχογραφήθηκε στο Λος Άντζελες στις 6 Νοεμβρίου 1941. Δίσκοι στην Electro Vox 1368 και στην Mayesh 1368. Στην άλλη όψη και των δύο δίσκων η "Missirlu" («Μισιρλού») με τον ίδιο καλλιτέχνη.
21
 Η Λιλή η σκανδαλιάρα  (128 Kbps) 22Τούντας Π.3:22Περπινιάδης Σ.193224/06/2017 21:34:03Δίσκος Columbia DG-291.local_librarypageview
22
 Μοντέρνα χήρα  (128 Kbps) 23Τούντας Π.3:15Εσκενάζυ Ρ.193224/06/2017 22:11:36Ίσως το μοναδικό τραγούδι του Π. Τούντα με συνοδεία χαβάγιας. Την ορχήστρα συνοδεύουν επίσης κιθάρα και μαντολίνο. Δίσκος Columbia DG 298 και 303.local_librarypageview
23
 Σοφεράκι  (96 Kbps) 24Τούντας Π.3:09Εσκενάζυ Ρ.193124/06/2017 22:46:26Πιο καθαρό. (Σωφεράκι). Χιουμοριστικό τραγούδι του Τούντα, γραμμένο εκείνη την εποχή για το πρωτοεμφανιζόμενο επάγγελμα του σωφέρ. Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα και σαντούρι. Δίσκος Odeon Ελλάδος GA-1587 / GO-1770local_librarypageview
24
 Ο αγαπησιάρης  (0 Kbps) 25Τούντας Π.Βέζος Σ.193224/06/2017 23:04:23Στο βιολί ο Γιάννης Δραγάτσης, κιθάρα και καστανιέτες. Δίσκος ODEON GA 1610.local_librarypageview
25
 Πάμε να σκοτωθούμε  (192 Kbps) 26Τούντας Π.3:13Άλλος Καλλιτέχνης193225/06/2017 19:47:29Στη φωνή ο Ντίνος Σμυρνιωτάκης. Αυτή η καταγραφή φαίνεται να είναι και η μόνη εμφάνιση του εν λόγω τραγουδιστή στην ελληνική δισκογραφία. Κυκλοφόρησε στις 19 Ιουλίου του 1932 από την Parlophone Ελλάδος (αριθμός δίσκου: B-21615).local_librarypageview
26
 Μεγαρίτισσα  (128 Kbps) 27Τούντας Π.3:08Εσκενάζυ Ρ.193225/06/2017 20:20:02Δίσκος PARLOPHONE B-21647. local_librarypageview
27
 Το προσφυγάκι  (128 Kbps) 28Τούντας Π.3:07Περπινιάδης Σ.193225/06/2017 20:31:49Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21647 / 101280local_librarypageview
28
 Στον λεβέντη μας Τζιμ Λόντο  (128 Kbps) 29Τούντας Π.3:08Εσκενάζυ Ρ.193426/06/2017 18:03:35Δίσκος ODEON GA-1712.local_librarypageview
29
 Πάλι θύμωσε η μαμά σου  (252.79 Kbps) 30Τούντας Π.3:20Εσκενάζυ Ρ.193326/07/2017 19:41:12Μοιράζεται την ίδια μελωδία με την "Θάλασσα κακούργα" του Π. Τούντα. Δίσκος PARLOPHONE B-21733
30
 Στη Δραπετσώνα  (192 Kbps) 31Τούντας Π.3:25Εσκενάζυ Ρ.193431/07/2017 20:09:26Πρόκειται για την τρίτη εκτέλεση. Ορχήστρα με βιολί (Δ. Σέμσης), κιθάρα (Κ. Σκαρβέλης) και μαντολίνο (Π. Τούντας). Δίσκος HMV AO 2136.local_librarypageview
31
 Η Βαρβάρα  (192 Kbps) 32Τούντας Π.3:11Περπινιάδης Σ.193601/08/2017 21:05:03Η Βαρβάρα ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο του 1936 και κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του ίδιου έτους. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6159 και DG-6194. Το τραγούδι απαγορεύτηκε από τη λογοκρισία του Μεταξά και επανεκτελέστηκε την ίδια χρονιά στις ΗΠΑ από τον Τέτο Δημητριάδη με μικρές παραλλαγές στους στίχους (δίσκος Orthophonic Αμερικής S-359). Απαγορευμένο. [Η άποψη ότι υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες πως το τραγούδι γράφτηκε από τον Γιοβάν Τσαούς δεν στέκει. Πού καταγράφονται αυτές οι υπόνοιες και τι είναι αυτό που τις καθιστά βάσιμες;]local_librarypageview
32
 Ο καημός της κυρα-Κώσταινας  (96 Kbps) 33Τούντας Π.3:22Περπινιάδης Σ.193601/08/2017 22:27:30Αλιγορία για τον θάνατο του Βενιζέλου. Στο χαβά του "Κουβέντα με τον Χάρο ". Δίσκος COLUMBIA DG-6209.local_librarypageview
33
 Πέσε πρώτη  (192 Kbps) 34Τούντας Π.2:57Περπινιάδης Σ.193602/08/2017 17:07:55Στιχουργός ο Γιώργος Πετροπουλέας (η ετικέτα γράφει Γ. Πετροπουλέα - Π. Τούντα). Ο Μανιάτης εκ παραδρομής στο βιβλίο του αναφέρει ως τραγουδίστρια την Εσκενάζυ και ως στιχουργό κάποιον Ιωάννη Πετρόπουλο. Αν και γράφτηκε το 1936 δεν κυκλοφόρησε, ίσως λειτούργησε η "λογοκρισία" λόγω των σεξουαλικών υπονοούμενων των στίχων. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6224 / CG-1425. Απαγορευμένο.
34
 Παντρεύεται μια βλάχα  (64 Kbps) 35Τούντας Π.3:18Ατραΐδου Α.193602/08/2017 18:22:17Σύνθεση Πάνος Τούντας, ερμηνεύει η Αθανασία Ατραΐδου. Στο κλαρίνο ο Δημήτρης Μπατζής. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6251 και Columbia Αμερικής CO 56376F
35
 Ζαχαροζυμωμένη  (192 Kbps) 36Τούντας Π.3:14Ατραΐδου Α.193602/08/2017 18:23:24Σύνθεση Πάνος Τούντας. Τραγουδάει η Αθανασία Ατραΐδου. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6261.local_librarypageview
36
 Στου Λινάρδου τη ταβέρνα  (192 Kbps) 37Τούντας Π.3:21Περπινιάδης Σ.193602/08/2017 19:02:10Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα, ακκορντεόν και δυο μαντολίνα. Υπάρχει στη σελίδα και σε εκτέλεση με τον Περδικόπουλο. Δίσκος Columbia DG 6262.local_librarypageview
37
 Η Μαρίκα η δασκάλα  (128 Kbps) 38Τούντας Π.3:11Ρούκουνας Κ.193602/08/2017 20:00:49Ίδια μελωδία με την «Βαρβάρα» (επισήμως του Τούντα αλλά πιθανόν του Τσαούς), τραγούδι το οποίο «κόπηκε» από την λογοκρισία για τα τολμηρά του υπονοούμενα. Δίσκοι στις ODEON GA 1972 (Gο-2542) και στην Decca 31028 .local_librarypageview
38
 Η Βαρβάρα  (192 Kbps) 39Τούντας Π.2:41Δημητριάδης Τ.193602/08/2017 20:04:38Hχογραφημένο στη Νέα Υόρκη, 04/11/1936. Δίσκος Orthophonic S-359-A.
39
 Στου Λινάρδου την ταβέρνα  (160 Kbps) 40Τούντας Π.3:24Περδικόπουλος Δ.193602/08/2017 21:13:30Ο Μπάμιας, ο Σφυρής, ο Μελιτζάνας και όλα τα κουτσαβάκια αράδα! Δίσκος Parlophone Ελλάδος B-21892. local_librarypageview
40
 Ναζιάρικο  (128 Kbps) 41Καρίπης Κ.3:05Βρυώνη Τ.193702/08/2017 21:52:18Ερμηνεύει η Τασία Βρυώνη. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6289/CG-1560. Στο Μανιάτη καταγράφεται ως συνθέτης ο Τούντας, ενώ στην ετικέτα του δίσκου ο Κώστας Καρίπης.Εδώ μπορείτε α δείτε την ετικέτα του δίσκου http://rebetiko.sealabs.net/photoalbum/picture.php?/4263/category/27local_librarypageview
41
 Λιλίκα  (128 Kbps) 42Τούντας Π.3:18Περπινιάδης Σ.
Τάλμας Ρ.
Στεφανίδης Τ.
193702/08/2017 22:07:26Στον δίσκο ο Στελλάκης αναφέρεται σαν Στ. Πέρπης. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6324 / CG-1620
42
 Και παρντόν θα μου ζητήσουν  (128 Kbps) 43Τούντας Π.3:20Περπινιάδης Σ.
Χρυσίνης Π.
193702/08/2017 22:35:13Συνοδεύει ο Παν. Χρυσίνης. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6331.
43
 Πρέπει να σ' αφήσω  (192 Kbps) 44Τούντας Π.3:27Αμπατζή Ρ.
Περπινιάδης Σ.
193703/08/2017 17:40:42Οι στίχοι του τραγουδιού είναι του Γιώργου Καμβύση. Ορχήστρα με δυο μαντολίνα, κιθάρα, ακκορντεόν και πιάνο. Columbia DG-6332 και Columbia Αμερικής 7133-F / CO 22294local_librarypageview
44
 Μυστικό να το ΄χεις πρέπει  (192 Kbps) 45Τούντας Π.3:21Αμπατζή Ρ.
Περπινιάδης Σ.
193703/08/2017 18:25:00Γρήγορο χασάπικο. Ορχήστρα με βιολί,μαντόλα, μαντολίνο κιθάρα, ακκορντεόν και πιάνο. Columbia DG 6332 και Columbia Αμερικής 7133-F / CO 22295local_librarypageview
45
 Ναζιάρα μου  (192 Kbps) 46Τούντας Π.3:25Αμπατζή Ρ.
Περπινιάδης Σ.
193703/08/2017 18:44:34Ορχήστρα με κιθάρα, ακκορντεόν, δύο μαντολίνα και πιάνο. Δίσκος Columbia DG 6345.local_librarypageview
46
 Αν σ' αγαπώ δεν φταίω εγώ  (192 Kbps) 47Τούντας Π.3:10Αμπατζή Ρ.
Περπινιάδης Σ.
193703/08/2017 19:30:19Καλαματιανός. Ορχήστρα με δυο μαντολίνα, κιθάρα, ακκορντεόν και πιάνο. Columbia DG 6345local_librarypageview
47
 Όταν περνάς γιατί  (211.95 Kbps) 48Τούντας Π.3:10Αμπατζή Ρ.
Περπινιάδης Σ.
193703/08/2017 19:58:48Πιο καθαρό. Ορχήστρα με βιολί, κιθάρα και σαντούρι. Δίσκος Columbia DG-6347. Και Columbia Αμερικής 7139-F / CO 22483
48
 Μελαχροινό  (128 Kbps) 49Τούντας Π.3:15Εσκενάζυ Ρ.193804/08/2017 19:47:54Ορχήστρα με βιολί, ούτι, κιθάρα και μπουζούκι. Στην ετικέτα του δίσκου ο τίτλος είναι "Μελαχρινό" και παρουσιάζεται ως καλαματιανό. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6361 / CG-1697 και ανατύπωση απο την αμερικάνικη Columbia 7144-F. Στην άλλη όψη του δίσκου 7144-F το "Δροσάτη Πελοπόννησος" όπου εξαιτίας τυπογραφικού λάθους αναγράφεται η Ρόζα ως ερμηνεύτρια ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για ανατύπωση της πρώτης εκτέλεσης (αυτής με τον Περπινιάδη, DG-6359). Στην άλλη όψη του δίσκου DG-6361 το "Όταν χορεύεις μάτια μου". Πιθανή ημερομηνία ηχογράφησης του παρόντος αρχές 1938.local_librarypageview
49
 Μαριώ  (61.44 Kbps) 50Τούντας Π.3:20Μπαξεβάνης (Μπερνιδάκης Ι.)193804/08/2017 21:01:45Συνδημιουργία του Τούντα με τον ερμηνευτή.βιολί (Σέμσης). κιθάρα(Καρίπης). μαντόλα (Τούντας).Δίσκος COLUMBIA DG-6395.
50
 Άσπρο μου περιστέρι  (60.54 Kbps) 51Τούντας Π.3:16Μπαξεβάνης (Μπερνιδάκης Ι.)193804/08/2017 21:24:47Στο τραγούδι και το λαούτο ο Γιάννης Μπερνιδάκης-Μπαξεβάνης.βιλοι (Σέμσης) . κιθάρα (Καρίπης). μαντόλα (Τούντας).Συνδημιουργία του Τούντα με τον ερμηνευτή. Δίσκος COLUMBIA DG-6395.local_librarypageview
51
 Καρδιά μου μαυροφόρεσε  (192 Kbps) 52Τούντας Π.3:16Αμπατζή Ρ.193804/08/2017 22:12:16Στο κλαρίνο ο Γιώργος Ανεστόπουλος. Δίσκοι Columbia DG-6418 και 56389-F [Στην τρίτη στροφή μάλλον ...και τις στράτες (όχι τράτες) αγναντεύω].local_librarypageview
52
 Καρδιά μου μαυροφόρεσε  (128 Kbps) 53Τούντας Π.3:09Αμπατζή Ρ.193804/08/2017 22:12:57Στίχοι του Σπ. Αναγνώστου. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Ανεστόπουλος. Δίσκοι Columbia DG-6418 και 56389-Flocal_librarypageview
53
 Εχτές το βράδυ  (128 Kbps) 54Τούντας Π.3:16Αμπατζή Ρ.193804/08/2017 22:23:54Στο κλαρίνο ο Γιώργος Ανεστόπουλος. Δίσκος Columbia DG-6418 (κατά Μανιάτη).local_librarypageview
54
 Στης Πλάκας τα στενά  (192 Kbps) 55Τούντας Π.3:27Ρουμελιώτης Δ.
Περπινιάδης Σ.
193804/08/2017 22:25:48Χασάπικο. Στιχουργός ο Ευάγγελος Γρυπάρης. Μοναδική, ίσως, συνάντησή των ερμηνευτών στην δισκογραφία. Ορχήστρα με δυο μπουζούκια, κιθάρα, μπαγλαμά και πιάνο. Columbia DG 6431local_librarypageview
55
 Έμορφες Ελληνοπούλες  (92.82 Kbps) 56Ατραΐδης Δ.3:22Ατραΐδης Δ.193807/08/2017 19:59:30Στίχοι : Τούντας (?). Δημοτικό , συρτό. Στο κλαρίνο ο Γιώργος Ανεστόπουλος. Columbia DG 6452local_librarypageview
56
 Όνειρο ενός μπεκρή  (192 Kbps) 57Τούντας Π.3:25Περπινιάδης Σ.
Χρυσίνης Σ.
Χρυσίνης Σ.
193907/08/2017 20:17:39Δίσκος COLUMBIA DG-6467.local_librarypageview
57
 Ανδριώτισσα  (128 Kbps) 58Τούντας Π.3:15Παγιουμτζής Σ.
Περπινιάδης Σ.
193907/08/2017 20:31:16Για να ακούγεται στο ράδιο. Στίχοι Κ. Φούντα. Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6469 / CG-1911local_librarypageview
58
 Ο Στράτος  (128 Kbps) 59Τούντας Π.3:13Παγιουμτζής Σ.
Περπινιάδης Σ.
193907/08/2017 20:58:10Στίχοι: Κατίνα Φούντου (ψευδώνυμο). Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6469.
59
 Να πάμε για τη Βούλα (Το φιλί δεν είναι κρίμα)  (128 Kbps) 60Τσιτσάνης Β.3:10Παγιουμτζής Σ.
Περπινιάδης Σ.
193907/08/2017 21:07:15Ο Μανιάτης στον κατάλογό του αναφέρει ως συνθέτη τον Τούντα που είναι λάθος. Επισήμως το τραγούδι είναι του Τσιτσάνη σε στίχους του Τούντα. Δεν είναι συνηθισμένη η συνεργασία αυτών των δύο ανδρών. Δίσκος COLUMBIA DG 6488/CG 1937 αρ.αδείας 1387. Ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο του 1939. Σύνδεσμος http://rebetiko.sealabs.net/viewtopic.php?f=59&t=5241local_librarypageview
60
 Σαράντα βρύσες με νερό  (128 Kbps) 61Τούντας Π.3:27Παγιουμτζής Σ.
Περπινιάδης Σ.
193907/08/2017 21:29:52Ορχήστρα με προεξάρχον μαντολίνο. Θυμίζει επτανησιακή καντάδα. Δίσκος COLUMBIA DG 6493.local_librarypageview
61
 Τηλεγράφημα στην Κάρμεν  (128 Kbps) 62Τούντας Π.3:22Παγιουμτζής Σ.
Περπινιάδης Σ.
193807/08/2017 21:42:27Δίσκος COLUMBIA DG 6493.local_librarypageview
62
 Γλυκειά μου Μαρινέλλα  (192 Kbps) 63Τούντας Π.3:21Καλλέλη Ν.
Άλλος Καλλιτέχνης
194007/08/2017 22:10:23Δεύτερη φωνή ο Παναγιώτης Καλέλλης. Ορχήστρα με δυο μπουζούκια (στο ένα ο Τσιτσάνης), κιθάρα και μπαγλαμά. Ο Π. Κουνάδης σημειώνει στα σχόλιά του, ότι μουσικές φράσεις του τραγουδιού έχουν εντοπιστεί σε παρτιτούρα ανέκδοτου και ατιτλοφόρητου τραγουδιού του Β. Παπάζογλου. Δίσκος Columbia DG 6510.local_librarypageview
63
 Μια Κυριακή κινήσαμε  (128 Kbps) 64Τούντας Π.3:21Αμπατζή Ρ.193907/08/2017 22:27:02Οι στίχοι φέρονται του Χρυσίνη. Δίσκος Columbia Ελλάδος DG-6513.local_librarypageview
64
 Θα σε κάνω μενεξέ  (192 Kbps) 65Τούντας Π.3:16Μπαξεβάνης (Μπερνιδάκης Ι.)193907/08/2017 22:50:48Συν δημιουργία του Τούντα με τον ερμηνευτή. Ορχήστρα με βιολί(Σέμσης), κιθάρα(Καρίπης) και μαντόλα (Τούντας). Columbia DG 6520local_librarypageview
65
 Παγκρατιώτισσά μου  (192 Kbps) 66Τούντας Π.3:12Καλλέλη Ν.194007/08/2017 22:57:54Διαφορετική η «Παγκρατιώτισσα» αυτή του Τούντα, σε στίχους του Στελλάκη Περπινιάδη. Ορχήστρα με δυο μπουζούκια και κιθάρα. Δίσκος Columbia DG-6529. Καλέλλη. Εναλλακτικά για αναζήτηση: Παγκρατιώτισά μου.local_librarypageview
66
 Άλλαξε Μαριώ μου γνώμη  (128 Kbps) 67Τούντας Π.3:16Παγιουμτζής Σ.
Περπινιάδης Σ.
193907/08/2017 23:04:29Για να ακούγεται στο ράδιο. Δίσκος HMV Ελ AO-2611 / OGA- 970. Ανατύπωση σε Orthophonic S-582local_librarypageview
67
 Απ' το Μαρόκο η Εσμέ  (192 Kbps) 68Τούντας Π.3:17Περπινιάδης Σ.
Καλλέλη Ν.
193907/08/2017 23:08:16Στιχουργός: Στράτος Παγιουμτζής. Στελλάκης Περπινιάδης (''Στελλάκι'') + Νότα Καλλέλη (''Μυτιλινιά''). 78ρηδες στις HMV AO-2611 και Orthophonic ‎S-582 (Αμερικης)local_librarypageview
68
 Σε ξαναείδα πάλι  (192 Kbps) 69Τούντας Π.3:18Παγιουμτζής Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
194009/08/2017 17:13:33Συνδημιουργία Τούντα (σύνθεση) και Κώστα Κοσμαδόπουλου (στίχοι). Ορχήστρα με δύο μπουζούκια, κιθάρα και μπαγλαμά. Δίσκος COLUMBIA DG 6519/CG-2015.local_librarypageview
69
 Τα τσόκαρα  (128 Kbps) 70Τούντας Π.3:09Παγιουμτζής Σ.
Γεωργακοπούλου Ι.
Κηρομύτης Σ.
194024/02/2018 21:21:05Στο μπουζούκι ο Μανώλης Χιώτης. Δίσκος Columbia DG-6554. (Τα τσόκαρά σου φόρεσες). Και Columbia Αγγλίας DC-356.local_librarypageview
70
 Το λάγνο σου φιλί  (128 Kbps) 71Τούντας Π.2:53Φιλιππόπουλος Δ.193425/02/2018 22:19:52Με τους Δημ. Φιλιππόπουλο και Δ. Ευστρατίου. Δίσκος Columbia Ελλάδος / DG-6025local_librarypageview
71
 Η αρραβωνιασμένη  (192 Kbps) 72Τούντας Π.3:08Γαδ Πωλ
Άλλος Καλλιτέχνης
192825/02/2018 23:30:41Με τον Λεοπόλδο (Πωλ) Γαδ και χορωδία. Δίσκος His Masters Voice AO-264 / BF-1665 /18-12665
72
 Σαν τα μάτια σου  (192 Kbps) 73Τούντας Π.3:23Μαγκίδου Β.194807/03/2018 21:19:41Ηχογράφηση στις ΗΠΑ. Συνοδεύει η ορχήστρα ''ΤΡΙΟ'' , στο βιολί ο Αρμένιος Nick Doneff και στο ούτι ο Μάρκος Μελκόν. Δίσκος Metropolitan 153local_librarypageview
73
 Μαριώ μου  (128 Kbps) 74Τούντας Π.3:14Βιδάλης Γ.192707/03/2018 21:24:12Συμμετέχει ο Τίτος Βαλέρης. Odeon Γερμανίας GA 1219
74

Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τις Playlists
Πατήστε εδώ για επιστροφή στην σελίδα με τα τραγούδια

Μπορείτε να στείλετε τη λίστα με τίτλο 'Παναγιώτης Τούντας' αντιγράφοντας το σύνδεσμο παρακάτω:

http://rebetiko.sealabs.net/playlists_contents.php?id=105

Μήνυμα του/της δημιουργού σχετικά με αυτή την Playlist: George Gekas

"(Δεν δόθηκε κάποια περιγραφή)"